Loading...

Trọng Sinh

Có 708 truyện

Web truyện - Kiếp Này Nhất Định Phải Là Anh

Kiếp Này Nhất Định Phải Là Anh

Tác giả : Subi

Chương : 1/NA

Lượt xem : 90

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Long Phụng Ký

Long Phụng Ký

Tác giả : Vong Miên Dạ

Chương : 4/NA

Lượt xem : 86

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Rào Cản Hận Thù

Rào Cản Hận Thù

Tác giả : Bạch Kiều

Chương : 4/NA

Lượt xem : 82

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cáo Già Trong Vỏ Bọc Cừu Non

Cáo Già Trong Vỏ Bọc Cừu Non

Tác giả : Viễn Giả Lai Ni

Chương : 7/NA

Lượt xem : 79

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Độc Thiếp Nắm Quyền

Độc Thiếp Nắm Quyền

Tác giả : Cẩn Du

Chương : 2/NA

Lượt xem : 77

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Đồng Nhân Harry Potter] Celia Potter

[Đồng Nhân Harry Potter] Celia Potter

Tác giả : Alice

Chương : 3/NA

Lượt xem : 77

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nhật Ký Bá Chủ Học Đường

Nhật Ký Bá Chủ Học Đường

Tác giả : Nguyễn Nhàn

Chương : 12/NA

Lượt xem : 74

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nhật Ký Trưởng Thành Của Cố Nhị Tiểu Thư

Nhật Ký Trưởng Thành Của Cố Nhị Tiểu Thư

Tác giả : Thập Điểm Hoa Khai

Chương : 4/NA

Lượt xem : 74

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Sống Lại Một Đời An Vui

Sống Lại Một Đời An Vui

Tác giả : Diệp Tích Lam

Chương : 2/NA

Lượt xem : 74

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tỉnh Mộng, Quay Đầu Liệu Còn Kịp?

Tỉnh Mộng, Quay Đầu Liệu Còn Kịp?

Tác giả : H M

Chương : 2/NA

Lượt xem : 73

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thế Giới Văn Học Ta Đến Đây

Thế Giới Văn Học Ta Đến Đây

Tác giả : Lý Gia Tuyết Như

Chương : 2/NA

Lượt xem : 73

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tô Thiên Hạ

Tô Thiên Hạ

Tác giả : Túy Vũ Cuồng Ca

Chương : 5/NA

Lượt xem : 73

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trùng Sinh Làm Cô Dâu Hờ

Trùng Sinh Làm Cô Dâu Hờ

Tác giả : Xích Liên Nhi

Chương : 2/NA

Lượt xem : 71

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trở Lại Làm Em Gái Lao Công

Trở Lại Làm Em Gái Lao Công

Tác giả : Tracy

Chương : 3/NA

Lượt xem : 70

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nhạc Vũ Thiên Hạ

Nhạc Vũ Thiên Hạ

Tác giả : Lam Chi Noãn

Chương : 6/NA

Lượt xem : 68

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Phật Tổ Nhìn Không Thuận Mắt, Tiểu Lộ Giành Lại Soái Ca

Phật Tổ Nhìn Không Thuận Mắt, Tiểu Lộ Giành Lại Soái Ca

Tác giả : Độc nhất phu nhân

Chương : 3/NA

Lượt xem : 68

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nữ Phụ Trùng Sinh (Trùng Sinh Nữ Phụ)

Nữ Phụ Trùng Sinh (Trùng Sinh Nữ Phụ)

Tác giả : Mỉm Cười Wr

Chương : 160/NA

Lượt xem : 64

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trùng Sinh Chi Nhất Thế Hoan

Trùng Sinh Chi Nhất Thế Hoan

Tác giả : Tạ Vong Xuyên

Chương : 5/NA

Lượt xem : 63

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Độc Chiếm Tim Anh

Độc Chiếm Tim Anh

Tác giả : Lục Thần Duệ

Chương : 3/NA

Lượt xem : 61

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nếu Vẫn Có Kiếp Sau

Nếu Vẫn Có Kiếp Sau

Tác giả : Etalts

Chương : 3/NA

Lượt xem : 61

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trùng Sinh Mạt Thế Truyền Thuyết

Trùng Sinh Mạt Thế Truyền Thuyết

Tác giả : Hòa Xuất Thú Thú

Chương : 2/NA

Lượt xem : 55

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Phan Kim Liên Trọng Sinh

Phan Kim Liên Trọng Sinh

Tác giả : Sở Nhị

Chương : 69/NA

Lượt xem : 51

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thời Gian Trở Lại

Thời Gian Trở Lại

Tác giả : Quản Sát Bất Quản Mai

Chương : 6/29

Lượt xem : 46

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Chinh Phục Vợ Yêu Thiên Tài Trọng Sinh

Chinh Phục Vợ Yêu Thiên Tài Trọng Sinh

Tác giả : Tâm Uyển

Chương : 2/NA

Lượt xem : 44

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tiểu Kê Trở Lại

Tiểu Kê Trở Lại

Tác giả : Mèo Ú Lông Ngắn

Chương : 2/NA

Lượt xem : 44

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Chồng Trước Siêu Sao Của Tôi

Chồng Trước Siêu Sao Của Tôi

Tác giả : Mạch Tử Mạc

Chương : 2/NA

Lượt xem : 43

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cuộc Sống Khác Của Từ Tư Bạch

Cuộc Sống Khác Của Từ Tư Bạch

Tác giả : Tô Miên

Chương : 2/NA

Lượt xem : 41

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hai Kiếp Làm Sủng Phi

Hai Kiếp Làm Sủng Phi

Tác giả : Vu Tâm Yên

Chương : 6/NA

Lượt xem : 41

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nghiệm Một Nụ Hôn

Nghiệm Một Nụ Hôn

Tác giả : Nalan Hải Ying

Chương : 1/NA

Lượt xem : 40

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Khom Lưng

Khom Lưng

Tác giả : Bồng Lai Khách

Chương : 20/NA

Lượt xem : 34

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết