Trọng Sinh

Có 792 truyện

Web truyện - Ác Ma Nữ Nhân Đại Chiến Một Cái Ngốc

Ác Ma Nữ Nhân Đại Chiến Một Cái Ngốc

Tác giả : Đậu Đậu Trôi Sông

Chương : 3/NA

Lượt xem : 205

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thạch Liên Trùng Sinh

Thạch Liên Trùng Sinh

Tác giả : Snow1507

Chương : 5/NA

Lượt xem : 201

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cáo Già Trong Vỏ Bọc Cừu Non

Cáo Già Trong Vỏ Bọc Cừu Non

Tác giả : Viễn Giả Lai Ni

Chương : 14/NA

Lượt xem : 201

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Einstein Phì Và Trang Phú Quý

Einstein Phì Và Trang Phú Quý

Tác giả : Hà Thư

Chương : 8/NA

Lượt xem : 183

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Dạ Ninh vương phi

Dạ Ninh vương phi

Tác giả : Vân Lãnh Nguyệt

Chương : 9/NA

Lượt xem : 178

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thả Tui Ra Khỏi Búp Bê Tềnh Dục!

Thả Tui Ra Khỏi Búp Bê Tềnh Dục!

Tác giả : Mịch Lộ Tiền Hành

Chương : 13Full

Lượt xem : 177

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Mây Đi Qua Bầu Trời Như Em Đi Vào Tim Anh

Mây Đi Qua Bầu Trời Như Em Đi Vào Tim Anh

Tác giả : Mộc Thanh Vũ

Chương : 3/NA

Lượt xem : 173

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Mạt Thế Trùng Sinh Nhất Ái Tâm

Mạt Thế Trùng Sinh Nhất Ái Tâm

Tác giả : Duyên Mị Ái Cấm

Chương : 7/NA

Lượt xem : 167

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Mạt Thế: Ngạo Ngôn Ái Thiên Thành

Mạt Thế: Ngạo Ngôn Ái Thiên Thành

Tác giả : Phúc Hắc Công Tử (Kin)

Chương : 4/NA

Lượt xem : 160

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hẹn Em Kiếp Này

Hẹn Em Kiếp Này

Tác giả : Nguyên Hoàng Tự Khanh

Chương : 3/NA

Lượt xem : 158

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cuộc Sống Bình Thản Hoàn Mỹ Sau Khi Trùng Sinh

Cuộc Sống Bình Thản Hoàn Mỹ Sau Khi Trùng Sinh

Tác giả : Hạo Trăn

Chương : 2/NA

Lượt xem : 152

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bảo Bối Sát Thủ Của Thiếu Gia

Bảo Bối Sát Thủ Của Thiếu Gia

Tác giả : Mèo lunar

Chương : 6/NA

Lượt xem : 148

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tay Buông Tay Nắm

Tay Buông Tay Nắm

Tác giả : Viên

Chương : 4/NA

Lượt xem : 147

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cuộc Sống Tận Thế Phục Sinh Vô Hạn

Cuộc Sống Tận Thế Phục Sinh Vô Hạn

Tác giả : Dực Thiên Không

Chương : 3/NA

Lượt xem : 146

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Dư Âm Còn Văng Vẳng Bên Tai

Dư Âm Còn Văng Vẳng Bên Tai

Tác giả : Cát Uyển Tử

Chương : 6/NA

Lượt xem : 140

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nhật Ký Chính Thất

Nhật Ký Chính Thất

Tác giả : Thiếu Tân

Chương : 5/NA

Lượt xem : 137

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Chàng Có Nhớ Ngày Ấy Hoa Đào Rơi

Chàng Có Nhớ Ngày Ấy Hoa Đào Rơi

Tác giả : Diệp Y

Chương : 7/NA

Lượt xem : 136

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trùng Sinh Tinh Tế Chi Ma Pháp Sư

Trùng Sinh Tinh Tế Chi Ma Pháp Sư

Tác giả : Lạc Lạc Lạc Thanh Ca

Chương : 8/NA

Lượt xem : 135

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Mục Thiếu Phúc Hắc Cưng Chiều Lãnh Kiều Thê

Mục Thiếu Phúc Hắc Cưng Chiều Lãnh Kiều Thê

Tác giả : Say Mê Trong Mộng

Chương : 2/NA

Lượt xem : 134

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Long Phụng Ký

Long Phụng Ký

Tác giả : Vong Miên Dạ

Chương : 4/NA

Lượt xem : 131

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thời Gian Làm Nên Tình Yêu

Thời Gian Làm Nên Tình Yêu

Tác giả : Mộng Tịch Liên

Chương : 5/NA

Lượt xem : 130

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Kiếp Này Nhất Định Phải Là Anh

Kiếp Này Nhất Định Phải Là Anh

Tác giả : Subi

Chương : 1/NA

Lượt xem : 123

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ngoạt Ngôn Ái Thiên Thành

Ngoạt Ngôn Ái Thiên Thành

Tác giả : Phúc Hắc Công Tử (Kin)

Chương : 3/NA

Lượt xem : 122

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Độc Chiếm Tim Anh

Độc Chiếm Tim Anh

Tác giả : Lục Thần Duệ

Chương : 3/NA

Lượt xem : 121

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Phan Kim Liên Trọng Sinh

Phan Kim Liên Trọng Sinh

Tác giả : Sở Nhị

Chương : 69/NA

Lượt xem : 119

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Rào Cản Hận Thù

Rào Cản Hận Thù

Tác giả : Bạch Kiều

Chương : 4/NA

Lượt xem : 113

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nhạc Vũ Thiên Hạ

Nhạc Vũ Thiên Hạ

Tác giả : Lam Chi Noãn

Chương : 6/NA

Lượt xem : 113

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Vẫn Là Em

Vẫn Là Em

Tác giả : Kiều Ninh

Chương : 7/NA

Lượt xem : 113

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Noãn (Ấm Áp)

Noãn (Ấm Áp)

Tác giả : Mạt Hồi

Chương : 9Full

Lượt xem : 111

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đôi Nhạn Quay Về

Đôi Nhạn Quay Về

Tác giả : Minh Nguyệt Đang

Chương : 58/NA

Lượt xem : 109

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết