Truyện Teen

Có 2415 truyện

Web truyện - Nếu Ngày Mai Rời Xa?

Nếu Ngày Mai Rời Xa?

Tác giả : Tâm Dâu

Chương : 8/NA

Lượt xem : 116

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tuổi Trẻ Nổi Loạn Luôn Đẹp Nhất

Tuổi Trẻ Nổi Loạn Luôn Đẹp Nhất

Tác giả : Luly

Chương : 2/NA

Lượt xem : 115

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Mùa Bỉ Ngạn Nở Hoa

Mùa Bỉ Ngạn Nở Hoa

Tác giả : iavocxvz

Chương : 6/NA

Lượt xem : 115

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thanh Xuân Đã Qua

Thanh Xuân Đã Qua

Tác giả : MasterUP

Chương : 27Full

Lượt xem : 115

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Xin Anh, Hãy Buông Tha Cho Em!

Xin Anh, Hãy Buông Tha Cho Em!

Tác giả : Thoheodangyeu98

Chương : 31/NA

Lượt xem : 114

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hồi Ức Của Chúng Ta

Hồi Ức Của Chúng Ta

Tác giả : Vong Xuyên Nhất Bạch Điều

Chương : 3/NA

Lượt xem : 114

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Gặp Anh Là Điều Đẹp Nhất Của Thanh Xuân - Stay With You 2003

Gặp Anh Là Điều Đẹp Nhất Của Thanh Xuân - Stay With You 2003

Tác giả : Võ Anh Thơ

Chương : 22/NA

Lượt xem : 114

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Mau Xuyên] Ta Tung Hoành Trong Thế Giới Không Anh

[Mau Xuyên] Ta Tung Hoành Trong Thế Giới Không Anh

Tác giả : somniferum069

Chương : 16/NA

Lượt xem : 113

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nếu Thanh Xuân Quay Trở Lại

Nếu Thanh Xuân Quay Trở Lại

Tác giả : Kid

Chương : 2/NA

Lượt xem : 113

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tôi Có Một Thằng Bạn Thân

Tôi Có Một Thằng Bạn Thân

Tác giả : Bống

Chương : 24/NA

Lượt xem : 112

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Này! Em Không Được Rời Xa Tôi Nữa Đâu Đấy

Này! Em Không Được Rời Xa Tôi Nữa Đâu Đấy

Tác giả : Christina Nguyễn

Chương : 4/NA

Lượt xem : 112

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Một Tháng Để Yêu!!!

Một Tháng Để Yêu!!!

Tác giả : Gin Anh

Chương : 3/NA

Lượt xem : 111

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cuộc Đời Của Si

Cuộc Đời Của Si

Tác giả : Corn baby

Chương : 15/NA

Lượt xem : 111

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Khi Đa Nhân Cách Đến Tương Lai

Khi Đa Nhân Cách Đến Tương Lai

Tác giả : Tô Quân

Chương : 8/NA

Lượt xem : 111

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Xin Lỗi Anh

Xin Lỗi Anh

Tác giả : MizukiSachi

Chương : 3/NA

Lượt xem : 111

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tứ Đại Công Chúa Và Tứ Đại Hoàng Tử

Tứ Đại Công Chúa Và Tứ Đại Hoàng Tử

Tác giả : Trần Thư

Chương : 4/NA

Lượt xem : 111

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tới Lượt Anh Yêu Em!!

Tới Lượt Anh Yêu Em!!

Tác giả : Bồ Công Anh

Chương : 11/NA

Lượt xem : 110

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Vì Cậu Là Bà Già Noel Của Riêng Mình Tớ

Vì Cậu Là Bà Già Noel Của Riêng Mình Tớ

Tác giả : ZuzuLinh

Chương : 3Full

Lượt xem : 108

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Năm Tháng Là Cành Hoa Nở

Năm Tháng Là Cành Hoa Nở

Tác giả : Nguyệt Hy

Chương : 3/NA

Lượt xem : 108

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tam Vị Tiểu Thư Cá Tính Và Tam Vị Thiếu Gia Lạnh Lùng

Tam Vị Tiểu Thư Cá Tính Và Tam Vị Thiếu Gia Lạnh Lùng

Tác giả : Lam Yên Chi

Chương : 7/NA

Lượt xem : 108

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Chuyện Tình Của Mọt Sách

Chuyện Tình Của Mọt Sách

Tác giả : Cố

Chương : 8/NA

Lượt xem : 107

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thầy Giáo Hắc Ám

Thầy Giáo Hắc Ám

Tác giả : Pandari248

Chương : 94/97

Lượt xem : 106

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thác Loạn

Thác Loạn

Tác giả : boggu143

Chương : 6/NA

Lượt xem : 106

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bạn Trai Tôi Là BTS (Jeon JungKook)

Bạn Trai Tôi Là BTS (Jeon JungKook)

Tác giả : Bắp

Chương : 16/NA

Lượt xem : 105

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trở Lại Làm Em Gái Lao Công

Trở Lại Làm Em Gái Lao Công

Tác giả : Tracy

Chương : 3/NA

Lượt xem : 105

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ước Gì Em Không Mang Hận Thù

Ước Gì Em Không Mang Hận Thù

Tác giả : Vũ Huyết Xuyến băng tử

Chương : 4/NA

Lượt xem : 105

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Anh Chỉ Bắt Em Khóc Một Lần Thôi!

Anh Chỉ Bắt Em Khóc Một Lần Thôi!

Tác giả : Kazuko2001

Chương : 3/NA

Lượt xem : 103

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Crisp7] Chúng Tôi Là K-Pop (Phần 2)

[Crisp7] Chúng Tôi Là K-Pop (Phần 2)

Tác giả : Ennhohn

Chương : 46/NA

Lượt xem : 103

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hạnh Phúc Của Anh Mang Tên Em

Hạnh Phúc Của Anh Mang Tên Em

Tác giả : AD Bảo Bảo

Chương : 3/NA

Lượt xem : 103

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết