Tiên Hiệp

Có 568 truyện

Web truyện - Thiên Tuyết Truyền Kì

Thiên Tuyết Truyền Kì

Tác giả : Hàn Tuyết Lãnh

Chương : 48/NA

Lượt xem : 1,196

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Lạc Thiên Ký

Lạc Thiên Ký

Tác giả : St. John

Chương : 114/NA

Lượt xem : 1,196

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Uy Chấn Cương Tộc

Uy Chấn Cương Tộc

Tác giả : Nhóm STV

Chương : 84/NA

Lượt xem : 1,173

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - 12 Nữ Thần

12 Nữ Thần

Tác giả : slaydark

Chương : 259/NA

Lượt xem : 1,164

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nhất Ngôn Thông Thiên

Nhất Ngôn Thông Thiên

Tác giả : Hắc Huyền

Chương : 521/NA

Lượt xem : 1,155

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hoa Phong Bạch Vân

Hoa Phong Bạch Vân

Tác giả : Giáng Thiên Tuyết

Chương : 25/NA

Lượt xem : 1,135

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thăng Long Đạo

Thăng Long Đạo

Tác giả : Huyết Hồng

Chương : 13/NA

Lượt xem : 1,117

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Vân Mộng Truyền Thuyết

Vân Mộng Truyền Thuyết

Tác giả : Lạc Vũ Hàn

Chương : 12Full

Lượt xem : 1,107

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bách Luyện Thành Thần

Bách Luyện Thành Thần

Tác giả : Ân Tứ Giải Thoát

Chương : 434/NA

Lượt xem : 1,066

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cân Cả Thiên Hạ

Cân Cả Thiên Hạ

Tác giả : [email protected]

Chương : 559/NA

Lượt xem : 1,051

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nhất Kiếm Võ Đế

Nhất Kiếm Võ Đế

Tác giả : ThanhDeHangLam

Chương : 20/NA

Lượt xem : 1,048

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Yêu Quái Thư Trai

Yêu Quái Thư Trai

Tác giả : Lộng Thanh Phong

Chương : 142Full

Lượt xem : 1,023

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tiên Liêu Vi Kính

Tiên Liêu Vi Kính

Tác giả : Thanh Đoan

Chương : 61Full

Lượt xem : 1,022

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tiền Kiếp

Tiền Kiếp

Tác giả : Ryan nguyễn

Chương : 55/NA

Lượt xem : 1,006

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Quang Minh Giáo Đình tại Tu Chân Thế Giới

Quang Minh Giáo Đình tại Tu Chân Thế Giới

Tác giả : Hắc Tiểu Ma

Chương : 66/NA

Lượt xem : 1,004

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bạch Ảnh

Bạch Ảnh

Tác giả : Psycho

Chương : 75/NA

Lượt xem : 998

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hiếp Dâm Song Tu Hệ Thống

Hiếp Dâm Song Tu Hệ Thống

Tác giả : Avata3d

Chương : 18/NA

Lượt xem : 985

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nhân Thần

Nhân Thần

Tác giả : Nam Triêu Trần

Chương : 8/NA

Lượt xem : 960

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nguyên Tôn

Nguyên Tôn

Tác giả : Thiên Tàm Thổ Đậu

Chương : 122/NA

Lượt xem : 944

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Mộng Càn Khôn

Mộng Càn Khôn

Tác giả : Long Huy

Chương : 20/NA

Lượt xem : 926

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Vô Địch Thăng Cấp Vương

Vô Địch Thăng Cấp Vương

Tác giả : Khả Ái Nội Nội

Chương : 226/NA

Lượt xem : 918

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ta Là Chí Tôn

Ta Là Chí Tôn

Tác giả : Phong Lăng Thiên Hạ

Chương : 198/NA

Lượt xem : 916

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bất Hủ Thần Vương

Bất Hủ Thần Vương

Tác giả : Lê Thiên

Chương : 632/NA

Lượt xem : 913

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tối Tiên Du

Tối Tiên Du

Tác giả : Hà Tả

Chương : 30/NA

Lượt xem : 898

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trò Chơi Luân Hồi

Trò Chơi Luân Hồi

Tác giả : Tiếu Diện Tà Thần

Chương : 120/NA

Lượt xem : 894

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cuồng Nhân Tu Chân

Cuồng Nhân Tu Chân

Tác giả : Thần Nam

Chương : 28/NA

Lượt xem : 893

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thập Kiếp Tán Tiên

Thập Kiếp Tán Tiên

Tác giả : Vạn Diễn​

Chương : 19/NA

Lượt xem : 887

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Phong Ấn Tiên Tôn

Phong Ấn Tiên Tôn

Tác giả : Anh Lạc Xuy Tuyết

Chương : 43/NA

Lượt xem : 887

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tiên Môn

Tiên Môn

Tác giả : PeaGod

Chương : 381/NA

Lượt xem : 876

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hoắc Lão Đại

Hoắc Lão Đại

Tác giả : Phùng Uyên

Chương : 8/NA

Lượt xem : 853

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết