Tiên Hiệp

Có 533 truyện

Web truyện - Thanh Niên Óc Chó

Thanh Niên Óc Chó

Tác giả : 6llzeroll9

Chương : 17Full

Lượt xem : 193

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hệ Thống Siêu Cấp Tông Môn

Hệ Thống Siêu Cấp Tông Môn

Tác giả : Phi Tước Đoạt Bôi

Chương : 90/NA

Lượt xem : 192

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Dị Giới Truy Mỹ Ký

Dị Giới Truy Mỹ Ký

Tác giả : Ma Vân Thiên

Chương : 26/NA

Lượt xem : 191

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Vô Đề

Vô Đề

Tác giả : Linh Linh La Lỵ

Chương : 13Full

Lượt xem : 185

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thiên Duyên Kiếp

Thiên Duyên Kiếp

Tác giả : Mạc Vô Danh

Chương : 30/NA

Lượt xem : 183

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đại Bát Hầu

Đại Bát Hầu

Tác giả : Ba Ba Không Phải Rùa

Chương : 20/NA

Lượt xem : 181

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Xuyên Qua Chi Linh Thực Sư

Xuyên Qua Chi Linh Thực Sư

Tác giả : Diệp Ức Lạc

Chương : 62/NA

Lượt xem : 177

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Sư Phụ Con Yêu Người

Sư Phụ Con Yêu Người

Tác giả : Bỉ Ngạn Vong Xuyên

Chương : 57/NA

Lượt xem : 174

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thiên Tử

Thiên Tử

Tác giả : hantinhem21

Chương : 30/NA

Lượt xem : 173

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thành Đôi

Thành Đôi

Tác giả : Đông Qua Trà Tiên Nhân

Chương : 8Full

Lượt xem : 172

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Võng Du Trọng Sinh Tinh Hà

Võng Du Trọng Sinh Tinh Hà

Tác giả : LamPhuc Lct

Chương : 137/NA

Lượt xem : 172

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - U Minh Đại Đạo

U Minh Đại Đạo

Tác giả : Atdangtiendat

Chương : 59/NA

Lượt xem : 170

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Độc Sủng Đồ Nhi Yêu Nghiệt

Độc Sủng Đồ Nhi Yêu Nghiệt

Tác giả : Thiên Thất Bát Nguyệt

Chương : 93Full

Lượt xem : 169

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Dâm Đế Phục Thù

Dâm Đế Phục Thù

Tác giả : kingace

Chương : 31/NA

Lượt xem : 165

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nhạc Vũ Thiên Hạ

Nhạc Vũ Thiên Hạ

Tác giả : Lam Chi Noãn

Chương : 6/NA

Lượt xem : 163

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hắc Vũ Chi Lâm

Hắc Vũ Chi Lâm

Tác giả : Hắc Long

Chương : 27/NA

Lượt xem : 163

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thố Vương Tiên Lộ

Thố Vương Tiên Lộ

Tác giả : Naophang23

Chương : 69/NA

Lượt xem : 159

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Phong Lưu Thánh Vương

Phong Lưu Thánh Vương

Tác giả : Sắc yy

Chương : 34/NA

Lượt xem : 159

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tịch Nguyệt - Cửu Chỉ

Tịch Nguyệt - Cửu Chỉ

Tác giả : Stexxa

Chương : 45/NA

Lượt xem : 158

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thiên Sách

Thiên Sách

Tác giả : Thâu Đông Tây Đích Lê

Chương : 7/NA

Lượt xem : 153

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Để Ba Ba Dạy Con Đánh Lộn

Để Ba Ba Dạy Con Đánh Lộn

Tác giả : Roseblack

Chương : 48/NA

Lượt xem : 153

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ma Môn Bại Hoại

Ma Môn Bại Hoại

Tác giả : Kinh Đào Hãi Lãng

Chương : 34/NA

Lượt xem : 151

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hỗn Thiên Giới

Hỗn Thiên Giới

Tác giả : Lạc Kỳ Nam

Chương : 22/NA

Lượt xem : 142

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đại Thần Kiếm Khách

Đại Thần Kiếm Khách

Tác giả : Ân Lão Si

Chương : 23/NA

Lượt xem : 140

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tu Chân Nữ Phụ Đào Hoa Kiếp

Tu Chân Nữ Phụ Đào Hoa Kiếp

Tác giả : Đường Mật

Chương : 93Full

Lượt xem : 137

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cửu Thiên Đế Chủ

Cửu Thiên Đế Chủ

Tác giả : Huy Xích Phương Tù

Chương : 21/NA

Lượt xem : 136

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hệ Thống Đi Lạc Tu Tiên Kí

Hệ Thống Đi Lạc Tu Tiên Kí

Tác giả : duatop1001

Chương : 87/NA

Lượt xem : 134

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tối Thượng Đa Tình Giả

Tối Thượng Đa Tình Giả

Tác giả : Lạc Kỳ Nam

Chương : 92/NA

Lượt xem : 132

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Việt Thiên Quyết (Bách Việt Tranh Mệnh)

Việt Thiên Quyết (Bách Việt Tranh Mệnh)

Tác giả : [email protected]

Chương : 120/NA

Lượt xem : 131

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thú Tu Thành Thần

Thú Tu Thành Thần

Tác giả : cuuviho1687

Chương : 65/NA

Lượt xem : 130

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết