Trọng Sinh

Có 975 truyện

Web truyện - Đại Chuyển Nhân Sinh

Đại Chuyển Nhân Sinh

Tác giả : King zero

Chương : 11/NA

Lượt xem : 281

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trùng Sinh Vào Lúc Trước Khi Mất Em

Trùng Sinh Vào Lúc Trước Khi Mất Em

Tác giả : Tôi Là Ai?!

Chương : 12Full

Lượt xem : 277

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đích Gả Thiên Kim

Đích Gả Thiên Kim

Tác giả : Thiên Sơn Trà Khách

Chương : 28/NA

Lượt xem : 274

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Giới Giải Trí: Yêu Cả Đời

Giới Giải Trí: Yêu Cả Đời

Tác giả : Hội Phún Mặc Đích Ngư

Chương : 24/NA

Lượt xem : 273

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hãy Tỏ Tình Với Ta Đi

Hãy Tỏ Tình Với Ta Đi

Tác giả : Bạo Táo Đích Bàng Giải

Chương : 36/NA

Lượt xem : 270

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Sống Lại Cưng Vợ Như Mạng

Sống Lại Cưng Vợ Như Mạng

Tác giả : Thập Vĩ Thố

Chương : 21/NA

Lượt xem : 268

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tướng Quân, Thỉnh Buông Tay!

Tướng Quân, Thỉnh Buông Tay!

Tác giả : Phù Sinh

Chương : 5/NA

Lượt xem : 262

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bảo Bối Sát Thủ Của Thiếu Gia

Bảo Bối Sát Thủ Của Thiếu Gia

Tác giả : Mèo lunar

Chương : 6/NA

Lượt xem : 258

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Sủng Thiếp Dưỡng Thành Ký

Sủng Thiếp Dưỡng Thành Ký

Tác giả : Mạt Trà Khúc Kỳ

Chương : 32/NA

Lượt xem : 252

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tối Thượng Đa Tình Giả

Tối Thượng Đa Tình Giả

Tác giả : Lạc Kỳ Nam

Chương : 104/NA

Lượt xem : 251

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Mạt Thế Trùng Sinh Nhất Ái Tâm

Mạt Thế Trùng Sinh Nhất Ái Tâm

Tác giả : Duyên Mị Ái Cấm

Chương : 7/NA

Lượt xem : 249

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hậu Vị Chỉ Là Hư Vô

Hậu Vị Chỉ Là Hư Vô

Tác giả : Lạc Tà

Chương : 1/NA

Lượt xem : 247

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hãy Vì Ta Mà Một Lần Rơi Lệ

Hãy Vì Ta Mà Một Lần Rơi Lệ

Tác giả : Dạ Huyền

Chương : 17/NA

Lượt xem : 246

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Noãn (Ấm Áp)

Noãn (Ấm Áp)

Tác giả : Mạt Hồi

Chương : 9Full

Lượt xem : 243

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Khi Người Đàn Ông Yêu

Khi Người Đàn Ông Yêu

Tác giả : Tử Thanh Du

Chương : 15/NA

Lượt xem : 237

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Mây Đi Qua Bầu Trời Như Em Đi Vào Tim Anh

Mây Đi Qua Bầu Trời Như Em Đi Vào Tim Anh

Tác giả : Mộc Thanh Vũ

Chương : 3/NA

Lượt xem : 237

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Einstein Phì Và Trang Phú Quý

Einstein Phì Và Trang Phú Quý

Tác giả : Hà Thư

Chương : 8/NA

Lượt xem : 237

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Dâm Đế Phục Thù

Dâm Đế Phục Thù

Tác giả : kingace

Chương : 31/NA

Lượt xem : 228

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hệ Thống Thánh Lười

Hệ Thống Thánh Lười

Tác giả : [email protected]

Chương : 123/NA

Lượt xem : 227

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ảnh Hậu Tái Lâm

Ảnh Hậu Tái Lâm

Tác giả : Khương Ngọc

Chương : 31/NA

Lượt xem : 219

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Long Phụng Ký

Long Phụng Ký

Tác giả : Vong Miên Dạ

Chương : 4/NA

Lượt xem : 218

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Chì Vì Một Người

Chì Vì Một Người

Tác giả : Lương Ngọc Thiện

Chương : 40/NA

Lượt xem : 217

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tay Buông Tay Nắm

Tay Buông Tay Nắm

Tác giả : Viên

Chương : 4/NA

Lượt xem : 216

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Một kiếp hồng trần

Một kiếp hồng trần

Tác giả : Nhược Mộng

Chương : 8/NA

Lượt xem : 216

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thiên Kim Phúc Hắc Trọng Sinh: Cố Thiếu, Tự Trọng!

Thiên Kim Phúc Hắc Trọng Sinh: Cố Thiếu, Tự Trọng!

Tác giả : Na Thời Yên Hoa

Chương : 22/NA

Lượt xem : 216

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đại Nhật Thực

Đại Nhật Thực

Tác giả : Nâng Bút Họa Nhân Sinh

Chương : 12/NA

Lượt xem : 216

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Vẫn Là Em

Vẫn Là Em

Tác giả : Kiều Ninh

Chương : 7/NA

Lượt xem : 214

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nam Phụ Yêu Nghiệt Phản Công

Nam Phụ Yêu Nghiệt Phản Công

Tác giả : Engelchen

Chương : 13/NA

Lượt xem : 212

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Vạn Cổ Thần Đế

Vạn Cổ Thần Đế

Tác giả : Phi Thiên Ngư

Chương : 45/NA

Lượt xem : 208

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trọng Sinh Tại Mạt Thế: Trúc Mã Là Đại Boss Thế Giới!

Trọng Sinh Tại Mạt Thế: Trúc Mã Là Đại Boss Thế Giới!

Tác giả : Lãnh Bích Lam

Chương : 15/NA

Lượt xem : 207

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết