Trọng Sinh

Có 620 truyện

Web truyện - Bà Xã, Em Thật Là Bá Đạo!

Bà Xã, Em Thật Là Bá Đạo!

Tác giả : Tân Ngôn Cổ Ngữ

Chương : 14/NA

Lượt xem : 63

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Độc Tôn Tiên Giới

Độc Tôn Tiên Giới

Tác giả : Nhị Công Tử

Chương : 3/NA

Lượt xem : 62

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ngoạt Ngôn Ái Thiên Thành

Ngoạt Ngôn Ái Thiên Thành

Tác giả : Phúc Hắc Công Tử (Kin)

Chương : 3/NA

Lượt xem : 61

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Lôi Uyển Khanh, Em Dám Tính Kế Tôi

Lôi Uyển Khanh, Em Dám Tính Kế Tôi

Tác giả : Tracy Trân Trân

Chương : 40/NA

Lượt xem : 61

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cung Nữ Thượng Vị Ký

Cung Nữ Thượng Vị Ký

Tác giả : Dung Quang

Chương : 7/NA

Lượt xem : 61

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Vương Phi A Nam

Vương Phi A Nam

Tác giả : Mễ Bối

Chương : 22/NA

Lượt xem : 60

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trọng Sinh Chi Lạc Dao

Trọng Sinh Chi Lạc Dao

Tác giả : Phượng Dã

Chương : 3/NA

Lượt xem : 60

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Mây Đi Qua Bầu Trời Như Em Đi Vào Tim Anh

Mây Đi Qua Bầu Trời Như Em Đi Vào Tim Anh

Tác giả : Mộc Thanh Vũ

Chương : 3/NA

Lượt xem : 59

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Đồng Nhân Harry Potter] I Know You Don&#39t Know

[Đồng Nhân Harry Potter] I Know You Don&#39t Know

Tác giả : Bích Nhãn Hồ Ly

Chương : 19/NA

Lượt xem : 58

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ác Ma Nữ Nhân Đại Chiến Một Cái Ngốc

Ác Ma Nữ Nhân Đại Chiến Một Cái Ngốc

Tác giả : Đậu Đậu Trôi Sông

Chương : 3/NA

Lượt xem : 57

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Liệp Giả Thiên Hạ

Liệp Giả Thiên Hạ

Tác giả : Na Thì Yên Hoa

Chương : 340/NA

Lượt xem : 55

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Sự Hối Hận Của Đế Vương

Sự Hối Hận Của Đế Vương

Tác giả : Ressamee

Chương : 9/NA

Lượt xem : 53

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Siêu Hệ Thống Thăng Cấp

Siêu Hệ Thống Thăng Cấp

Tác giả : Hải Thiên Lam

Chương : 10/NA

Lượt xem : 51

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đại Chuyển Nhân Sinh

Đại Chuyển Nhân Sinh

Tác giả : King zero

Chương : 11/NA

Lượt xem : 50

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Kiếp Này Nhất Định Phải Là Anh

Kiếp Này Nhất Định Phải Là Anh

Tác giả : Subi

Chương : 1/NA

Lượt xem : 49

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hết Khổ Chuyển Sướng

Hết Khổ Chuyển Sướng

Tác giả : Tân Tiểu Y

Chương : 24/NA

Lượt xem : 48

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Phế Sài Muốn Nghịch Thiên: Ma Đế Cuồng Phi

Phế Sài Muốn Nghịch Thiên: Ma Đế Cuồng Phi

Tác giả : Tiêu Thất Gia

Chương : 18/NA

Lượt xem : 45

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thời Gian Làm Nên Tình Yêu

Thời Gian Làm Nên Tình Yêu

Tác giả : Mộng Tịch Liên

Chương : 5/NA

Lượt xem : 45

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tướng Công, Tạo Phản Đi!

Tướng Công, Tạo Phản Đi!

Tác giả : Lam Ngải Thảo

Chương : 11/NA

Lượt xem : 44

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trùng Sinh Quốc Dân Nam Thần

Trùng Sinh Quốc Dân Nam Thần

Tác giả : Thuỷ Thiên Triệt

Chương : 8/NA

Lượt xem : 43

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tay Buông Tay Nắm

Tay Buông Tay Nắm

Tác giả : Viên

Chương : 4/NA

Lượt xem : 42

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Einstein Phì Và Trang Phú Quý

Einstein Phì Và Trang Phú Quý

Tác giả : Hà Thư

Chương : 8/NA

Lượt xem : 41

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nhật Ký Chính Thất

Nhật Ký Chính Thất

Tác giả : Thiếu Tân

Chương : 5/NA

Lượt xem : 39

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Long Phụng Ký

Long Phụng Ký

Tác giả : Vong Miên Dạ

Chương : 4/NA

Lượt xem : 39

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hầu Môn Kiêu Nữ

Hầu Môn Kiêu Nữ

Tác giả : Đào Lý Mặc Ngôn

Chương : 12/NA

Lượt xem : 39

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Sống Lại Trả Thù Tra Nam, Tiện Nữ

Sống Lại Trả Thù Tra Nam, Tiện Nữ

Tác giả : Trà Mii

Chương : 7/NA

Lượt xem : 39

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tỉnh Mộng, Quay Đầu Liệu Còn Kịp?

Tỉnh Mộng, Quay Đầu Liệu Còn Kịp?

Tác giả : H M

Chương : 2/NA

Lượt xem : 38

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cưng Chiều Vợ Yêu Phúc Hắc Dễ Thương

Cưng Chiều Vợ Yêu Phúc Hắc Dễ Thương

Tác giả : Tiên Nhược An Nhiên

Chương : 11/NA

Lượt xem : 38

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trùng Sinh Sủng Phi

Trùng Sinh Sủng Phi

Tác giả : Hàn Hoa Nhất Mộng

Chương : 4/NA

Lượt xem : 37

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cuộc Sống Tận Thế Phục Sinh Vô Hạn

Cuộc Sống Tận Thế Phục Sinh Vô Hạn

Tác giả : Dực Thiên Không

Chương : 3/NA

Lượt xem : 37

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết