Truyện Bách Hợp, Truyện Girl Love

Có 9 truyện

Web truyện  - [ Brother Conflict ] Độc Chiếm Ánh Dương Quang - TGH

[ Brother Conflict ] Độc Chiếm Ánh Dương Quang - TGH

Tác giả : TGH

Chương : 17/NA

Lượt xem : 9,783

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Web truyện  - Phi Tử Của Hoàng Thượng Cưới Vợ

Phi Tử Của Hoàng Thượng Cưới Vợ

Tác giả : Hùng Lão Gia

Chương : 96Full

Lượt xem : 3,693

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện  - Áp Đáo Bảo

Áp Đáo Bảo

Tác giả : Bổn Điểu Tiên Phi

Chương : 65Full

Lượt xem : 3,208

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện  - Truyện Kể Trong Câu Chuyện

Truyện Kể Trong Câu Chuyện

Tác giả : Dịch Bạch Thủ

Chương : 21Full

Lượt xem : 2,276

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện  - Tang Thi Luyến Ái Nhật Ký

Tang Thi Luyến Ái Nhật Ký

Tác giả : Trà Dữ Phi Ngư

Chương : 13Full

Lượt xem : 1,754

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện  - Công Chúa Ái Nữ Dong I

Công Chúa Ái Nữ Dong I

Tác giả : Bổn Điểu Tiên Phi

Chương : 6Full

Lượt xem : 1,246

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện  - Hương Bồ Mềm Như Tơ

Hương Bồ Mềm Như Tơ

Tác giả : Tiểu Tiểu Sinh

Chương : 11Full

Lượt xem : 1,094

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện  - Vượt Thời Gian Truy Sát Ngươi

Vượt Thời Gian Truy Sát Ngươi

Tác giả : Tụ Trân Hình lão mụ

Chương : 8Full

Lượt xem : 760

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện  - "Tớ Yêu Cậu" Dưới Tán Cây Anh Đào

"Tớ Yêu Cậu" Dưới Tán Cây Anh Đào

Tác giả : Bổn Điểu Tiên Phi

Chương : 7Full

Lượt xem : 551

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết