Tiên Hiệp

Có 357 truyện

Web truyện - Thiên Sách

Thiên Sách

Tác giả : Thâu Đông Tây Đích Lê

Chương : 7/NA

Lượt xem : 68

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trường Sinh Bất Tử Chi Ta Là Đế Tuấn

Trường Sinh Bất Tử Chi Ta Là Đế Tuấn

Tác giả : Không Biết Lấy Tên Gì

Chương : 251Full

Lượt xem : 68

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tàn Thiên

Tàn Thiên

Tác giả : JL Ngày Em Chết

Chương : 18/NA

Lượt xem : 64

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Con Đường Tu Tiên Của Chổi Tinh

Con Đường Tu Tiên Của Chổi Tinh

Tác giả : Mộc Đinh Bạch

Chương : 1/NA

Lượt xem : 59

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ta Là Tiên Phàm

Ta Là Tiên Phàm

Tác giả : Bách Lý Tỉ

Chương : 14/NA

Lượt xem : 59

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thiên Hạ Đệ Cửu

Thiên Hạ Đệ Cửu

Tác giả : Ta Là Lão Ngũ

Chương : 48/NA

Lượt xem : 59

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tiểu Bạch Kiểm Liệp Diễm

Tiểu Bạch Kiểm Liệp Diễm

Tác giả : ĐinhChiểu

Chương : 89/NA

Lượt xem : 57

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đại Bát Hầu

Đại Bát Hầu

Tác giả : Ba Ba Không Phải Rùa

Chương : 20/NA

Lượt xem : 56

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Truyền Kỳ Xứ Mộng

Truyền Kỳ Xứ Mộng

Tác giả : Thanh Mao Hầu Vương

Chương : 89/NA

Lượt xem : 55

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Đồng Nhân Cổ Kiếm Kỳ Đàm] Nuôi Dưỡng Âu Dương Đại Boss

[Đồng Nhân Cổ Kiếm Kỳ Đàm] Nuôi Dưỡng Âu Dương Đại Boss

Tác giả : Tam Thiên Lưu Ly

Chương : 4/NA

Lượt xem : 51

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thần Võ Chiến Vương

Thần Võ Chiến Vương

Tác giả : Trương Mục Chi

Chương : 120/NA

Lượt xem : 50

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bách Luyện Thành Thần

Bách Luyện Thành Thần

Tác giả : Ân Tứ Giải Thoát

Chương : 39/NA

Lượt xem : 48

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tam Thốn Nhân Gian

Tam Thốn Nhân Gian

Tác giả : Nhĩ Căn

Chương : 41/NA

Lượt xem : 41

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Máu Tôi Không Ngon Đâu

Máu Tôi Không Ngon Đâu

Tác giả : Vi Mạt Phấn Bút (Bụi Phấn Nhỏ Bé)

Chương : 11Full

Lượt xem : 40

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bạch Bào Tổng Quản

Bạch Bào Tổng Quản

Tác giả : Tiểu Thụ

Chương : 165/NA

Lượt xem : 33

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Vô Thượng Sát Thần

Vô Thượng Sát Thần

Tác giả : Tà Tâm Vị Mẫn

Chương : 44/NA

Lượt xem : 33

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Vương Phi Trở Về

Vương Phi Trở Về

Tác giả : Thục Khách

Chương : 34Full

Lượt xem : 32

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nhất Kiếp Tân Sinh

Nhất Kiếp Tân Sinh

Tác giả : Đạo Nhược Tiên Sinh

Chương : 8/NA

Lượt xem : 28

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thương Khung Bảng: Thánh Linh Kỷ

Thương Khung Bảng: Thánh Linh Kỷ

Tác giả : Thiên Tàm Thổ Đậu

Chương : 36/NA

Lượt xem : 27

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hoa Vũ Anh Hùng Truyện

Hoa Vũ Anh Hùng Truyện

Tác giả : Tiểu Hắc

Chương : 6/NA

Lượt xem : 24

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trung Khuyển

Trung Khuyển

Tác giả : XJDEbaiding

Chương : 5Full

Lượt xem : 20

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Kiếp Tam Sinh! Thầy Trò Ba Kiếp

Kiếp Tam Sinh! Thầy Trò Ba Kiếp

Tác giả : Giáng Thiên Tuyết

Chương : 10Full

Lượt xem : 10

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Môn Phái Của Chúng Ta Sớm Muộn Đổ

Môn Phái Của Chúng Ta Sớm Muộn Đổ

Tác giả : Sổ Tập Toán Pháp

Chương : 1/16

Lượt xem : 10

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nữ Phụ Nghịch Tập Tu Tiên Nhớ

Nữ Phụ Nghịch Tập Tu Tiên Nhớ

Tác giả : Đàn Tiếu

Chương : 1/NA

Lượt xem : 6

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Gió Xuân Vô Tình

Gió Xuân Vô Tình

Tác giả : Na Chích Hồ Ly

Chương : 36Full

Lượt xem : 6

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Sư Phụ Lại Mất Tích Rồi

Sư Phụ Lại Mất Tích Rồi

Tác giả : Vưu Tiền

Chương : 6/NA

Lượt xem : 2

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Chiến Thất Quốc

Chiến Thất Quốc

Tác giả : Phi Thiên Dạ Tường

Chương : 0Full

Lượt xem : 0

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết