Tiên Hiệp

Có 600 truyện

Web truyện - Nghịch Thiên - Vô Thiên

Nghịch Thiên - Vô Thiên

Tác giả : Ninh Nguyễn

Chương : 43/NA

Lượt xem : 368

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tối Thượng Đa Tình Giả

Tối Thượng Đa Tình Giả

Tác giả : Lạc Kỳ Nam

Chương : 105/NA

Lượt xem : 366

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hệ Thống Siêu Cấp Tông Môn

Hệ Thống Siêu Cấp Tông Môn

Tác giả : Phi Tước Đoạt Bôi

Chương : 90/NA

Lượt xem : 357

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Phong Thần

Phong Thần

Tác giả : kingace

Chương : 60/NA

Lượt xem : 356

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tôn Thượng

Tôn Thượng

Tác giả : Cửu Hanh

Chương : 100/NA

Lượt xem : 347

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Xàm Lông Hệ Thống

Xàm Lông Hệ Thống

Tác giả : Cửu Vĩ Hồ

Chương : 9/NA

Lượt xem : 346

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tế Luyện Sơn Hà

Tế Luyện Sơn Hà

Tác giả : Thực Đường Bao Tử

Chương : 4/NA

Lượt xem : 338

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hắc Long

Hắc Long

Tác giả : nhatha255

Chương : 25/NA

Lượt xem : 331

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - U Minh Đại Đạo

U Minh Đại Đạo

Tác giả : Atdangtiendat

Chương : 59/NA

Lượt xem : 328

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hệ Thống Chưởng Môn

Hệ Thống Chưởng Môn

Tác giả : Hám Động Tinh

Chương : 44/NA

Lượt xem : 326

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Xuyên Vào Đấu Phá Thương Khung

Xuyên Vào Đấu Phá Thương Khung

Tác giả : Tiểu Bảo Trùng Sinh

Chương : 37/NA

Lượt xem : 326

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Truyền Kì Đông Vân

Truyền Kì Đông Vân

Tác giả : Phương Hạo Nhiên

Chương : 51/NA

Lượt xem : 322

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tu La Ma Đế

Tu La Ma Đế

Tác giả : Cô Đơn Địa Phi

Chương : 440/NA

Lượt xem : 313

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thố Vương Tiên Lộ

Thố Vương Tiên Lộ

Tác giả : Naophang23

Chương : 138/NA

Lượt xem : 310

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thiên Hạ Chí Tôn

Thiên Hạ Chí Tôn

Tác giả : Hành Thiên Hạ

Chương : 120/NA

Lượt xem : 310

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Dị Giới Truy Mỹ Ký

Dị Giới Truy Mỹ Ký

Tác giả : Ma Vân Thiên

Chương : 27/NA

Lượt xem : 304

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Phi Thăng Tu Chân Quyển

Phi Thăng Tu Chân Quyển

Tác giả : HCV

Chương : 51/NA

Lượt xem : 301

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Vô Danh Giới

Vô Danh Giới

Tác giả : [email protected]

Chương : 79/NA

Lượt xem : 297

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Vương Phi Trở Về

Vương Phi Trở Về

Tác giả : Thục Khách

Chương : 34Full

Lượt xem : 295

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đứa Con Của Tạo Hóa

Đứa Con Của Tạo Hóa

Tác giả : Ẩn Cư Sĩ

Chương : 172/NA

Lượt xem : 295

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tạo Hóa Chi Vương

Tạo Hóa Chi Vương

Tác giả : Trư Tam Bất

Chương : 122/NA

Lượt xem : 293

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thần Thoại Tái Sinh

Thần Thoại Tái Sinh

Tác giả : hangvu999

Chương : 80/NA

Lượt xem : 291

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đại Bát Hầu

Đại Bát Hầu

Tác giả : Ba Ba Không Phải Rùa

Chương : 20/NA

Lượt xem : 289

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thương Khung Bảng: Thánh Linh Kỷ

Thương Khung Bảng: Thánh Linh Kỷ

Tác giả : Thiên Tàm Thổ Đậu

Chương : 36/NA

Lượt xem : 289

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thanh Niên Óc Chó

Thanh Niên Óc Chó

Tác giả : 6llzeroll9

Chương : 17Full

Lượt xem : 287

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Lạc Thần

Lạc Thần

Tác giả : Wingx

Chương : 75/NA

Lượt xem : 285

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thần Lộ

Thần Lộ

Tác giả : Nguyễn Ngọc Long

Chương : 36/NA

Lượt xem : 284

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thiên Vương

Thiên Vương

Tác giả : Hoàng Thiên

Chương : 5/NA

Lượt xem : 281

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Vô Cương

Vô Cương

Tác giả : Tiểu Đao Phong Lợi

Chương : 58/NA

Lượt xem : 277

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Sư Phụ Con Yêu Người

Sư Phụ Con Yêu Người

Tác giả : Bỉ Ngạn Vong Xuyên

Chương : 77/NA

Lượt xem : 272

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết