Trọng Sinh

Có 958 truyện

Web truyện - Không Muốn Gặp Chàng

Không Muốn Gặp Chàng

Tác giả : Băng Tuyết

Chương : 14Full

Lượt xem : 166

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cuộc Sống Bình Thản Hoàn Mỹ Sau Khi Trùng Sinh

Cuộc Sống Bình Thản Hoàn Mỹ Sau Khi Trùng Sinh

Tác giả : Hạo Trăn

Chương : 2/NA

Lượt xem : 166

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nhạc Vũ Thiên Hạ

Nhạc Vũ Thiên Hạ

Tác giả : Lam Chi Noãn

Chương : 6/NA

Lượt xem : 164

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Anh Tôi Không Tiếc

Anh Tôi Không Tiếc

Tác giả : Sen

Chương : 15Full

Lượt xem : 163

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Dưỡng Cẩu Di Họa

Dưỡng Cẩu Di Họa

Tác giả : Dưỡng cẩu di họa

Chương : 9Full

Lượt xem : 163

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Sinh Ra Là Để Yêu Em

Sinh Ra Là Để Yêu Em

Tác giả : 11 Giờ Phải Ngủ

Chương : 22/NA

Lượt xem : 162

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trọng Sinh Tại Mạt Thế: Trúc Mã Là Đại Boss Thế Giới!

Trọng Sinh Tại Mạt Thế: Trúc Mã Là Đại Boss Thế Giới!

Tác giả : Lãnh Bích Lam

Chương : 14/NA

Lượt xem : 160

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trọng Sinh Nguyên Soái Phu Nhân Là Tang Thi

Trọng Sinh Nguyên Soái Phu Nhân Là Tang Thi

Tác giả : Diễm Quỷ Thất Nương

Chương : 122/NA

Lượt xem : 160

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Rào Cản Hận Thù

Rào Cản Hận Thù

Tác giả : Bạch Kiều

Chương : 4/NA

Lượt xem : 157

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Để Ba Ba Dạy Con Đánh Lộn

Để Ba Ba Dạy Con Đánh Lộn

Tác giả : Roseblack

Chương : 49/NA

Lượt xem : 156

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thời Gian Trở Lại

Thời Gian Trở Lại

Tác giả : Quản Sát Bất Quản Mai

Chương : 6/29

Lượt xem : 154

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thời Gian Làm Nên Tình Yêu

Thời Gian Làm Nên Tình Yêu

Tác giả : Mộng Tịch Liên

Chương : 5/NA

Lượt xem : 154

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ta Lỡ Hẹn Với Nàng Ở Kiếp Trước

Ta Lỡ Hẹn Với Nàng Ở Kiếp Trước

Tác giả : Y Phỷ Cô Cô

Chương : 8/NA

Lượt xem : 153

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Sống Lại Để Yêu Anh - Dungly

Sống Lại Để Yêu Anh - Dungly

Tác giả : Dungly

Chương : 40Full

Lượt xem : 153

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thiên Kim Phúc Hắc Trọng Sinh: Cố Thiếu, Tự Trọng!

Thiên Kim Phúc Hắc Trọng Sinh: Cố Thiếu, Tự Trọng!

Tác giả : Na Thời Yên Hoa

Chương : 16/NA

Lượt xem : 152

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ngoạt Ngôn Ái Thiên Thành

Ngoạt Ngôn Ái Thiên Thành

Tác giả : Phúc Hắc Công Tử (Kin)

Chương : 3/NA

Lượt xem : 150

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hào Môn Nịch Sủng: Manh Thê Quá Đáng Yêu

Hào Môn Nịch Sủng: Manh Thê Quá Đáng Yêu

Tác giả : Miêu Mao Nho

Chương : 20/NA

Lượt xem : 148

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ông Xã Là Lưu Manh Giả Danh Tri Thức

Ông Xã Là Lưu Manh Giả Danh Tri Thức

Tác giả : Tương Cà Cay

Chương : 49/NA

Lượt xem : 148

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Yêu Em Từ Kiếp Trước

Yêu Em Từ Kiếp Trước

Tác giả : Phương Mộc Đản

Chương : 20/NA

Lượt xem : 147

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hệ Thống Thánh Lười

Hệ Thống Thánh Lười

Tác giả : [email protected]

Chương : 123/NA

Lượt xem : 146

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Kiếp Này Nhất Định Phải Là Anh

Kiếp Này Nhất Định Phải Là Anh

Tác giả : Subi

Chương : 1/NA

Lượt xem : 143

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trùng Sinh Chi Nhất Thế Hoan

Trùng Sinh Chi Nhất Thế Hoan

Tác giả : Tạ Vong Xuyên

Chương : 5/NA

Lượt xem : 141

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trùng Sinh Tiểu Nương Tử Ghi Việc

Trùng Sinh Tiểu Nương Tử Ghi Việc

Tác giả : Vân Nhất Nhất

Chương : 12/NA

Lượt xem : 140

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Mục Thiếu Phúc Hắc Cưng Chiều Lãnh Kiều Thê

Mục Thiếu Phúc Hắc Cưng Chiều Lãnh Kiều Thê

Tác giả : Say Mê Trong Mộng

Chương : 2/NA

Lượt xem : 139

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tối Thượng Đa Tình Giả

Tối Thượng Đa Tình Giả

Tác giả : Lạc Kỳ Nam

Chương : 92/NA

Lượt xem : 137

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cửu Thiên Đế Chủ

Cửu Thiên Đế Chủ

Tác giả : Huy Xích Phương Tù

Chương : 21/NA

Lượt xem : 136

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Gặp Lại Sau Biệt Ly

Gặp Lại Sau Biệt Ly

Tác giả : Giá Cá Lục Nguyệt Siêu Hiện

Chương : 9Full

Lượt xem : 134

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thế Giới Văn Học Ta Đến Đây

Thế Giới Văn Học Ta Đến Đây

Tác giả : Lý Gia Tuyết Như

Chương : 2/NA

Lượt xem : 132

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đại Tẩu, Ta Yêu Tẩu!

Đại Tẩu, Ta Yêu Tẩu!

Tác giả : Linh Anh Nấm

Chương : 6/NA

Lượt xem : 130

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thiên Ma Liệp Diễm

Thiên Ma Liệp Diễm

Tác giả : Ô Long Công Tử

Chương : 8/NA

Lượt xem : 127

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết