Võng Du

Có 278 truyện

Web truyện - Từ Hokage Bắt Đầu

Từ Hokage Bắt Đầu

Tác giả : Tuanminhnguyen

Chương : 669/NA

Lượt xem : 408

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Võng Du Mục Sư Nghịch Tập

Võng Du Mục Sư Nghịch Tập

Tác giả : Chân Phong Tử

Chương : 65/NA

Lượt xem : 407

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Khoảng Cách 9000 Fan

Khoảng Cách 9000 Fan

Tác giả : Công Tử Khiếm Trừu

Chương : 9Full

Lượt xem : 407

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hệ Thống Tu Luyện Toàn Năng

Hệ Thống Tu Luyện Toàn Năng

Tác giả : Lãm Nguyệt Thu Phong

Chương : 2/NA

Lượt xem : 397

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Du Hí Ý Ngoại

Du Hí Ý Ngoại

Tác giả : Đại Phong Quát Quá

Chương : 8Full

Lượt xem : 393

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Huyền Động Thiên Nhai

Huyền Động Thiên Nhai

Tác giả : Hàn Y Nhiên Tẫn

Chương : 60/NA

Lượt xem : 374

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Đoản Văn] Đại Thần, Hát Cho Em Thêm Một Bài Đi!

[Đoản Văn] Đại Thần, Hát Cho Em Thêm Một Bài Đi!

Tác giả : Tứ Phi 13

Chương : 4Full

Lượt xem : 341

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ý Nghĩ Kì Quái

Ý Nghĩ Kì Quái

Tác giả : Chẩm Thấp Cú Liễu

Chương : 6Full

Lượt xem : 328

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thiên Đường Kinh Khủng

Thiên Đường Kinh Khủng

Tác giả : Ba Ngày Ngủ Hai

Chương : 4/NA

Lượt xem : 321

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hình Như Yêu Mất Rồi (100 Years Love You)

Hình Như Yêu Mất Rồi (100 Years Love You)

Tác giả : Chiryu Vũ

Chương : 12/NA

Lượt xem : 318

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bách Luyện Thành Yêu

Bách Luyện Thành Yêu

Tác giả : Lạc Nguyệt Truy Phong

Chương : 103/NA

Lượt xem : 315

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ngạo Kiếm Vô Song

Ngạo Kiếm Vô Song

Tác giả : Nữ Ma Đạo

Chương : 43/NA

Lượt xem : 313

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Võng Du Trọng Sinh Tinh Hà

Võng Du Trọng Sinh Tinh Hà

Tác giả : LamPhuc Lct

Chương : 159/NA

Lượt xem : 312

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Võng Du Chi Bạo Quân

Võng Du Chi Bạo Quân

Tác giả : Tang Phi Ngư

Chương : 100Full

Lượt xem : 304

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Yêu Anh Như Yêu… Nhiệm Vụ Môn Phái

Yêu Anh Như Yêu… Nhiệm Vụ Môn Phái

Tác giả : Chu Hiểu Nhiễm

Chương : 10Full

Lượt xem : 299

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đại Thần Nhà Ta Quá Lừa Bịp

Đại Thần Nhà Ta Quá Lừa Bịp

Tác giả : Tiểu Hài Nhĩ Quá

Chương : 4Full

Lượt xem : 272

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Fan Cuồng Tiểu Trong Suốt Và Đại Thần CV

Fan Cuồng Tiểu Trong Suốt Và Đại Thần CV

Tác giả : Hi Nguyệt Công Tử

Chương : 7Full

Lượt xem : 266

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tây Hồ Nhị Nhân Chuyển

Tây Hồ Nhị Nhân Chuyển

Tác giả : Tang Phi Ngư

Chương : 56Full

Lượt xem : 259

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Phương Pháp ‘Nuôi Tạc Mao Thụ’ Đúng Đắn

Phương Pháp ‘Nuôi Tạc Mao Thụ’ Đúng Đắn

Tác giả : Vũ Điền Quân | Natane

Chương : 6Full

Lượt xem : 255

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hệ Thống Thăng Cấp Toàn Năng

Hệ Thống Thăng Cấp Toàn Năng

Tác giả : Độc Hành Chí Tôn

Chương : 79/NA

Lượt xem : 249

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Là Người Tiếp Khách Qua Voice Chat, Không Phải Bác Sĩ Tâm Lý

Là Người Tiếp Khách Qua Voice Chat, Không Phải Bác Sĩ Tâm Lý

Tác giả : Chu Tiểu Man

Chương : 12Full

Lượt xem : 246

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ông Là Nhân Yêu, Ông Sợ Ai ?

Ông Là Nhân Yêu, Ông Sợ Ai ?

Tác giả : Nhất Độ Quân Hoa

Chương : 84Full

Lượt xem : 235

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tả Tiên Sinh, Hữu Tiên Sinh

Tả Tiên Sinh, Hữu Tiên Sinh

Tác giả : Mạch Thượng Thảo Huân

Chương : 7Full

Lượt xem : 214

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Võng Du Chi Đăng Lục Thần Thoại Thế Giới

Võng Du Chi Đăng Lục Thần Thoại Thế Giới

Tác giả : Bạch Sam Phụ Kiến

Chương : 29/NA

Lượt xem : 211

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - PVP Đại Lão Cùng PVE Đoàn Trưởng

PVP Đại Lão Cùng PVE Đoàn Trưởng

Tác giả : Trong Xác Có Thịt

Chương : 17Full

Lượt xem : 209

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ngã Rẽ Tác Ái

Ngã Rẽ Tác Ái

Tác giả : Phong Lạc Diệp Y

Chương : 6/NA

Lượt xem : 208

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Sát Trận

Sát Trận

Tác giả : DNAX

Chương : 46Full

Lượt xem : 203

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đế Chế Đại Việt

Đế Chế Đại Việt

Tác giả : Hàm Ngư

Chương : 78/NA

Lượt xem : 195

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Lão Tử Giết Người Phạm Pháp Sao ?

Lão Tử Giết Người Phạm Pháp Sao ?

Tác giả : Mạn Thiên Thủy Sắc

Chương : 37Full

Lượt xem : 190

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Một Giây Thành Thiên Vương

Một Giây Thành Thiên Vương

Tác giả : Gia Tử

Chương : 59Full

Lượt xem : 188

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết