Trọng Sinh

Có 1012 truyện

Web truyện - Đại Công Lý Hệ Thống

Đại Công Lý Hệ Thống

Tác giả : satthukss1

Chương : 42/NA

Lượt xem : 161

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nhất Kiếp Tân Sinh

Nhất Kiếp Tân Sinh

Tác giả : Đạo Nhược Tiên Sinh

Chương : 8/NA

Lượt xem : 161

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trọng Sinh Chi Phỉ Quân

Trọng Sinh Chi Phỉ Quân

Tác giả : Nguyên Đại Mã

Chương : 58/NA

Lượt xem : 159

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Vô Sắc Giới

Vô Sắc Giới

Tác giả : Thôi La Thập

Chương : 9Full

Lượt xem : 158

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đỉnh Cấp Công Tử

Đỉnh Cấp Công Tử

Tác giả : phonglinh1710

Chương : 64/NA

Lượt xem : 158

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trùng Sinh Sủng Phi

Trùng Sinh Sủng Phi

Tác giả : Hàn Hoa Nhất Mộng

Chương : 4/NA

Lượt xem : 156

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bỏ Phi Trọng Sinh: Độc Thủ Nữ Ma Y

Bỏ Phi Trọng Sinh: Độc Thủ Nữ Ma Y

Tác giả : Mộ Nguyệt Hy

Chương : 13/NA

Lượt xem : 155

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Song Sủng

Song Sủng

Tác giả : Trịnh Tiểu Trinh

Chương : 8/NA

Lượt xem : 154

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thế Giới Văn Học Ta Đến Đây

Thế Giới Văn Học Ta Đến Đây

Tác giả : Lý Gia Tuyết Như

Chương : 2/NA

Lượt xem : 153

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Xuyên Qua: Cưỡng Chế Nhiều Phu

Xuyên Qua: Cưỡng Chế Nhiều Phu

Tác giả : Đinh Ngũ

Chương : 18/NA

Lượt xem : 152

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tỉnh Mộng, Quay Đầu Liệu Còn Kịp?

Tỉnh Mộng, Quay Đầu Liệu Còn Kịp?

Tác giả : H M

Chương : 9/NA

Lượt xem : 151

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đại Minh Tinh Cái Gì Chứ? Siêu Cấp Phúc Hắc Thì Có!!!

Đại Minh Tinh Cái Gì Chứ? Siêu Cấp Phúc Hắc Thì Có!!!

Tác giả : ギー

Chương : 21Full

Lượt xem : 151

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Kiếp Này Nhất Định Phải Là Anh

Kiếp Này Nhất Định Phải Là Anh

Tác giả : Subi

Chương : 1/NA

Lượt xem : 150

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Phượng Hoàng Đài

Phượng Hoàng Đài

Tác giả : Hoài Tố

Chương : 19/NA

Lượt xem : 150

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ảnh Hậu Trùng Sinh Chi Sủng Phu

Ảnh Hậu Trùng Sinh Chi Sủng Phu

Tác giả : Mị Dạ Thủy Thảo

Chương : 54/NA

Lượt xem : 147

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nhật Ký Trưởng Thành Của Cố Nhị Tiểu Thư

Nhật Ký Trưởng Thành Của Cố Nhị Tiểu Thư

Tác giả : Thập Điểm Hoa Khai

Chương : 4/NA

Lượt xem : 144

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Mục Thiếu Phúc Hắc Cưng Chiều Lãnh Kiều Thê

Mục Thiếu Phúc Hắc Cưng Chiều Lãnh Kiều Thê

Tác giả : Say Mê Trong Mộng

Chương : 2/NA

Lượt xem : 144

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trọng Sinh Chi Khí Hậu Quật Khởi

Trọng Sinh Chi Khí Hậu Quật Khởi

Tác giả : Kimngan Lu

Chương : 140Full

Lượt xem : 140

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thần Bổ Hiệp Lữ

Thần Bổ Hiệp Lữ

Tác giả : Nataly Ho

Chương : 12/NA

Lượt xem : 138

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nguyên Thuỷ Đại Thiên Tôn

Nguyên Thuỷ Đại Thiên Tôn

Tác giả : natsudragneellls

Chương : 83/NA

Lượt xem : 135

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trùng Sinh Làm Cô Dâu Hờ

Trùng Sinh Làm Cô Dâu Hờ

Tác giả : Xích Liên Nhi

Chương : 2/NA

Lượt xem : 132

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nếu Vẫn Có Kiếp Sau

Nếu Vẫn Có Kiếp Sau

Tác giả : Etalts

Chương : 3/NA

Lượt xem : 125

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Đồng Nhân Harry Potter] Celia Potter

[Đồng Nhân Harry Potter] Celia Potter

Tác giả : Alice

Chương : 3/NA

Lượt xem : 125

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Siêu Du Thế Giới

Siêu Du Thế Giới

Tác giả : [email protected]

Chương : 31/5

Lượt xem : 124

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hồng Hoang Tam Quốc Tối Cường Ngoạn Gia

Hồng Hoang Tam Quốc Tối Cường Ngoạn Gia

Tác giả : Trung Vương

Chương : 100/NA

Lượt xem : 122

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trùng Sinh Cùng Anh Trở Về

Trùng Sinh Cùng Anh Trở Về

Tác giả : Nam Cung Vân Điệp

Chương : 9/NA

Lượt xem : 121

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thiếp Định Chàng Rồi Quyết Chẳng Buông

Thiếp Định Chàng Rồi Quyết Chẳng Buông

Tác giả : Cố Liễu Chi

Chương : 28/NA

Lượt xem : 118

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ảo Thế - Vũ Diệu

Ảo Thế - Vũ Diệu

Tác giả : Vũ Diệu

Chương : 5Full

Lượt xem : 114

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nguyện Yêu Anh Suốt Kiếp

Nguyện Yêu Anh Suốt Kiếp

Tác giả : chauuquangg

Chương : 12/NA

Lượt xem : 114

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đấu La Đại Lục Chi Long Thần Truyện

Đấu La Đại Lục Chi Long Thần Truyện

Tác giả : Ma Đao Lệ Ảnh

Chương : 15/NA

Lượt xem : 110

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết