Tiên Hiệp

Có 568 truyện

Web truyện - Thiên Hà Đại Lục Ký

Thiên Hà Đại Lục Ký

Tác giả : Tiểu Long Thiên

Chương : 36/NA

Lượt xem : 552

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thánh Gióng Tại Tu Chân Giới

Thánh Gióng Tại Tu Chân Giới

Tác giả : Người Xàm Nhất Vịnh Bắc Bộ

Chương : 161/NA

Lượt xem : 514

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - CỨU THẾ GIẢ

CỨU THẾ GIẢ

Tác giả : Văn Thiên Mệnh

Chương : 50/NA

Lượt xem : 510

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tuyệt Thế Kiếm Thần

Tuyệt Thế Kiếm Thần

Tác giả : Hắc Ám Hỏa Long

Chương : 173/NA

Lượt xem : 507

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thiên Hiệp Tình

Thiên Hiệp Tình

Tác giả : Bình Đạm Nhất Thiên

Chương : 10/NA

Lượt xem : 506

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Chí Tôn Long Thần Hệ Thống

Chí Tôn Long Thần Hệ Thống

Tác giả : Cửu Hỏa

Chương : 72/NA

Lượt xem : 504

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tầm Lộ

Tầm Lộ

Tác giả : Nhược Sầu

Chương : 92/NA

Lượt xem : 504

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - THIÊN TÀI TRIỆU HOÁN SƯ

THIÊN TÀI TRIỆU HOÁN SƯ

Tác giả : NHƯỢC TUYẾT TAM THIÊN

Chương : 39/NA

Lượt xem : 495

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ngộ Không Truyện

Ngộ Không Truyện

Tác giả : Kim Hà Tại

Chương : 10/NA

Lượt xem : 480

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thuần Dương

Thuần Dương

Tác giả : Bàn Tay Kinh Kha

Chương : 3/NA

Lượt xem : 479

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Dương Gian Phán Quan

Dương Gian Phán Quan

Tác giả : Quái Lão Ca

Chương : 231/NA

Lượt xem : 476

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cửu Chuyển Tinh Thần Biến

Cửu Chuyển Tinh Thần Biến

Tác giả : Uyển Dung Tiêu Tiêu

Chương : 165/NA

Lượt xem : 470

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Dương Thanh Ký

Dương Thanh Ký

Tác giả : KeoChuoi

Chương : 178/NA

Lượt xem : 470

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đế Hoàng Tôn

Đế Hoàng Tôn

Tác giả : Đại Việt Hoàng

Chương : 180/NA

Lượt xem : 455

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thần Cấp Tiên Giới Hệ Thống

Thần Cấp Tiên Giới Hệ Thống

Tác giả : Liễu Tam Đao

Chương : 141/NA

Lượt xem : 446

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Độc Tôn Tiên Giới

Độc Tôn Tiên Giới

Tác giả : Nhị Công Tử

Chương : 4/NA

Lượt xem : 442

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ta Đi Qua Thiên Sơn Vạn Thủy Cũng Chỉ Để Dừng Lại Bên Cạnh Chàng

Ta Đi Qua Thiên Sơn Vạn Thủy Cũng Chỉ Để Dừng Lại Bên Cạnh Chàng

Tác giả : Mạc Kỳ Y

Chương : 71Full

Lượt xem : 438

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Toàn Năng Quỷ Kiếm Hệ Thống

Toàn Năng Quỷ Kiếm Hệ Thống

Tác giả : LiLi

Chương : 20/1

Lượt xem : 434

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ma Đầu Lai Cật Đường - Ma Đầu Đến Đây Ăn Kẹo

Ma Đầu Lai Cật Đường - Ma Đầu Đến Đây Ăn Kẹo

Tác giả : Thập Nhất Đích Ảnh Tử

Chương : 15/NA

Lượt xem : 425

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Vô Địch Kiếm Vực

Vô Địch Kiếm Vực

Tác giả : Thanh Loan Phong Thượng

Chương : 99/NA

Lượt xem : 414

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Long Ngạo Chiến Thần

Long Ngạo Chiến Thần

Tác giả : Linh Linh Cửu

Chương : 150/NA

Lượt xem : 406

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Chân Lộ

Chân Lộ

Tác giả : Nhất Bá Nhân Thông

Chương : 160/NA

Lượt xem : 396

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Vũ Đấu Tinh Không

Vũ Đấu Tinh Không

Tác giả : Dichphongdaica

Chương : 63/NA

Lượt xem : 385

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Vĩnh Hằng Chi Tâm

Vĩnh Hằng Chi Tâm

Tác giả : Khoái Xan Điếm

Chương : 144/NA

Lượt xem : 380

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tuyệt Thế Dược Thần

Tuyệt Thế Dược Thần

Tác giả : Phong Nhất Sắc

Chương : 198/NA

Lượt xem : 378

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Mặc Ảnh Lục

Mặc Ảnh Lục

Tác giả : Tiểu Hắc

Chương : 4/NA

Lượt xem : 374

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bất Tử Đại Đế

Bất Tử Đại Đế

Tác giả : Tadashi Ringo

Chương : 31/NA

Lượt xem : 373

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tiểu Bạch Kiểm Liệp Diễm

Tiểu Bạch Kiểm Liệp Diễm

Tác giả : ĐinhChiểu

Chương : 106/NA

Lượt xem : 368

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nơi Này Yêu Khí Rất Nặng

Nơi Này Yêu Khí Rất Nặng

Tác giả : A Phúc 11

Chương : 36/NA

Lượt xem : 367

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đao Giả Bá Vương

Đao Giả Bá Vương

Tác giả : Tiêu Dao KK

Chương : 40/NA

Lượt xem : 366

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết