Tiên Hiệp

Có 641 truyện

Web truyện - Thiên Hồn Đại Lục

Thiên Hồn Đại Lục

Tác giả : Nguyệt Thần Lão Đại

Chương : 49/NA

Lượt xem : 220

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đạo Thống Vô Nhất

Đạo Thống Vô Nhất

Tác giả : Hoàng Tuyền Tử Sát

Chương : 14/NA

Lượt xem : 215

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ngọc Thiên Vũ Tiên Quyết

Ngọc Thiên Vũ Tiên Quyết

Tác giả : Hắc Ám Tử Thần

Chương : 51/NA

Lượt xem : 215

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Siêu Nhân Không Cần Tu Luyện

Siêu Nhân Không Cần Tu Luyện

Tác giả : Hoàng Tử Thanh

Chương : 32/NA

Lượt xem : 212

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trở Thành "Nam thần" Nữ Nhân

Trở Thành "Nam thần" Nữ Nhân

Tác giả : Tuyết Nguyên U Linh

Chương : 46/NA

Lượt xem : 211

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Chí Tôn Kiếm Hoàng

Chí Tôn Kiếm Hoàng

Tác giả : Nửa Bước Tang Thương

Chương : 14/NA

Lượt xem : 202

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Truy Thần Chi Đạo

Truy Thần Chi Đạo

Tác giả : Hắc Tôn

Chương : 11/NA

Lượt xem : 201

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bất Tử Võ Tôn

Bất Tử Võ Tôn

Tác giả : Yêu Nguyệt Dạ

Chương : 15/NA

Lượt xem : 199

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trở Về Năm 1981

Trở Về Năm 1981

Tác giả : Tú Cẩm

Chương : 69Full

Lượt xem : 197

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Chính Phục Dị Giới

Chính Phục Dị Giới

Tác giả : Nguyễn Ngọc Huy

Chương : 12/NA

Lượt xem : 191

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Toàn Hệ Linh Sư: Ma Đế Thích Sủng Thần Thú Phi

Toàn Hệ Linh Sư: Ma Đế Thích Sủng Thần Thú Phi

Tác giả : Khinh Mặc Vũ

Chương : 97/NA

Lượt xem : 191

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tham Tiền Tiên Khiếu

Tham Tiền Tiên Khiếu

Tác giả : Hòa Tảo

Chương : 227Full

Lượt xem : 189

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hệ Thống Thăng Cấp Thuộc Tính

Hệ Thống Thăng Cấp Thuộc Tính

Tác giả : Dương

Chương : 26/NA

Lượt xem : 189

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đăng Phong Thành Thần

Đăng Phong Thành Thần

Tác giả : linchiholas

Chương : 34/NA

Lượt xem : 187

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ngày Tàn Của Thế Giới

Ngày Tàn Của Thế Giới

Tác giả : Y H Thành Thành

Chương : 29/NA

Lượt xem : 187

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Những Mẫu Chuyện Của Xà Yêu Và Gà Rừng

Những Mẫu Chuyện Của Xà Yêu Và Gà Rừng

Tác giả : Nhất Chỉ Vô Kê

Chương : 9Full

Lượt xem : 187

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Phong Bụi Phiêu Lưu Ký

Phong Bụi Phiêu Lưu Ký

Tác giả : veulongdevuong

Chương : 44/NA

Lượt xem : 174

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Dữ Đạo Hữu Duyên

Dữ Đạo Hữu Duyên

Tác giả : Thiến Tiểu Lưu Quang

Chương : 17/NA

Lượt xem : 173

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Ngôn Tình] Đọa Tiên

[Ngôn Tình] Đọa Tiên

Tác giả : Nguyệt Lệnh Thượng Huyền

Chương : 75Full

Lượt xem : 173

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thuần Thú Sư Bá Đạo Hệ Thống

Thuần Thú Sư Bá Đạo Hệ Thống

Tác giả : SuperBiBi

Chương : 15/NA

Lượt xem : 169

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hệ Thống Toàn Năng Tại Dị giới

Hệ Thống Toàn Năng Tại Dị giới

Tác giả : Tadashi Ringo

Chương : 18/NA

Lượt xem : 168

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thương Thiên Tiên Đế

Thương Thiên Tiên Đế

Tác giả : Loạn Thế Phù Ca

Chương : 50/NA

Lượt xem : 167

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Chiến Tranh Vũ Trụ

Chiến Tranh Vũ Trụ

Tác giả : SATAN

Chương : 9/NA

Lượt xem : 167

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trung Khuyển

Trung Khuyển

Tác giả : XJDEbaiding

Chương : 5Full

Lượt xem : 166

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hành Thiên Lý

Hành Thiên Lý

Tác giả : Tịnh Ma Tiểu Tử

Chương : 7/NA

Lượt xem : 163

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hồ Đế

Hồ Đế

Tác giả : Quang Minh Hắc Ám

Chương : 6/NA

Lượt xem : 160

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nhận Được Hệ Thống Khi Trọng Sinh

Nhận Được Hệ Thống Khi Trọng Sinh

Tác giả : Kippei

Chương : 41/NA

Lượt xem : 159

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Máu Tôi Không Ngon Đâu

Máu Tôi Không Ngon Đâu

Tác giả : Vi Mạt Phấn Bút (Bụi Phấn Nhỏ Bé)

Chương : 11Full

Lượt xem : 157

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nhân Dục Đạo

Nhân Dục Đạo

Tác giả : Cuồng Dâm Ma Tôn

Chương : 41/NA

Lượt xem : 155

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tam Thiên Lưu Hành

Tam Thiên Lưu Hành

Tác giả : Tà Lão Ma

Chương : 28/NA

Lượt xem : 153

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết