Trọng Sinh

Có 975 truyện

Web truyện - Vượt Khắp Khổ Duyên Nói Yêu Chàng

Vượt Khắp Khổ Duyên Nói Yêu Chàng

Tác giả : Vực Tình

Chương : 17/NA

Lượt xem : 81

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tiểu Kê Trở Lại

Tiểu Kê Trở Lại

Tác giả : Mèo Ú Lông Ngắn

Chương : 2/NA

Lượt xem : 81

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trùng Sinh Cùng Anh Trở Về

Trùng Sinh Cùng Anh Trở Về

Tác giả : Nam Cung Vân Điệp

Chương : 9/NA

Lượt xem : 80

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Lục Đạo Chúa Tể

Lục Đạo Chúa Tể

Tác giả : Chiết Ma Thủ

Chương : 11/NA

Lượt xem : 80

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Xuyên Qua Ta Nuôi Dưỡng Tiểu Aro Thành Công???

Xuyên Qua Ta Nuôi Dưỡng Tiểu Aro Thành Công???

Tác giả : Alein Aqua

Chương : 10/NA

Lượt xem : 76

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Siêu Cấp Thần Y Tại Đô Thị

Siêu Cấp Thần Y Tại Đô Thị

Tác giả : Truy Thư Bang

Chương : 30/NA

Lượt xem : 76

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Vương Tử Ma Cà Rồng Và Công Chúa Đông Phương

Vương Tử Ma Cà Rồng Và Công Chúa Đông Phương

Tác giả : Tiễn Đồng Dạ Ca

Chương : 7/NA

Lượt xem : 75

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nông Gia Nhàn Tản

Nông Gia Nhàn Tản

Tác giả : Trần Yên Linh

Chương : 4/NA

Lượt xem : 75

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thâm Ái Như Trường Phong

Thâm Ái Như Trường Phong

Tác giả : Ức Niên Mộng Hồi Mâu

Chương : 20Full

Lượt xem : 75

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tuyệt Sắc Khuynh Thành Mỹ Nhân

Tuyệt Sắc Khuynh Thành Mỹ Nhân

Tác giả : MizukiSachi

Chương : 3/NA

Lượt xem : 74

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ái Thê

Ái Thê

Tác giả : Tố Y Độ Giang

Chương : 19/NA

Lượt xem : 73

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Phu Nhân, Đừng Dùng Diễn Xuất Để Lừa Ta!

Phu Nhân, Đừng Dùng Diễn Xuất Để Lừa Ta!

Tác giả : Phác Tiểu Ni

Chương : 38/NA

Lượt xem : 73

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Kiếm Khóa Giả

Kiếm Khóa Giả

Tác giả : [email protected]

Chương : 16/NA

Lượt xem : 71

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Phượng Hoàng Tái Thế

Phượng Hoàng Tái Thế

Tác giả : AmiLinh3

Chương : 6/NA

Lượt xem : 70

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trọng Sinh Chi Vong Linh Pháp Sư

Trọng Sinh Chi Vong Linh Pháp Sư

Tác giả : D. Hien

Chương : 564/NA

Lượt xem : 70

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nguyện Yêu Anh Suốt Kiếp

Nguyện Yêu Anh Suốt Kiếp

Tác giả : chauuquangg

Chương : 12/NA

Lượt xem : 70

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Phượng Hoàng Đài

Phượng Hoàng Đài

Tác giả : Hoài Tố

Chương : 18/NA

Lượt xem : 67

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trường An Trì Mộ

Trường An Trì Mộ

Tác giả : Phong Trữ Đại

Chương : 23/NA

Lượt xem : 66

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Chồng Trước Siêu Sao Của Tôi

Chồng Trước Siêu Sao Của Tôi

Tác giả : Mạch Tử Mạc

Chương : 2/NA

Lượt xem : 64

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nghiệm Một Nụ Hôn

Nghiệm Một Nụ Hôn

Tác giả : Nalan Hải Ying

Chương : 1/NA

Lượt xem : 64

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bước Ngoặt Tình Yêu

Bước Ngoặt Tình Yêu

Tác giả : Tuyết Liên

Chương : 1/NA

Lượt xem : 63

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Quy Tắc của Nữ Phụ

Quy Tắc của Nữ Phụ

Tác giả : E M E

Chương : 15/NA

Lượt xem : 63

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cuộc Sống Khác Của Từ Tư Bạch

Cuộc Sống Khác Của Từ Tư Bạch

Tác giả : Tô Miên

Chương : 2/NA

Lượt xem : 62

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trùng Sinh Chờ Em Lớn

Trùng Sinh Chờ Em Lớn

Tác giả : Hạng Sinh Đình

Chương : 16/NA

Lượt xem : 62

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đỉnh Cấp Công Tử (Công Tử Khùng Điên, Dịch Thiên Hệ Thống)

Đỉnh Cấp Công Tử (Công Tử Khùng Điên, Dịch Thiên Hệ Thống)

Tác giả : Ta Là Lão Thất

Chương : 31/NA

Lượt xem : 61

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bí Mật Độc Quyền

Bí Mật Độc Quyền

Tác giả : Nguyên Viện

Chương : 12Full

Lượt xem : 61

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Siêu Du Thế Giới

Siêu Du Thế Giới

Tác giả : [email protected]

Chương : 31/5

Lượt xem : 60

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ảnh Hậu Trùng Sinh Chi Sủng Phu

Ảnh Hậu Trùng Sinh Chi Sủng Phu

Tác giả : Mị Dạ Thủy Thảo

Chương : 54/NA

Lượt xem : 59

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đỉnh Cấp Công Tử

Đỉnh Cấp Công Tử

Tác giả : phonglinh1710

Chương : 64/NA

Lượt xem : 59

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đấu La Đại Lục Chi Long Thần Truyện

Đấu La Đại Lục Chi Long Thần Truyện

Tác giả : Ma Đao Lệ Ảnh

Chương : 14/NA

Lượt xem : 57

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết