Loading...

Tiên Hiệp

Có 310 truyện

Web truyện - Cực Đạo Thiên Ma

Cực Đạo Thiên Ma

Tác giả : Cổn Khai

Chương : 15/NA

Lượt xem : 387

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt] Mã Đáo Thành Công

[Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt] Mã Đáo Thành Công

Tác giả : Lê Hoa Yên Vũ

Chương : 12Full

Lượt xem : 371

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nhất Kiếm Võ Đế

Nhất Kiếm Võ Đế

Tác giả : ThanhDeHangLam

Chương : 20/NA

Lượt xem : 371

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ma Đế

Ma Đế

Tác giả : M.E_

Chương : 4/NA

Lượt xem : 369

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Băng huyết chi sương

Băng huyết chi sương

Tác giả : Người tình bóng đêm

Chương : 13/NA

Lượt xem : 343

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hoa Phong Bạch Vân

Hoa Phong Bạch Vân

Tác giả : Giáng Thiên Tuyết

Chương : 20/NA

Lượt xem : 306

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Kiếm Phá Thương Khung

Kiếm Phá Thương Khung

Tác giả : Cuồng Kiếm

Chương : 71/NA

Lượt xem : 294

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thiên Tài Bảo Bảo, Mẫu Thân Thần Y

Thiên Tài Bảo Bảo, Mẫu Thân Thần Y

Tác giả : Đa Kỳ

Chương : 10/NA

Lượt xem : 268

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thí Thiên Đao

Thí Thiên Đao

Tác giả : Tiểu Đao Phong Lợi

Chương : 55/NA

Lượt xem : 251

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thiên Sơn Tuyết Liên

Thiên Sơn Tuyết Liên

Tác giả : Tiêu Tử Linh

Chương : 15/NA

Lượt xem : 246

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tiên Liêu Vi Kính

Tiên Liêu Vi Kính

Tác giả : Thanh Đoan

Chương : 61Full

Lượt xem : 245

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Lạc Thiên Ký

Lạc Thiên Ký

Tác giả : St. John

Chương : 114/NA

Lượt xem : 243

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đại Ác Nhân

Đại Ác Nhân

Tác giả : Vong Xuyên Bỉ Ngạn

Chương : 13/NA

Lượt xem : 231

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Độc Tôn Tiên Giới

Độc Tôn Tiên Giới

Tác giả : Nhị Công Tử

Chương : 4/NA

Lượt xem : 229

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ngộ Không Truyện

Ngộ Không Truyện

Tác giả : Kim Hà Tại

Chương : 10/NA

Lượt xem : 225

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ngốc Nữ Tu Tiên

Ngốc Nữ Tu Tiên

Tác giả : Oa Ngưu Hồ Lô Hiệp

Chương : 3/NA

Lượt xem : 208

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tế Luyện Sơn Hà

Tế Luyện Sơn Hà

Tác giả : Thực Đường Bao Tử

Chương : 4/NA

Lượt xem : 193

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ma Đầu Lai Cật Đường - Ma Đầu Đến Đây Ăn Kẹo

Ma Đầu Lai Cật Đường - Ma Đầu Đến Đây Ăn Kẹo

Tác giả : Thập Nhất Đích Ảnh Tử

Chương : 15/NA

Lượt xem : 191

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Mặc Ảnh Lục

Mặc Ảnh Lục

Tác giả : Tiểu Hắc

Chương : 4/NA

Lượt xem : 191

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thiên Hiệp Tình

Thiên Hiệp Tình

Tác giả : Bình Đạm Nhất Thiên

Chương : 10/NA

Lượt xem : 188

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Việt Tinh Kỳ Truyện

Việt Tinh Kỳ Truyện

Tác giả : Lôi

Chương : 75/NA

Lượt xem : 187

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đông Châu Ký

Đông Châu Ký

Tác giả : Vong Ngữ

Chương : 1/NA

Lượt xem : 186

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Xàm Lông Hệ Thống

Xàm Lông Hệ Thống

Tác giả : Cửu Vĩ Hồ

Chương : 9/NA

Lượt xem : 179

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thiên Hà Đại Lục Ký

Thiên Hà Đại Lục Ký

Tác giả : Tiểu Long Thiên

Chương : 36/NA

Lượt xem : 168

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lực

Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lực

Tác giả : Phong Hành Thuỷ Vân Gian

Chương : 4/NA

Lượt xem : 167

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Toàn Năng Quỷ Kiếm Hệ Thống

Toàn Năng Quỷ Kiếm Hệ Thống

Tác giả : LiLi

Chương : 20/1

Lượt xem : 160

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Phong Nguyệt Trái

Phong Nguyệt Trái

Tác giả : Tô Đặc

Chương : 25Full

Lượt xem : 134

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thiên Vương

Thiên Vương

Tác giả : Hoàng Thiên

Chương : 5/NA

Lượt xem : 116

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hư Lộ

Hư Lộ

Tác giả : Tam Sinh Mộng

Chương : 42/NA

Lượt xem : 114

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - CỨU THẾ GIẢ

CỨU THẾ GIẢ

Tác giả : Văn Thiên Mệnh

Chương : 50/NA

Lượt xem : 99

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết