Tiên Hiệp

Có 488 truyện

Web truyện - Cuồng Nhân Tu Chân

Cuồng Nhân Tu Chân

Tác giả : Thần Nam

Chương : 28/NA

Lượt xem : 803

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tiên Liêu Vi Kính

Tiên Liêu Vi Kính

Tác giả : Thanh Đoan

Chương : 61Full

Lượt xem : 798

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Quang Minh Giáo Đình tại Tu Chân Thế Giới

Quang Minh Giáo Đình tại Tu Chân Thế Giới

Tác giả : Hắc Tiểu Ma

Chương : 66/NA

Lượt xem : 790

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thập Kiếp Tán Tiên

Thập Kiếp Tán Tiên

Tác giả : Vạn Diễn​

Chương : 19/NA

Lượt xem : 782

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Mộng Càn Khôn

Mộng Càn Khôn

Tác giả : Long Huy

Chương : 20/NA

Lượt xem : 777

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thái Cổ Thần Vương

Thái Cổ Thần Vương

Tác giả : Tịnh Vô Ngân

Chương : 441/NA

Lượt xem : 774

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thiên Hạ Đệ Cửu

Thiên Hạ Đệ Cửu

Tác giả : Ta Là Lão Ngũ

Chương : 162/NA

Lượt xem : 761

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Yêu Quái Thư Trai

Yêu Quái Thư Trai

Tác giả : Lộng Thanh Phong

Chương : 142Full

Lượt xem : 753

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Phi Kiếm Vấn Đạo

Phi Kiếm Vấn Đạo

Tác giả : Ngã Cật Tây Hồng Thị

Chương : 257/NA

Lượt xem : 743

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Phong Ấn Tiên Tôn

Phong Ấn Tiên Tôn

Tác giả : Anh Lạc Xuy Tuyết

Chương : 43/NA

Lượt xem : 743

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Linh Kiếm Ma Đế - Ma Linh Song Tu

Linh Kiếm Ma Đế - Ma Linh Song Tu

Tác giả : Hắc Vân

Chương : 157/NA

Lượt xem : 725

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tân Giới

Tân Giới

Tác giả : Ơ Là Mim

Chương : 15/NA

Lượt xem : 717

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nguyên Tôn

Nguyên Tôn

Tác giả : Thiên Tàm Thổ Đậu

Chương : 122/NA

Lượt xem : 717

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bạch Ảnh

Bạch Ảnh

Tác giả : Psycho

Chương : 75/NA

Lượt xem : 656

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cực Đạo Thiên Ma

Cực Đạo Thiên Ma

Tác giả : Cổn Khai

Chương : 15/NA

Lượt xem : 646

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Việt Tinh Kỳ Truyện

Việt Tinh Kỳ Truyện

Tác giả : Lôi

Chương : 84/NA

Lượt xem : 633

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ta Là Chí Tôn

Ta Là Chí Tôn

Tác giả : Phong Lăng Thiên Hạ

Chương : 144/NA

Lượt xem : 632

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Việt Giới Tu Linh

Việt Giới Tu Linh

Tác giả : top1mu

Chương : 15/NA

Lượt xem : 622

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Băng huyết chi sương

Băng huyết chi sương

Tác giả : Người tình bóng đêm

Chương : 13/NA

Lượt xem : 609

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt] Thảo Long Nương Tử

[Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt] Thảo Long Nương Tử

Tác giả : Lê Hoa Yên Vũ

Chương : 13Full

Lượt xem : 593

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Sư Phụ Lại Mất Tích Rồi (Sư Phụ Vô Địch Thiên Hạ)

Sư Phụ Lại Mất Tích Rồi (Sư Phụ Vô Địch Thiên Hạ)

Tác giả : Vưu Tiền

Chương : 331/NA

Lượt xem : 575

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt] Mã Đáo Thành Công

[Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt] Mã Đáo Thành Công

Tác giả : Lê Hoa Yên Vũ

Chương : 12Full

Lượt xem : 537

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thiên Sơn Tuyết Liên

Thiên Sơn Tuyết Liên

Tác giả : Tiêu Tử Linh

Chương : 15/NA

Lượt xem : 536

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cửu Đỉnh Thần Hoàng

Cửu Đỉnh Thần Hoàng

Tác giả : Trì Biên Nhân

Chương : 5/NA

Lượt xem : 520

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ma Đế

Ma Đế

Tác giả : M.E_

Chương : 4/NA

Lượt xem : 498

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Vô Tận Truyền Kỳ

Vô Tận Truyền Kỳ

Tác giả : 1209C7611129

Chương : 8/NA

Lượt xem : 497

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Vạn Cổ Ma Thần

Vạn Cổ Ma Thần

Tác giả : ๖ۣۜVũ ๖ۣۜLonely ๖ۣۜStar

Chương : 132/NA

Lượt xem : 492

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Lão Thấp Của Tôi

Lão Thấp Của Tôi

Tác giả : Liên Lạc

Chương : 97Full

Lượt xem : 478

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thiên Tài Bảo Bảo, Mẫu Thân Thần Y

Thiên Tài Bảo Bảo, Mẫu Thân Thần Y

Tác giả : Đa Kỳ

Chương : 10/NA

Lượt xem : 473

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hệ Thống Liệp Diễm

Hệ Thống Liệp Diễm

Tác giả : Dâm đế

Chương : 68/NA

Lượt xem : 470

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết