Trinh Thám

Có 374 truyện

Web truyện - Luật Sư Nhí

Luật Sư Nhí

Tác giả : John Grisham

Chương : 22Full

Lượt xem : 1,411

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Vụ Bí Ẩn: Người Mù Ăn Xin Có Vết Thẹo

Vụ Bí Ẩn: Người Mù Ăn Xin Có Vết Thẹo

Tác giả : Alfred Hitchcock

Chương : 21Full

Lượt xem : 1,404

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Người Đẹp Trả Thù

Người Đẹp Trả Thù

Tác giả : Hoa Tưởng Dung

Chương : 49Full

Lượt xem : 1,394

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Kiếp Nạn Trời Định

Kiếp Nạn Trời Định

Tác giả : Thượng Quan Ngọ Dạ

Chương : 13/NA

Lượt xem : 1,389

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Vòng Bảy Người

Vòng Bảy Người

Tác giả : Thanh Khâu

Chương : 55/56

Lượt xem : 1,386

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tokyo Hoàng Đạo Án

Tokyo Hoàng Đạo Án

Tác giả : Soji Shimada

Chương : 44Full

Lượt xem : 1,383

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cảnh Sát Đặc Nhiệm Texas

Cảnh Sát Đặc Nhiệm Texas

Tác giả : Diana Palmer

Chương : 17/NA

Lượt xem : 1,380

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Âm Mưu Ngày Tận Thế

Âm Mưu Ngày Tận Thế

Tác giả : Sidney Sheldon

Chương : 52/53

Lượt xem : 1,360

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tận Cùng Là Cái Chết

Tận Cùng Là Cái Chết

Tác giả : Agatha Christie

Chương : 22Full

Lượt xem : 1,343

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Vụ Bí Ẩn: Con Mèo Nháy Mắt

Vụ Bí Ẩn: Con Mèo Nháy Mắt

Tác giả : Alfred Hitchcock

Chương : 22Full

Lượt xem : 1,337

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Vụ Bí Ẩn: Con Rắn Hát Lầm Rầm

Vụ Bí Ẩn: Con Rắn Hát Lầm Rầm

Tác giả : Alfred Hitchcock

Chương : 22Full

Lượt xem : 1,329

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tình Yêu Phù Thủy (Biệt Thự Bạch Mã)

Tình Yêu Phù Thủy (Biệt Thự Bạch Mã)

Tác giả : Agatha Christie

Chương : 25Full

Lượt xem : 1,327

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Kẻ Tầm Xương

Kẻ Tầm Xương

Tác giả : Jeffery Deaver

Chương : 37Full

Lượt xem : 1,323

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Gone Girl - Cô Gái Mất Tích

Gone Girl - Cô Gái Mất Tích

Tác giả : Gillian Flynn

Chương : 64Full

Lượt xem : 1,314

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Dấu Bộ Tứ (The Sign Of Four)

Dấu Bộ Tứ (The Sign Of Four)

Tác giả : Arthur Conan Doyle

Chương : 11Full

Lượt xem : 1,286

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bí Mật Tội Lỗi

Bí Mật Tội Lỗi

Tác giả : Michelle Willingham

Chương : 19/NA

Lượt xem : 1,284

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nghiệt Oán Tóc Xanh

Nghiệt Oán Tóc Xanh

Tác giả : Hồng Nương Tử

Chương : 21Full

Lượt xem : 1,252

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Kiếm Đàm Bí Kiếp

Kiếm Đàm Bí Kiếp

Tác giả : Mai Công Lợi

Chương : 38Full

Lượt xem : 1,240

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Vụ Bí Ẩn: Cái Bóng Cười

Vụ Bí Ẩn: Cái Bóng Cười

Tác giả : Alfred Hitchcock

Chương : 20Full

Lượt xem : 1,237

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bản Năng Gốc (Phản Diện)

Bản Năng Gốc (Phản Diện)

Tác giả : Richard Osborne

Chương : 20Full

Lượt xem : 1,234

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Vụ Bí Ẩn: Con Chó Tàng Hình

Vụ Bí Ẩn: Con Chó Tàng Hình

Tác giả : Alfred Hitchcock

Chương : 20Full

Lượt xem : 1,222

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Khách Đến Từ Nơi Nào

Khách Đến Từ Nơi Nào

Tác giả : Đinh Mặc

Chương : 10/NA

Lượt xem : 1,221

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - The Ideal Man

The Ideal Man

Tác giả : Julie Garwood

Chương : 42Full

Lượt xem : 1,219

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bọn Săn Vàng

Bọn Săn Vàng

Tác giả : Robert van Gulik

Chương : 18Full

Lượt xem : 1,214

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ma Thổi Đèn

Ma Thổi Đèn

Tác giả : Thiên Hạ Bá Xướng

Chương : 405Full

Lượt xem : 1,213

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Giọt Lệ Quỷ

Giọt Lệ Quỷ

Tác giả : Jeffery Deaver

Chương : 37Full

Lượt xem : 1,208

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bí Mật Căn Phòng Đỏ (The red Pavilion)

Bí Mật Căn Phòng Đỏ (The red Pavilion)

Tác giả : Robert van Gulik

Chương : 20Full

Lượt xem : 1,198

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thiên Tỏa

Thiên Tỏa

Tác giả : Tang Thượng

Chương : 33Full

Lượt xem : 1,197

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thánh Tuyền Tầm Tung

Thánh Tuyền Tầm Tung

Tác giả : Thiên Hạ Bá Xướng

Chương : 20/NA

Lượt xem : 1,187

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tri Huyện Giả Mạo

Tri Huyện Giả Mạo

Tác giả : Mộc Dật

Chương : 18/NA

Lượt xem : 1,184

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết