Sủng

Có 248 truyện

Web truyện - Cạm Bẫy Của Ái Thê

Cạm Bẫy Của Ái Thê

Tác giả : Mễ Nhạc

Chương : 10Full

Lượt xem : 294

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Báo Ân Cái Đầu Ngươi Ý!

Báo Ân Cái Đầu Ngươi Ý!

Tác giả : Sữa Chua Be Be

Chương : 54Full

Lượt xem : 291

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thích Em Như Thế

Thích Em Như Thế

Tác giả : Đào Tiểu Cửu

Chương : 19/NA

Lượt xem : 289

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Dao Hoan

Dao Hoan

Tác giả : Bắc Khuynh

Chương : 21/NA

Lượt xem : 288

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Người Hùng Của Em

Người Hùng Của Em

Tác giả : Điển Tâm

Chương : 11Full

Lượt xem : 286

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tổng Giám Đốc Vô Pháp Vô Thiên

Tổng Giám Đốc Vô Pháp Vô Thiên

Tác giả : Thất Tịch

Chương : 9Full

Lượt xem : 282

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Sủng Thê Vô Độ: Chọc Giận Tổng Giám Đốc Máu Lạnh

Sủng Thê Vô Độ: Chọc Giận Tổng Giám Đốc Máu Lạnh

Tác giả : Thiên Mạt Mạt

Chương : 21/NA

Lượt xem : 282

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Xuân Noãn Hương Nùng

Xuân Noãn Hương Nùng

Tác giả : Tiếu Giai Nhân

Chương : 108/NA

Lượt xem : 279

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Làm Thế Nào Để Không Nhớ Hắn

Làm Thế Nào Để Không Nhớ Hắn

Tác giả : Mộng Tiêu Nhị

Chương : 21/NA

Lượt xem : 278

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Kiếm Tam Đồng Nhân] Cửa Hàng Sủng Vật Tinh Tế

[Kiếm Tam Đồng Nhân] Cửa Hàng Sủng Vật Tinh Tế

Tác giả : Trường Sinh Thiên Diệp

Chương : 44Full

Lượt xem : 269

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tri Huyện Bị Ép Gả Lấy Chồng

Tri Huyện Bị Ép Gả Lấy Chồng

Tác giả : Vũ Anh Tuyết

Chương : 30Full

Lượt xem : 267

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Công Chiếm Nam Chủ Bệnh Xà Tinh

Công Chiếm Nam Chủ Bệnh Xà Tinh

Tác giả : Đường Miên

Chương : 35/NA

Lượt xem : 267

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nương Tử Được Cưng Chiều

Nương Tử Được Cưng Chiều

Tác giả : An Tổ Đề

Chương : 20/NA

Lượt xem : 265

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Lâm Cô Nương Thành Tù Ký

Lâm Cô Nương Thành Tù Ký

Tác giả : Kim Bính

Chương : 17/NA

Lượt xem : 258

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bệnh Bệ Hạ Cũng Không Nhẹ

Bệnh Bệ Hạ Cũng Không Nhẹ

Tác giả : Tô Phù Sơ

Chương : 99/NA

Lượt xem : 249

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Ma Kết - Thiên Yết] Tiểu Công Chúa Của Ác Ma

[Ma Kết - Thiên Yết] Tiểu Công Chúa Của Ác Ma

Tác giả : Chriram

Chương : 52/NA

Lượt xem : 248

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Vương Phi Mưu Trí Nói Rằng Vương Gia Rất Phúc Hắc

Vương Phi Mưu Trí Nói Rằng Vương Gia Rất Phúc Hắc

Tác giả : Tam Mộc Du Du

Chương : 32/NA

Lượt xem : 244

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Theo Đuổi

Theo Đuổi

Tác giả : Vân Chủ Nhật

Chương : 11/NA

Lượt xem : 235

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Giả Quan Huyện Đấu Địa Chủ

Giả Quan Huyện Đấu Địa Chủ

Tác giả : Tự Thủy Vi Lam

Chương : 12/NA

Lượt xem : 235

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tình Yêu Khi Quýt Chín

Tình Yêu Khi Quýt Chín

Tác giả : Bạch Nhất Mặc

Chương : 11/NA

Lượt xem : 228

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nhận Biết Tình Yêu

Nhận Biết Tình Yêu

Tác giả : Quy Xác Bất Quai

Chương : 12Full

Lượt xem : 226

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thuận Nước Ta Đẩy Thuyền

Thuận Nước Ta Đẩy Thuyền

Tác giả : A Lan Tây Tử

Chương : 10/NA

Lượt xem : 224

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tổng Thống Cưng Chiều Vật Nhỏ

Tổng Thống Cưng Chiều Vật Nhỏ

Tác giả : An Chỉ Manh

Chương : 9/NA

Lượt xem : 224

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Chân Ái

Chân Ái

Tác giả : Hàn Hạ

Chương : 33/NA

Lượt xem : 219

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Phú Quý Nhàn Phu

Phú Quý Nhàn Phu

Tác giả : Cầu Mộng

Chương : 18Full

Lượt xem : 217

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Yêu Cốc Trà Sữa

Yêu Cốc Trà Sữa

Tác giả : Thất Bảo Tô

Chương : 21/NA

Lượt xem : 211

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Để Em Làm Nữ Chính Của Anh

Để Em Làm Nữ Chính Của Anh

Tác giả : Tiêu Minh

Chương : 37/NA

Lượt xem : 211

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tuyệt Thế Tiểu Yêu Phi Chín Tuổi

Tuyệt Thế Tiểu Yêu Phi Chín Tuổi

Tác giả : Đinh Thảo My

Chương : 15/NA

Lượt xem : 210

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nhật Ký Tái Hôn

Nhật Ký Tái Hôn

Tác giả : Thần Vụ Quang

Chương : 9/NA

Lượt xem : 208

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [ Brother Conflict ] Độc Chiếm Ánh Dương Quang - TGH

[ Brother Conflict ] Độc Chiếm Ánh Dương Quang - TGH

Tác giả : TGH

Chương : 17/NA

Lượt xem : 207

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết