Trọng Sinh

Có 1050 truyện

Web truyện - Đỉnh Cấp Công Tử

Đỉnh Cấp Công Tử

Tác giả : phonglinh1710

Chương : 64/NA

Lượt xem : 256

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thiên Cửu Vĩnh Sinh

Thiên Cửu Vĩnh Sinh

Tác giả : Ylapboitoa

Chương : 17/NA

Lượt xem : 253

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Gả Thế Thành Sủng Phi

Gả Thế Thành Sủng Phi

Tác giả : Bán Tụ Yêu Yêu

Chương : 21/NA

Lượt xem : 253

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thời Không Chi Nhân

Thời Không Chi Nhân

Tác giả : Lãnh Mạc Hắc Huyết

Chương : 7/NA

Lượt xem : 253

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trùng Sinh Tinh Tế Chi Ma Pháp Sư

Trùng Sinh Tinh Tế Chi Ma Pháp Sư

Tác giả : Lạc Lạc Lạc Thanh Ca

Chương : 8/NA

Lượt xem : 252

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hẹn Em Kiếp Này

Hẹn Em Kiếp Này

Tác giả : Nguyên Hoàng Tự Khanh

Chương : 3/NA

Lượt xem : 250

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ảnh Đế Là Một Đứa Bé

Ảnh Đế Là Một Đứa Bé

Tác giả : Diệp Mặc Lương

Chương : 37/NA

Lượt xem : 245

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Chàng Có Nhớ Ngày Ấy Hoa Đào Rơi

Chàng Có Nhớ Ngày Ấy Hoa Đào Rơi

Tác giả : Diệp Y

Chương : 7/NA

Lượt xem : 244

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Kiều Nữ Độc Phi

Kiều Nữ Độc Phi

Tác giả : Yên Vũ Phương Đinh

Chương : 28/NA

Lượt xem : 241

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Sống Lại Một Đời An Vui

Sống Lại Một Đời An Vui

Tác giả : Diệp Tích Lam

Chương : 2/NA

Lượt xem : 240

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trùng Sinh Tiểu Nương Tử Ghi Việc

Trùng Sinh Tiểu Nương Tử Ghi Việc

Tác giả : Vân Nhất Nhất

Chương : 12/NA

Lượt xem : 239

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Siêu Du Thế Giới

Siêu Du Thế Giới

Tác giả : [email protected]

Chương : 31/5

Lượt xem : 238

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Vạn Cổ Niên Hoa Chi Đấu Chiến Việt Giới

Vạn Cổ Niên Hoa Chi Đấu Chiến Việt Giới

Tác giả : Tuyết Ảnh Liên Tâm

Chương : 26/NA

Lượt xem : 236

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Không Để Lỡ Kiếp Này

Không Để Lỡ Kiếp Này

Tác giả : An Ni

Chương : 23Full

Lượt xem : 235

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Dư Âm Còn Văng Vẳng Bên Tai

Dư Âm Còn Văng Vẳng Bên Tai

Tác giả : Cát Uyển Tử

Chương : 6/NA

Lượt xem : 234

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đỉnh Cấp Công Tử (Công Tử Khùng Điên, Dịch Thiên Hệ Thống)

Đỉnh Cấp Công Tử (Công Tử Khùng Điên, Dịch Thiên Hệ Thống)

Tác giả : Ta Là Lão Thất

Chương : 31/NA

Lượt xem : 232

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nhất Kiếp Tân Sinh

Nhất Kiếp Tân Sinh

Tác giả : Đạo Nhược Tiên Sinh

Chương : 8/NA

Lượt xem : 230

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Vô Sắc Giới

Vô Sắc Giới

Tác giả : Thôi La Thập

Chương : 9Full

Lượt xem : 229

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đại Công Lý Hệ Thống

Đại Công Lý Hệ Thống

Tác giả : satthukss1

Chương : 42/NA

Lượt xem : 226

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Chó Sói Nhỏ Từng Bị Chọc Đã Sống Lại

Chó Sói Nhỏ Từng Bị Chọc Đã Sống Lại

Tác giả : Nhu Nhu A

Chương : 58/NA

Lượt xem : 226

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Song Sủng

Song Sủng

Tác giả : Trịnh Tiểu Trinh

Chương : 8/NA

Lượt xem : 224

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Mạt Thế: Ngạo Ngôn Ái Thiên Thành

Mạt Thế: Ngạo Ngôn Ái Thiên Thành

Tác giả : Phúc Hắc Công Tử (Kin)

Chương : 4/NA

Lượt xem : 223

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Làm Một Tiểu Thụ Thổ Hào Đúng Tiêu Chuẩn

Làm Một Tiểu Thụ Thổ Hào Đúng Tiêu Chuẩn

Tác giả : Bạn Tiểu Niên

Chương : 5Full

Lượt xem : 222

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nhật Ký Chính Thất

Nhật Ký Chính Thất

Tác giả : Thiếu Tân

Chương : 5/NA

Lượt xem : 217

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thượng Tướng! Chị Dâu Chưa Trưởng Thành!

Thượng Tướng! Chị Dâu Chưa Trưởng Thành!

Tác giả : Quàng Thượng Meo Meo

Chương : 23/NA

Lượt xem : 216

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đại Minh Tinh Cái Gì Chứ? Siêu Cấp Phúc Hắc Thì Có!!!

Đại Minh Tinh Cái Gì Chứ? Siêu Cấp Phúc Hắc Thì Có!!!

Tác giả : ギー

Chương : 21Full

Lượt xem : 212

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đại Tẩu, Ta Yêu Tẩu!

Đại Tẩu, Ta Yêu Tẩu!

Tác giả : Linh Anh Nấm

Chương : 6/NA

Lượt xem : 210

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ngựa Non Háu Đá

Ngựa Non Háu Đá

Tác giả : Hàn Thục

Chương : 62/NA

Lượt xem : 206

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trọng Sinh Chi Dung Thiếu

Trọng Sinh Chi Dung Thiếu

Tác giả : Tiêu Đường Đông Qua

Chương : 25/NA

Lượt xem : 205

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết