Tiểu Thuyết Phương Tây

Có 806 truyện

Web truyện - Ly Rượu Pha Vội

Ly Rượu Pha Vội

Tác giả : James Patterson & Howard Roughan

Chương : 118Full

Lượt xem : 120

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đấu Trường Sinh Tử

Đấu Trường Sinh Tử

Tác giả : Suzanne Collins

Chương : 1/27

Lượt xem : 117

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Lần Đầu Bên Nhau

Lần Đầu Bên Nhau

Tác giả : Thái Trí Hằng

Chương : 10Full

Lượt xem : 110

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đời Nhẹ Khôn Kham

Đời Nhẹ Khôn Kham

Tác giả : Milan Kundera

Chương : 0/7

Lượt xem : 100

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nhà Giả Kim

Nhà Giả Kim

Tác giả : Paulo Coelho

Chương : 17/NA

Lượt xem : 100

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nhấn Chuông Đi, Đừng Đợi!

Nhấn Chuông Đi, Đừng Đợi!

Tác giả : David Nicholls

Chương : 43/NA

Lượt xem : 100

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bản Thảo Bằng Đá

Bản Thảo Bằng Đá

Tác giả : Luis Garcia Jambrina

Chương : 0/26

Lượt xem : 100

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bí Mật Của Hạnh Phúc

Bí Mật Của Hạnh Phúc

Tác giả : David Niven

Chương : 98Full

Lượt xem : 84

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Just One Starfish

Just One Starfish

Tác giả : Grasshopper

Chương : 19Full

Lượt xem : 83

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Một Mình Yêu Anh

Một Mình Yêu Anh

Tác giả : Julia Quinn

Chương : 24/25

Lượt xem : 83

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Rời Xa Eden

Rời Xa Eden

Tác giả : CaseyBear

Chương : 5/NA

Lượt xem : 55

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Chiếc Bông Tai Định Ước

Chiếc Bông Tai Định Ước

Tác giả : Bích Diệp Phi Tuyết

Chương : 20Full

Lượt xem : 54

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Alice ở xứ sở diệu kỳ

Alice ở xứ sở diệu kỳ

Tác giả : Lewis Carroll

Chương : 13Full

Lượt xem : 51

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Chết Đuối

Chết Đuối

Tác giả : Nara Kagerou

Chương : 6/NA

Lượt xem : 46

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thịnh Đường Vô Yêu

Thịnh Đường Vô Yêu

Tác giả : Thương Lan Chỉ Qua

Chương : 181/NA

Lượt xem : 46

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bàn Tay Định Mệnh

Bàn Tay Định Mệnh

Tác giả : Guy Des Cars

Chương : 1/3

Lượt xem : 45

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Có Hay Không Thứ Gọi Là Tình Thương

Có Hay Không Thứ Gọi Là Tình Thương

Tác giả : Sha

Chương : 1/NA

Lượt xem : 32

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ngồi Trên Mái Nhà

Ngồi Trên Mái Nhà

Tác giả : Yue

Chương : 6Full

Lượt xem : 28

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Phơi Tôi Ngoài Trời

Phơi Tôi Ngoài Trời

Tác giả : Heart Race

Chương : 5/NA

Lượt xem : 20

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - The Dream Hunters [Truy Mộng]

The Dream Hunters [Truy Mộng]

Tác giả : Neil Gaiman

Chương : 7/NA

Lượt xem : 20

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Uốn Lưỡi Bảy Lần Trước Khi Ước

Uốn Lưỡi Bảy Lần Trước Khi Ước

Tác giả : Miz Watson

Chương : 6/NA

Lượt xem : 15

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cà Phê Đen

Cà Phê Đen

Tác giả : Heart Race

Chương : 4Full

Lượt xem : 13

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Giông Tố Hóa Yêu Thương

Giông Tố Hóa Yêu Thương

Tác giả : Giang Ha

Chương : 7/NA

Lượt xem : 10

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Từng Coi Một Người Là Tất Cả

Từng Coi Một Người Là Tất Cả

Tác giả : Song Ly

Chương : 1/NA

Lượt xem : 3

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết