Tiên Hiệp

Có 502 truyện

Web truyện - Trò Chơi Luân Hồi

Trò Chơi Luân Hồi

Tác giả : Tiếu Diện Tà Thần

Chương : 48/NA

Lượt xem : 309

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hoàng Đình

Hoàng Đình

Tác giả : Thân Vẫn Chỉ Tiêm

Chương : 328/NA

Lượt xem : 299

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tế Luyện Sơn Hà

Tế Luyện Sơn Hà

Tác giả : Thực Đường Bao Tử

Chương : 4/NA

Lượt xem : 295

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tuyệt Thế Kiếm Thần

Tuyệt Thế Kiếm Thần

Tác giả : Hắc Ám Hỏa Long

Chương : 173/NA

Lượt xem : 294

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đế Hoàng Tôn

Đế Hoàng Tôn

Tác giả : Đại Việt Hoàng

Chương : 16/NA

Lượt xem : 287

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bá Đạo Dâm Hiệp Hệ Thống

Bá Đạo Dâm Hiệp Hệ Thống

Tác giả : Dâm Đại Tiên Tôn

Chương : 53/NA

Lượt xem : 280

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Xàm Lông Hệ Thống

Xàm Lông Hệ Thống

Tác giả : Cửu Vĩ Hồ

Chương : 9/NA

Lượt xem : 276

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hành Giả Ký

Hành Giả Ký

Tác giả : Hành giả trên đồi đá đỏ

Chương : 64/NA

Lượt xem : 274

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - THIÊN TÀI TRIỆU HOÁN SƯ

THIÊN TÀI TRIỆU HOÁN SƯ

Tác giả : NHƯỢC TUYẾT TAM THIÊN

Chương : 35/NA

Lượt xem : 273

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thần Cấp Tiên Giới Hệ Thống

Thần Cấp Tiên Giới Hệ Thống

Tác giả : Liễu Tam Đao

Chương : 141/NA

Lượt xem : 259

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bất Tử Đại Đế

Bất Tử Đại Đế

Tác giả : Tadashi Ringo

Chương : 31/NA

Lượt xem : 259

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thần Bí Thương Nhân

Thần Bí Thương Nhân

Tác giả : Thần Miêu Đại Hiệp

Chương : 81/NA

Lượt xem : 257

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thiên Tuyết

Thiên Tuyết

Tác giả : Mộng Hóa Yên

Chương : 19Full

Lượt xem : 249

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nơi Này Yêu Khí Rất Nặng

Nơi Này Yêu Khí Rất Nặng

Tác giả : A Phúc 11

Chương : 36/NA

Lượt xem : 245

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bàn Long Chi Minh Vương

Bàn Long Chi Minh Vương

Tác giả : Không Biết Lấy Tên Gì

Chương : 91Full

Lượt xem : 242

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Vũ Đấu Tinh Không

Vũ Đấu Tinh Không

Tác giả : Dichphongdaica

Chương : 53/NA

Lượt xem : 240

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tàn Thiên

Tàn Thiên

Tác giả : JL Ngày Em Chết

Chương : 18/NA

Lượt xem : 233

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đông Châu Ký

Đông Châu Ký

Tác giả : Vong Ngữ

Chương : 1/NA

Lượt xem : 230

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Vô Địch Thăng Cấp Vương

Vô Địch Thăng Cấp Vương

Tác giả : Khả Ái Nội Nội

Chương : 116/NA

Lượt xem : 217

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Vạn Kiếp Nhất Mộng

Vạn Kiếp Nhất Mộng

Tác giả : komang09hp

Chương : 38/NA

Lượt xem : 213

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thánh Gióng Tại Tu Chân Giới

Thánh Gióng Tại Tu Chân Giới

Tác giả : Người Xàm Nhất Vịnh Bắc Bộ

Chương : 115/NA

Lượt xem : 213

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Vĩnh Hằng Chi Tâm

Vĩnh Hằng Chi Tâm

Tác giả : Khoái Xan Điếm

Chương : 144/NA

Lượt xem : 211

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tạo Hóa Tiên Đế

Tạo Hóa Tiên Đế

Tác giả : Mộ Vũ Thần Thiên

Chương : 300/NA

Lượt xem : 211

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đao Giả Bá Vương

Đao Giả Bá Vương

Tác giả : Tiêu Dao KK

Chương : 37/NA

Lượt xem : 210

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hồng Hoan Liệt Diễm Chi Thần

Hồng Hoan Liệt Diễm Chi Thần

Tác giả : Túy Miêu

Chương : 77/NA

Lượt xem : 206

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Long Ngạo Chiến Thần

Long Ngạo Chiến Thần

Tác giả : Linh Linh Cửu

Chương : 150/NA

Lượt xem : 205

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lực

Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lực

Tác giả : Phong Hành Thuỷ Vân Gian

Chương : 4/NA

Lượt xem : 199

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thiên Vương

Thiên Vương

Tác giả : Hoàng Thiên

Chương : 5/NA

Lượt xem : 195

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ngẫu Ngộ Thành Tiên

Ngẫu Ngộ Thành Tiên

Tác giả : Phạm lão tiên sinh

Chương : 109/NA

Lượt xem : 191

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cửu Chuyển Tinh Thần Biến

Cửu Chuyển Tinh Thần Biến

Tác giả : Uyển Dung Tiêu Tiêu

Chương : 165/NA

Lượt xem : 184

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết