Sủng

Có 817 truyện

Web truyện - Phu Tử Tòng Tử

Phu Tử Tòng Tử

Tác giả : Hiểu Không Tàn Nguyệt

Chương : 46/NA

Lượt xem : 1,081

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Dị Thế Trọng Sinh Chi Mạc Nguyệt

Dị Thế Trọng Sinh Chi Mạc Nguyệt

Tác giả : Anh Tuyết Dực

Chương : 83Full

Lượt xem : 1,081

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tôi Không Có Lừa Cậu Kết Hôn Thật Mà!

Tôi Không Có Lừa Cậu Kết Hôn Thật Mà!

Tác giả : Phong Yên

Chương : 27Full

Lượt xem : 1,079

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Chú À, Anh Không Biết Yêu

Chú À, Anh Không Biết Yêu

Tác giả : Zero Lân

Chương : 54Full

Lượt xem : 1,066

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tổng Giám Đốc Cưng Chiều Vợ Trăm Phần Trăm

Tổng Giám Đốc Cưng Chiều Vợ Trăm Phần Trăm

Tác giả : Vô Mặc Hề

Chương : 18/NA

Lượt xem : 1,058

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hạnh Phúc Là Khi Gặp Em

Hạnh Phúc Là Khi Gặp Em

Tác giả : Cố

Chương : 57/58

Lượt xem : 1,054

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Mùa Xuân Thoáng Qua Ấy

Mùa Xuân Thoáng Qua Ấy

Tác giả : Minh Khai Dạ Hợp

Chương : 75/76

Lượt xem : 1,050

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Mau Xuyên Nữ Phụ Phản Công: Nam Thần Mời Mắc Câu

Mau Xuyên Nữ Phụ Phản Công: Nam Thần Mời Mắc Câu

Tác giả : Khuynh Lạc Trần

Chương : 47/NA

Lượt xem : 1,042

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Ma Kết - Thiên Yết] Tiểu Công Chúa Của Ác Ma

[Ma Kết - Thiên Yết] Tiểu Công Chúa Của Ác Ma

Tác giả : Chriram

Chương : 52/NA

Lượt xem : 1,036

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tinh Tế Trúc Mã

Tinh Tế Trúc Mã

Tác giả : Bạch Sa

Chương : 56Full

Lượt xem : 1,035

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nương Tử Ngươi Lớn Nhất

Nương Tử Ngươi Lớn Nhất

Tác giả : Cát Cánh

Chương : 22Full

Lượt xem : 1,034

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đại Thần, Em Muốn Sinh &#39Khỉ Con&#39 Cho Anh

Đại Thần, Em Muốn Sinh &#39Khỉ Con&#39 Cho Anh

Tác giả : Hàn Mạch Mạch

Chương : 41/NA

Lượt xem : 1,032

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hương Thôn Diễm Tình

Hương Thôn Diễm Tình

Tác giả : Dịch Ca

Chương : 32Full

Lượt xem : 1,032

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Chim Hoàng Yến

Chim Hoàng Yến

Tác giả : Hồ Ly Bất Quy

Chương : 54/NA

Lượt xem : 1,025

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tiên Liêu Vi Kính

Tiên Liêu Vi Kính

Tác giả : Thanh Đoan

Chương : 61Full

Lượt xem : 1,022

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hầu Gia, Đợi Đã!

Hầu Gia, Đợi Đã!

Tác giả : Tình Phương Hảo

Chương : 28Full

Lượt xem : 1,013

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nồi Nào Vung Nấy

Nồi Nào Vung Nấy

Tác giả : Niêm Thổ

Chương : 24Full

Lượt xem : 1,013

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tư Thái Cung Phi

Tư Thái Cung Phi

Tác giả : Thanh Triệt Thấu Minh

Chương : 200/201

Lượt xem : 1,012

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ba Lần Đi Thi Thái Tử Phi

Ba Lần Đi Thi Thái Tử Phi

Tác giả : Mậu Lâm Tu Trúc

Chương : 78Full

Lượt xem : 1,010

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tất Cả Mọi Người Đều Cho Rằng Tôi Thích Cậu Ta

Tất Cả Mọi Người Đều Cho Rằng Tôi Thích Cậu Ta

Tác giả : Phi Bôn Đích Tiểu Oa Ngưu

Chương : 70Full

Lượt xem : 1,006

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trọng Sinh Theo Đuổi Hạnh Phúc

Trọng Sinh Theo Đuổi Hạnh Phúc

Tác giả : Trang Mun

Chương : 92/NA

Lượt xem : 999

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Mật Tình - Tổng Tài Giả Ngốc Cấm Dụ Dỗ!

Mật Tình - Tổng Tài Giả Ngốc Cấm Dụ Dỗ!

Tác giả : Uyên Tố Tố

Chương : 39/NA

Lượt xem : 990

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tề Gia Chi Bảo

Tề Gia Chi Bảo

Tác giả : Điển Tâm

Chương : 11Full

Lượt xem : 982

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cưng Chiều Vương Phi Chí Tôn

Cưng Chiều Vương Phi Chí Tôn

Tác giả : Mộc Âm Vũ

Chương : 114Full

Lượt xem : 974

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Sở Sở

Sở Sở

Tác giả : Hiên Viên Huyền

Chương : 40Full

Lượt xem : 951

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Lược Đoạt (Cướp Đoạt)

Lược Đoạt (Cướp Đoạt)

Tác giả : Tiểu Tần Tử

Chương : 21Full

Lượt xem : 948

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hầu Môn Kiêu Nữ

Hầu Môn Kiêu Nữ

Tác giả : Đào Lý Mặc Ngôn

Chương : 22/NA

Lượt xem : 948

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Sủng Lâu Sẽ Thành Hôn

Sủng Lâu Sẽ Thành Hôn

Tác giả : Túy Hậu Ngư Ca

Chương : 30/58

Lượt xem : 944

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cô Gái, Ăn Xong Còn Muốn Chạy?

Cô Gái, Ăn Xong Còn Muốn Chạy?

Tác giả : Lâm Ái Dĩnh

Chương : 46/NA

Lượt xem : 943

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết