Loading...

Tiên Hiệp

Có 310 truyện

Web truyện - Cực Phẩm Ăn Xin Cường Hãn

Cực Phẩm Ăn Xin Cường Hãn

Tác giả : Nhóm STV

Chương : 43/NA

Lượt xem : 2,656

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thương Thiên Phách Huyết

Thương Thiên Phách Huyết

Tác giả : Thương Thiên Bạch Hạc

Chương : 315/NA

Lượt xem : 2,653

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tiên Vốn Thuần Lương

Tiên Vốn Thuần Lương

Tác giả : Chính Nguyệt Sơ Tứ

Chương : 602/NA

Lượt xem : 2,652

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Chúng Thần Chi Nguyên

Chúng Thần Chi Nguyên

Tác giả : Vô Danh

Chương : 118/NA

Lượt xem : 2,652

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thánh Vương

Thánh Vương

Tác giả : Mộng Nhập Thần Cơ

Chương : 1602Full

Lượt xem : 2,641

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ác Ma Pháp Tắc

Ác Ma Pháp Tắc

Tác giả : Khiêu Vũ

Chương : 900/NA

Lượt xem : 2,635

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tiên Ngạo

Tiên Ngạo

Tác giả : Vụ Ngoại Giang Sơn

Chương : 281/NA

Lượt xem : 2,625

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Võ Động Thiên Hà

Võ Động Thiên Hà

Tác giả : Đoan Nguyệt

Chương : 166/NA

Lượt xem : 2,610

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thiên Thần

Thiên Thần

Tác giả : Hỏa Tinh Dẫn Lực

Chương : 556/NA

Lượt xem : 2,607

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thương Thiên

Thương Thiên

Tác giả : Tử Mộc Vạn Quân

Chương : 800/NA

Lượt xem : 2,593

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Long Ngạo Thương Khung

Long Ngạo Thương Khung

Tác giả : TD20

Chương : 123/NA

Lượt xem : 2,564

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tiên Tuyệt

Tiên Tuyệt

Tác giả : Thạch Tam

Chương : 862Full

Lượt xem : 2,560

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nhất Niệm Thiên Chủ

Nhất Niệm Thiên Chủ

Tác giả : JL Ngày Em Chết

Chương : 166/NA

Lượt xem : 2,519

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thiên Tài Đọa Lạc

Thiên Tài Đọa Lạc

Tác giả : Lý Nhàn Ngư

Chương : 694/NA

Lượt xem : 2,491

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thất Giới Hậu Truyện

Thất Giới Hậu Truyện

Tác giả : Tâm Mộng Vô Ngân

Chương : 971/NA

Lượt xem : 2,490

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Vũ Luyện Điên Phong

Vũ Luyện Điên Phong

Tác giả : Mạc Mặc

Chương : 630/NA

Lượt xem : 2,464

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hậu Tinh Thần Biến

Hậu Tinh Thần Biến

Tác giả : Bất Cật Tây Hồng Thị

Chương : 610/NA

Lượt xem : 2,464

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tiên Ma Biến

Tiên Ma Biến

Tác giả : Vô Tội

Chương : 868Full

Lượt xem : 2,435

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thiên Ảnh

Thiên Ảnh

Tác giả : Tiêu Đỉnh

Chương : 106/NA

Lượt xem : 2,428

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Chí Tôn

Chí Tôn

Tác giả : Cổ Chân Nhân

Chương : 792/NA

Lượt xem : 2,364

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tiên Sở

Tiên Sở

Tác giả : Lời Phi Lộ

Chương : 140/NA

Lượt xem : 2,357

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Âm Dương Miện

Âm Dương Miện

Tác giả : Đường Gia Tam Thiếu

Chương : 809/NA

Lượt xem : 2,336

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Man Hoang Hành

Man Hoang Hành

Tác giả : Tiêu Đỉnh

Chương : 77/NA

Lượt xem : 2,278

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Yêu Cung

Yêu Cung

Tác giả : Minh Nguyệt

Chương : 110/NA

Lượt xem : 2,267

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tiên Hà Phong Bạo

Tiên Hà Phong Bạo

Tác giả : Khoái Xan Điếm

Chương : 195/NA

Lượt xem : 2,259

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trường Sinh Giới

Trường Sinh Giới

Tác giả : Thần Đông

Chương : 435/NA

Lượt xem : 2,230

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Biên Niên Sử Nam Thiên Quốc

Biên Niên Sử Nam Thiên Quốc

Tác giả : Lãnh Phát Công Tử

Chương : 132/NA

Lượt xem : 2,224

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trùng Sinh Nghịch Chuyển Tiên Đồ

Trùng Sinh Nghịch Chuyển Tiên Đồ

Tác giả : Vụ Thỉ Dực

Chương : 199/NA

Lượt xem : 2,223

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Khí Trùng Tinh Hà

Khí Trùng Tinh Hà

Tác giả : Lê Thiên

Chương : 35/NA

Lượt xem : 2,212

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đại La Thiên Tôn

Đại La Thiên Tôn

Tác giả : Chiến Thần Đà

Chương : 422/NA

Lượt xem : 2,210

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết