Xuyên Không

Có 2346 truyện

Web truyện - [HP Twilight Cross-Over] Tôi Chỉ Là Harry

[HP Twilight Cross-Over] Tôi Chỉ Là Harry

Tác giả : Nguyệt Tiểu Hạc

Chương : 37Full

Lượt xem : 202

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bách Nguyệt

Bách Nguyệt

Tác giả : Chạng Vạng

Chương : 21/NA

Lượt xem : 202

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Lục Sơ Vũ (Hồng Trần Ngàn Năm)

Lục Sơ Vũ (Hồng Trần Ngàn Năm)

Tác giả : Umio

Chương : 3/NA

Lượt xem : 200

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tài Năng Tuyệt Sắc

Tài Năng Tuyệt Sắc

Tác giả : Vô Tình Bảo Bảo

Chương : 16/NA

Lượt xem : 200

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Biển Hóa Nương Dâu

Biển Hóa Nương Dâu

Tác giả : Bánh Quy Đường

Chương : 11/NA

Lượt xem : 199

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Làm Người Đứng Xem Nam Nữ Chính Diễn Kịch Vui V~!!

Làm Người Đứng Xem Nam Nữ Chính Diễn Kịch Vui V~!!

Tác giả : Xú Nữ

Chương : 11/NA

Lượt xem : 199

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Chiếc Nhẫn Bạc Ở Sông Lạc Dương: Giấc Mộng Của Bạo Vương

Chiếc Nhẫn Bạc Ở Sông Lạc Dương: Giấc Mộng Của Bạo Vương

Tác giả : Tiểu Ngư

Chương : 6/NA

Lượt xem : 197

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Tiểu Lâu Truyền Thuyết] Quyển 1 - Tiếu Ngữ Khinh Trần

[Tiểu Lâu Truyền Thuyết] Quyển 1 - Tiếu Ngữ Khinh Trần

Tác giả : Lão Trang Mặc Hàn

Chương : 9Full

Lượt xem : 197

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Này, Lông Mày Xoắn

Này, Lông Mày Xoắn

Tác giả : Ta Là Tiểu Lí Ta Sợ Ai

Chương : 13/NA

Lượt xem : 196

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nương Tử Đại Nhân, Đừng Nháo Nữa!!!

Nương Tử Đại Nhân, Đừng Nháo Nữa!!!

Tác giả : ZinnZoey

Chương : 13/NA

Lượt xem : 195

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ta Phải Làm Đại Đế

Ta Phải Làm Đại Đế

Tác giả : Nam Nem Nóng

Chương : 8/NA

Lượt xem : 195

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Harry Potter Đồng Nhân] – Cứu Vớt Kẻ Được Chọn

[Harry Potter Đồng Nhân] – Cứu Vớt Kẻ Được Chọn

Tác giả : Tam Cá Quyển

Chương : 135Full

Lượt xem : 195

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tam Vương Sủng Phi

Tam Vương Sủng Phi

Tác giả : Nguyệt Nha Bình

Chương : 2/NA

Lượt xem : 195

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tôi Là Nữ Phụ Đó Thì Sao?

Tôi Là Nữ Phụ Đó Thì Sao?

Tác giả : Hàn

Chương : 18/NA

Lượt xem : 194

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Vương Gia Nhàn Tản, Vương Phi Nông Môn

Vương Gia Nhàn Tản, Vương Phi Nông Môn

Tác giả : Ngư Tiểu Uyển

Chương : 54/NA

Lượt xem : 193

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Mạt Thế] Hệ Thống Sống Còn

[Mạt Thế] Hệ Thống Sống Còn

Tác giả : Bắp Cải

Chương : 16/NA

Lượt xem : 193

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trùng Sinh Biến Thành Bệnh Xà Tinh

Trùng Sinh Biến Thành Bệnh Xà Tinh

Tác giả : Đại Ôn

Chương : 150Full

Lượt xem : 191

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Pháp Y Quỷ Tiên

Pháp Y Quỷ Tiên

Tác giả : Khổ Hải Quỷ Nhai

Chương : 16/NA

Lượt xem : 190

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nữ Quái Kiêm Nữ Phụ

Nữ Quái Kiêm Nữ Phụ

Tác giả : Điệp Băng Băng

Chương : 9/NA

Lượt xem : 190

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hệ Thống Liệp Diễm

Hệ Thống Liệp Diễm

Tác giả : Dâm đế

Chương : 54/NA

Lượt xem : 189

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tận Thế Đàn Thú

Tận Thế Đàn Thú

Tác giả : Uyển Tư Không

Chương : 131Full

Lượt xem : 189

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nhật Lệ

Nhật Lệ

Tác giả : Asami

Chương : 18/NA

Lượt xem : 188

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Quý Ngọc

Quý Ngọc

Tác giả : A Đậu

Chương : 43Full

Lượt xem : 188

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hai Vương Gia Lạnh Lùng Quấn Lấy Hai Vương Phi Nghịch Ngợm

Hai Vương Gia Lạnh Lùng Quấn Lấy Hai Vương Phi Nghịch Ngợm

Tác giả : HanhLuin

Chương : 20/NA

Lượt xem : 186

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ngai Vàng Của Hoàng Đế

Ngai Vàng Của Hoàng Đế

Tác giả : chocaiquan

Chương : 116/NA

Lượt xem : 186

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Twilight Đồng Nhân] Bạn Trên Mạng Là Ma Cà Rồng

[Twilight Đồng Nhân] Bạn Trên Mạng Là Ma Cà Rồng

Tác giả : Tư Đồ Yêu Yêu

Chương : 62Full

Lượt xem : 186

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Em Là Siêu Sao

Em Là Siêu Sao

Tác giả : Độc nhất phu nhân

Chương : 3/NA

Lượt xem : 186

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Đồng Nhân Harry Potter] Ông Xã Ta Là Tiểu D

[Đồng Nhân Harry Potter] Ông Xã Ta Là Tiểu D

Tác giả : Phi Phi Tuyết

Chương : 2/NA

Lượt xem : 185

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Vương Phi Như Thủy

Vương Phi Như Thủy

Tác giả : An Vy

Chương : 45/43

Lượt xem : 184

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Chàng Trai Vượt Thời Gian

Chàng Trai Vượt Thời Gian

Tác giả : Chung Hiểu Sinh

Chương : 6Full

Lượt xem : 183

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết