Trọng Sinh

Có 762 truyện

Web truyện - Trùng Sinh Ta Làm Y Phẩm Đích Nữ

Trùng Sinh Ta Làm Y Phẩm Đích Nữ

Tác giả : Tiểu Yêu Trọng Sinh

Chương : 47/NA

Lượt xem : 775

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Mau Xuyên Hệ Thống: Công Lược Lang Tính Boss

Mau Xuyên Hệ Thống: Công Lược Lang Tính Boss

Tác giả : Quân Sanh

Chương : 89/NA

Lượt xem : 769

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Vương Phi Tái Sinh

Vương Phi Tái Sinh

Tác giả : Vu Linh

Chương : 10/NA

Lượt xem : 768

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thiên Chi Kiêu Nữ - Mộng Khê Trạch

Thiên Chi Kiêu Nữ - Mộng Khê Trạch

Tác giả : Mộng Khê Trạch

Chương : 31/NA

Lượt xem : 755

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Xuân Quang Vô Hạn

Xuân Quang Vô Hạn

Tác giả : Miêu Sắc

Chương : 17/NA

Lượt xem : 751

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Anh Lính Là Người Chồng Tốt

Anh Lính Là Người Chồng Tốt

Tác giả : Túy Tiểu Tiên

Chương : 65/NA

Lượt xem : 749

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Sổ Tay Sử Dụng Sủng Phi

Sổ Tay Sử Dụng Sủng Phi

Tác giả : Phong Hà Du Nguyệt

Chương : 153/NA

Lượt xem : 746

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [ Brother Conflict ] Độc Chiếm Ánh Dương Quang - TGH

[ Brother Conflict ] Độc Chiếm Ánh Dương Quang - TGH

Tác giả : TGH

Chương : 17/NA

Lượt xem : 742

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Dụ Quân Hoan

Dụ Quân Hoan

Tác giả : Tự Thị Cố Nhân Lai

Chương : 94/NA

Lượt xem : 740

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thiều Hoa Vì Quân Gả

Thiều Hoa Vì Quân Gả

Tác giả : Hoa Nhật Phi

Chương : 22/NA

Lượt xem : 737

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nam Thần Tuyệt Đối Sủng

Nam Thần Tuyệt Đối Sủng

Tác giả : Cửu Dạ Tuyết

Chương : 12/NA

Lượt xem : 732

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tiết Tử Hiên

Tiết Tử Hiên

Tác giả : Phong Lưu Thư Ngốc

Chương : 26/27

Lượt xem : 705

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bôi Đen Hoàng Đế Bệ Hạ

Bôi Đen Hoàng Đế Bệ Hạ

Tác giả : Tú Cẩm

Chương : 54/NA

Lượt xem : 701

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đích Nữ Chi Chiến

Đích Nữ Chi Chiến

Tác giả : Dino Trần

Chương : 12/NA

Lượt xem : 699

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trọng Sinh

Trọng Sinh

Tác giả : Lâu Vũ Tình

Chương : 10/NA

Lượt xem : 693

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Dị Năng Tiến Hóa: Tang Thi Vây Thành

Dị Năng Tiến Hóa: Tang Thi Vây Thành

Tác giả : Vu Sư Tam

Chương : 5/NA

Lượt xem : 691

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Vẻ Đẹp Quyến Rũ

Vẻ Đẹp Quyến Rũ

Tác giả : Điểm Tâm Sáng

Chương : 27/10

Lượt xem : 686

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Lâm Gia Thiếu Nữ

Lâm Gia Thiếu Nữ

Tác giả : ???

Chương : 33/NA

Lượt xem : 685

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tấn Công Ngược Thành Phi

Tấn Công Ngược Thành Phi

Tác giả : Minh Tiêu Nguyệt

Chương : 28Full

Lượt xem : 684

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Phiền Toái

Phiền Toái

Tác giả : Trúc Tây

Chương : 50/NA

Lượt xem : 683

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Đồng Nhân Tiết Hiểu] Ma Đạo Tổ Sư - Chi Dương Diệu Tinh Trần

[Đồng Nhân Tiết Hiểu] Ma Đạo Tổ Sư - Chi Dương Diệu Tinh Trần

Tác giả : Im Lặng Phiêu

Chương : 14Full

Lượt xem : 675

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nữ Diễn Viên Xuất Sắc

Nữ Diễn Viên Xuất Sắc

Tác giả : Zero Mộng Bàn

Chương : 7/NA

Lượt xem : 672

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Mỹ Nhân Trong Ngực

Mỹ Nhân Trong Ngực

Tác giả : Cống Trà

Chương : 5/NA

Lượt xem : 671

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Mị Tình Bá Yêu: Yêu Thượng Tàn Nhẫn Nữ Phụ

Mị Tình Bá Yêu: Yêu Thượng Tàn Nhẫn Nữ Phụ

Tác giả : Dục Chân

Chương : 18/NA

Lượt xem : 664

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Con Đường Sủng Hậu (Sủng Hậu Chi Lộ)

Con Đường Sủng Hậu (Sủng Hậu Chi Lộ)

Tác giả : Tiếu Giai Nhân

Chương : 299/300

Lượt xem : 664

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Vương Phi Trùng Sinh Ký

Vương Phi Trùng Sinh Ký

Tác giả : Cửu Lam

Chương : 17/NA

Lượt xem : 651

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Đồng Nhân Harry Potter] I Know You Don&#39t Know

[Đồng Nhân Harry Potter] I Know You Don&#39t Know

Tác giả : Bích Nhãn Hồ Ly

Chương : 42/NA

Lượt xem : 651

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Snarry] Công Thụ Dưỡng Thành Kế Hoa

[Snarry] Công Thụ Dưỡng Thành Kế Hoa

Tác giả : Tây Linh Túy Tửu

Chương : 74Full

Lượt xem : 643

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Lời Nói Dối

Lời Nói Dối

Tác giả : Cửu Tử

Chương : 48/NA

Lượt xem : 642

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết