Trọng Sinh

Có 1022 truyện

Web truyện - Sống Lại Cưỡng Chế Yêu

Sống Lại Cưỡng Chế Yêu

Tác giả : Đông Hành Ngàn Dặm

Chương : 21/NA

Lượt xem : 435

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Dâm Đế Phục Thù

Dâm Đế Phục Thù

Tác giả : kingace

Chương : 31/NA

Lượt xem : 431

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Vạn Kiếp Nhất Mộng

Vạn Kiếp Nhất Mộng

Tác giả : komang09hp

Chương : 59/NA

Lượt xem : 430

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nhìn Xem Anh Yêu Em Nhiều Như Thế Nào

Nhìn Xem Anh Yêu Em Nhiều Như Thế Nào

Tác giả : Lee Ryna

Chương : 9/NA

Lượt xem : 426

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đích Gả Thiên Kim

Đích Gả Thiên Kim

Tác giả : Thiên Sơn Trà Khách

Chương : 28/NA

Lượt xem : 422

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tự Cẩm

Tự Cẩm

Tác giả : Đông Thiên Đích Liễu Diệp

Chương : 34/NA

Lượt xem : 420

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Sống Lại Rồi Thì Phải Làm Sao?

Sống Lại Rồi Thì Phải Làm Sao?

Tác giả : snowwhite1807

Chương : 85/NA

Lượt xem : 418

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tầm Mộng Thái Hồ: Túy Cô Tô

Tầm Mộng Thái Hồ: Túy Cô Tô

Tác giả : Bích Loa Xuân

Chương : 45/NA

Lượt xem : 416

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tối Thượng Đa Tình Giả

Tối Thượng Đa Tình Giả

Tác giả : Lạc Kỳ Nam

Chương : 105/NA

Lượt xem : 411

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nam Chủ Mau Nằm Xuống

Nam Chủ Mau Nằm Xuống

Tác giả : Tô Tam

Chương : 25/NA

Lượt xem : 410

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Phan Kim Liên Trọng Sinh

Phan Kim Liên Trọng Sinh

Tác giả : Sở Nhị

Chương : 69/NA

Lượt xem : 409

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tuyệt Sắc Nguyên Tố Sư: Tiểu Dã Phi Của Tà Vương

Tuyệt Sắc Nguyên Tố Sư: Tiểu Dã Phi Của Tà Vương

Tác giả : Vi Nhĩ Xuyên Cao Cân Hài

Chương : 6/NA

Lượt xem : 407

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Khóa Tâm

Khóa Tâm

Tác giả : A Lan Tây Tử

Chương : 3/NA

Lượt xem : 390

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu

Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu

Tác giả : Lập Địa Thành Lợn

Chương : 162/NA

Lượt xem : 389

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Anh Phạm Một Sai Lầm

Anh Phạm Một Sai Lầm

Tác giả : Nghiêu Tam Thanh

Chương : 22/NA

Lượt xem : 389

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hãy Tỏ Tình Với Ta Đi

Hãy Tỏ Tình Với Ta Đi

Tác giả : Bạo Táo Đích Bàng Giải

Chương : 36/NA

Lượt xem : 386

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ảnh Hậu Tái Lâm

Ảnh Hậu Tái Lâm

Tác giả : Khương Ngọc

Chương : 31/NA

Lượt xem : 385

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trùng Sinh Quốc Dân Nam Thần

Trùng Sinh Quốc Dân Nam Thần

Tác giả : Thuỷ Thiên Triệt

Chương : 8/NA

Lượt xem : 383

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trọng Sinh Thành Nhân Vật Game Tại Dị Giới

Trọng Sinh Thành Nhân Vật Game Tại Dị Giới

Tác giả : Toàn Khống

Chương : 90/NA

Lượt xem : 381

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Lại Trầm Luân Lần Nữa

Lại Trầm Luân Lần Nữa

Tác giả : Hải Ma Phấn

Chương : 48Full

Lượt xem : 375

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thả Tui Ra Khỏi Búp Bê Tềnh Dục!

Thả Tui Ra Khỏi Búp Bê Tềnh Dục!

Tác giả : Mịch Lộ Tiền Hành

Chương : 13Full

Lượt xem : 370

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Sủng Thiếp Dưỡng Thành Ký

Sủng Thiếp Dưỡng Thành Ký

Tác giả : Mạt Trà Khúc Kỳ

Chương : 33/NA

Lượt xem : 367

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Lãm Hoa Tuyết Hỏa

Lãm Hoa Tuyết Hỏa

Tác giả : Trầm Trầm Cật Mật

Chương : 2/NA

Lượt xem : 364

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Mạt Thế Trùng Sinh Nhất Ái Tâm

Mạt Thế Trùng Sinh Nhất Ái Tâm

Tác giả : Duyên Mị Ái Cấm

Chương : 7/NA

Lượt xem : 360

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trùng Sinh Vào Lúc Trước Khi Mất Em

Trùng Sinh Vào Lúc Trước Khi Mất Em

Tác giả : Tôi Là Ai?!

Chương : 12Full

Lượt xem : 359

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Sinh Ra Là Để Yêu Em

Sinh Ra Là Để Yêu Em

Tác giả : 11 Giờ Phải Ngủ

Chương : 24/NA

Lượt xem : 359

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trọng Sinh Chi Thánh Đồ Phong Lưu

Trọng Sinh Chi Thánh Đồ Phong Lưu

Tác giả : Sấu Bất Liễu

Chương : 47/NA

Lượt xem : 359

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hào Môn Thế Gia

Hào Môn Thế Gia

Tác giả : Nara nguyễn

Chương : 4/NA

Lượt xem : 356

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Noblesse Chế Tạo Con Rối Thần

Noblesse Chế Tạo Con Rối Thần

Tác giả : vuonghongnhung23

Chương : 152/NA

Lượt xem : 353

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thần Thoại Tái Sinh

Thần Thoại Tái Sinh

Tác giả : hangvu999

Chương : 80/NA

Lượt xem : 350

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết