Trọng Sinh

Có 905 truyện

Web truyện - Ảnh Hậu Tái Lâm

Ảnh Hậu Tái Lâm

Tác giả : Khương Ngọc

Chương : 23/NA

Lượt xem : 104

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nếu Vẫn Có Kiếp Sau

Nếu Vẫn Có Kiếp Sau

Tác giả : Etalts

Chương : 3/NA

Lượt xem : 99

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nhật Ký Trưởng Thành Của Cố Nhị Tiểu Thư

Nhật Ký Trưởng Thành Của Cố Nhị Tiểu Thư

Tác giả : Thập Điểm Hoa Khai

Chương : 4/NA

Lượt xem : 99

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Song Sủng

Song Sủng

Tác giả : Trịnh Tiểu Trinh

Chương : 8/NA

Lượt xem : 95

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trở Lại Làm Em Gái Lao Công

Trở Lại Làm Em Gái Lao Công

Tác giả : Tracy

Chương : 3/NA

Lượt xem : 94

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thiếu Tướng Đại Nhân, Sủng Nhẹ Một Chút!

Thiếu Tướng Đại Nhân, Sủng Nhẹ Một Chút!

Tác giả : hangiw_

Chương : 10/NA

Lượt xem : 93

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tiểu Y Phi Của Vương Gia Lãnh Tình

Tiểu Y Phi Của Vương Gia Lãnh Tình

Tác giả : Mộng Lý Đào Túy

Chương : 34/NA

Lượt xem : 90

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thiếp Định Chàng Rồi Quyết Chẳng Buông

Thiếp Định Chàng Rồi Quyết Chẳng Buông

Tác giả : Cố Liễu Chi

Chương : 28/NA

Lượt xem : 89

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Phật Tổ Nhìn Không Thuận Mắt, Tiểu Lộ Giành Lại Soái Ca

Phật Tổ Nhìn Không Thuận Mắt, Tiểu Lộ Giành Lại Soái Ca

Tác giả : Độc nhất phu nhân

Chương : 3/NA

Lượt xem : 87

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Quay Lại Tuổi 15

Quay Lại Tuổi 15

Tác giả : Mặc Tây Kha

Chương : 51/NA

Lượt xem : 87

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nữ Phụ Trở Lại [I&#39m Come Back]

Nữ Phụ Trở Lại [I&#39m Come Back]

Tác giả : Hạ Từ Hy

Chương : 26/NA

Lượt xem : 84

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tiến Công Sủng Phi

Tiến Công Sủng Phi

Tác giả : Thịnh thế thanh ca

Chương : 72/NA

Lượt xem : 83

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trùng Sinh Mạt Thế Truyền Thuyết

Trùng Sinh Mạt Thế Truyền Thuyết

Tác giả : Hòa Xuất Thú Thú

Chương : 2/NA

Lượt xem : 77

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trọng Sinh Chi Thánh Đồ Phong Lưu

Trọng Sinh Chi Thánh Đồ Phong Lưu

Tác giả : Sấu Bất Liễu

Chương : 24/NA

Lượt xem : 75

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Phế Hoàng Hậu

Phế Hoàng Hậu

Tác giả : Phượng Cửu

Chương : 9/NA

Lượt xem : 72

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trọng Sinh Tại Mạt Thế: Trúc Mã Là Đại Boss Thế Giới!

Trọng Sinh Tại Mạt Thế: Trúc Mã Là Đại Boss Thế Giới!

Tác giả : Lãnh Bích Lam

Chương : 9/NA

Lượt xem : 71

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Đấu La] Võ Hồn Của Ta Là Một Cái Gương!

[Đấu La] Võ Hồn Của Ta Là Một Cái Gương!

Tác giả : Tô Tiểu Phong

Chương : 10/NA

Lượt xem : 71

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nhất Kiếp Tân Sinh

Nhất Kiếp Tân Sinh

Tác giả : Đạo Nhược Tiên Sinh

Chương : 8/NA

Lượt xem : 71

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Chinh Phục Vợ Yêu Thiên Tài Trọng Sinh

Chinh Phục Vợ Yêu Thiên Tài Trọng Sinh

Tác giả : Tâm Uyển

Chương : 2/NA

Lượt xem : 70

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Chì Vì Một Người

Chì Vì Một Người

Tác giả : Lương Ngọc Thiện

Chương : 36/NA

Lượt xem : 69

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cân Cả Thiên Hạ

Cân Cả Thiên Hạ

Tác giả : [email protected]

Chương : 260/NA

Lượt xem : 67

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thiên Ma Liệp Diễm

Thiên Ma Liệp Diễm

Tác giả : Ô Long Công Tử

Chương : 8/NA

Lượt xem : 66

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tiểu Kê Trở Lại

Tiểu Kê Trở Lại

Tác giả : Mèo Ú Lông Ngắn

Chương : 2/NA

Lượt xem : 66

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tuyệt Sắc Khuynh Thành Mỹ Nhân

Tuyệt Sắc Khuynh Thành Mỹ Nhân

Tác giả : MizukiSachi

Chương : 3/NA

Lượt xem : 65

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Xuyên Qua: Cưỡng Chế Nhiều Phu

Xuyên Qua: Cưỡng Chế Nhiều Phu

Tác giả : Đinh Ngũ

Chương : 6/NA

Lượt xem : 63

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Yêu Thương Nào Cho Em!

Yêu Thương Nào Cho Em!

Tác giả : Kim Tuấn Mi

Chương : 9Full

Lượt xem : 62

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đại Minh Tinh Cái Gì Chứ? Siêu Cấp Phúc Hắc Thì Có!!!

Đại Minh Tinh Cái Gì Chứ? Siêu Cấp Phúc Hắc Thì Có!!!

Tác giả : ギー

Chương : 21Full

Lượt xem : 62

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trọng Sinh Chỉ Hoàng Hậu Vi Tôn

Trọng Sinh Chỉ Hoàng Hậu Vi Tôn

Tác giả : Băng Nhi

Chương : 8/NA

Lượt xem : 61

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nguyện Yêu Anh Suốt Kiếp

Nguyện Yêu Anh Suốt Kiếp

Tác giả : chauuquangg

Chương : 12/NA

Lượt xem : 60

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nghiệm Một Nụ Hôn

Nghiệm Một Nụ Hôn

Tác giả : Nalan Hải Ying

Chương : 1/NA

Lượt xem : 58

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết