Thám Hiểm

Có 133 truyện

Web truyện - Resident Evil 4 – Thế Giới Ngầm

Resident Evil 4 – Thế Giới Ngầm

Tác giả : S. D. Perry

Chương : 24Full

Lượt xem : 253

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Resident Evil 2 - Vịnh Caliban

Resident Evil 2 - Vịnh Caliban

Tác giả : S. D. Perry

Chương : 19Full

Lượt xem : 240

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thần Huyết

Thần Huyết

Tác giả : NHẬT TÂM

Chương : 3/NA

Lượt xem : 201

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đại Mạc Thương Lang

Đại Mạc Thương Lang

Tác giả : Nam Phái Tam Thúc

Chương : 1/NA

Lượt xem : 166

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thủy Chiến

Thủy Chiến

Tác giả : LeAnAlcantara

Chương : 37/NA

Lượt xem : 157

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tiệm Bánh Nhỏ Ở Phố Đông

Tiệm Bánh Nhỏ Ở Phố Đông

Tác giả : Phù du

Chương : 8/NA

Lượt xem : 151

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đôrêmon Đại Kết Cục: Đại Âm Mưu

Đôrêmon Đại Kết Cục: Đại Âm Mưu

Tác giả : Trường Trùng Trùng

Chương : 2/NA

Lượt xem : 135

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Mộng Ngã

Mộng Ngã

Tác giả : Vũ Dạ

Chương : 18/NA

Lượt xem : 126

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cấm Luật

Cấm Luật

Tác giả : Thụy Du

Chương : 17Full

Lượt xem : 118

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hoàng Đế Arcane

Hoàng Đế Arcane

Tác giả : Aternus

Chương : 8/NA

Lượt xem : 100

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Linh Sủng Của Ta Là Thần Thú Biến Dị!!

Linh Sủng Của Ta Là Thần Thú Biến Dị!!

Tác giả : Hồ Tiên

Chương : 16/NA

Lượt xem : 27

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Vĩnh Hằng Quốc Độ

Vĩnh Hằng Quốc Độ

Tác giả : Cô Độc Phiêu Lưu

Chương : 4/NA

Lượt xem : 26

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Lão Cửu Môn] Phiên Ngoại Trần Bì A Tứ

[Lão Cửu Môn] Phiên Ngoại Trần Bì A Tứ

Tác giả : Nam Phái Tam Thúc

Chương : 25/NA

Lượt xem : 23

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết