Trọng Sinh

Có 845 truyện

Web truyện - Sống Lại Mỉm Cười Với Quá Khứ

Sống Lại Mỉm Cười Với Quá Khứ

Tác giả : Mộc

Chương : 1/NA

Lượt xem : 25

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Xuyên Qua Ta Nuôi Dưỡng Tiểu Aro Thành Công???

Xuyên Qua Ta Nuôi Dưỡng Tiểu Aro Thành Công???

Tác giả : Alein Aqua

Chương : 6/NA

Lượt xem : 23

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Phượng Hoàng Tái Thế

Phượng Hoàng Tái Thế

Tác giả : AmiLinh3

Chương : 6/NA

Lượt xem : 22

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Sắc Nữ Khác Biệt

Sắc Nữ Khác Biệt

Tác giả : Diamond Amity

Chương : 1/NA

Lượt xem : 20

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Vương Tử Ma Cà Rồng Và Công Chúa Đông Phương

Vương Tử Ma Cà Rồng Và Công Chúa Đông Phương

Tác giả : Tiễn Đồng Dạ Ca

Chương : 4/NA

Lượt xem : 19

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trọng Sinh Chi Thánh Đồ Phong Lưu

Trọng Sinh Chi Thánh Đồ Phong Lưu

Tác giả : Sấu Bất Liễu

Chương : 19/NA

Lượt xem : 19

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ảo Thế - Vũ Diệu

Ảo Thế - Vũ Diệu

Tác giả : Vũ Diệu

Chương : 5Full

Lượt xem : 18

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nông Gia Nhàn Tản

Nông Gia Nhàn Tản

Tác giả : Trần Yên Linh

Chương : 4/NA

Lượt xem : 18

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Làm Lại Cuộc Đời Cứu Vãn Ước Mơ!!!

Làm Lại Cuộc Đời Cứu Vãn Ước Mơ!!!

Tác giả : giangsuki

Chương : 1/NA

Lượt xem : 18

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tối Thượng Đa Tình Giả

Tối Thượng Đa Tình Giả

Tác giả : Lạc Kỳ Nam

Chương : 50/NA

Lượt xem : 17

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hệ Thống Là Ta Nam Tiếu

Hệ Thống Là Ta Nam Tiếu

Tác giả : Kim ngọc trúc duẩn

Chương : 1/NA

Lượt xem : 17

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Sổ Tay Chăn Nuôi Hung Thú

Sổ Tay Chăn Nuôi Hung Thú

Tác giả : Trạch Nữ Nhất Chi Hoa

Chương : 4/18

Lượt xem : 17

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trùng Sinh Làm Lại Cuộc Đời

Trùng Sinh Làm Lại Cuộc Đời

Tác giả : Tiểu Hoa Đào

Chương : 2/NA

Lượt xem : 16

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nam Chủ Mau Nằm Xuống

Nam Chủ Mau Nằm Xuống

Tác giả : Tô Tam

Chương : 7/NA

Lượt xem : 15

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trùng Sinh Chi Nhã Vọng

Trùng Sinh Chi Nhã Vọng

Tác giả : Linh Tuyết

Chương : 1/NA

Lượt xem : 14

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ảnh Hậu Trùng Sinh Chi Sủng Phu

Ảnh Hậu Trùng Sinh Chi Sủng Phu

Tác giả : Mị Dạ Thủy Thảo

Chương : 1/NA

Lượt xem : 14

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trùng Sinh Chờ Em Lớn

Trùng Sinh Chờ Em Lớn

Tác giả : Hạng Sinh Đình

Chương : 13/NA

Lượt xem : 13

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Võng Du Chi Gamer Thần

Võng Du Chi Gamer Thần

Tác giả : Một Giây

Chương : 7/NA

Lượt xem : 12

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Vạn Kiếp Nhất Mộng

Vạn Kiếp Nhất Mộng

Tác giả : komang09hp

Chương : 10/NA

Lượt xem : 10

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Mười Năm Về Sau

Mười Năm Về Sau

Tác giả : Cử Kỳ Vô Hối

Chương : 3Full

Lượt xem : 10

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nữ Phụ Nghịch Tập Tu Tiên Nhớ

Nữ Phụ Nghịch Tập Tu Tiên Nhớ

Tác giả : Đàn Tiếu

Chương : 1/NA

Lượt xem : 9

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nữ Kỳ Ba Tu Tiên Ký

Nữ Kỳ Ba Tu Tiên Ký

Tác giả : Maris (MTL)

Chương : 3/NA

Lượt xem : 8

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thời Không Chi Nhân

Thời Không Chi Nhân

Tác giả : Lãnh Mạc Hắc Huyết

Chương : 4/NA

Lượt xem : 7

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trở Về Để Yêu Anh

Trở Về Để Yêu Anh

Tác giả : Mạn Thiên

Chương : 1/NA

Lượt xem : 5

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tận Thế Chi Trọng Sinh Tu Tiên

Tận Thế Chi Trọng Sinh Tu Tiên

Tác giả : Cẩu Vân Vân

Chương : 1/NA

Lượt xem : 5

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Đấu La] Võ Hồn Của Ta Là Một Cái Gương!

[Đấu La] Võ Hồn Của Ta Là Một Cái Gương!

Tác giả : Tô Tiểu Phong

Chương : 4/NA

Lượt xem : 3

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Mỗi Ngày Em Trai Đều Đang Diễn Trò

Mỗi Ngày Em Trai Đều Đang Diễn Trò

Tác giả : Phong Cuồng Đích Đồ Phu

Chương : 2/NA

Lượt xem : 3

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Sinh Mệnh, Tình Yêu Và Em

Sinh Mệnh, Tình Yêu Và Em

Tác giả : livichan

Chương : 1/NA

Lượt xem : 2

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Độc Sủng Ngốc Hậu

Độc Sủng Ngốc Hậu

Tác giả : Quyết Tuyệt

Chương : 1/NA

Lượt xem : 1

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trùng Sinh Chi Cường Thế Quay Lại

Trùng Sinh Chi Cường Thế Quay Lại

Tác giả : Chính Nguyệt Sơ Kỳ

Chương : 23/NA

Lượt xem : 0

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết