Trọng Sinh

Có 663 truyện

Web truyện - Cửu Trọng Tử

Cửu Trọng Tử

Tác giả : Chi Chi

Chương : 279/NA

Lượt xem : 5,214

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Công Chúa Có Độc Yếu Hưu Phu

Công Chúa Có Độc Yếu Hưu Phu

Tác giả : Khuynh Vân Chi Luyến

Chương : 183/NA

Lượt xem : 5,157

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đích Nữ Nhị Tiểu Thư

Đích Nữ Nhị Tiểu Thư

Tác giả : Tình Đa Đa

Chương : 54/NA

Lượt xem : 5,151

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thê Tử Định Mệnh Của Tướng Công Khờ Khạo

Thê Tử Định Mệnh Của Tướng Công Khờ Khạo

Tác giả : bubu

Chương : 74/NA

Lượt xem : 5,141

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Kiếm Thần Trọng Sinh Đấu La Đại Lục

Kiếm Thần Trọng Sinh Đấu La Đại Lục

Tác giả : BanhBaoThit

Chương : 497/NA

Lượt xem : 5,040

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bình An Trọng Sinh

Bình An Trọng Sinh

Tác giả : Dư Phương

Chương : 297Full

Lượt xem : 5,026

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trọng Sinh Chi Thùy Mộ

Trọng Sinh Chi Thùy Mộ

Tác giả : Chỉ Tiêm Táng Sa

Chương : 64Full

Lượt xem : 4,969

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trầm Chu

Trầm Chu

Tác giả : Sở Hàn Y Thanh

Chương : 167/168

Lượt xem : 4,944

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trọng Sinh Chi Ma Quỷ Cự Tinh

Trọng Sinh Chi Ma Quỷ Cự Tinh

Tác giả : SISIMO

Chương : 92Full

Lượt xem : 4,914

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đích Nữ Vô Song

Đích Nữ Vô Song

Tác giả : Bạch Sắc Hồ Điệp

Chương : 148/NA

Lượt xem : 4,904

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Điểu Đông

Điểu Đông

Tác giả : Hữu Thì Hạ Trư

Chương : 49Full

Lượt xem : 4,862

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trọng Sinh Chi Phế Tài Phấn Đấu

Trọng Sinh Chi Phế Tài Phấn Đấu

Tác giả : Tố Nhân

Chương : 79Full

Lượt xem : 4,851

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Mị Nhục Sinh Hương

Mị Nhục Sinh Hương

Tác giả : Tô Nặc Cẩm

Chương : 42/NA

Lượt xem : 4,752

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Vợ Yêu Của Đại Ca Xã Hội Đen

Vợ Yêu Của Đại Ca Xã Hội Đen

Tác giả : Mèo Lười Yêu Ngủ

Chương : 107/NA

Lượt xem : 4,730

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nếu Có Duyên Trọng Sinh

Nếu Có Duyên Trọng Sinh

Tác giả : Nhất Niệm

Chương : 52Full

Lượt xem : 4,688

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Đồng Nhân Inuyasha] Vĩnh Hằng Không Tồn Tại

[Đồng Nhân Inuyasha] Vĩnh Hằng Không Tồn Tại

Tác giả : Lý Duy Duy

Chương : 42Full

Lượt xem : 4,635

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cô Gái Nhỏ Mập Mạp Trọng Sinh

Cô Gái Nhỏ Mập Mạp Trọng Sinh

Tác giả : Lạc Vân Phi

Chương : 52/NA

Lượt xem : 4,627

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tuyệt Phẩm Tiên Y

Tuyệt Phẩm Tiên Y

Tác giả : Âu Dương Lưu Lãng

Chương : 228/NA

Lượt xem : 4,620

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Lạc Thần Tái Sinh

Lạc Thần Tái Sinh

Tác giả : Cảnh Cửu Thiếu

Chương : 59/NA

Lượt xem : 4,607

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Con Dâu Hoàng Gia

Con Dâu Hoàng Gia

Tác giả : Bạc Mộ Nhan

Chương : 83/NA

Lượt xem : 4,578

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trùng Sinh Thành Hệ Thống

Trùng Sinh Thành Hệ Thống

Tác giả : Long Thất

Chương : 105Full

Lượt xem : 4,577

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Lời Tuyên Ngôn Của Trung Khuyển Hoạn Quan

Lời Tuyên Ngôn Của Trung Khuyển Hoạn Quan

Tác giả : Khủng Long Ăn Cỏ

Chương : 83Full

Lượt xem : 4,477

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Phong thả đình trú

Phong thả đình trú

Tác giả : Sắc Như Không

Chương : 58Full

Lượt xem : 4,468

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Xuyên Thành Áo Lót Của Nam Chính Thì Biết Mần Sao?

Xuyên Thành Áo Lót Của Nam Chính Thì Biết Mần Sao?

Tác giả : Khung Liệt

Chương : 88Full

Lượt xem : 4,439

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Sủng Phi Thượng Vị Ký

Sủng Phi Thượng Vị Ký

Tác giả : Mạch Thượng Phù Tô

Chương : 157Full

Lượt xem : 4,379

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thứ Nữ Thành Thê

Thứ Nữ Thành Thê

Tác giả : Tây Song Vũ

Chương : 38/NA

Lượt xem : 4,379

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trùng Sinh Chi Thứ Nữ Hiền Thê

Trùng Sinh Chi Thứ Nữ Hiền Thê

Tác giả : Tuyệt Vọng Guốc Gỗ

Chương : 65/NA

Lượt xem : 4,371

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Con đường nghịch tập của vật hi sinh

Con đường nghịch tập của vật hi sinh

Tác giả : Mao Điểu

Chương : 73Full

Lượt xem : 4,367

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Xuyên Việt Chi Đại Luyện Đan Sư

Xuyên Việt Chi Đại Luyện Đan Sư

Tác giả : Hạ Nhất Dạ

Chương : 97Full

Lượt xem : 4,318

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết