Trọng Sinh

Có 975 truyện

Web truyện - Tiểu Sủng Phi

Tiểu Sủng Phi

Tác giả : Bích Loa Xuân

Chương : 41/NA

Lượt xem : 589

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ác Nữ Tái Sinh

Ác Nữ Tái Sinh

Tác giả : Phong Điệp Y

Chương : 44/NA

Lượt xem : 573

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tuyệt Sắc Vương Phi Ẩn Tài

Tuyệt Sắc Vương Phi Ẩn Tài

Tác giả : Tử Băng Nguyệt

Chương : 10/NA

Lượt xem : 571

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thiết Xuất Nhân Sinh

Thiết Xuất Nhân Sinh

Tác giả : Từ Hoán Vũ

Chương : 9/NA

Lượt xem : 567

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nhật Ký Nuông Chiều Nữ Phụ Thời Dân Quốc

Nhật Ký Nuông Chiều Nữ Phụ Thời Dân Quốc

Tác giả : Bệ Hạ Không Lên Triều

Chương : 64/NA

Lượt xem : 563

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Khang Hi Trọng Sinh Dưỡng Thái Tử

Khang Hi Trọng Sinh Dưỡng Thái Tử

Tác giả : Phong Tăng

Chương : 77Full

Lượt xem : 557

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Chúa Tể Vũ Trụ

Chúa Tể Vũ Trụ

Tác giả : Gia Cát Tư Uyển

Chương : 174/NA

Lượt xem : 555

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ka Vẫn Luôn Dại Gái Như Vậy

Ka Vẫn Luôn Dại Gái Như Vậy

Tác giả : Thanht

Chương : 19/NA

Lượt xem : 552

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trùng Sinh Trở Về: Thiên Đế Ma Phi

Trùng Sinh Trở Về: Thiên Đế Ma Phi

Tác giả : Bạch Tiên

Chương : 14/NA

Lượt xem : 552

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Mạt Thế Chi Tra Thụ Trọng Sinh

Mạt Thế Chi Tra Thụ Trọng Sinh

Tác giả : Sáp Sáp Nhi

Chương : 36/NA

Lượt xem : 551

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bệ Hạ, Nhận Mệnh Đi!

Bệ Hạ, Nhận Mệnh Đi!

Tác giả : Ngũ Sắc Long Chương

Chương : 91Full

Lượt xem : 544

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trả Lại Vấn Vương

Trả Lại Vấn Vương

Tác giả : Lục Lạc Nhi

Chương : 13/NA

Lượt xem : 543

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trùng Sinh Nhã Linh

Trùng Sinh Nhã Linh

Tác giả : Lăng Huyên Vy

Chương : 4/NA

Lượt xem : 539

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trùng Sinh Tiểu Nương Tử Ghi Việc (Ký Sự Của Tiểu Nương Tử)

Trùng Sinh Tiểu Nương Tử Ghi Việc (Ký Sự Của Tiểu Nương Tử)

Tác giả : Vân Nhất Nhất

Chương : 61/NA

Lượt xem : 539

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hận Là Yêu Vô Cùng

Hận Là Yêu Vô Cùng

Tác giả : Trâu Thích Ăn Thịt (Ngưu Dam Dam)

Chương : 9/NA

Lượt xem : 530

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tìm Lại Anh Và Một Lần Nữa Yêu Anh

Tìm Lại Anh Và Một Lần Nữa Yêu Anh

Tác giả : Ivy_Nguyen

Chương : 33/NA

Lượt xem : 530

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Độc Sủng Ngốc Hậu

Độc Sủng Ngốc Hậu

Tác giả : Quyết Tuyệt

Chương : 62/NA

Lượt xem : 529

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cùng Chàng Tiêu Dao

Cùng Chàng Tiêu Dao

Tác giả : Viễn Giả Lai Ni

Chương : 3/NA

Lượt xem : 529

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Càng đẩy tôi sẽ càng ôm em thật chặt

Càng đẩy tôi sẽ càng ôm em thật chặt

Tác giả : Siêu Đại Mèo Lười

Chương : 7/NA

Lượt xem : 527

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trọng Sinh Em Vẫn Yêu Anh

Trọng Sinh Em Vẫn Yêu Anh

Tác giả : Cố

Chương : 12Full

Lượt xem : 525

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Vãn Ca Phi

Vãn Ca Phi

Tác giả : Chi Điểm Thiên Hạ

Chương : 11/NA

Lượt xem : 522

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cùng Trời Với Thú

Cùng Trời Với Thú

Tác giả : Vụ Thỉ Dực

Chương : 126/NA

Lượt xem : 519

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Khuynh Thế Sủng Thê

Khuynh Thế Sủng Thê

Tác giả : Hàn Võ Ký

Chương : 5/NA

Lượt xem : 514

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Sự Hối Hận Của Đế Vương

Sự Hối Hận Của Đế Vương

Tác giả : Ressamee

Chương : 9/NA

Lượt xem : 513

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Xin Chào, Thị Trưởng

Xin Chào, Thị Trưởng

Tác giả : Tố phi Liễu

Chương : 34/NA

Lượt xem : 512

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Khom Lưng

Khom Lưng

Tác giả : Bồng Lai Khách

Chương : 20/NA

Lượt xem : 511

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tầm Lộ

Tầm Lộ

Tác giả : Nhược Sầu

Chương : 92/NA

Lượt xem : 509

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nam Chính Không Dễ Làm Đâu!

Nam Chính Không Dễ Làm Đâu!

Tác giả : Vũ Tiểu Phi

Chương : 44Full

Lượt xem : 506

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đỉnh Luyện Thần Ma

Đỉnh Luyện Thần Ma

Tác giả : thanhnguyen01

Chương : 225/NA

Lượt xem : 506

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Harry Poter] LVSS Chi Giá Y

[Harry Poter] LVSS Chi Giá Y

Tác giả : Ngốc Đề Hoan Nha

Chương : 18Full

Lượt xem : 495

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết