Tiên Hiệp

Có 522 truyện

Web truyện - Tuyệt Đỉnh Đan Tôn

Tuyệt Đỉnh Đan Tôn

Tác giả : Vạn Cổ Thanh Liên

Chương : 458/NA

Lượt xem : 585

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thiên Sơn Tuyết Liên

Thiên Sơn Tuyết Liên

Tác giả : Tiêu Tử Linh

Chương : 15/NA

Lượt xem : 578

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hệ Thống Liệp Diễm

Hệ Thống Liệp Diễm

Tác giả : Dâm đế

Chương : 72/NA

Lượt xem : 571

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt] Mã Đáo Thành Công

[Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt] Mã Đáo Thành Công

Tác giả : Lê Hoa Yên Vũ

Chương : 12Full

Lượt xem : 549

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cửu Đỉnh Thần Hoàng

Cửu Đỉnh Thần Hoàng

Tác giả : Trì Biên Nhân

Chương : 5/NA

Lượt xem : 527

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ma Đế

Ma Đế

Tác giả : M.E_

Chương : 4/NA

Lượt xem : 520

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Vô Tận Truyền Kỳ

Vô Tận Truyền Kỳ

Tác giả : 1209C7611129

Chương : 8/NA

Lượt xem : 515

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đại Ác Nhân

Đại Ác Nhân

Tác giả : Vong Xuyên Bỉ Ngạn

Chương : 14/NA

Lượt xem : 515

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bạch Bào Tổng Quản

Bạch Bào Tổng Quản

Tác giả : Tiểu Thụ

Chương : 699/NA

Lượt xem : 510

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thiên Đế Trọng Sinh Đô Thị

Thiên Đế Trọng Sinh Đô Thị

Tác giả : Độc Hành Chí Tôn

Chương : 44/NA

Lượt xem : 509

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nhất Ngôn Thông Thiên

Nhất Ngôn Thông Thiên

Tác giả : Hắc Huyền

Chương : 478/NA

Lượt xem : 504

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bất Hủ Thần Vương

Bất Hủ Thần Vương

Tác giả : Lê Thiên

Chương : 632/NA

Lượt xem : 493

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Phong Nguyệt Trái

Phong Nguyệt Trái

Tác giả : Tô Đặc

Chương : 25Full

Lượt xem : 480

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Vĩnh Hằng Chúa Tể

Vĩnh Hằng Chúa Tể

Tác giả : ๖ۣۜHỏa๖ۣۜThần

Chương : 66/NA

Lượt xem : 478

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thuần Dương

Thuần Dương

Tác giả : Bàn Tay Kinh Kha

Chương : 3/NA

Lượt xem : 470

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thiên Hà Đại Lục Ký

Thiên Hà Đại Lục Ký

Tác giả : Tiểu Long Thiên

Chương : 36/NA

Lượt xem : 462

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Chân Đế

Chân Đế

Tác giả : Tệ Bạc

Chương : 58/NA

Lượt xem : 441

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nghịch Thần Ký

Nghịch Thần Ký

Tác giả : Ý Tại Ngôn Ngoại

Chương : 248/NA

Lượt xem : 434

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thiên Hiệp Tình

Thiên Hiệp Tình

Tác giả : Bình Đạm Nhất Thiên

Chương : 10/NA

Lượt xem : 430

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ngộ Không Truyện

Ngộ Không Truyện

Tác giả : Kim Hà Tại

Chương : 10/NA

Lượt xem : 426

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tu Chân Tứ Vạn Niên

Tu Chân Tứ Vạn Niên

Tác giả : Ngọa Ngưu Chân Nhân

Chương : 107/NA

Lượt xem : 421

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cuồng Huyết Thiên Ma

Cuồng Huyết Thiên Ma

Tác giả : Hư Không

Chương : 128/NA

Lượt xem : 418

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Độc Tôn Tiên Giới

Độc Tôn Tiên Giới

Tác giả : Nhị Công Tử

Chương : 4/NA

Lượt xem : 405

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hoàng Đình

Hoàng Đình

Tác giả : Thân Vẫn Chỉ Tiêm

Chương : 344/NA

Lượt xem : 403

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tầm Lộ

Tầm Lộ

Tác giả : Nhược Sầu

Chương : 92/NA

Lượt xem : 396

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trò Chơi Luân Hồi

Trò Chơi Luân Hồi

Tác giả : Tiếu Diện Tà Thần

Chương : 55/NA

Lượt xem : 393

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Toàn Năng Quỷ Kiếm Hệ Thống

Toàn Năng Quỷ Kiếm Hệ Thống

Tác giả : LiLi

Chương : 20/1

Lượt xem : 384

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - CỨU THẾ GIẢ

CỨU THẾ GIẢ

Tác giả : Văn Thiên Mệnh

Chương : 50/NA

Lượt xem : 377

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ta Đi Qua Thiên Sơn Vạn Thủy Cũng Chỉ Để Dừng Lại Bên Cạnh Chàng

Ta Đi Qua Thiên Sơn Vạn Thủy Cũng Chỉ Để Dừng Lại Bên Cạnh Chàng

Tác giả : Mạc Kỳ Y

Chương : 71Full

Lượt xem : 375

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Chí Tôn Long Thần Hệ Thống

Chí Tôn Long Thần Hệ Thống

Tác giả : Cửu Hỏa

Chương : 72/NA

Lượt xem : 367

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết