Tiên Hiệp

Có 357 truyện

Web truyện - [Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt] Thảo Long Nương Tử

[Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt] Thảo Long Nương Tử

Tác giả : Lê Hoa Yên Vũ

Chương : 13Full

Lượt xem : 555

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Việt Giới Tu Linh

Việt Giới Tu Linh

Tác giả : top1mu

Chương : 15/NA

Lượt xem : 544

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tiền Kiếp

Tiền Kiếp

Tác giả : Ryan nguyễn

Chương : 55/NA

Lượt xem : 522

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cực Đạo Thiên Ma

Cực Đạo Thiên Ma

Tác giả : Cổn Khai

Chương : 15/NA

Lượt xem : 516

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bạch Ảnh

Bạch Ảnh

Tác giả : Psycho

Chương : 75/NA

Lượt xem : 514

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt] Mã Đáo Thành Công

[Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt] Mã Đáo Thành Công

Tác giả : Lê Hoa Yên Vũ

Chương : 12Full

Lượt xem : 501

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Băng huyết chi sương

Băng huyết chi sương

Tác giả : Người tình bóng đêm

Chương : 13/NA

Lượt xem : 494

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tiên Liêu Vi Kính

Tiên Liêu Vi Kính

Tác giả : Thanh Đoan

Chương : 61Full

Lượt xem : 472

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cửu Đỉnh Thần Hoàng

Cửu Đỉnh Thần Hoàng

Tác giả : Trì Biên Nhân

Chương : 5/NA

Lượt xem : 469

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thuần Dương

Thuần Dương

Tác giả : Bàn Tay Kinh Kha

Chương : 3/NA

Lượt xem : 454

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Việt Tinh Kỳ Truyện

Việt Tinh Kỳ Truyện

Tác giả : Lôi

Chương : 84/NA

Lượt xem : 452

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ma Đế

Ma Đế

Tác giả : M.E_

Chương : 4/NA

Lượt xem : 449

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Vô Tận Truyền Kỳ

Vô Tận Truyền Kỳ

Tác giả : 1209C7611129

Chương : 8/NA

Lượt xem : 440

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Chước Lộc

Chước Lộc

Tác giả : Lục Dã Thiên Hạc

Chương : 93/95

Lượt xem : 431

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Lạc Thiên Ký

Lạc Thiên Ký

Tác giả : St. John

Chương : 114/NA

Lượt xem : 431

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thiên Tài Bảo Bảo, Mẫu Thân Thần Y

Thiên Tài Bảo Bảo, Mẫu Thân Thần Y

Tác giả : Đa Kỳ

Chương : 10/NA

Lượt xem : 383

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thiên Sơn Tuyết Liên

Thiên Sơn Tuyết Liên

Tác giả : Tiêu Tử Linh

Chương : 15/NA

Lượt xem : 354

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đại Ác Nhân

Đại Ác Nhân

Tác giả : Vong Xuyên Bỉ Ngạn

Chương : 14/NA

Lượt xem : 342

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Lão Thấp Của Tôi

Lão Thấp Của Tôi

Tác giả : Liên Lạc

Chương : 97Full

Lượt xem : 330

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Độc Tôn Tiên Giới

Độc Tôn Tiên Giới

Tác giả : Nhị Công Tử

Chương : 4/NA

Lượt xem : 329

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đỉnh Phong Chí Tôn

Đỉnh Phong Chí Tôn

Tác giả : Tiểu Bảo Trùng Sinh

Chương : 343/NA

Lượt xem : 322

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Linh Kiếm Ma Đế - Ma Linh Song Tu

Linh Kiếm Ma Đế - Ma Linh Song Tu

Tác giả : Hắc Vân

Chương : 116/NA

Lượt xem : 322

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ngộ Không Truyện

Ngộ Không Truyện

Tác giả : Kim Hà Tại

Chương : 10/NA

Lượt xem : 315

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thiên Đế Trọng Sinh Đô Thị

Thiên Đế Trọng Sinh Đô Thị

Tác giả : Độc Hành Chí Tôn

Chương : 44/NA

Lượt xem : 297

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ngốc Nữ Tu Tiên

Ngốc Nữ Tu Tiên

Tác giả : Oa Ngưu Hồ Lô Hiệp

Chương : 3/NA

Lượt xem : 292

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thiên Hà Đại Lục Ký

Thiên Hà Đại Lục Ký

Tác giả : Tiểu Long Thiên

Chương : 36/NA

Lượt xem : 291

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thiên Hiệp Tình

Thiên Hiệp Tình

Tác giả : Bình Đạm Nhất Thiên

Chương : 10/NA

Lượt xem : 286

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Phong Nguyệt Trái

Phong Nguyệt Trái

Tác giả : Tô Đặc

Chương : 25Full

Lượt xem : 281

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ma Đầu Lai Cật Đường - Ma Đầu Đến Đây Ăn Kẹo

Ma Đầu Lai Cật Đường - Ma Đầu Đến Đây Ăn Kẹo

Tác giả : Thập Nhất Đích Ảnh Tử

Chương : 15/NA

Lượt xem : 278

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Mặc Ảnh Lục

Mặc Ảnh Lục

Tác giả : Tiểu Hắc

Chương : 4/NA

Lượt xem : 278

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết