Trọng Sinh

Có 931 truyện

Web truyện - Võng Du Chi Gamer Thần

Võng Du Chi Gamer Thần

Tác giả : Một Giây

Chương : 8/NA

Lượt xem : 29

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hồ Ca Phiêu Hương Ký

Hồ Ca Phiêu Hương Ký

Tác giả : Tiểu Hồ Ca

Chương : 17/NA

Lượt xem : 29

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Vượt Khắp Khổ Duyên Nói Yêu Chàng

Vượt Khắp Khổ Duyên Nói Yêu Chàng

Tác giả : Vực Tình

Chương : 17/NA

Lượt xem : 28

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Yêu Thần Trọng Sinh Về Đô Thị

Yêu Thần Trọng Sinh Về Đô Thị

Tác giả : Lý Thần Dương

Chương : 12/NA

Lượt xem : 27

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Sống Lại Mỉm Cười Với Quá Khứ

Sống Lại Mỉm Cười Với Quá Khứ

Tác giả : Mộc

Chương : 1/NA

Lượt xem : 27

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Mỗi Ngày Em Trai Đều Đang Diễn Trò

Mỗi Ngày Em Trai Đều Đang Diễn Trò

Tác giả : Phong Cuồng Đích Đồ Phu

Chương : 3/NA

Lượt xem : 26

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hệ Thống Là Ta Nam Tiếu

Hệ Thống Là Ta Nam Tiếu

Tác giả : Kim ngọc trúc duẩn

Chương : 1/NA

Lượt xem : 26

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trọng Sinh Phúc Hắc Nữ Chủ - Thái Tử Gả Cho Ta Đi!

Trọng Sinh Phúc Hắc Nữ Chủ - Thái Tử Gả Cho Ta Đi!

Tác giả : Huyết Ngọc

Chương : 7/NA

Lượt xem : 25

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ảnh Hậu Trùng Sinh Chi Sủng Phu

Ảnh Hậu Trùng Sinh Chi Sủng Phu

Tác giả : Mị Dạ Thủy Thảo

Chương : 3/NA

Lượt xem : 25

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Chiến Loạn Sơn Hà

Chiến Loạn Sơn Hà

Tác giả : Tiếu Diện Tà Thần

Chương : 4/NA

Lượt xem : 22

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trùng Sinh Làm Lại Cuộc Đời

Trùng Sinh Làm Lại Cuộc Đời

Tác giả : Tiểu Hoa Đào

Chương : 2/NA

Lượt xem : 22

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nữ Kỳ Ba Tu Tiên Ký

Nữ Kỳ Ba Tu Tiên Ký

Tác giả : Maris (MTL)

Chương : 3/NA

Lượt xem : 21

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Làm Lại Cuộc Đời Cứu Vãn Ước Mơ!!!

Làm Lại Cuộc Đời Cứu Vãn Ước Mơ!!!

Tác giả : giangsuki

Chương : 1/NA

Lượt xem : 20

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Kiếm Khóa Giả

Kiếm Khóa Giả

Tác giả : [email protected]

Chương : 16/NA

Lượt xem : 19

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trùng Sinh Chi Nhã Vọng

Trùng Sinh Chi Nhã Vọng

Tác giả : Linh Tuyết

Chương : 1/NA

Lượt xem : 17

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Minh Thần Hệ Thống

Minh Thần Hệ Thống

Tác giả : Tam Thiên Cửu

Chương : 2/NA

Lượt xem : 17

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trường An Trì Mộ

Trường An Trì Mộ

Tác giả : Phong Trữ Đại

Chương : 23/NA

Lượt xem : 17

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Sinh Mệnh, Tình Yêu Và Em

Sinh Mệnh, Tình Yêu Và Em

Tác giả : livichan

Chương : 3/NA

Lượt xem : 15

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Mười Năm Về Sau

Mười Năm Về Sau

Tác giả : Cử Kỳ Vô Hối

Chương : 3Full

Lượt xem : 15

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trở Về Để Yêu Anh

Trở Về Để Yêu Anh

Tác giả : Mạn Thiên

Chương : 1/NA

Lượt xem : 14

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nữ Phụ Nghịch Tập Tu Tiên Nhớ

Nữ Phụ Nghịch Tập Tu Tiên Nhớ

Tác giả : Đàn Tiếu

Chương : 1/NA

Lượt xem : 14

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tận Thế Chi Trọng Sinh Tu Tiên

Tận Thế Chi Trọng Sinh Tu Tiên

Tác giả : Cẩu Vân Vân

Chương : 1/NA

Lượt xem : 12

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nguyên Phối

Nguyên Phối

Tác giả : Thạch Đầu Dữ Thủy

Chương : 5/NA

Lượt xem : 9

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nhiếp Chính Vương Phi

Nhiếp Chính Vương Phi

Tác giả : Diệp Dương Lam

Chương : 4/NA

Lượt xem : 8

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tiểu Linh Lung Giới

Tiểu Linh Lung Giới

Tác giả : Tiêu Dao Tử

Chương : 4/NA

Lượt xem : 8

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trọng Sinh Chi Tuyết Sắc Nhân

Trọng Sinh Chi Tuyết Sắc Nhân

Tác giả : Bạch Sắc Tàn Điệp

Chương : 1/NA

Lượt xem : 6

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Từ Hokage Bắt Đầu

Từ Hokage Bắt Đầu

Tác giả : Tuanminhnguyen

Chương : 576/NA

Lượt xem : 5

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hơi Ấm Bên Em

Hơi Ấm Bên Em

Tác giả : TTL

Chương : 0Full

Lượt xem : 0

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nam Chủ, Đừng Đến Đây!!!

Nam Chủ, Đừng Đến Đây!!!

Tác giả : Nguyệt Băng (Sara)

Chương : 0Full

Lượt xem : 0

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hạnh Phúc Vì Có Anh

Hạnh Phúc Vì Có Anh

Tác giả : Hangchichichichi

Chương : 0Full

Lượt xem : 0

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết