Loading...

Trọng Sinh

Có 724 truyện

Web truyện - Thịnh Sủng Thê Bảo

Thịnh Sủng Thê Bảo

Tác giả : Mạt Trà Khúc Kỳ

Chương : 77/192

Lượt xem : 619

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Phiền Toái

Phiền Toái

Tác giả : Trúc Tây

Chương : 50/NA

Lượt xem : 613

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nữ Phụ Trùng Sinh (Trùng Sinh Nữ Phụ)

Nữ Phụ Trùng Sinh (Trùng Sinh Nữ Phụ)

Tác giả : Mỉm Cười Wr

Chương : 163/NA

Lượt xem : 599

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thiều Hoa Vì Quân Gả

Thiều Hoa Vì Quân Gả

Tác giả : Hoa Nhật Phi

Chương : 22/NA

Lượt xem : 598

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tấn Công Ngược Thành Phi

Tấn Công Ngược Thành Phi

Tác giả : Minh Tiêu Nguyệt

Chương : 28/NA

Lượt xem : 592

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bôi Đen Hoàng Đế Bệ Hạ

Bôi Đen Hoàng Đế Bệ Hạ

Tác giả : Tú Cẩm

Chương : 48/NA

Lượt xem : 588

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Lâm Gia Thiếu Nữ

Lâm Gia Thiếu Nữ

Tác giả : ???

Chương : 33/NA

Lượt xem : 588

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nữ Diễn Viên Xuất Sắc

Nữ Diễn Viên Xuất Sắc

Tác giả : Zero Mộng Bàn

Chương : 7/NA

Lượt xem : 576

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Snarry] Công Thụ Dưỡng Thành Kế Hoa

[Snarry] Công Thụ Dưỡng Thành Kế Hoa

Tác giả : Tây Linh Túy Tửu

Chương : 74Full

Lượt xem : 575

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Mị Tình Bá Yêu: Yêu Thượng Tàn Nhẫn Nữ Phụ

Mị Tình Bá Yêu: Yêu Thượng Tàn Nhẫn Nữ Phụ

Tác giả : Dục Chân

Chương : 18/NA

Lượt xem : 573

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tiết Tử Hiên

Tiết Tử Hiên

Tác giả : Phong Lưu Thư Ngốc

Chương : 26/27

Lượt xem : 571

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đích Nữ Chi Chiến

Đích Nữ Chi Chiến

Tác giả : Dino Trần

Chương : 12/NA

Lượt xem : 569

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [ Brother Conflict ] Độc Chiếm Ánh Dương Quang - TGH

[ Brother Conflict ] Độc Chiếm Ánh Dương Quang - TGH

Tác giả : TGH

Chương : 17/NA

Lượt xem : 569

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trùng Sinh Ta Làm Y Phẩm Đích Nữ

Trùng Sinh Ta Làm Y Phẩm Đích Nữ

Tác giả : Tiểu Yêu Trọng Sinh

Chương : 39/NA

Lượt xem : 568

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Liệp Giả Thiên Hạ

Liệp Giả Thiên Hạ

Tác giả : Na Thì Yên Hoa

Chương : 340/NA

Lượt xem : 561

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ba Lần Đi Thi Thái Tử Phi

Ba Lần Đi Thi Thái Tử Phi

Tác giả : Mậu Lâm Tu Trúc

Chương : 78Full

Lượt xem : 560

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Đồng Nhân Tiết Hiểu] Ma Đạo Tổ Sư - Chi Dương Diệu Tinh Trần

[Đồng Nhân Tiết Hiểu] Ma Đạo Tổ Sư - Chi Dương Diệu Tinh Trần

Tác giả : Im Lặng Phiêu

Chương : 14Full

Lượt xem : 543

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Dụ Quân Hoan

Dụ Quân Hoan

Tác giả : Tự Thị Cố Nhân Lai

Chương : 94/NA

Lượt xem : 539

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trùng Sinh 1973 (Sống Lại Năm 1973)

Trùng Sinh 1973 (Sống Lại Năm 1973)

Tác giả : Nguyệt Tân Đơn

Chương : 29/NA

Lượt xem : 535

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Đồng Nhân Harry Potter] I Know You Don&#39t Know

[Đồng Nhân Harry Potter] I Know You Don&#39t Know

Tác giả : Bích Nhãn Hồ Ly

Chương : 35/NA

Lượt xem : 524

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Quay Về Điểm Xuất Phát! Hảo Vẫn Còn Kịp!

Quay Về Điểm Xuất Phát! Hảo Vẫn Còn Kịp!

Tác giả : Cáp và Táo

Chương : 3/NA

Lượt xem : 522

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trùng Sinh Trở Về Năm Ba Tuổi

Trùng Sinh Trở Về Năm Ba Tuổi

Tác giả : Giai Nhân Chuyển Chuyển

Chương : 16/NA

Lượt xem : 512

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Yêu Phải Tiểu Thư 0 Điểm

Yêu Phải Tiểu Thư 0 Điểm

Tác giả : Lục Phong Tranh

Chương : 11/NA

Lượt xem : 506

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tử Linh Đảo

Tử Linh Đảo

Tác giả : Băng Long

Chương : 12Full

Lượt xem : 505

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hạ Nhật Ngọ Hậu Đích Lão Nhân Trà

Hạ Nhật Ngọ Hậu Đích Lão Nhân Trà

Tác giả : Tự Từ

Chương : 32Full

Lượt xem : 503

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nỗi Lòng Hoa Tầm Gửi

Nỗi Lòng Hoa Tầm Gửi

Tác giả : Thập Lục Nguyệt Tây Qua

Chương : 30/NA

Lượt xem : 497

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thịnh Thế An Ổn

Thịnh Thế An Ổn

Tác giả : Lạc Vũ Thu Hàn

Chương : 27/NA

Lượt xem : 492

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nghĩa Hải Hào Tình (Tân Bến Thượng Hải)

Nghĩa Hải Hào Tình (Tân Bến Thượng Hải)

Tác giả : Điên Phong

Chương : 390Full

Lượt xem : 475

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Mau Xuyên Hệ Thống: Công Lược Lang Tính Boss

Mau Xuyên Hệ Thống: Công Lược Lang Tính Boss

Tác giả : Quân Sanh

Chương : 76/NA

Lượt xem : 466

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Vương Phi Trùng Sinh Ký

Vương Phi Trùng Sinh Ký

Tác giả : Cửu Lam

Chương : 17/NA

Lượt xem : 462

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết