Sủng

Có 678 truyện

Web truyện - Lược Đoạt (Cướp Đoạt)

Lược Đoạt (Cướp Đoạt)

Tác giả : Tiểu Tần Tử

Chương : 21Full

Lượt xem : 778

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Sở Sở

Sở Sở

Tác giả : Hiên Viên Huyền

Chương : 40Full

Lượt xem : 757

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hôn Ước

Hôn Ước

Tác giả : Mạn Mạn Hà Kỳ Đa

Chương : 39Full

Lượt xem : 748

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đại Thần, Em Muốn Sinh &#39Khỉ Con&#39 Cho Anh

Đại Thần, Em Muốn Sinh &#39Khỉ Con&#39 Cho Anh

Tác giả : Hàn Mạch Mạch

Chương : 25/NA

Lượt xem : 745

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Báo Ân Cái Đầu Ngươi Ý!

Báo Ân Cái Đầu Ngươi Ý!

Tác giả : Sữa Chua Be Be

Chương : 54Full

Lượt xem : 725

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ba Lần Đi Thi Thái Tử Phi

Ba Lần Đi Thi Thái Tử Phi

Tác giả : Mậu Lâm Tu Trúc

Chương : 78Full

Lượt xem : 721

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Duyên Phận Kiêu Ngạo

Duyên Phận Kiêu Ngạo

Tác giả : Lâm Mỵ Mỵ

Chương : 27/NA

Lượt xem : 718

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cưng Chiều Vương Phi Chí Tôn

Cưng Chiều Vương Phi Chí Tôn

Tác giả : Mộc Âm Vũ

Chương : 114Full

Lượt xem : 710

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hoàn Khố Đế Phi

Hoàn Khố Đế Phi

Tác giả : Mặc Linh

Chương : 45/NA

Lượt xem : 690

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ngô Gia Kiều Thê

Ngô Gia Kiều Thê

Tác giả : Mạt Trà Khúc Kỳ

Chương : 125/NA

Lượt xem : 689

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tả Thật Thế Giới Phái Mary Sue

Tả Thật Thế Giới Phái Mary Sue

Tác giả : Lữ Thiên Dật

Chương : 50Full

Lượt xem : 688

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Manh Sủng Liệt Thê

Manh Sủng Liệt Thê

Tác giả : Thược Thi Khấu

Chương : 59Full

Lượt xem : 684

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trợ Lý Nhỏ Của Big Bang

Trợ Lý Nhỏ Của Big Bang

Tác giả : Hoa Sơn Trà

Chương : 36/NA

Lượt xem : 684

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Khổng Tước Thích Khóc

Khổng Tước Thích Khóc

Tác giả : Sơn u Quân

Chương : 20Full

Lượt xem : 682

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Người Mới Tức Giận

Người Mới Tức Giận

Tác giả : Tinh Oánh Tinh Oánh

Chương : 62Full

Lượt xem : 660

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nhật Ký Tái Hôn

Nhật Ký Tái Hôn

Tác giả : Thần Vụ Quang

Chương : 9/NA

Lượt xem : 660

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Điều Bác Sĩ Muốn

Điều Bác Sĩ Muốn

Tác giả : Tô Thụ

Chương : 33Full

Lượt xem : 659

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Yêu Em Hao Hết Cơ Mưu

Yêu Em Hao Hết Cơ Mưu

Tác giả : Mật Kiến

Chương : 11Full

Lượt xem : 657

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bệnh Khí Mười Năm

Bệnh Khí Mười Năm

Tác giả : Hiểu thái gia

Chương : 33Full

Lượt xem : 655

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Em Cứ Chạy, Tôi Đuổi Theo

Em Cứ Chạy, Tôi Đuổi Theo

Tác giả : Tử Ân

Chương : 35/NA

Lượt xem : 645

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bụi Gai Hoa Viên (Vườn Gai)

Bụi Gai Hoa Viên (Vườn Gai)

Tác giả : Y Sắc

Chương : 77Full

Lượt xem : 639

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nhất Kiến Chung Tình - Bạch Cốt Tinh

Nhất Kiến Chung Tình - Bạch Cốt Tinh

Tác giả : Bạch Cốt Tinh

Chương : 18Full

Lượt xem : 638

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Người Hùng Của Em

Người Hùng Của Em

Tác giả : Điển Tâm

Chương : 11Full

Lượt xem : 637

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nhận Biết Tình Yêu

Nhận Biết Tình Yêu

Tác giả : Quy Xác Bất Quai

Chương : 12Full

Lượt xem : 634

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Quận Vương Phi Phúc Hắc

Quận Vương Phi Phúc Hắc

Tác giả : Mạn Diệu Du Ly

Chương : 25/NA

Lượt xem : 626

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hợp Đồng Bạn Giường

Hợp Đồng Bạn Giường

Tác giả : Tình văn

Chương : 72/NA

Lượt xem : 618

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đừng Chạm Vào Cậu Ấy

Đừng Chạm Vào Cậu Ấy

Tác giả : King Corn

Chương : 33/NA

Lượt xem : 617

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trưởng Thôn Là Đóa Kiều Hoa

Trưởng Thôn Là Đóa Kiều Hoa

Tác giả : Vương Vượng Vượng

Chương : 26/NA

Lượt xem : 613

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tổng Thống Cưng Chiều Vật Nhỏ

Tổng Thống Cưng Chiều Vật Nhỏ

Tác giả : An Chỉ Manh

Chương : 9/NA

Lượt xem : 613

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Rắn Rết Thứ Nữ

Rắn Rết Thứ Nữ

Tác giả : Cố Nam Yên

Chương : 228/NA

Lượt xem : 610

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết