Tiên Hiệp

Có 419 truyện

Web truyện - Thiên Hiệp Tình

Thiên Hiệp Tình

Tác giả : Bình Đạm Nhất Thiên

Chương : 10/NA

Lượt xem : 310

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ngốc Nữ Tu Tiên

Ngốc Nữ Tu Tiên

Tác giả : Oa Ngưu Hồ Lô Hiệp

Chương : 3/NA

Lượt xem : 310

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ma Đầu Lai Cật Đường - Ma Đầu Đến Đây Ăn Kẹo

Ma Đầu Lai Cật Đường - Ma Đầu Đến Đây Ăn Kẹo

Tác giả : Thập Nhất Đích Ảnh Tử

Chương : 15/NA

Lượt xem : 292

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Mặc Ảnh Lục

Mặc Ảnh Lục

Tác giả : Tiểu Hắc

Chương : 4/NA

Lượt xem : 292

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Toàn Năng Quỷ Kiếm Hệ Thống

Toàn Năng Quỷ Kiếm Hệ Thống

Tác giả : LiLi

Chương : 20/1

Lượt xem : 285

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Vạn Cổ Ma Thần

Vạn Cổ Ma Thần

Tác giả : ๖ۣۜVũ ๖ۣۜLonely ๖ۣۜStar

Chương : 132/NA

Lượt xem : 283

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tế Luyện Sơn Hà

Tế Luyện Sơn Hà

Tác giả : Thực Đường Bao Tử

Chương : 4/NA

Lượt xem : 263

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Sư Phụ Lại Mất Tích Rồi (Sư Phụ Vô Địch Thiên Hạ)

Sư Phụ Lại Mất Tích Rồi (Sư Phụ Vô Địch Thiên Hạ)

Tác giả : Vưu Tiền

Chương : 275/NA

Lượt xem : 263

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nghịch Thần Ký

Nghịch Thần Ký

Tác giả : Ý Tại Ngôn Ngoại

Chương : 248/NA

Lượt xem : 258

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bất Hủ Thần Vương

Bất Hủ Thần Vương

Tác giả : Lê Thiên

Chương : 632/NA

Lượt xem : 257

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thiên Hạ Đệ Cửu

Thiên Hạ Đệ Cửu

Tác giả : Ta Là Lão Ngũ

Chương : 127/NA

Lượt xem : 250

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - CỨU THẾ GIẢ

CỨU THẾ GIẢ

Tác giả : Văn Thiên Mệnh

Chương : 50/NA

Lượt xem : 242

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Xàm Lông Hệ Thống

Xàm Lông Hệ Thống

Tác giả : Cửu Vĩ Hồ

Chương : 9/NA

Lượt xem : 236

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ta Là Chí Tôn

Ta Là Chí Tôn

Tác giả : Phong Lăng Thiên Hạ

Chương : 144/NA

Lượt xem : 235

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thần Cấp Tiên Giới Hệ Thống

Thần Cấp Tiên Giới Hệ Thống

Tác giả : Liễu Tam Đao

Chương : 141/NA

Lượt xem : 228

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thái Cổ Thần Vương

Thái Cổ Thần Vương

Tác giả : Tịnh Vô Ngân

Chương : 161/NA

Lượt xem : 222

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đông Châu Ký

Đông Châu Ký

Tác giả : Vong Ngữ

Chương : 1/NA

Lượt xem : 219

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đế Hoàng Tôn

Đế Hoàng Tôn

Tác giả : Đại Việt Hoàng

Chương : 16/NA

Lượt xem : 209

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thiên Tuyết

Thiên Tuyết

Tác giả : Mộng Hóa Yên

Chương : 19Full

Lượt xem : 203

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hệ Thống Liệp Diễm

Hệ Thống Liệp Diễm

Tác giả : Dâm đế

Chương : 54/NA

Lượt xem : 189

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lực

Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lực

Tác giả : Phong Hành Thuỷ Vân Gian

Chương : 4/NA

Lượt xem : 189

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Vĩnh Hằng Chúa Tể

Vĩnh Hằng Chúa Tể

Tác giả : ๖ۣۜHỏa๖ۣۜThần

Chương : 66/NA

Lượt xem : 182

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thánh Gióng Tại Tu Chân Giới

Thánh Gióng Tại Tu Chân Giới

Tác giả : Người Xàm Nhất Vịnh Bắc Bộ

Chương : 109/NA

Lượt xem : 181

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thần Bí Thương Nhân

Thần Bí Thương Nhân

Tác giả : Thần Miêu Đại Hiệp

Chương : 81/NA

Lượt xem : 175

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nơi Này Yêu Khí Rất Nặng

Nơi Này Yêu Khí Rất Nặng

Tác giả : A Phúc 11

Chương : 36/NA

Lượt xem : 174

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thiên Vương

Thiên Vương

Tác giả : Hoàng Thiên

Chương : 5/NA

Lượt xem : 154

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bàn Long Chi Minh Vương

Bàn Long Chi Minh Vương

Tác giả : Không Biết Lấy Tên Gì

Chương : 91Full

Lượt xem : 130

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cuồng Huyết Thiên Ma

Cuồng Huyết Thiên Ma

Tác giả : Hư Không

Chương : 66/NA

Lượt xem : 128

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tam Thốn Nhân Gian

Tam Thốn Nhân Gian

Tác giả : Nhĩ Căn

Chương : 93/NA

Lượt xem : 127

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thành Đôi

Thành Đôi

Tác giả : Đông Qua Trà Tiên Nhân

Chương : 8Full

Lượt xem : 126

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết