Truyện Tranh

Có 20 truyện

Web truyện - Bạn cùng lớp

Bạn cùng lớp

Tác giả : Tử Vụ A

Chương : 103/NA

Lượt xem : 127,625

Bình chọn (5 lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Seven Days

Seven Days

Tác giả : Takarai Rihito

Chương : 15Full

Lượt xem : 94,382

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Siren's Lament

Siren's Lament

Tác giả : instantmiso

Chương : 16/NA

Lượt xem : 32,558

Bình chọn (3 lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tây Du

Tây Du

Tác giả : Đang cập nhật

Chương : 183Full

Lượt xem : 21,330

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cô Dâu Thủy Thần - Habaek-Eui Shinbu

Cô Dâu Thủy Thần - Habaek-Eui Shinbu

Tác giả : Yoon Mikyung

Chương : 43/NA

Lượt xem : 14,431

Bình chọn (2 lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Super lovers

Super lovers

Tác giả : Abe Miyuki

Chương : 7/NA

Lượt xem : 14,345

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tình đầu bên tôi

Tình đầu bên tôi

Tác giả : Uno Yukiaki

Chương : 17Full

Lượt xem : 9,688

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Black Clover - Pháp sư không phép thuật

Black Clover - Pháp sư không phép thuật

Tác giả : Tabata Yuuki

Chương : 246/NA

Lượt xem : 6,677

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Inu X Boku SS

Inu X Boku SS

Tác giả : Fujiwara Cocoa

Chương : 12/13

Lượt xem : 5,039

Bình chọn (5 lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tây Du Ký ngoại truyện

Tây Du Ký ngoại truyện

Tác giả : DENGANG

Chương : 30/NA

Lượt xem : 3,111

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ten Count

Ten Count

Tác giả : Takarai Rihito

Chương : 13/NA

Lượt xem : 1,657

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tượng nha tiểu pháp

Tượng nha tiểu pháp

Tác giả : Y Khải - Nhuệ Tư

Chương : 8Full

Lượt xem : 1,506

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Vạn giới thần chủ

Vạn giới thần chủ

Tác giả : N/A

Chương : 14/NA

Lượt xem : 1,381

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hetalia DJ

Hetalia DJ

Tác giả : Dragon Rider

Chương : 2Full

Lượt xem : 1,350

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nam thiếp (truyện tranh)

Nam thiếp (truyện tranh)

Tác giả : N/A

Chương : 12/NA

Lượt xem : 1,192

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thiên Thần Chiến Tranh Alita

Thiên Thần Chiến Tranh Alita

Tác giả : Kishiro Yukito

Chương : 40/NA

Lượt xem : 910

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Linh khế

Linh khế

Tác giả : Bình Tử

Chương : 0Full

Lượt xem : 100

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bách luyện thành thần - Truyện tranh

Bách luyện thành thần - Truyện tranh

Tác giả : N/A

Chương : 2/NA

Lượt xem : 65

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thánh Gióng

Thánh Gióng

Tác giả : Phong

Chương : 3/NA

Lượt xem : 52

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thanh gươm diệt quỷ

Thanh gươm diệt quỷ

Tác giả : Koyoharu Gotouge

Chương : 3/NA

Lượt xem : 4

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết