Tiên Hiệp

Có 611 truyện

Web truyện - Phong Nguyệt Trái

Phong Nguyệt Trái

Tác giả : Tô Đặc

Chương : 25Full

Lượt xem : 735

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thánh Gióng Tại Tu Chân Giới

Thánh Gióng Tại Tu Chân Giới

Tác giả : Người Xàm Nhất Vịnh Bắc Bộ

Chương : 168/NA

Lượt xem : 731

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tiểu Bạch Kiểm Liệp Diễm

Tiểu Bạch Kiểm Liệp Diễm

Tác giả : ĐinhChiểu

Chương : 106/NA

Lượt xem : 711

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cửu Chuyển Tinh Thần Biến

Cửu Chuyển Tinh Thần Biến

Tác giả : Uyển Dung Tiêu Tiêu

Chương : 165/NA

Lượt xem : 697

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Chí Tôn Long Thần Hệ Thống

Chí Tôn Long Thần Hệ Thống

Tác giả : Cửu Hỏa

Chương : 77/NA

Lượt xem : 696

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt] Thảo Long Nương Tử

[Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt] Thảo Long Nương Tử

Tác giả : Lê Hoa Yên Vũ

Chương : 13Full

Lượt xem : 696

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thiên Hà Đại Lục Ký

Thiên Hà Đại Lục Ký

Tác giả : Tiểu Long Thiên

Chương : 36/NA

Lượt xem : 678

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thiên Đế Trọng Sinh Đô Thị

Thiên Đế Trọng Sinh Đô Thị

Tác giả : Độc Hành Chí Tôn

Chương : 44/NA

Lượt xem : 674

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - THIÊN TÀI TRIỆU HOÁN SƯ

THIÊN TÀI TRIỆU HOÁN SƯ

Tác giả : NHƯỢC TUYẾT TAM THIÊN

Chương : 39/NA

Lượt xem : 673

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Chân Lộ

Chân Lộ

Tác giả : Nhất Bá Nhân Thông

Chương : 160/NA

Lượt xem : 653

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tối Cường Trang Bức Đả Kiểm Hệ Thống

Tối Cường Trang Bức Đả Kiểm Hệ Thống

Tác giả : Cửu Kiếp Tiên Đế

Chương : 106/NA

Lượt xem : 651

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt] Mã Đáo Thành Công

[Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt] Mã Đáo Thành Công

Tác giả : Lê Hoa Yên Vũ

Chương : 12Full

Lượt xem : 641

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tuyệt Thế Dược Thần

Tuyệt Thế Dược Thần

Tác giả : Phong Nhất Sắc

Chương : 198/NA

Lượt xem : 635

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tầm Lộ

Tầm Lộ

Tác giả : Nhược Sầu

Chương : 92/NA

Lượt xem : 625

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Mỗi Ngày Đều Phải Phòng Ngừa Đồ Đệ Hắc Hóa

Mỗi Ngày Đều Phải Phòng Ngừa Đồ Đệ Hắc Hóa

Tác giả : Hắc Miêu Nghễ Nghễ

Chương : 97Full

Lượt xem : 617

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cửu Đỉnh Thần Hoàng

Cửu Đỉnh Thần Hoàng

Tác giả : Trì Biên Nhân

Chương : 5/NA

Lượt xem : 607

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Võng Du Trọng Sinh Tinh Hà

Võng Du Trọng Sinh Tinh Hà

Tác giả : LamPhuc Lct

Chương : 291/NA

Lượt xem : 607

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Vô Tận Truyền Kỳ

Vô Tận Truyền Kỳ

Tác giả : 1209C7611129

Chương : 8/NA

Lượt xem : 602

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ma Đế

Ma Đế

Tác giả : M.E_

Chương : 4/NA

Lượt xem : 594

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thiên Hiệp Tình

Thiên Hiệp Tình

Tác giả : Bình Đạm Nhất Thiên

Chương : 10/NA

Lượt xem : 588

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Vĩnh Hằng Trấn Thủ Nhân

Vĩnh Hằng Trấn Thủ Nhân

Tác giả : Hoang Truong

Chương : 290/NA

Lượt xem : 582

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Vô Địch Kiếm Vực

Vô Địch Kiếm Vực

Tác giả : Thanh Loan Phong Thượng

Chương : 99/NA

Lượt xem : 576

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ngộ Không Truyện

Ngộ Không Truyện

Tác giả : Kim Hà Tại

Chương : 10/NA

Lượt xem : 568

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tuyệt Thế Kiếm Thần

Tuyệt Thế Kiếm Thần

Tác giả : Hắc Ám Hỏa Long

Chương : 173/NA

Lượt xem : 564

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Rượu Chàng Tiên

Rượu Chàng Tiên

Tác giả : Tiêu Đường Đông Qua

Chương : 77Full

Lượt xem : 562

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Anh Hùng

Anh Hùng

Tác giả : Gió Thổi Lá Bay

Chương : 126Full

Lượt xem : 557

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ta Đi Qua Thiên Sơn Vạn Thủy Cũng Chỉ Để Dừng Lại Bên Cạnh Chàng

Ta Đi Qua Thiên Sơn Vạn Thủy Cũng Chỉ Để Dừng Lại Bên Cạnh Chàng

Tác giả : Mạc Kỳ Y

Chương : 71Full

Lượt xem : 556

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thần Cấp Tiên Giới Hệ Thống

Thần Cấp Tiên Giới Hệ Thống

Tác giả : Liễu Tam Đao

Chương : 141/NA

Lượt xem : 553

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ma Đầu Lai Cật Đường - Ma Đầu Đến Đây Ăn Kẹo

Ma Đầu Lai Cật Đường - Ma Đầu Đến Đây Ăn Kẹo

Tác giả : Thập Nhất Đích Ảnh Tử

Chương : 15/NA

Lượt xem : 552

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Long Ngạo Chiến Thần

Long Ngạo Chiến Thần

Tác giả : Linh Linh Cửu

Chương : 150/NA

Lượt xem : 551

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết