Tiên Hiệp

Có 582 truyện

Web truyện - Vô Địch Thăng Cấp Vương

Vô Địch Thăng Cấp Vương

Tác giả : Khả Ái Nội Nội

Chương : 226/NA

Lượt xem : 933

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tối Tiên Du

Tối Tiên Du

Tác giả : Hà Tả

Chương : 30/NA

Lượt xem : 930

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Phong Ấn Tiên Tôn

Phong Ấn Tiên Tôn

Tác giả : Anh Lạc Xuy Tuyết

Chương : 43/NA

Lượt xem : 924

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nghịch Thần Ký

Nghịch Thần Ký

Tác giả : Ý Tại Ngôn Ngoại

Chương : 400/NA

Lượt xem : 922

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thập Kiếp Tán Tiên

Thập Kiếp Tán Tiên

Tác giả : Vạn Diễn​

Chương : 19/NA

Lượt xem : 915

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ

Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ

Tác giả : Tác Tử Chân Nhân

Chương : 207/NA

Lượt xem : 894

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Việt Tinh Kỳ Truyện

Việt Tinh Kỳ Truyện

Tác giả : Lôi

Chương : 84/NA

Lượt xem : 886

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Băng huyết chi sương

Băng huyết chi sương

Tác giả : Người tình bóng đêm

Chương : 13/NA

Lượt xem : 880

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Huyền Giới Chi Môn

Huyền Giới Chi Môn

Tác giả : Vong Ngữ

Chương : 629/NA

Lượt xem : 870

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hoắc Lão Đại

Hoắc Lão Đại

Tác giả : Phùng Uyên

Chương : 8/NA

Lượt xem : 866

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cực Đạo Thiên Ma

Cực Đạo Thiên Ma

Tác giả : Cổn Khai

Chương : 15/NA

Lượt xem : 851

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tân Giới

Tân Giới

Tác giả : Ơ Là Mim

Chương : 15/NA

Lượt xem : 836

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hoàng Đình

Hoàng Đình

Tác giả : Thân Vẫn Chỉ Tiêm

Chương : 387/NA

Lượt xem : 828

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hệ Thống Liệp Diễm

Hệ Thống Liệp Diễm

Tác giả : Dâm đế

Chương : 72/NA

Lượt xem : 825

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tam Thốn Nhân Gian

Tam Thốn Nhân Gian

Tác giả : Nhĩ Căn

Chương : 224/NA

Lượt xem : 819

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Vạn Cổ Ma Thần

Vạn Cổ Ma Thần

Tác giả : ๖ۣۜVũ ๖ۣۜLonely ๖ۣۜStar

Chương : 132/NA

Lượt xem : 818

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thiên Sơn Tuyết Liên

Thiên Sơn Tuyết Liên

Tác giả : Tiêu Tử Linh

Chương : 15/NA

Lượt xem : 748

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Việt Giới Tu Linh

Việt Giới Tu Linh

Tác giả : top1mu

Chương : 15/NA

Lượt xem : 741

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tu Chân Tứ Vạn Niên

Tu Chân Tứ Vạn Niên

Tác giả : Ngọa Ngưu Chân Nhân

Chương : 260/NA

Lượt xem : 737

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Vĩnh Hằng Chúa Tể

Vĩnh Hằng Chúa Tể

Tác giả : ๖ۣۜHỏa๖ۣۜThần

Chương : 66/NA

Lượt xem : 731

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Lão Thấp Của Tôi

Lão Thấp Của Tôi

Tác giả : Liên Lạc

Chương : 97Full

Lượt xem : 686

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bá Đạo Dâm Hiệp Hệ Thống

Bá Đạo Dâm Hiệp Hệ Thống

Tác giả : Dâm Đại Tiên Tôn

Chương : 91/NA

Lượt xem : 683

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Chân Đế

Chân Đế

Tác giả : Tệ Bạc

Chương : 58/NA

Lượt xem : 665

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đại Ác Nhân

Đại Ác Nhân

Tác giả : Vong Xuyên Bỉ Ngạn

Chương : 14/NA

Lượt xem : 659

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt] Thảo Long Nương Tử

[Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt] Thảo Long Nương Tử

Tác giả : Lê Hoa Yên Vũ

Chương : 13Full

Lượt xem : 652

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thiên Đế Trọng Sinh Đô Thị

Thiên Đế Trọng Sinh Đô Thị

Tác giả : Độc Hành Chí Tôn

Chương : 44/NA

Lượt xem : 626

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Phong Nguyệt Trái

Phong Nguyệt Trái

Tác giả : Tô Đặc

Chương : 25Full

Lượt xem : 616

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - CỨU THẾ GIẢ

CỨU THẾ GIẢ

Tác giả : Văn Thiên Mệnh

Chương : 50/NA

Lượt xem : 615

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt] Mã Đáo Thành Công

[Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt] Mã Đáo Thành Công

Tác giả : Lê Hoa Yên Vũ

Chương : 12Full

Lượt xem : 613

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thiên Hà Đại Lục Ký

Thiên Hà Đại Lục Ký

Tác giả : Tiểu Long Thiên

Chương : 36/NA

Lượt xem : 603

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết