Trọng Sinh

Có 915 truyện

Web truyện - Ông Xã Là Lưu Manh Giả Danh Tri Thức

Ông Xã Là Lưu Manh Giả Danh Tri Thức

Tác giả : Tương Cà Cay

Chương : 49/NA

Lượt xem : 146

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Rào Cản Hận Thù

Rào Cản Hận Thù

Tác giả : Bạch Kiều

Chương : 4/NA

Lượt xem : 145

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thời Gian Làm Nên Tình Yêu

Thời Gian Làm Nên Tình Yêu

Tác giả : Mộng Tịch Liên

Chương : 5/NA

Lượt xem : 145

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nhạc Vũ Thiên Hạ

Nhạc Vũ Thiên Hạ

Tác giả : Lam Chi Noãn

Chương : 6/NA

Lượt xem : 143

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trùng Sinh Chi Cường Thế Quay Lại

Trùng Sinh Chi Cường Thế Quay Lại

Tác giả : Chính Nguyệt Sơ Kỳ

Chương : 39/NA

Lượt xem : 143

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ngoạt Ngôn Ái Thiên Thành

Ngoạt Ngôn Ái Thiên Thành

Tác giả : Phúc Hắc Công Tử (Kin)

Chương : 3/NA

Lượt xem : 142

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thị Huyết Vương Gia Ôn Nhu Độc Sủng Vương Phi Lạnh Lùng

Thị Huyết Vương Gia Ôn Nhu Độc Sủng Vương Phi Lạnh Lùng

Tác giả : Nhiễm Tịch

Chương : 31/NA

Lượt xem : 142

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Mục Thiếu Phúc Hắc Cưng Chiều Lãnh Kiều Thê

Mục Thiếu Phúc Hắc Cưng Chiều Lãnh Kiều Thê

Tác giả : Say Mê Trong Mộng

Chương : 2/NA

Lượt xem : 139

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Sống Lại Một Đời An Vui

Sống Lại Một Đời An Vui

Tác giả : Diệp Tích Lam

Chương : 2/NA

Lượt xem : 138

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Dưỡng Cẩu Di Họa

Dưỡng Cẩu Di Họa

Tác giả : Dưỡng cẩu di họa

Chương : 9Full

Lượt xem : 136

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Kiếp Này Nhất Định Phải Là Anh

Kiếp Này Nhất Định Phải Là Anh

Tác giả : Subi

Chương : 1/NA

Lượt xem : 133

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trùng Sinh Tiểu Nương Tử Ghi Việc

Trùng Sinh Tiểu Nương Tử Ghi Việc

Tác giả : Vân Nhất Nhất

Chương : 12/NA

Lượt xem : 128

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Vạn Cổ Thần Đế

Vạn Cổ Thần Đế

Tác giả : Phi Thiên Ngư

Chương : 45/NA

Lượt xem : 127

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trùng Sinh Chi Nhất Thế Hoan

Trùng Sinh Chi Nhất Thế Hoan

Tác giả : Tạ Vong Xuyên

Chương : 5/NA

Lượt xem : 126

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thế Giới Văn Học Ta Đến Đây

Thế Giới Văn Học Ta Đến Đây

Tác giả : Lý Gia Tuyết Như

Chương : 2/NA

Lượt xem : 123

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thời Gian Trở Lại

Thời Gian Trở Lại

Tác giả : Quản Sát Bất Quản Mai

Chương : 6/29

Lượt xem : 123

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Không Muốn Gặp Chàng

Không Muốn Gặp Chàng

Tác giả : Băng Tuyết

Chương : 14Full

Lượt xem : 122

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nam Phụ Yêu Nghiệt Phản Công

Nam Phụ Yêu Nghiệt Phản Công

Tác giả : Engelchen

Chương : 13/NA

Lượt xem : 121

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trùng Sinh Sủng Phi

Trùng Sinh Sủng Phi

Tác giả : Hàn Hoa Nhất Mộng

Chương : 4/NA

Lượt xem : 119

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trùng Sinh Làm Cô Dâu Hờ

Trùng Sinh Làm Cô Dâu Hờ

Tác giả : Xích Liên Nhi

Chương : 2/NA

Lượt xem : 118

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Chân Lộ

Chân Lộ

Tác giả : Nhất Bá Nhân Thông

Chương : 143/NA

Lượt xem : 116

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tỉnh Mộng, Quay Đầu Liệu Còn Kịp?

Tỉnh Mộng, Quay Đầu Liệu Còn Kịp?

Tác giả : H M

Chương : 9/NA

Lượt xem : 114

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đại Tẩu, Ta Yêu Tẩu!

Đại Tẩu, Ta Yêu Tẩu!

Tác giả : Linh Anh Nấm

Chương : 6/NA

Lượt xem : 114

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cửu Thiên Đế Chủ

Cửu Thiên Đế Chủ

Tác giả : Huy Xích Phương Tù

Chương : 21/NA

Lượt xem : 113

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Sinh Ra Là Để Yêu Em

Sinh Ra Là Để Yêu Em

Tác giả : 11 Giờ Phải Ngủ

Chương : 16/NA

Lượt xem : 110

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Làm Một Tiểu Thụ Thổ Hào Đúng Tiêu Chuẩn

Làm Một Tiểu Thụ Thổ Hào Đúng Tiêu Chuẩn

Tác giả : Bạn Tiểu Niên

Chương : 5Full

Lượt xem : 110

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Gặp Lại Sau Biệt Ly

Gặp Lại Sau Biệt Ly

Tác giả : Giá Cá Lục Nguyệt Siêu Hiện

Chương : 9Full

Lượt xem : 109

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hào Môn Nịch Sủng: Manh Thê Quá Đáng Yêu

Hào Môn Nịch Sủng: Manh Thê Quá Đáng Yêu

Tác giả : Miêu Mao Nho

Chương : 20/NA

Lượt xem : 108

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Đồng Nhân Harry Potter] Celia Potter

[Đồng Nhân Harry Potter] Celia Potter

Tác giả : Alice

Chương : 3/NA

Lượt xem : 108

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Yêu Em Từ Kiếp Trước

Yêu Em Từ Kiếp Trước

Tác giả : Phương Mộc Đản

Chương : 20/NA

Lượt xem : 107

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết