Trọng Sinh

Có 552 truyện

Web truyện - Dã Thú Ngửi Tường Vi

Dã Thú Ngửi Tường Vi

Tác giả : Nguyệt Hạ Kim Hồ

Chương : 81Full

Lượt xem : 3,753

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đích Nữ Vô Song

Đích Nữ Vô Song

Tác giả : Bạch Sắc Hồ Điệp

Chương : 142/NA

Lượt xem : 3,728

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Công Chúa Thành Vương Phi

Công Chúa Thành Vương Phi

Tác giả : Tiếu Dương

Chương : 96/NA

Lượt xem : 3,720

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Con Dâu Hoàng Gia

Con Dâu Hoàng Gia

Tác giả : Bạc Mộ Nhan

Chương : 83/NA

Lượt xem : 3,708

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cuộc Sống Thản Nhiên Của Cố Ninh

Cuộc Sống Thản Nhiên Của Cố Ninh

Tác giả : Thanh Thanh Tử Khâm

Chương : 112/NA

Lượt xem : 3,674

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Đồng Nhân Inuyasha] Vĩnh Hằng Không Tồn Tại

[Đồng Nhân Inuyasha] Vĩnh Hằng Không Tồn Tại

Tác giả : Lý Duy Duy

Chương : 42Full

Lượt xem : 3,658

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trọng Sinh Vợ Thương Nhân

Trọng Sinh Vợ Thương Nhân

Tác giả : Hoa Lệ Bôn Chạy

Chương : 32/NA

Lượt xem : 3,630

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Vạn Yêu Chi Tổ

Vạn Yêu Chi Tổ

Tác giả : Cô Độc Phiêu Lưu

Chương : 158/NA

Lượt xem : 3,621

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trầm Chu

Trầm Chu

Tác giả : Sở Hàn Y Thanh

Chương : 167/168

Lượt xem : 3,613

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thứ Nữ Thành Thê

Thứ Nữ Thành Thê

Tác giả : Tây Song Vũ

Chương : 38/NA

Lượt xem : 3,509

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Mạt Thế Trọng Sinh Chi Đào Hoa Trái

Mạt Thế Trọng Sinh Chi Đào Hoa Trái

Tác giả : Thu Thiên Lai Liễu

Chương : 97Full

Lượt xem : 3,467

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tà Ngự Thiên Kiều

Tà Ngự Thiên Kiều

Tác giả : Thuần Tình Tê Lợi Ca

Chương : 165/NA

Lượt xem : 3,447

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cô Gái Nhỏ Mập Mạp Trọng Sinh

Cô Gái Nhỏ Mập Mạp Trọng Sinh

Tác giả : Lạc Vân Phi

Chương : 50/NA

Lượt xem : 3,443

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Giang Sơn Tươi Đẹp

Giang Sơn Tươi Đẹp

Tác giả : Thiên Như Ngọc

Chương : 83Full

Lượt xem : 3,432

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trọng Sinh Chi Lê Hân

Trọng Sinh Chi Lê Hân

Tác giả : Hoa Sinh Đường Bất Súy

Chương : 71Full

Lượt xem : 3,424

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trọng Sinh Đích Nữ Cuồng Hậu

Trọng Sinh Đích Nữ Cuồng Hậu

Tác giả : Thủy Thanh Thiển

Chương : 115/NA

Lượt xem : 3,397

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Quyền Lực Tuyệt Đối

Quyền Lực Tuyệt Đối

Tác giả : Hãm Bính

Chương : 545/NA

Lượt xem : 3,393

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Dược Hương Trùng Sinh

Dược Hương Trùng Sinh

Tác giả : Hi Hành

Chương : 90/NA

Lượt xem : 3,329

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Mơ Ước Hậu Vị

Mơ Ước Hậu Vị

Tác giả : Tuyết Chi Hàm

Chương : 89/NA

Lượt xem : 3,327

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trọng Sinh Chi Bản Tính

Trọng Sinh Chi Bản Tính

Tác giả : Thanh Sắc Vũ Dực

Chương : 76Full

Lượt xem : 3,274

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trùng Sinh Thành Hệ Thống

Trùng Sinh Thành Hệ Thống

Tác giả : Long Thất

Chương : 105Full

Lượt xem : 3,223

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Xuyên Thành Áo Lót Của Nam Chính Thì Biết Mần Sao?

Xuyên Thành Áo Lót Của Nam Chính Thì Biết Mần Sao?

Tác giả : Khung Liệt

Chương : 88Full

Lượt xem : 3,206

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đế Trụ

Đế Trụ

Tác giả : Trí Bạch

Chương : 33/NA

Lượt xem : 3,193

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trọng Sinh Nhược Thủy

Trọng Sinh Nhược Thủy

Tác giả : Mộc Kiều

Chương : 60/NA

Lượt xem : 3,125

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trùng Sinh Lại Làm Sủng Phi

Trùng Sinh Lại Làm Sủng Phi

Tác giả : Bạch Lục

Chương : 39/NA

Lượt xem : 3,101

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trọng Sinh Tại Nhẫn Giới

Trọng Sinh Tại Nhẫn Giới

Tác giả : deviltrigger

Chương : 112/NA

Lượt xem : 3,065

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Kiếm Thần Trọng Sinh Đấu La Đại Lục

Kiếm Thần Trọng Sinh Đấu La Đại Lục

Tác giả : BanhBaoThit

Chương : 349/NA

Lượt xem : 3,058

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Song Trọng Sinh Chi Đào Ly

Song Trọng Sinh Chi Đào Ly

Tác giả : Trần Thế Chi Thương

Chương : 79Full

Lượt xem : 3,054

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cô Gái Thông Linh Sư

Cô Gái Thông Linh Sư

Tác giả : Băng Linh Bảo Bảo

Chương : 59/NA

Lượt xem : 3,019

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Quân Sủng Thiên Kim Hắc Đạo

Quân Sủng Thiên Kim Hắc Đạo

Tác giả : Huân Tiểu Thất

Chương : 63/NA

Lượt xem : 2,989

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết