Tiên Hiệp

Có 296 truyện

Web truyện - Tà Đạo Tu Tiên Lục

Tà Đạo Tu Tiên Lục

Tác giả : Thần Khê Băng Phong

Chương : 276Full

Lượt xem : 2,436

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thiên Thần

Thiên Thần

Tác giả : Hỏa Tinh Dẫn Lực

Chương : 556/NA

Lượt xem : 2,419

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Long Ngạo Thương Khung

Long Ngạo Thương Khung

Tác giả : TD20

Chương : 123/NA

Lượt xem : 2,358

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Chúng Thần Chi Nguyên

Chúng Thần Chi Nguyên

Tác giả : Vô Danh

Chương : 118/NA

Lượt xem : 2,354

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ác Ma Pháp Tắc

Ác Ma Pháp Tắc

Tác giả : Khiêu Vũ

Chương : 900/NA

Lượt xem : 2,337

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ta Cùng Đát Kỷ Đoạt Nam Nhân

Ta Cùng Đát Kỷ Đoạt Nam Nhân

Tác giả : Phi Thiên Dạ Tường

Chương : 57Full

Lượt xem : 2,309

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Vũ Luyện Điên Phong

Vũ Luyện Điên Phong

Tác giả : Mạc Mặc

Chương : 630/NA

Lượt xem : 2,292

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Vũ Cực Đỉnh Phong

Vũ Cực Đỉnh Phong

Tác giả : Vũ Thần Vũ

Chương : 200/NA

Lượt xem : 2,292

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tiên Ma Biến

Tiên Ma Biến

Tác giả : Vô Tội

Chương : 868Full

Lượt xem : 2,287

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tiên Sở

Tiên Sở

Tác giả : Lời Phi Lộ

Chương : 140/NA

Lượt xem : 2,228

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thánh Vương

Thánh Vương

Tác giả : Mộng Nhập Thần Cơ

Chương : 1602Full

Lượt xem : 2,227

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hậu Tinh Thần Biến

Hậu Tinh Thần Biến

Tác giả : Bất Cật Tây Hồng Thị

Chương : 610/NA

Lượt xem : 2,207

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Biên Niên Sử Nam Thiên Quốc

Biên Niên Sử Nam Thiên Quốc

Tác giả : Lãnh Phát Công Tử

Chương : 132/NA

Lượt xem : 2,168

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thiên Tài Đọa Lạc

Thiên Tài Đọa Lạc

Tác giả : Lý Nhàn Ngư

Chương : 694/NA

Lượt xem : 2,165

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cực Phẩm Ăn Xin Cường Hãn

Cực Phẩm Ăn Xin Cường Hãn

Tác giả : Nhóm STV

Chương : 43/NA

Lượt xem : 2,158

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thất Giới Hậu Truyện

Thất Giới Hậu Truyện

Tác giả : Tâm Mộng Vô Ngân

Chương : 971/NA

Lượt xem : 2,156

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Chí Tôn

Chí Tôn

Tác giả : Cổ Chân Nhân

Chương : 792/NA

Lượt xem : 2,156

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tiên Hà Phong Bạo

Tiên Hà Phong Bạo

Tác giả : Khoái Xan Điếm

Chương : 195/NA

Lượt xem : 2,142

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Yêu Cung

Yêu Cung

Tác giả : Minh Nguyệt

Chương : 110/NA

Lượt xem : 2,133

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Âm Dương Miện

Âm Dương Miện

Tác giả : Đường Gia Tam Thiếu

Chương : 809/NA

Lượt xem : 2,111

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trường Sinh Giới

Trường Sinh Giới

Tác giả : Thần Đông

Chương : 435/NA

Lượt xem : 2,083

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Phù Vân Hoa

Phù Vân Hoa

Tác giả : Hoa Ban

Chương : 74/NA

Lượt xem : 2,015

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thi Vương

Thi Vương

Tác giả : Phiêu Vũ

Chương : 83/NA

Lượt xem : 1,998

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nhất Niệm Thiên Chủ

Nhất Niệm Thiên Chủ

Tác giả : JL Ngày Em Chết

Chương : 166/NA

Lượt xem : 1,992

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tiên Vốn Thuần Lương

Tiên Vốn Thuần Lương

Tác giả : Chính Nguyệt Sơ Tứ

Chương : 560/NA

Lượt xem : 1,984

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đại La Thiên Tôn

Đại La Thiên Tôn

Tác giả : Chiến Thần Đà

Chương : 422/NA

Lượt xem : 1,952

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cửu U Long Giới

Cửu U Long Giới

Tác giả : Chúng Thần

Chương : 351/NA

Lượt xem : 1,941

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tiên Tuyệt

Tiên Tuyệt

Tác giả : Thạch Tam

Chương : 862Full

Lượt xem : 1,933

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thốn Mang

Thốn Mang

Tác giả : Ngã Cật Tây Hồng Thị

Chương : 478/NA

Lượt xem : 1,923

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Phi Thiên

Phi Thiên

Tác giả : Dược Thiên Sầu

Chương : 102/NA

Lượt xem : 1,914

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết