Tiểu Thuyết Phương Tây

Có 808 truyện

Web truyện - Prince Of Dreams

Prince Of Dreams

Tác giả : Lisa Kleypas

Chương : 3/12

Lượt xem : 400

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Lake Of Dreams

Lake Of Dreams

Tác giả : Linda Howard

Chương : 4Full

Lượt xem : 397

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thư Tình

Thư Tình

Tác giả : Phạm Tỉnh

Chương : 31Full

Lượt xem : 393

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Săn Chồng (Manhunting)

Săn Chồng (Manhunting)

Tác giả : Jennifer Crusie

Chương : 10/11

Lượt xem : 391

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Những Quả Trứng Định Mệnh

Những Quả Trứng Định Mệnh

Tác giả : Mikhail Bulgakov

Chương : 12Full

Lượt xem : 382

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Em Ở Đâu

Em Ở Đâu

Tác giả : Marc Levy

Chương : 8/10

Lượt xem : 379

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thịnh Đường Vô Yêu

Thịnh Đường Vô Yêu

Tác giả : Thương Lan Chỉ Qua

Chương : 190/NA

Lượt xem : 376

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thần Cupid Học Yêu

Thần Cupid Học Yêu

Tác giả : Julius Lester

Chương : 12Full

Lượt xem : 372

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tình Ơi Là Tình

Tình Ơi Là Tình

Tác giả : Elfriede Jelinek

Chương : 35Full

Lượt xem : 372

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nụ Hôn Cùng Cướp Biển

Nụ Hôn Cùng Cướp Biển

Tác giả : Daisy Harrison

Chương : 2/NA

Lượt xem : 361

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Kỵ Sĩ Diệt Vong

Kỵ Sĩ Diệt Vong

Tác giả : Nhu の Thiên Vũ (Nhu Nạo Thiên Vũ/ Nhu Chi Thiên Vũ)

Chương : 10/NA

Lượt xem : 358

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - The Flesh And The Devil

The Flesh And The Devil

Tác giả : Teresa Denys

Chương : 8/20

Lượt xem : 356

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đoạn Tuyệt Kiểu Rome

Đoạn Tuyệt Kiểu Rome

Tác giả : Françoise Sagan

Chương : 7Full

Lượt xem : 351

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hành Trình Về Phương Đông

Hành Trình Về Phương Đông

Tác giả : Dr. Blair Thomas Spalding

Chương : 5/9

Lượt xem : 350

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Love, Come To Me

Love, Come To Me

Tác giả : Lisa Kleypas

Chương : 3/13

Lượt xem : 341

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đằng Sau Lớp Mặt Nạ

Đằng Sau Lớp Mặt Nạ

Tác giả : Megan Derr

Chương : 6Full

Lượt xem : 336

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trong Lòng Đại Dương

Trong Lòng Đại Dương

Tác giả : Bạch Hồ Ly

Chương : 13/NA

Lượt xem : 330

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hẹn Ước (Promises)

Hẹn Ước (Promises)

Tác giả : Lisa Kleypas

Chương : 6Full

Lượt xem : 314

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ba Ơi, Mình Đi Đâu

Ba Ơi, Mình Đi Đâu

Tác giả : Jean-Louis Fournier

Chương : 10Full

Lượt xem : 302

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hoàng Tử Bé

Hoàng Tử Bé

Tác giả : Antoine De Saint-Expéry

Chương : 7Full

Lượt xem : 293

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tiếng Gọi Nơi Hoang Dã (Phương Bắc)

Tiếng Gọi Nơi Hoang Dã (Phương Bắc)

Tác giả : Jack London

Chương : 4/5

Lượt xem : 274

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - 24 Giờ Trong Đời Một Người Đàn Bà

24 Giờ Trong Đời Một Người Đàn Bà

Tác giả : Stefan Zweig

Chương : 8Full

Lượt xem : 271

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Những Lá Thư Người Cha Gửi Cho Con Gái

Những Lá Thư Người Cha Gửi Cho Con Gái

Tác giả : Jawaharlal Nehru

Chương : 12Full

Lượt xem : 266

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Pelliccia

Pelliccia

Tác giả : Hajj98

Chương : 7/NA

Lượt xem : 265

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Mối Thù Tơ Lụa

Mối Thù Tơ Lụa

Tác giả : Victoria Holt

Chương : 2/9

Lượt xem : 265

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Phía Đông Mặt Trời

Phía Đông Mặt Trời

Tác giả : Julia Gregson

Chương : 58Full

Lượt xem : 245

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Những Chuyện Kể Của Beedle Người Hát Rong

Những Chuyện Kể Của Beedle Người Hát Rong

Tác giả : J. K. Rowling

Chương : 5Full

Lượt xem : 244

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Quỷ Bạc (The Silver Devil)

Quỷ Bạc (The Silver Devil)

Tác giả : Teresa Denys

Chương : 3/13

Lượt xem : 234

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Các Anh Hùng Của Đỉnh Olympus Tập 1: Người Anh Hùng Mất Tích

Các Anh Hùng Của Đỉnh Olympus Tập 1: Người Anh Hùng Mất Tích

Tác giả : Rick Riordan

Chương : 56Full

Lượt xem : 227

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Blackmoore

Blackmoore

Tác giả : Julianne Donaldson

Chương : 40Full

Lượt xem : 219

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết