Trinh Thám

Có 412 truyện

Web truyện - Chí Dị Huyền Nghi Hệ Liệt: Tương Tư Môn

Chí Dị Huyền Nghi Hệ Liệt: Tương Tư Môn

Tác giả : Xương Bồ

Chương : 8/11

Lượt xem : 464

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bí Mật Của Tomoko

Bí Mật Của Tomoko

Tác giả : Windygreen

Chương : 26/NA

Lượt xem : 459

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Người Tìm Xác

Người Tìm Xác

Tác giả : Lạc Lâm Lang

Chương : 411/NA

Lượt xem : 454

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thám Tử Sài Gòn

Thám Tử Sài Gòn

Tác giả : Dương Ami

Chương : 35/NA

Lượt xem : 423

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Xương Sườn

Xương Sườn

Tác giả : Thập Tam Xuân Hạ

Chương : 72Full

Lượt xem : 415

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đằng Sau Lớp Mặt Nạ

Đằng Sau Lớp Mặt Nạ

Tác giả : Megan Derr

Chương : 6Full

Lượt xem : 399

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Lưu Công Kỳ Án

Lưu Công Kỳ Án

Tác giả : Ông Văn Tùng

Chương : 144Full

Lượt xem : 398

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ám Dạ Thao Túng Giả

Ám Dạ Thao Túng Giả

Tác giả : Nhĩ Nhã

Chương : 2Full

Lượt xem : 384

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Con Ma Áo Đỏ (Ngôi Trường Ma)

Con Ma Áo Đỏ (Ngôi Trường Ma)

Tác giả : #Team Ám Ảnh 2K4

Chương : 16/NA

Lượt xem : 378

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Mô Kim Quyết - Quỷ Môn Thiên Sư

Mô Kim Quyết - Quỷ Môn Thiên Sư

Tác giả : Thiên Hạ Bá Xướng

Chương : 12/NA

Lượt xem : 364

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tui Là Girl Không Phải Boy

Tui Là Girl Không Phải Boy

Tác giả : Dạ Phù Dung

Chương : 11/NA

Lượt xem : 352

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thời khắc định mệnh

Thời khắc định mệnh

Tác giả : Agatha Christie

Chương : 2/NA

Lượt xem : 348

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bảy Ngôi Làng Ma

Bảy Ngôi Làng Ma

Tác giả : Quái Đàm Hiệp Hội

Chương : 9/NA

Lượt xem : 344

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thấu cảm

Thấu cảm

Tác giả : Vô Hình

Chương : 7/NA

Lượt xem : 343

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nữ Phụ Ta Có Năng Lực Đặt Biệt

Nữ Phụ Ta Có Năng Lực Đặt Biệt

Tác giả : Linh Lan Tuyết Sương

Chương : 7/NA

Lượt xem : 336

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Lửa Thiêu Rừng Hạnh

Lửa Thiêu Rừng Hạnh

Tác giả : Tùng Ưng

Chương : 5/12

Lượt xem : 324

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Áp Chót Bảng Giang Hồ

Áp Chót Bảng Giang Hồ

Tác giả : Yan Nian

Chương : 16/NA

Lượt xem : 318

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Quỷ Sự Vô Tận

Quỷ Sự Vô Tận

Tác giả : Mộc Hề Nương

Chương : 50Full

Lượt xem : 316

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bản Chất Của Tâm Lý Học Tội Phạm

Bản Chất Của Tâm Lý Học Tội Phạm

Tác giả : Huyền Nghi

Chương : 27/NA

Lượt xem : 311

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thánh Giá Rỗng

Thánh Giá Rỗng

Tác giả : Higashino Keigo

Chương : 26Full

Lượt xem : 309

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Vụ Án Ngôi Mộ Cổ Ở Ngoài Thành Bắc Kinh

Vụ Án Ngôi Mộ Cổ Ở Ngoài Thành Bắc Kinh

Tác giả : Tương Dương

Chương : 4/NA

Lượt xem : 302

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cuồng Thám

Cuồng Thám

Tác giả : Khoáng Hải Vong Hồ

Chương : 20/NA

Lượt xem : 265

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Địa Phủ Wechat Đàn: Lão Công Của Ta Là Minh Vương

Địa Phủ Wechat Đàn: Lão Công Của Ta Là Minh Vương

Tác giả : Muội Chỉ Ái Cật Nhục

Chương : 22/NA

Lượt xem : 258

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Kẻ Phá Án Đại Tài

Kẻ Phá Án Đại Tài

Tác giả : Nấm lùn

Chương : 5/NA

Lượt xem : 251

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Kẻ Chi Phối Tâm Lý II

Kẻ Chi Phối Tâm Lý II

Tác giả : Dực Tô Thức Quỷ

Chương : 26/NA

Lượt xem : 224

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thai Rắn

Thai Rắn

Tác giả : Lâm Thiển Sênh

Chương : 51/NA

Lượt xem : 218

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Chứng Cứ Không Tiếng Động

Chứng Cứ Không Tiếng Động

Tác giả : Tưởng Du Nguyên

Chương : 31/NA

Lượt xem : 216

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Anh Ấy Đang Nhìn Cô

Anh Ấy Đang Nhìn Cô

Tác giả : Xuân Cửu

Chương : 3/NA

Lượt xem : 201

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hàn Thiên Vũ, Anh Là Lưu Manh

Hàn Thiên Vũ, Anh Là Lưu Manh

Tác giả : Trạch Nữ Hilry

Chương : 25/NA

Lượt xem : 180

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Không Để Lỡ Kiếp Này

Không Để Lỡ Kiếp Này

Tác giả : An Ni

Chương : 23Full

Lượt xem : 176

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết