Loading...

Sủng

Có 334 truyện

Web truyện - Đã Thỏa Mãn Em Chưa

Đã Thỏa Mãn Em Chưa

Tác giả : Nhan Uyển Huyên

Chương : 28/NA

Lượt xem : 499

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Mè Xửng (Ngưu Bì Đường)

Mè Xửng (Ngưu Bì Đường)

Tác giả : Sơ Hòa

Chương : 37Full

Lượt xem : 484

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thầm Mến

Thầm Mến

Tác giả : Lưu Ly Mục

Chương : 24/NA

Lượt xem : 483

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa

Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa

Tác giả : 11 Giờ Phải Ngủ

Chương : 59/NA

Lượt xem : 473

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hello, Người Thừa Kế

Hello, Người Thừa Kế

Tác giả : Công Tử Diễn

Chương : 59/NA

Lượt xem : 448

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Ma Kết - Thiên Yết] Tiểu Công Chúa Của Ác Ma

[Ma Kết - Thiên Yết] Tiểu Công Chúa Của Ác Ma

Tác giả : Chriram

Chương : 52/NA

Lượt xem : 448

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trợ Lý Nhỏ Của Big Bang

Trợ Lý Nhỏ Của Big Bang

Tác giả : Hoa Sơn Trà

Chương : 36/NA

Lượt xem : 448

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Dao Hoan

Dao Hoan

Tác giả : Bắc Khuynh

Chương : 24/NA

Lượt xem : 444

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Mẹ Bỏ Qua Cho Daddy Đi

Mẹ Bỏ Qua Cho Daddy Đi

Tác giả : Tử Phi Ninh

Chương : 60/NA

Lượt xem : 440

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Phu Tử Tòng Tử

Phu Tử Tòng Tử

Tác giả : Hiểu Không Tàn Nguyệt

Chương : 46/NA

Lượt xem : 433

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Viễn Sinh Truyền Kỳ

Viễn Sinh Truyền Kỳ

Tác giả : Ngôn Tà

Chương : 43/NA

Lượt xem : 430

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tổng Giám Đốc Vô Pháp Vô Thiên

Tổng Giám Đốc Vô Pháp Vô Thiên

Tác giả : Thất Tịch

Chương : 9Full

Lượt xem : 429

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Người Hùng Của Em

Người Hùng Của Em

Tác giả : Điển Tâm

Chương : 11Full

Lượt xem : 428

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nỗi Lòng Hoa Tầm Gửi

Nỗi Lòng Hoa Tầm Gửi

Tác giả : Thập Lục Nguyệt Tây Qua

Chương : 19/NA

Lượt xem : 428

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Mau Xuyên Nữ Phụ Phản Công: Nam Thần Mời Mắc Câu

Mau Xuyên Nữ Phụ Phản Công: Nam Thần Mời Mắc Câu

Tác giả : Khuynh Lạc Trần

Chương : 43/NA

Lượt xem : 421

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tổng Thống Cưng Chiều Vật Nhỏ Đáng Yêu

Tổng Thống Cưng Chiều Vật Nhỏ Đáng Yêu

Tác giả : An Chỉ Manh

Chương : 79/NA

Lượt xem : 416

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Báo Ân Cái Đầu Ngươi Ý!

Báo Ân Cái Đầu Ngươi Ý!

Tác giả : Sữa Chua Be Be

Chương : 54Full

Lượt xem : 416

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nương Tử Được Cưng Chiều

Nương Tử Được Cưng Chiều

Tác giả : An Tổ Đề

Chương : 20/NA

Lượt xem : 409

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cạm Bẫy Của Ái Thê

Cạm Bẫy Của Ái Thê

Tác giả : Mễ Nhạc

Chương : 10Full

Lượt xem : 406

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nữ Hán Tử Xuyên Qua Làm Ác Bá

Nữ Hán Tử Xuyên Qua Làm Ác Bá

Tác giả : Trần Hướng Nam

Chương : 47/NA

Lượt xem : 406

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Để Em Làm Nữ Chính Của Anh

Để Em Làm Nữ Chính Của Anh

Tác giả : Tiêu Minh

Chương : 43/NA

Lượt xem : 403

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cookie Ngọt Ngào

Cookie Ngọt Ngào

Tác giả : Mặn Ngọt Bùi Đắng Cay

Chương : 30Full

Lượt xem : 390

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Vương Phi Mưu Trí Nói Rằng Vương Gia Rất Phúc Hắc

Vương Phi Mưu Trí Nói Rằng Vương Gia Rất Phúc Hắc

Tác giả : Tam Mộc Du Du

Chương : 32/NA

Lượt xem : 389

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Em Cứ Chạy, Tôi Đuổi Theo

Em Cứ Chạy, Tôi Đuổi Theo

Tác giả : Tử Ân

Chương : 35/NA

Lượt xem : 386

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Boss Thương Yêu Vợ: Vợ Con Đều Đáng Yêu

Boss Thương Yêu Vợ: Vợ Con Đều Đáng Yêu

Tác giả : Vu Tịch

Chương : 33/NA

Lượt xem : 376

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thiến Nam U Hồn

Thiến Nam U Hồn

Tác giả : Lưu Vân

Chương : 15/NA

Lượt xem : 371

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bà Đây Đem Vai Ác Dương Oai

Bà Đây Đem Vai Ác Dương Oai

Tác giả : Mặc Linh

Chương : 87/NA

Lượt xem : 368

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Người Mới Tức Giận

Người Mới Tức Giận

Tác giả : Tinh Oánh Tinh Oánh

Chương : 62Full

Lượt xem : 365

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nhận Biết Tình Yêu

Nhận Biết Tình Yêu

Tác giả : Quy Xác Bất Quai

Chương : 12Full

Lượt xem : 363

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết