Trọng Sinh

Có 899 truyện

Web truyện - Sự Hối Hận Của Đế Vương

Sự Hối Hận Của Đế Vương

Tác giả : Ressamee

Chương : 9/NA

Lượt xem : 378

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trùng Sinh Trọng Khải Nông Trường

Trùng Sinh Trọng Khải Nông Trường

Tác giả : Nguyên Phi Tây Phong Tiếu

Chương : 31/NA

Lượt xem : 376

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Xin Chào, Ta Đã Trở Lại

Xin Chào, Ta Đã Trở Lại

Tác giả : hana5474d

Chương : 8/NA

Lượt xem : 374

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Xin Chào, Thị Trưởng

Xin Chào, Thị Trưởng

Tác giả : Tố phi Liễu

Chương : 34/NA

Lượt xem : 364

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nữ Nhân Gia Khuynh Thế Thiên Hạ

Nữ Nhân Gia Khuynh Thế Thiên Hạ

Tác giả : Lam Mộc Linh

Chương : 15/NA

Lượt xem : 358

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Quý Thiếp

Quý Thiếp

Tác giả : Ngã Thị Thôn Cô

Chương : 8/NA

Lượt xem : 357

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Lược Tâm

Lược Tâm

Tác giả : Thân Thân Quân Quân

Chương : 9/NA

Lượt xem : 351

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tiểu Giai Nhân Khuynh Thành

Tiểu Giai Nhân Khuynh Thành

Tác giả : Nữ Vương Bất Tại Gia

Chương : 46/NA

Lượt xem : 349

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tầm Lộ

Tầm Lộ

Tác giả : Nhược Sầu

Chương : 92/NA

Lượt xem : 346

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Khóa Tâm

Khóa Tâm

Tác giả : A Lan Tây Tử

Chương : 3/NA

Lượt xem : 343

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Mạt Thế Từng Bước Tiến Đến Đỉnh Cao

Mạt Thế Từng Bước Tiến Đến Đỉnh Cao

Tác giả : Mẫu Đơn Vô Sắc

Chương : 6/NA

Lượt xem : 337

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nhật Ký Thay Đổi Quá Khứ Của Tiện Nữ

Nhật Ký Thay Đổi Quá Khứ Của Tiện Nữ

Tác giả : Hanabira

Chương : 5/NA

Lượt xem : 337

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Lãm Hoa Tuyết Hỏa

Lãm Hoa Tuyết Hỏa

Tác giả : Trầm Trầm Cật Mật

Chương : 2/NA

Lượt xem : 331

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bất Hủ Thần Vương

Bất Hủ Thần Vương

Tác giả : Lê Thiên

Chương : 632/NA

Lượt xem : 326

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Sống Lại Trả Thù Tra Nam, Tiện Nữ

Sống Lại Trả Thù Tra Nam, Tiện Nữ

Tác giả : Trà Mii

Chương : 8/NA

Lượt xem : 319

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cung Nữ Thượng Vị Ký

Cung Nữ Thượng Vị Ký

Tác giả : Dung Quang

Chương : 7/NA

Lượt xem : 317

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Khán Bất Kiến Nhĩ Đích Ôn Nhu

Khán Bất Kiến Nhĩ Đích Ôn Nhu

Tác giả : Mặc Bi

Chương : 108Full

Lượt xem : 315

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tướng Công, Tạo Phản Đi!

Tướng Công, Tạo Phản Đi!

Tác giả : Lam Ngải Thảo

Chương : 11/NA

Lượt xem : 314

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Dạ Ninh vương phi

Dạ Ninh vương phi

Tác giả : Vân Lãnh Nguyệt

Chương : 9/NA

Lượt xem : 313

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Phá Hiểu

Phá Hiểu

Tác giả : Băng Lương Tửu

Chương : 16/NA

Lượt xem : 312

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cáo Già Trong Vỏ Bọc Cừu Non

Cáo Già Trong Vỏ Bọc Cừu Non

Tác giả : Viễn Giả Lai Ni

Chương : 14/NA

Lượt xem : 311

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Giao Dịch Ác Quỷ

Giao Dịch Ác Quỷ

Tác giả : LeePhan

Chương : 7/NA

Lượt xem : 307

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Siêu Hệ Thống Thăng Cấp

Siêu Hệ Thống Thăng Cấp

Tác giả : Hải Thiên Lam

Chương : 10/NA

Lượt xem : 302

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trò Chơi Tình Ái: Yêu Và Hận

Trò Chơi Tình Ái: Yêu Và Hận

Tác giả : Cửu Vĩ Nhất Tâm

Chương : 2/NA

Lượt xem : 302

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ác Nữ Tái Sinh

Ác Nữ Tái Sinh

Tác giả : Phong Điệp Y

Chương : 44/NA

Lượt xem : 296

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cùng Trời Với Thú

Cùng Trời Với Thú

Tác giả : Vụ Thỉ Dực

Chương : 112/NA

Lượt xem : 291

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thạch Liên Trùng Sinh

Thạch Liên Trùng Sinh

Tác giả : Snow1507

Chương : 5/NA

Lượt xem : 289

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nhặt Nhầm Nam Thần

Nhặt Nhầm Nam Thần

Tác giả : Mèo Lười Ngủ Ngày

Chương : 28/NA

Lượt xem : 287

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trọng Sinh Chi Tri An Như Phỉ

Trọng Sinh Chi Tri An Như Phỉ

Tác giả : Trần Tín Tín

Chương : 16Full

Lượt xem : 287

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trọng Sinh Theo Đuổi Hạnh Phúc

Trọng Sinh Theo Đuổi Hạnh Phúc

Tác giả : Trang Mun

Chương : 69/NA

Lượt xem : 281

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết