Xuyên Không

Có 2605 truyện

Web truyện - Ma Tôn Đế Vương

Ma Tôn Đế Vương

Tác giả : Triêu Nhan Nhi

Chương : 4/NA

Lượt xem : 414

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nữ Hiệp, Thỉnh Đừng Nháo

Nữ Hiệp, Thỉnh Đừng Nháo

Tác giả : Hồ Ly Vui Vẻ

Chương : 8/NA

Lượt xem : 414

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bổn Tướng Bị Câm

Bổn Tướng Bị Câm

Tác giả : Phương Tiểu Hỉ

Chương : 25/NA

Lượt xem : 414

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nữ Tài Nhân Kì Lạ!

Nữ Tài Nhân Kì Lạ!

Tác giả : Kimnachon

Chương : 23/NA

Lượt xem : 413

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đại Lục Thất Lạc

Đại Lục Thất Lạc

Tác giả : Đa Mộc Mộc Đa

Chương : 62/NA

Lượt xem : 413

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tuyệt Sắc Ma Phi

Tuyệt Sắc Ma Phi

Tác giả : Bạch Băng

Chương : 5/NA

Lượt xem : 412

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nữ Phụ Truyền Kỳ

Nữ Phụ Truyền Kỳ

Tác giả : Tư Hoạ (Gray)

Chương : 51/NA

Lượt xem : 409

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Thử Miêu] Nhất Sinh Thủ Hậu

[Thử Miêu] Nhất Sinh Thủ Hậu

Tác giả : Quyện ỷ tây phong

Chương : 18Full

Lượt xem : 408

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Độc Sủng Ngốc Hậu

Độc Sủng Ngốc Hậu

Tác giả : Quyết Tuyệt

Chương : 52/NA

Lượt xem : 407

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hoàng Hậu!!! Nàng Lại Quậy Nữa Rồi

Hoàng Hậu!!! Nàng Lại Quậy Nữa Rồi

Tác giả : Zen

Chương : 11/NA

Lượt xem : 407

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Xuyên Vào Thế Giới Fairy Tail

Xuyên Vào Thế Giới Fairy Tail

Tác giả : Linh Hoa

Chương : 12/NA

Lượt xem : 403

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tử Thiên Thần

Tử Thiên Thần

Tác giả : Mifiji

Chương : 9/NA

Lượt xem : 402

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Không Gian Chi Tù Ái

Không Gian Chi Tù Ái

Tác giả : Lâm Tiểu Dạng

Chương : 30Full

Lượt xem : 401

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thần Cấp Tiên Giới Hệ Thống

Thần Cấp Tiên Giới Hệ Thống

Tác giả : Liễu Tam Đao

Chương : 141/NA

Lượt xem : 401

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ta Đến Vì Ngươi

Ta Đến Vì Ngươi

Tác giả : lekimhuong

Chương : 8/NA

Lượt xem : 401

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tận Thế Đàn Thú

Tận Thế Đàn Thú

Tác giả : Uyển Tư Không

Chương : 131Full

Lượt xem : 401

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Inuyasha Đồng Nhân] Khuynh Ảnh

[Inuyasha Đồng Nhân] Khuynh Ảnh

Tác giả : Thiển Thiển Đạm Mạc Ngân

Chương : 17/NA

Lượt xem : 400

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Phong Vân Ngạo Thiên

Phong Vân Ngạo Thiên

Tác giả : Độc Tiên Nhi

Chương : 15/NA

Lượt xem : 398

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tuy hữu Đồng Nhân Mẫu, Bất Tẩu Đam Mỹ Lộ

Tuy hữu Đồng Nhân Mẫu, Bất Tẩu Đam Mỹ Lộ

Tác giả : Long Cửu

Chương : 33Full

Lượt xem : 397

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ

Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ

Tác giả : Tác Tử Chân Nhân

Chương : 158/NA

Lượt xem : 397

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Độc Sủng Mị Phi

Độc Sủng Mị Phi

Tác giả : Hạnh Trang

Chương : 23/NA

Lượt xem : 397

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - The Gaia Project – Dự Án Gaia

The Gaia Project – Dự Án Gaia

Tác giả : Dân Đen

Chương : 5/NA

Lượt xem : 396

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Con Đường Hàn Phu

Con Đường Hàn Phu

Tác giả : Táo Coki

Chương : 13/NA

Lượt xem : 395

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Song Sinh Linh Châu Yến Tử Đăng

Song Sinh Linh Châu Yến Tử Đăng

Tác giả : Như Song

Chương : 10/NA

Lượt xem : 393

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đế Vương Mộng

Đế Vương Mộng

Tác giả : NHẬT TÂM

Chương : 7/NA

Lượt xem : 393

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Toàn Năng Quỷ Kiếm Hệ Thống

Toàn Năng Quỷ Kiếm Hệ Thống

Tác giả : LiLi

Chương : 20/1

Lượt xem : 390

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Con Số Quân Đoàn Tái Tụ Hoàn Châu

Con Số Quân Đoàn Tái Tụ Hoàn Châu

Tác giả : Băng Tâm Độc Ảnh

Chương : 4/NA

Lượt xem : 389

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Lai Giả Khả Truy

Lai Giả Khả Truy

Tác giả : loveTôTô (love苏苏)

Chương : 49Full

Lượt xem : 389

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Vương Gia Đáng Chết! Bản Cô Nương Không Sợ Ngươi

Vương Gia Đáng Chết! Bản Cô Nương Không Sợ Ngươi

Tác giả : ☁ Hắc Thiên Sứ ☁

Chương : 24/NA

Lượt xem : 389

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Vô Tâm Đạo

Vô Tâm Đạo

Tác giả : Chim ngu

Chương : 11/NA

Lượt xem : 387

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết