Trọng Sinh

Có 620 truyện

Web truyện - Trọng Sinh Chi Người Thừa Kế

Trọng Sinh Chi Người Thừa Kế

Tác giả : Từ Từ Đồ Chi

Chương : 64Full

Lượt xem : 4,360

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Điểu Đông

Điểu Đông

Tác giả : Hữu Thì Hạ Trư

Chương : 49Full

Lượt xem : 4,285

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Lạc Thần Tái Sinh

Lạc Thần Tái Sinh

Tác giả : Cảnh Cửu Thiếu

Chương : 59/NA

Lượt xem : 4,250

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Con Dâu Hoàng Gia

Con Dâu Hoàng Gia

Tác giả : Bạc Mộ Nhan

Chương : 83/NA

Lượt xem : 4,223

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Mạt Thế Trọng Sinh Chi Đào Hoa Trái

Mạt Thế Trọng Sinh Chi Đào Hoa Trái

Tác giả : Thu Thiên Lai Liễu

Chương : 97Full

Lượt xem : 4,219

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trọng Sinh Dân Quốc Hí Tử

Trọng Sinh Dân Quốc Hí Tử

Tác giả : Tú Vu Lâm

Chương : 90Full

Lượt xem : 4,142

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Đồng Nhân Inuyasha] Vĩnh Hằng Không Tồn Tại

[Đồng Nhân Inuyasha] Vĩnh Hằng Không Tồn Tại

Tác giả : Lý Duy Duy

Chương : 42Full

Lượt xem : 4,132

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trầm Chu

Trầm Chu

Tác giả : Sở Hàn Y Thanh

Chương : 167/168

Lượt xem : 4,132

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trùng Sinh Chi Thứ Nữ Hiền Thê

Trùng Sinh Chi Thứ Nữ Hiền Thê

Tác giả : Tuyệt Vọng Guốc Gỗ

Chương : 65/NA

Lượt xem : 4,123

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Kiếm Thần Trọng Sinh Đấu La Đại Lục

Kiếm Thần Trọng Sinh Đấu La Đại Lục

Tác giả : BanhBaoThit

Chương : 445/NA

Lượt xem : 4,081

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Họa Đường Xuân

Họa Đường Xuân

Tác giả : Neleta

Chương : 73Full

Lượt xem : 4,062

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Lời Tuyên Ngôn Của Trung Khuyển Hoạn Quan

Lời Tuyên Ngôn Của Trung Khuyển Hoạn Quan

Tác giả : Khủng Long Ăn Cỏ

Chương : 83Full

Lượt xem : 4,056

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cô Gái Nhỏ Mập Mạp Trọng Sinh

Cô Gái Nhỏ Mập Mạp Trọng Sinh

Tác giả : Lạc Vân Phi

Chương : 52/NA

Lượt xem : 4,026

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Công Chúa Thành Vương Phi

Công Chúa Thành Vương Phi

Tác giả : Tiếu Dương

Chương : 96/NA

Lượt xem : 4,006

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trùng Sinh Thành Hệ Thống

Trùng Sinh Thành Hệ Thống

Tác giả : Long Thất

Chương : 105Full

Lượt xem : 3,994

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Dạo Bước Phồn Hoa

Dạo Bước Phồn Hoa

Tác giả : Vân Nghê

Chương : 348/NA

Lượt xem : 3,946

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trọng Sinh Vợ Thương Nhân

Trọng Sinh Vợ Thương Nhân

Tác giả : Hoa Lệ Bôn Chạy

Chương : 32/NA

Lượt xem : 3,909

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Giang Sơn Tươi Đẹp

Giang Sơn Tươi Đẹp

Tác giả : Thiên Như Ngọc

Chương : 83Full

Lượt xem : 3,902

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Quyền Lực Tuyệt Đối

Quyền Lực Tuyệt Đối

Tác giả : Hãm Bính

Chương : 545/NA

Lượt xem : 3,896

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Mị Nhục Sinh Hương

Mị Nhục Sinh Hương

Tác giả : Tô Nặc Cẩm

Chương : 42/NA

Lượt xem : 3,894

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trọng Sinh Chi Phế Tài Phấn Đấu

Trọng Sinh Chi Phế Tài Phấn Đấu

Tác giả : Tố Nhân

Chương : 79Full

Lượt xem : 3,894

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Vạn Yêu Chi Tổ

Vạn Yêu Chi Tổ

Tác giả : Cô Độc Phiêu Lưu

Chương : 158/NA

Lượt xem : 3,892

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thứ Nữ Thành Thê

Thứ Nữ Thành Thê

Tác giả : Tây Song Vũ

Chương : 38/NA

Lượt xem : 3,864

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trọng Sinh Chi Đại Giới

Trọng Sinh Chi Đại Giới

Tác giả : Dạ Đích

Chương : 86/87

Lượt xem : 3,861

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cuộc Sống Thản Nhiên Của Cố Ninh

Cuộc Sống Thản Nhiên Của Cố Ninh

Tác giả : Thanh Thanh Tử Khâm

Chương : 112/NA

Lượt xem : 3,843

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Xuyên Thành Áo Lót Của Nam Chính Thì Biết Mần Sao?

Xuyên Thành Áo Lót Của Nam Chính Thì Biết Mần Sao?

Tác giả : Khung Liệt

Chương : 88Full

Lượt xem : 3,828

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hào Môn Bĩ Thiếu

Hào Môn Bĩ Thiếu

Tác giả : Tháng Chín Sơ Ngũ

Chương : 108/NA

Lượt xem : 3,726

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tình chi sở chung

Tình chi sở chung

Tác giả : Bán Trản Minh Hương

Chương : 69Full

Lượt xem : 3,715

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tà Ngự Thiên Kiều

Tà Ngự Thiên Kiều

Tác giả : Thuần Tình Tê Lợi Ca

Chương : 165/NA

Lượt xem : 3,709

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết