Loading...

Trọng Sinh

Có 678 truyện

Web truyện - Đích Trưởng Nữ

Đích Trưởng Nữ

Tác giả : Hạ Nhật Phấn Mạt

Chương : 169/NA

Lượt xem : 5,914

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Kiếm Thần Trọng Sinh Đấu La Đại Lục

Kiếm Thần Trọng Sinh Đấu La Đại Lục

Tác giả : BanhBaoThit

Chương : 523/NA

Lượt xem : 5,907

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trọng Sinh Chi Phế Tài Phấn Đấu

Trọng Sinh Chi Phế Tài Phấn Đấu

Tác giả : Tố Nhân

Chương : 79Full

Lượt xem : 5,835

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Sủng Phi Thượng Vị Ký

Sủng Phi Thượng Vị Ký

Tác giả : Mạch Thượng Phù Tô

Chương : 157Full

Lượt xem : 5,825

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Y THỦ CHE THIÊN

Y THỦ CHE THIÊN

Tác giả : Mộ Anh Lạc

Chương : 664Full

Lượt xem : 5,745

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Phong thả đình trú

Phong thả đình trú

Tác giả : Sắc Như Không

Chương : 58Full

Lượt xem : 5,739

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Y Đạo Quan Đồ

Y Đạo Quan Đồ

Tác giả : Thạch Chương Ngư

Chương : 466/NA

Lượt xem : 5,735

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Lịch Sử Của Nhân Vật Nhỏ Trong Làng Giải Trí

Lịch Sử Của Nhân Vật Nhỏ Trong Làng Giải Trí

Tác giả : Đạt Oa

Chương : 106/NA

Lượt xem : 5,679

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Điểu Đông

Điểu Đông

Tác giả : Hữu Thì Hạ Trư

Chương : 49Full

Lượt xem : 5,673

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đích Nữ Nhị Tiểu Thư

Đích Nữ Nhị Tiểu Thư

Tác giả : Tình Đa Đa

Chương : 54/NA

Lượt xem : 5,597

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cửu Trọng Tử

Cửu Trọng Tử

Tác giả : Chi Chi

Chương : 279/NA

Lượt xem : 5,492

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Công Chúa Có Độc Yếu Hưu Phu

Công Chúa Có Độc Yếu Hưu Phu

Tác giả : Khuynh Vân Chi Luyến

Chương : 183/NA

Lượt xem : 5,490

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trầm Chu

Trầm Chu

Tác giả : Sở Hàn Y Thanh

Chương : 167/168

Lượt xem : 5,460

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thê Tử Định Mệnh Của Tướng Công Khờ Khạo

Thê Tử Định Mệnh Của Tướng Công Khờ Khạo

Tác giả : bubu

Chương : 74/NA

Lượt xem : 5,412

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Mị Nhục Sinh Hương

Mị Nhục Sinh Hương

Tác giả : Tô Nặc Cẩm

Chương : 42/NA

Lượt xem : 5,336

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Niềm Hạnh Phúc Vụng Trộm

Niềm Hạnh Phúc Vụng Trộm

Tác giả : Ái Khán Thiên

Chương : 77Full

Lượt xem : 5,331

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trùng Sinh Thành Hệ Thống

Trùng Sinh Thành Hệ Thống

Tác giả : Long Thất

Chương : 105Full

Lượt xem : 5,288

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trọng Sinh Chi Ma Quỷ Cự Tinh

Trọng Sinh Chi Ma Quỷ Cự Tinh

Tác giả : SISIMO

Chương : 92Full

Lượt xem : 5,285

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đích Nữ Vô Song

Đích Nữ Vô Song

Tác giả : Bạch Sắc Hồ Điệp

Chương : 148/NA

Lượt xem : 5,263

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bình An Trọng Sinh

Bình An Trọng Sinh

Tác giả : Dư Phương

Chương : 297Full

Lượt xem : 5,260

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trọng sinh ngự linh sư

Trọng sinh ngự linh sư

Tác giả : Hà Lam

Chương : 87Full

Lượt xem : 5,249

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trọng Sinh Chi Bản Tính

Trọng Sinh Chi Bản Tính

Tác giả : Thanh Sắc Vũ Dực

Chương : 76Full

Lượt xem : 5,095

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cô Gái Nhỏ Mập Mạp Trọng Sinh

Cô Gái Nhỏ Mập Mạp Trọng Sinh

Tác giả : Lạc Vân Phi

Chương : 52/NA

Lượt xem : 5,031

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Lạc Thần Tái Sinh

Lạc Thần Tái Sinh

Tác giả : Cảnh Cửu Thiếu

Chương : 59/NA

Lượt xem : 4,984

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nếu Có Duyên Trọng Sinh

Nếu Có Duyên Trọng Sinh

Tác giả : Nhất Niệm

Chương : 52Full

Lượt xem : 4,983

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Đồng Nhân Inuyasha] Vĩnh Hằng Không Tồn Tại

[Đồng Nhân Inuyasha] Vĩnh Hằng Không Tồn Tại

Tác giả : Lý Duy Duy

Chương : 42Full

Lượt xem : 4,957

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trùng Sinh Trở Về Năm Ba Tuổi (Trở Về Lúc Ba Tuổi Rưỡi)

Trùng Sinh Trở Về Năm Ba Tuổi (Trở Về Lúc Ba Tuổi Rưỡi)

Tác giả : Giai Nhân Chuyển Chuyển

Chương : 145Full

Lượt xem : 4,956

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Con Dâu Hoàng Gia

Con Dâu Hoàng Gia

Tác giả : Bạc Mộ Nhan

Chương : 83/NA

Lượt xem : 4,953

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Sự Báo Thù Của Tang Thi Hoàng

Sự Báo Thù Của Tang Thi Hoàng

Tác giả : Yêu Thương Hải

Chương : 139Full

Lượt xem : 4,932

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết