Sủng

Có 406 truyện

Web truyện - Đóa Ngô Đồng Nở Rộ

Đóa Ngô Đồng Nở Rộ

Tác giả : Trùng Tiểu Biển

Chương : 39/NA

Lượt xem : 745

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Sưởi Ấm Vợ Yêu

Sưởi Ấm Vợ Yêu

Tác giả : Trình Tiểu Nhất

Chương : 19/NA

Lượt xem : 737

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Chồng Yêu Của Em

Chồng Yêu Của Em

Tác giả : Cúc Hoa Trà Xanh

Chương : 25/71

Lượt xem : 737

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Sổ Tay Sử Dụng Sủng Phi

Sổ Tay Sử Dụng Sủng Phi

Tác giả : Phong Hà Du Nguyệt

Chương : 153/NA

Lượt xem : 736

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [ Brother Conflict ] Độc Chiếm Ánh Dương Quang - TGH

[ Brother Conflict ] Độc Chiếm Ánh Dương Quang - TGH

Tác giả : TGH

Chương : 17/NA

Lượt xem : 735

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Chú À, Anh Không Biết Yêu

Chú À, Anh Không Biết Yêu

Tác giả : Zero Lân

Chương : 54Full

Lượt xem : 730

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Mau Xuyên Hệ Thống: Công Lược Lang Tính Boss

Mau Xuyên Hệ Thống: Công Lược Lang Tính Boss

Tác giả : Quân Sanh

Chương : 86/NA

Lượt xem : 722

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cô Gái, Ăn Xong Còn Muốn Chạy?

Cô Gái, Ăn Xong Còn Muốn Chạy?

Tác giả : Lâm Ái Dĩnh

Chương : 46/NA

Lượt xem : 715

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Lâm Cô Nương Thành Tù Ký

Lâm Cô Nương Thành Tù Ký

Tác giả : Kim Bính

Chương : 19/NA

Lượt xem : 703

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Làm Thế Nào Để Không Nhớ Hắn

Làm Thế Nào Để Không Nhớ Hắn

Tác giả : Mộng Tiêu Nhị

Chương : 29/NA

Lượt xem : 702

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thích Em Như Thế

Thích Em Như Thế

Tác giả : Đào Tiểu Cửu

Chương : 19/NA

Lượt xem : 699

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tổng Giám Đốc Cưng Chiều Vợ Trăm Phần Trăm

Tổng Giám Đốc Cưng Chiều Vợ Trăm Phần Trăm

Tác giả : Vô Mặc Hề

Chương : 18/NA

Lượt xem : 699

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tìm Đường

Tìm Đường

Tác giả : Quân Ước

Chương : 51Full

Lượt xem : 689

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Kiếm Tam Đồng Nhân] Cửa Hàng Sủng Vật Tinh Tế

[Kiếm Tam Đồng Nhân] Cửa Hàng Sủng Vật Tinh Tế

Tác giả : Trường Sinh Thiên Diệp

Chương : 44Full

Lượt xem : 689

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tề Gia Chi Bảo

Tề Gia Chi Bảo

Tác giả : Điển Tâm

Chương : 11Full

Lượt xem : 687

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nương Tử Ngươi Lớn Nhất

Nương Tử Ngươi Lớn Nhất

Tác giả : Cát Cánh

Chương : 22Full

Lượt xem : 683

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ái Vô Cấm Kỵ

Ái Vô Cấm Kỵ

Tác giả : Lữ Hi Thần

Chương : 45Full

Lượt xem : 681

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Viễn Sinh Truyền Kỳ

Viễn Sinh Truyền Kỳ

Tác giả : Ngôn Tà

Chương : 47/NA

Lượt xem : 666

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cả Thế Giới Phát Hờn Vì Ganh Tỵ

Cả Thế Giới Phát Hờn Vì Ganh Tỵ

Tác giả : Địch Qua

Chương : 16/NA

Lượt xem : 654

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nguyên Vị Ngọt Ba Phần

Nguyên Vị Ngọt Ba Phần

Tác giả : Thất Bảo Tô

Chương : 22Full

Lượt xem : 653

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thầm Mến

Thầm Mến

Tác giả : Lưu Ly Mục

Chương : 24/NA

Lượt xem : 627

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Sủng Lâu Sẽ Thành Hôn

Sủng Lâu Sẽ Thành Hôn

Tác giả : Túy Hậu Ngư Ca

Chương : 24/58

Lượt xem : 617

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tiểu Hà Bạng

Tiểu Hà Bạng

Tác giả : Minh Triều Trung Mộng

Chương : 10Full

Lượt xem : 616

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ba Lần Đi Thi Thái Tử Phi

Ba Lần Đi Thi Thái Tử Phi

Tác giả : Mậu Lâm Tu Trúc

Chương : 78Full

Lượt xem : 604

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Manh Sủng Liệt Thê

Manh Sủng Liệt Thê

Tác giả : Thược Thi Khấu

Chương : 59Full

Lượt xem : 593

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Vợ Yêu Ở Trên: Mặc Thiếu Nhẹ Nhàng Hôn!

Vợ Yêu Ở Trên: Mặc Thiếu Nhẹ Nhàng Hôn!

Tác giả : Thập Điểm Thính Phong

Chương : 154/NA

Lượt xem : 592

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Phu Tử Tòng Tử

Phu Tử Tòng Tử

Tác giả : Hiểu Không Tàn Nguyệt

Chương : 46/NA

Lượt xem : 592

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nỗi Lòng Hoa Tầm Gửi

Nỗi Lòng Hoa Tầm Gửi

Tác giả : Thập Lục Nguyệt Tây Qua

Chương : 34/NA

Lượt xem : 590

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tổng Giám Đốc Vô Pháp Vô Thiên

Tổng Giám Đốc Vô Pháp Vô Thiên

Tác giả : Thất Tịch

Chương : 9Full

Lượt xem : 583

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Ma Kết - Thiên Yết] Tiểu Công Chúa Của Ác Ma

[Ma Kết - Thiên Yết] Tiểu Công Chúa Của Ác Ma

Tác giả : Chriram

Chương : 52/NA

Lượt xem : 575

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết