Loading...

Sủng

Có 335 truyện

Web truyện - Kiều Nữ Thương Hộ Không Làm Thiếp

Kiều Nữ Thương Hộ Không Làm Thiếp

Tác giả : Yêu Trị Thiên Hạ

Chương : 71/NA

Lượt xem : 701

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cô Vợ Trăm Triệu Của Tổng Giám Đốc

Cô Vợ Trăm Triệu Của Tổng Giám Đốc

Tác giả : Trang Hạ Nguyệt

Chương : 66/NA

Lượt xem : 692

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cám Ơn Vận Mệnh Đã Cho Anh Gặp Được Em

Cám Ơn Vận Mệnh Đã Cho Anh Gặp Được Em

Tác giả : Hoa Sơn Trà

Chương : 30Full

Lượt xem : 691

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bệnh Bệ Hạ Cũng Không Nhẹ

Bệnh Bệ Hạ Cũng Không Nhẹ

Tác giả : Tô Phù Sơ

Chương : 100/NA

Lượt xem : 675

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cưng Chiều Đến Cùng (Sủng Đến Tận Cùng)

Cưng Chiều Đến Cùng (Sủng Đến Tận Cùng)

Tác giả : An Nhiên Nhất Thế

Chương : 54/NA

Lượt xem : 655

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cách Làm Sủng Phi

Cách Làm Sủng Phi

Tác giả : Bích Vân Thiên

Chương : 74/NA

Lượt xem : 646

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Sủng Yêu: Bí Mật Của Bà Xã

Sủng Yêu: Bí Mật Của Bà Xã

Tác giả : Phi Yến Nhược Thiên

Chương : 32/NA

Lượt xem : 643

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tề Gia Chi Bảo

Tề Gia Chi Bảo

Tác giả : Điển Tâm

Chương : 11Full

Lượt xem : 640

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Chồng Yêu Của Em

Chồng Yêu Của Em

Tác giả : Cúc Hoa Trà Xanh

Chương : 25/71

Lượt xem : 638

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cô Gái, Ăn Xong Còn Muốn Chạy?

Cô Gái, Ăn Xong Còn Muốn Chạy?

Tác giả : Lâm Ái Dĩnh

Chương : 46/NA

Lượt xem : 630

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tình Yêu Xen Thù Hận

Tình Yêu Xen Thù Hận

Tác giả : tuongveiii

Chương : 8/NA

Lượt xem : 625

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Chỉ Cưng Chiều Mình Em

Chỉ Cưng Chiều Mình Em

Tác giả : Tiêu An Nhã

Chương : 20/NA

Lượt xem : 616

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Yêu Sự Ấm Áp Của Em

Yêu Sự Ấm Áp Của Em

Tác giả : Nhuận Tâm Vô Thanh

Chương : 29Full

Lượt xem : 615

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Chú À, Anh Không Biết Yêu

Chú À, Anh Không Biết Yêu

Tác giả : Zero Lân

Chương : 54Full

Lượt xem : 604

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bối Đạo Nhi Trì

Bối Đạo Nhi Trì

Tác giả : Tiêu Mạc Nhân

Chương : 100/NA

Lượt xem : 604

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Sưởi Ấm Vợ Yêu

Sưởi Ấm Vợ Yêu

Tác giả : Trình Tiểu Nhất

Chương : 19/NA

Lượt xem : 597

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nương Tử Ngươi Lớn Nhất

Nương Tử Ngươi Lớn Nhất

Tác giả : Cát Cánh

Chương : 22Full

Lượt xem : 589

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thịnh Sủng Thê Bảo

Thịnh Sủng Thê Bảo

Tác giả : Mạt Trà Khúc Kỳ

Chương : 77/192

Lượt xem : 585

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thiếu Một Gáo Nước

Thiếu Một Gáo Nước

Tác giả : Lâm Sơ Ước

Chương : 25/NA

Lượt xem : 572

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Manh Sủng Liệt Thê

Manh Sủng Liệt Thê

Tác giả : Thược Thi Khấu

Chương : 59Full

Lượt xem : 571

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Làm Thế Nào Để Không Nhớ Hắn

Làm Thế Nào Để Không Nhớ Hắn

Tác giả : Mộng Tiêu Nhị

Chương : 27/NA

Lượt xem : 564

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Mè Xửng (Ngưu Bì Đường)

Mè Xửng (Ngưu Bì Đường)

Tác giả : Sơ Hòa

Chương : 37Full

Lượt xem : 559

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tổng Giám Đốc Cưng Chiều Vợ Trăm Phần Trăm

Tổng Giám Đốc Cưng Chiều Vợ Trăm Phần Trăm

Tác giả : Vô Mặc Hề

Chương : 18/NA

Lượt xem : 556

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thích Em Như Thế

Thích Em Như Thế

Tác giả : Đào Tiểu Cửu

Chương : 19/NA

Lượt xem : 544

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tìm Đường

Tìm Đường

Tác giả : Quân Ước

Chương : 51Full

Lượt xem : 541

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nguyên Vị Ngọt Ba Phần

Nguyên Vị Ngọt Ba Phần

Tác giả : Thất Bảo Tô

Chương : 22Full

Lượt xem : 528

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đóa Ngô Đồng Nở Rộ

Đóa Ngô Đồng Nở Rộ

Tác giả : Trùng Tiểu Biển

Chương : 39/NA

Lượt xem : 524

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cả Thế Giới Phát Hờn Vì Ganh Tỵ

Cả Thế Giới Phát Hờn Vì Ganh Tỵ

Tác giả : Địch Qua

Chương : 16/NA

Lượt xem : 523

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Lâm Cô Nương Thành Tù Ký

Lâm Cô Nương Thành Tù Ký

Tác giả : Kim Bính

Chương : 19/NA

Lượt xem : 520

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ba Lần Đi Thi Thái Tử Phi

Ba Lần Đi Thi Thái Tử Phi

Tác giả : Mậu Lâm Tu Trúc

Chương : 78Full

Lượt xem : 518

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết