Loading...

Sủng

Có 335 truyện

Web truyện - Quận Vương Phi Phúc Hắc

Quận Vương Phi Phúc Hắc

Tác giả : Mạn Diệu Du Ly

Chương : 25/NA

Lượt xem : 207

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Sủng Vật Của Tuyết Nhi

Sủng Vật Của Tuyết Nhi

Tác giả : Tiểu Kỳ

Chương : 5Full

Lượt xem : 200

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nhật Ký Thay Đổi Quá Khứ Của Tiện Nữ

Nhật Ký Thay Đổi Quá Khứ Của Tiện Nữ

Tác giả : Hanabira

Chương : 5/NA

Lượt xem : 199

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Như Xa Mà Lại Như Gần (Như Xa, Như Gần)

Như Xa Mà Lại Như Gần (Như Xa, Như Gần)

Tác giả : Thanh Âm Mạc Ảnh

Chương : 35/NA

Lượt xem : 196

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Song Sinh Linh Châu Yến Tử Đăng

Song Sinh Linh Châu Yến Tử Đăng

Tác giả : Như Song

Chương : 10/NA

Lượt xem : 194

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cùng Anh Làm Ấm Giường

Cùng Anh Làm Ấm Giường

Tác giả : Mộng Sắc

Chương : 2/NA

Lượt xem : 192

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Một Nhà Hồ Ly Thân Thiết

Một Nhà Hồ Ly Thân Thiết

Tác giả : Tả Tiễu Hồ Ly

Chương : 8/NA

Lượt xem : 190

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tiểu Hà Bạng

Tiểu Hà Bạng

Tác giả : Minh Triều Trung Mộng

Chương : 10Full

Lượt xem : 188

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Anh Đến Cùng Rạng Đông

Anh Đến Cùng Rạng Đông

Tác giả : Mạch Ngôn Xuyên

Chương : 34/NA

Lượt xem : 188

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Mỗi Ngày Idol Đều Tự Bôi Đen

Mỗi Ngày Idol Đều Tự Bôi Đen

Tác giả : Lữ Thiên Dật

Chương : 11Full

Lượt xem : 187

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nhìn Xem Anh Yêu Em Nhiều Như Thế Nào

Nhìn Xem Anh Yêu Em Nhiều Như Thế Nào

Tác giả : Lee Ryna

Chương : 9/NA

Lượt xem : 173

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nuông Chiều Cô Gái Nhỏ

Nuông Chiều Cô Gái Nhỏ

Tác giả : Mông Thất Thất

Chương : 1/NA

Lượt xem : 170

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nhạc Gia Đích Nữ: Liệt Nữ Sợ Triền Lang

Nhạc Gia Đích Nữ: Liệt Nữ Sợ Triền Lang

Tác giả : Lạc Tiểu Nguyên

Chương : 16/NA

Lượt xem : 168

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Duyên Phận Kiêu Ngạo

Duyên Phận Kiêu Ngạo

Tác giả : Lâm Mỵ Mỵ

Chương : 16/NA

Lượt xem : 168

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Em Là Điều Trân Quý Nhất

Em Là Điều Trân Quý Nhất

Tác giả : Thẩm Tiểu Thất

Chương : 6/NA

Lượt xem : 165

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nhật Ký Tìm Chồng

Nhật Ký Tìm Chồng

Tác giả : Chích Tại Mộng Lý

Chương : 13Full

Lượt xem : 165

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trung khuyển? Và sóc nhỏ!

Trung khuyển? Và sóc nhỏ!

Tác giả : Lê Quyên Uyên

Chương : 5/NA

Lượt xem : 163

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thê Khống

Thê Khống

Tác giả : Lục Dược

Chương : 58/NA

Lượt xem : 158

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cưng Chiều Em Nhất

Cưng Chiều Em Nhất

Tác giả : Tĩnh Phi Tuyết

Chương : 24/NA

Lượt xem : 151

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ông Xã Tổng Tài Bá Đạo Sủng: Bảo Bối, Tiếp Tục

Ông Xã Tổng Tài Bá Đạo Sủng: Bảo Bối, Tiếp Tục

Tác giả : Thất Tịch

Chương : 38/NA

Lượt xem : 150

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cả Nước Đều Biết Tôi Rất Moe

Cả Nước Đều Biết Tôi Rất Moe

Tác giả : Hội Phi Đích Tây Qua

Chương : 11/NA

Lượt xem : 148

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đệ Nhất Thi Thê

Đệ Nhất Thi Thê

Tác giả : Kim Nguyên Bảo

Chương : 2/NA

Lượt xem : 146

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đế Sủng

Đế Sủng

Tác giả : Mão Liên

Chương : 10/NA

Lượt xem : 145

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Em Không Xứng Có Hạnh Phúc

Em Không Xứng Có Hạnh Phúc

Tác giả : Tiểu Mộc Hy

Chương : 10/NA

Lượt xem : 142

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Năm Tháng Ấp Ủ Tình Nồng

Năm Tháng Ấp Ủ Tình Nồng

Tác giả : Mạch Nha

Chương : 51Full

Lượt xem : 141

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thuyết Tiến Hóa Khi Bạn Gái Tôi Là Zoombie

Thuyết Tiến Hóa Khi Bạn Gái Tôi Là Zoombie

Tác giả : Mặc Nhãn Miêu Giả

Chương : 44/NA

Lượt xem : 132

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ông Xã Tôi Là Diêm Vương

Ông Xã Tôi Là Diêm Vương

Tác giả : Ninh Hiểu Nguyệt

Chương : 6/NA

Lượt xem : 130

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Yêu Phải Một Con Mèo

Yêu Phải Một Con Mèo

Tác giả : Lâm tử tự

Chương : 11Full

Lượt xem : 129

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nữ Phụ Tốt Nhất

Nữ Phụ Tốt Nhất

Tác giả : Cố Tử Mộc

Chương : 10/NA

Lượt xem : 124

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết