Sủng

Có 677 truyện

Web truyện - Hệ Thống Sủng Phi Thứ Hai

Hệ Thống Sủng Phi Thứ Hai

Tác giả : Kỷ Mộ Lưu Ca

Chương : 22/NA

Lượt xem : 1,309

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Độc Dược Phòng Bán Vé

Độc Dược Phòng Bán Vé

Tác giả : Ức Cẩm

Chương : 72Full

Lượt xem : 1,304

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tác Tử (Tìm Đường Chết)

Tác Tử (Tìm Đường Chết)

Tác giả : Thủy Phương Vưu

Chương : 44Full

Lượt xem : 1,303

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Chồng, Ngoan Ngoãn Nghe Lời!

Chồng, Ngoan Ngoãn Nghe Lời!

Tác giả : Tô Tử

Chương : 66/NA

Lượt xem : 1,298

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Xuân Noãn Hương Nùng

Xuân Noãn Hương Nùng

Tác giả : Tiếu Giai Nhân

Chương : 116/NA

Lượt xem : 1,289

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đã Thỏa Mãn Em Chưa

Đã Thỏa Mãn Em Chưa

Tác giả : Nhan Uyển Huyên

Chương : 30/NA

Lượt xem : 1,282

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nháo Cưới: Cưng Chiều Vợ Như Mạng

Nháo Cưới: Cưng Chiều Vợ Như Mạng

Tác giả : Thần Mộ Nhi

Chương : 29/NA

Lượt xem : 1,263

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Chỉ Cưng Chiều Mình Em

Chỉ Cưng Chiều Mình Em

Tác giả : Tiêu An Nhã

Chương : 20/NA

Lượt xem : 1,260

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nhật Ký Theo Đuổi Vợ Của Chàng Đầu Bếp

Nhật Ký Theo Đuổi Vợ Của Chàng Đầu Bếp

Tác giả : Yên Bán Căn

Chương : 64/NA

Lượt xem : 1,250

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hầm Táo Ký

Hầm Táo Ký

Tác giả : Mạt Trà Khúc Kỳ

Chương : 83/NA

Lượt xem : 1,238

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Xuyên Việt Chi Viễn Sơn Trà Nông

Xuyên Việt Chi Viễn Sơn Trà Nông

Tác giả : Phong Hương

Chương : 120Full

Lượt xem : 1,228

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thiên Tuế Sủng Phi

Thiên Tuế Sủng Phi

Tác giả : Biện Bạch Anh

Chương : 99Full

Lượt xem : 1,221

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nữ Hán Tử Xuyên Qua Làm Ác Bá

Nữ Hán Tử Xuyên Qua Làm Ác Bá

Tác giả : Trần Hướng Nam

Chương : 51/NA

Lượt xem : 1,217

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bối Đạo Nhi Trì

Bối Đạo Nhi Trì

Tác giả : Tiêu Mạc Nhân

Chương : 100/NA

Lượt xem : 1,213

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Niềm Hạnh Phúc

Niềm Hạnh Phúc

Tác giả : Nguyên Vận

Chương : 37/NA

Lượt xem : 1,208

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nuôi Heo Trong Hậu Cung

Nuôi Heo Trong Hậu Cung

Tác giả : Mộ Thủy Dao

Chương : 50/NA

Lượt xem : 1,204

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Vương Gia! Vương Phi Có Hỉ!!!

Vương Gia! Vương Phi Có Hỉ!!!

Tác giả : Minh Nguyệt Ngọc Anh

Chương : 60Full

Lượt xem : 1,203

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Sủng Yêu: Bí Mật Của Bà Xã

Sủng Yêu: Bí Mật Của Bà Xã

Tác giả : Phi Yến Nhược Thiên

Chương : 48/NA

Lượt xem : 1,202

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cám Ơn Vận Mệnh Đã Cho Anh Gặp Được Em

Cám Ơn Vận Mệnh Đã Cho Anh Gặp Được Em

Tác giả : Hoa Sơn Trà

Chương : 30Full

Lượt xem : 1,202

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cưng Chiều Đến Cùng (Sủng Đến Tận Cùng)

Cưng Chiều Đến Cùng (Sủng Đến Tận Cùng)

Tác giả : An Nhiên Nhất Thế

Chương : 56/NA

Lượt xem : 1,195

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cuộc Sống Hạnh Phúc Của Phùng Tiểu Vũ

Cuộc Sống Hạnh Phúc Của Phùng Tiểu Vũ

Tác giả : 许半仙 APP

Chương : 28Full

Lượt xem : 1,191

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Sổ Tay Sử Dụng Sủng Phi

Sổ Tay Sử Dụng Sủng Phi

Tác giả : Phong Hà Du Nguyệt

Chương : 164/NA

Lượt xem : 1,183

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Búp Bê Tướng Công

Búp Bê Tướng Công

Tác giả : Lưu Vân

Chương : 15/NA

Lượt xem : 1,170

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bệnh Bệ Hạ Cũng Không Nhẹ

Bệnh Bệ Hạ Cũng Không Nhẹ

Tác giả : Tô Phù Sơ

Chương : 100/NA

Lượt xem : 1,155

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thiến Nam U Hồn

Thiến Nam U Hồn

Tác giả : Lưu Vân

Chương : 59/NA

Lượt xem : 1,146

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Làm Thế Nào Để Không Nhớ Hắn

Làm Thế Nào Để Không Nhớ Hắn

Tác giả : Mộng Tiêu Nhị

Chương : 50/NA

Lượt xem : 1,142

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Kết Tóc Làm Phu Thê

Kết Tóc Làm Phu Thê

Tác giả : Nhan Ly Noãn

Chương : 43Full

Lượt xem : 1,138

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đỗ Quyên Không Tàn (Hồ Ly Thúc Thúc)

Đỗ Quyên Không Tàn (Hồ Ly Thúc Thúc)

Tác giả : Miêu Trần Trần

Chương : 66Full

Lượt xem : 1,135

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Boss, Nơi Đó Không Thể Cắm

Boss, Nơi Đó Không Thể Cắm

Tác giả : Cẩm Chanh

Chương : 64Full

Lượt xem : 1,102

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tìm Đường

Tìm Đường

Tác giả : Quân Ước

Chương : 51Full

Lượt xem : 1,097

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết