Tiên Hiệp

Có 488 truyện

Web truyện - Vô Địch Kiếm Vực

Vô Địch Kiếm Vực

Tác giả : Thanh Loan Phong Thượng

Chương : 93/NA

Lượt xem : 102

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Truyền Kì Đông Vân

Truyền Kì Đông Vân

Tác giả : Phương Hạo Nhiên

Chương : 31/NA

Lượt xem : 95

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Sư Phụ Con Yêu Người

Sư Phụ Con Yêu Người

Tác giả : Bỉ Ngạn Vong Xuyên

Chương : 46/NA

Lượt xem : 95

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Dị Giới Truy Mỹ Ký

Dị Giới Truy Mỹ Ký

Tác giả : Ma Vân Thiên

Chương : 22/NA

Lượt xem : 91

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Siêu Nhân Không Cần Tu Luyện

Siêu Nhân Không Cần Tu Luyện

Tác giả : Hoàng Tử Thanh

Chương : 32/NA

Lượt xem : 86

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thiên Tử

Thiên Tử

Tác giả : hantinhem21

Chương : 30/NA

Lượt xem : 85

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hồng Hoang Liệt Diễm Chi Thần

Hồng Hoang Liệt Diễm Chi Thần

Tác giả : Túy Miêu

Chương : 91/NA

Lượt xem : 84

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hỗn Độn Luyện Thể Quyết

Hỗn Độn Luyện Thể Quyết

Tác giả : Lý Thiếu

Chương : 14/NA

Lượt xem : 81

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tôn Thượng

Tôn Thượng

Tác giả : Cửu Hanh

Chương : 95/NA

Lượt xem : 77

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Con Đường Tu Tiên Của Chổi Tinh

Con Đường Tu Tiên Của Chổi Tinh

Tác giả : Mộc Đinh Bạch

Chương : 1/NA

Lượt xem : 74

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Phong Thần

Phong Thần

Tác giả : kingace

Chương : 29/NA

Lượt xem : 72

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hoành Hành Yêu Thần Ký

Hoành Hành Yêu Thần Ký

Tác giả : ✪⚚๖ۣۜTinh ๖ۣۜVũ⚚✪

Chương : 61/NA

Lượt xem : 71

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trường Sinh Bất Tử Chi Ta Là Đế Tuấn

Trường Sinh Bất Tử Chi Ta Là Đế Tuấn

Tác giả : Không Biết Lấy Tên Gì

Chương : 251Full

Lượt xem : 71

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Quyến Rũ Sư Phụ

Quyến Rũ Sư Phụ

Tác giả : Tiếu Diện Thích Khách

Chương : 15/NA

Lượt xem : 71

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nhất Kiếp Tân Sinh

Nhất Kiếp Tân Sinh

Tác giả : Đạo Nhược Tiên Sinh

Chương : 8/NA

Lượt xem : 70

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Đồng Nhân Cổ Kiếm Kỳ Đàm] Nuôi Dưỡng Âu Dương Đại Boss

[Đồng Nhân Cổ Kiếm Kỳ Đàm] Nuôi Dưỡng Âu Dương Đại Boss

Tác giả : Tam Thiên Lưu Ly

Chương : 4/NA

Lượt xem : 69

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đế Diệt Thương Khung

Đế Diệt Thương Khung

Tác giả : Hoa Lăng Tiêu

Chương : 120/NA

Lượt xem : 69

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cân Cả Thiên Hạ

Cân Cả Thiên Hạ

Tác giả : [email protected]

Chương : 260/NA

Lượt xem : 67

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đại Thần Kiếm Khách

Đại Thần Kiếm Khách

Tác giả : Ân Lão Si

Chương : 23/NA

Lượt xem : 66

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hắc Vũ Chi Lâm

Hắc Vũ Chi Lâm

Tác giả : Hắc Long

Chương : 20/NA

Lượt xem : 65

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tu Luyện Với Hệ Thống Khốn Nạn Tại Dị Giới

Tu Luyện Với Hệ Thống Khốn Nạn Tại Dị Giới

Tác giả : Gió Tới

Chương : 32/NA

Lượt xem : 65

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Phục Thiên Thị

Phục Thiên Thị

Tác giả : Tịnh Vô Ngân

Chương : 34/NA

Lượt xem : 65

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Dâm Hiệp Hệ Thống

Dâm Hiệp Hệ Thống

Tác giả : Dâm Đại Tiên Tôn

Chương : 9/NA

Lượt xem : 64

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hệ Thống Toàn Năng Tại Dị giới

Hệ Thống Toàn Năng Tại Dị giới

Tác giả : Tadashi Ringo

Chương : 18/NA

Lượt xem : 63

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Phong Lưu Thánh Vương

Phong Lưu Thánh Vương

Tác giả : Sắc yy

Chương : 17/NA

Lượt xem : 61

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ma Thần

Ma Thần

Tác giả : Minh Phong

Chương : 4/NA

Lượt xem : 60

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bất Diệt Thiên Đế

Bất Diệt Thiên Đế

Tác giả : Nashi imi

Chương : 12/NA

Lượt xem : 58

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ma Môn Bại Hoại

Ma Môn Bại Hoại

Tác giả : Kinh Đào Hãi Lãng

Chương : 32/NA

Lượt xem : 57

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đứa Con Của Thập Đại Chư Thần

Đứa Con Của Thập Đại Chư Thần

Tác giả : LụcTầnDương

Chương : 14/NA

Lượt xem : 56

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trung Khuyển

Trung Khuyển

Tác giả : XJDEbaiding

Chương : 5Full

Lượt xem : 54

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết