Tiên Hiệp

Có 601 truyện

Web truyện - Nhất Phiến U Tình Nan Tận Hoại

Nhất Phiến U Tình Nan Tận Hoại

Tác giả : Hồ Ái Trâm

Chương : 34/NA

Lượt xem : 96

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Con Đường Tu Tiên Của Chổi Tinh

Con Đường Tu Tiên Của Chổi Tinh

Tác giả : Mộc Đinh Bạch

Chương : 1/NA

Lượt xem : 96

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Truy Thần Chi Đạo

Truy Thần Chi Đạo

Tác giả : Hắc Tôn

Chương : 11/NA

Lượt xem : 94

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thuần Thú Sư Bá Đạo Hệ Thống

Thuần Thú Sư Bá Đạo Hệ Thống

Tác giả : SuperBiBi

Chương : 15/NA

Lượt xem : 91

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thiên Chủ

Thiên Chủ

Tác giả : Năm Đó Trăng Tròn

Chương : 9/NA

Lượt xem : 91

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đạo Thống Vô Nhất

Đạo Thống Vô Nhất

Tác giả : Hoàng Tuyền Tử Sát

Chương : 13/NA

Lượt xem : 89

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tiên Đạo Cầu Tác

Tiên Đạo Cầu Tác

Tác giả : Trùng Trĩ

Chương : 163/NA

Lượt xem : 89

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Chiến Tranh Vũ Trụ

Chiến Tranh Vũ Trụ

Tác giả : SATAN

Chương : 9/NA

Lượt xem : 88

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ma Thần

Ma Thần

Tác giả : Minh Phong

Chương : 4/NA

Lượt xem : 88

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tam Thiên Vị Diện

Tam Thiên Vị Diện

Tác giả : Nhất Diện Nhân Đa Tính Cách

Chương : 7/NA

Lượt xem : 87

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bồ Đề Kiếp - 7:AM

Bồ Đề Kiếp - 7:AM

Tác giả : 7:AM

Chương : 8/NA

Lượt xem : 86

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Sử Kí Hoá Rồng

Sử Kí Hoá Rồng

Tác giả : temdansieucap

Chương : 15/NA

Lượt xem : 86

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hành Thiên Lý

Hành Thiên Lý

Tác giả : Tịnh Ma Tiểu Tử

Chương : 7/NA

Lượt xem : 83

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cửu Chuyển Ma Kinh

Cửu Chuyển Ma Kinh

Tác giả : haithan115vn

Chương : 95/NA

Lượt xem : 83

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Wechat Của Ta Kết Nối Thông Tam Giới

Wechat Của Ta Kết Nối Thông Tam Giới

Tác giả : Lang Yên

Chương : 100/NA

Lượt xem : 82

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trở Về Năm 1981

Trở Về Năm 1981

Tác giả : Tú Cẩm

Chương : 69Full

Lượt xem : 78

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hồ Đế

Hồ Đế

Tác giả : Quang Minh Hắc Ám

Chương : 6/NA

Lượt xem : 78

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Huyết Trùng Tiên Khung

Huyết Trùng Tiên Khung

Tác giả : Yếm Bút Tiêu Sinh

Chương : 92/NA

Lượt xem : 78

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ngày Tàn Của Thế Giới

Ngày Tàn Của Thế Giới

Tác giả : Y H Thành Thành

Chương : 29/NA

Lượt xem : 77

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thiên Ma Hệ Thống

Thiên Ma Hệ Thống

Tác giả : ÁmThiênXu

Chương : 13/NA

Lượt xem : 76

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cẩu Huyết Trùng Thiên

Cẩu Huyết Trùng Thiên

Tác giả : Trúc Thiên Ngân Lão

Chương : 7/NA

Lượt xem : 76

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Sư Phụ Lại Mất Tích Rồi

Sư Phụ Lại Mất Tích Rồi

Tác giả : Vưu Tiền

Chương : 6/NA

Lượt xem : 75

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hoa Vũ Anh Hùng Truyện

Hoa Vũ Anh Hùng Truyện

Tác giả : Tiểu Hắc

Chương : 6/NA

Lượt xem : 75

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Lục Giới Phong Thần

Lục Giới Phong Thần

Tác giả : Phong Tiêu Tiêu Hề

Chương : 29/NA

Lượt xem : 73

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hệ Thống Toàn Năng

Hệ Thống Toàn Năng

Tác giả : Shinzz

Chương : 12/NA

Lượt xem : 72

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đồ Đệ Nhà Ta Lại Treo Rồi (Đồ Đệ Của Ta Lại Chết)

Đồ Đệ Nhà Ta Lại Treo Rồi (Đồ Đệ Của Ta Lại Chết)

Tác giả : Vưu Tiền

Chương : 66/NA

Lượt xem : 70

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Khống Trùng Khống Thiên Hạ

Khống Trùng Khống Thiên Hạ

Tác giả : huynhson

Chương : 10/NA

Lượt xem : 69

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Truy Mộng

Truy Mộng

Tác giả : Phong Vân Vũ

Chương : 6/NA

Lượt xem : 66

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nghịch Thiên Chí Tôn

Nghịch Thiên Chí Tôn

Tác giả : Tam Thiếu Gia

Chương : 12/NA

Lượt xem : 64

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tây Du Chi Cao Tăng Hệ Thống

Tây Du Chi Cao Tăng Hệ Thống

Tác giả : Kir

Chương : 10/NA

Lượt xem : 64

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết