Trọng Sinh

Có 1011 truyện

Web truyện - Ông Xã Là Lưu Manh Giả Danh Tri Thức

Ông Xã Là Lưu Manh Giả Danh Tri Thức

Tác giả : Tương Cà Cay

Chương : 50/NA

Lượt xem : 293

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ta Lỡ Hẹn Với Nàng Ở Kiếp Trước

Ta Lỡ Hẹn Với Nàng Ở Kiếp Trước

Tác giả : Y Phỷ Cô Cô

Chương : 10/NA

Lượt xem : 290

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Noãn (Ấm Áp)

Noãn (Ấm Áp)

Tác giả : Mạt Hồi

Chương : 9Full

Lượt xem : 289

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Khi Người Đàn Ông Yêu

Khi Người Đàn Ông Yêu

Tác giả : Tử Thanh Du

Chương : 15/NA

Lượt xem : 287

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Chủ Thần Quật Khởi

Chủ Thần Quật Khởi

Tác giả : Văn Sao Công

Chương : 67/NA

Lượt xem : 283

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Giang Lạp (Sống Lại)

Giang Lạp (Sống Lại)

Tác giả : Hắc Sắc Địa Bản

Chương : 62Full

Lượt xem : 281

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bàn Về Cách Nuôi Dưỡng Một Con Trung Khuyển Biến Đen

Bàn Về Cách Nuôi Dưỡng Một Con Trung Khuyển Biến Đen

Tác giả : Tửu Hĩ

Chương : 64Full

Lượt xem : 278

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tướng Quân, Thỉnh Buông Tay!

Tướng Quân, Thỉnh Buông Tay!

Tác giả : Phù Sinh

Chương : 5/NA

Lượt xem : 278

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Dưỡng Cẩu Di Họa

Dưỡng Cẩu Di Họa

Tác giả : Dưỡng cẩu di họa

Chương : 9Full

Lượt xem : 276

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Noblesse Chế Tạo Con Rối Thần

Noblesse Chế Tạo Con Rối Thần

Tác giả : vuonghongnhung23

Chương : 129/NA

Lượt xem : 274

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Không Muốn Gặp Chàng

Không Muốn Gặp Chàng

Tác giả : Băng Tuyết

Chương : 14Full

Lượt xem : 270

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hãy Vì Ta Mà Một Lần Rơi Lệ

Hãy Vì Ta Mà Một Lần Rơi Lệ

Tác giả : Dạ Huyền

Chương : 17/NA

Lượt xem : 270

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nam Phụ Yêu Nghiệt Phản Công

Nam Phụ Yêu Nghiệt Phản Công

Tác giả : Engelchen

Chương : 13/NA

Lượt xem : 270

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Vô Thượng Thần

Vô Thượng Thần

Tác giả : MyMi

Chương : 53/NA

Lượt xem : 269

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Mây Đi Qua Bầu Trời Như Em Đi Vào Tim Anh

Mây Đi Qua Bầu Trời Như Em Đi Vào Tim Anh

Tác giả : Mộc Thanh Vũ

Chương : 3/NA

Lượt xem : 269

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Einstein Phì Và Trang Phú Quý

Einstein Phì Và Trang Phú Quý

Tác giả : Hà Thư

Chương : 8/NA

Lượt xem : 265

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đế Vương Ký

Đế Vương Ký

Tác giả : Chuabietyeu

Chương : 45/NA

Lượt xem : 263

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Sống Lại Để Yêu Anh - Dungly

Sống Lại Để Yêu Anh - Dungly

Tác giả : Dungly

Chương : 40Full

Lượt xem : 260

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hậu Vị Chỉ Là Hư Vô

Hậu Vị Chỉ Là Hư Vô

Tác giả : Lạc Tà

Chương : 1/NA

Lượt xem : 257

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hào Môn Nịch Sủng: Manh Thê Quá Đáng Yêu

Hào Môn Nịch Sủng: Manh Thê Quá Đáng Yêu

Tác giả : Miêu Mao Nho

Chương : 20/NA

Lượt xem : 253

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trọng Sinh Chi Thánh Đồ Phong Lưu

Trọng Sinh Chi Thánh Đồ Phong Lưu

Tác giả : Sấu Bất Liễu

Chương : 24/NA

Lượt xem : 253

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Anh Tôi Không Tiếc

Anh Tôi Không Tiếc

Tác giả : Sen

Chương : 15Full

Lượt xem : 252

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Để Ba Ba Dạy Con Đánh Lộn

Để Ba Ba Dạy Con Đánh Lộn

Tác giả : Roseblack

Chương : 51/NA

Lượt xem : 252

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Một kiếp hồng trần

Một kiếp hồng trần

Tác giả : Nhược Mộng

Chương : 8/NA

Lượt xem : 251

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Vẫn Là Em

Vẫn Là Em

Tác giả : Kiều Ninh

Chương : 7/NA

Lượt xem : 248

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Võ Đạo Bá Chủ

Võ Đạo Bá Chủ

Tác giả : Thục Cuồng Nhân

Chương : 34/NA

Lượt xem : 247

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tay Buông Tay Nắm

Tay Buông Tay Nắm

Tác giả : Viên

Chương : 4/NA

Lượt xem : 245

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Yêu Em Từ Kiếp Trước

Yêu Em Từ Kiếp Trước

Tác giả : Phương Mộc Đản

Chương : 20/NA

Lượt xem : 245

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Mạt Thế Chi Xuyên Thư

Mạt Thế Chi Xuyên Thư

Tác giả : Miêu Nguyễn

Chương : 15/NA

Lượt xem : 243

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Long Phụng Ký

Long Phụng Ký

Tác giả : Vong Miên Dạ

Chương : 4/NA

Lượt xem : 242

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết