Sủng

Có 248 truyện

Web truyện - Tề Gia Chi Bảo

Tề Gia Chi Bảo

Tác giả : Điển Tâm

Chương : 11Full

Lượt xem : 487

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Lãnh Vương Sủng Tặc Phi

Lãnh Vương Sủng Tặc Phi

Tác giả : Tô Tiểu Đan

Chương : 68/NA

Lượt xem : 484

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cô Gái, Ăn Xong Còn Muốn Chạy?

Cô Gái, Ăn Xong Còn Muốn Chạy?

Tác giả : Lâm Ái Dĩnh

Chương : 46/NA

Lượt xem : 480

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nuôi Heo Trong Hậu Cung

Nuôi Heo Trong Hậu Cung

Tác giả : Mộ Thủy Dao

Chương : 50/NA

Lượt xem : 470

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nương Tử Ngươi Lớn Nhất

Nương Tử Ngươi Lớn Nhất

Tác giả : Cát Cánh

Chương : 22Full

Lượt xem : 448

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Chú À, Anh Không Biết Yêu

Chú À, Anh Không Biết Yêu

Tác giả : Zero Lân

Chương : 54Full

Lượt xem : 447

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Sưởi Ấm Vợ Yêu

Sưởi Ấm Vợ Yêu

Tác giả : Trình Tiểu Nhất

Chương : 19/NA

Lượt xem : 431

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Mỹ Nhân Như Họa

Mỹ Nhân Như Họa

Tác giả : Túc Mễ Xác

Chương : 30/NA

Lượt xem : 419

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Không Phải Em Không Yêu

Không Phải Em Không Yêu

Tác giả : Tang Giới

Chương : 44/NA

Lượt xem : 406

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tìm Đường

Tìm Đường

Tác giả : Quân Ước

Chương : 51Full

Lượt xem : 403

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trọng sinh ta làm y phẩm đích nữ

Trọng sinh ta làm y phẩm đích nữ

Tác giả : Tiểu Yêu Trọng Sinh

Chương : 31/NA

Lượt xem : 395

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tổng Giám Đốc Cưng Chiều Vợ Trăm Phần Trăm

Tổng Giám Đốc Cưng Chiều Vợ Trăm Phần Trăm

Tác giả : Vô Mặc Hề

Chương : 18/NA

Lượt xem : 388

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Chỉ Cưng Chiều Mình Em

Chỉ Cưng Chiều Mình Em

Tác giả : Tiêu An Nhã

Chương : 20/NA

Lượt xem : 384

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Kiều Nữ Thương Hộ Không Làm Thiếp

Kiều Nữ Thương Hộ Không Làm Thiếp

Tác giả : Yêu Trị Thiên Hạ

Chương : 59/NA

Lượt xem : 381

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Sủng Yêu: Bí Mật Của Bà Xã

Sủng Yêu: Bí Mật Của Bà Xã

Tác giả : Phi Yến Nhược Thiên

Chương : 32/NA

Lượt xem : 378

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thịnh Sủng Thê Bảo

Thịnh Sủng Thê Bảo

Tác giả : Mạt Trà Khúc Kỳ

Chương : 57/NA

Lượt xem : 368

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Yêu Em Hao Hết Cơ Mưu

Yêu Em Hao Hết Cơ Mưu

Tác giả : Mật Kiến

Chương : 11Full

Lượt xem : 364

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Yêu Sự Ấm Áp Của Em

Yêu Sự Ấm Áp Của Em

Tác giả : Nhuận Tâm Vô Thanh

Chương : 29Full

Lượt xem : 364

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cưng Chiều Vợ Yêu Phúc Hắc Dễ Thương

Cưng Chiều Vợ Yêu Phúc Hắc Dễ Thương

Tác giả : Tiên Nhược An Nhiên

Chương : 34/NA

Lượt xem : 362

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trợ Lý Nhỏ Của Big Bang

Trợ Lý Nhỏ Của Big Bang

Tác giả : Hoa Sơn Trà

Chương : 36/NA

Lượt xem : 361

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cả Thế Giới Phát Hờn Vì Ganh Tỵ

Cả Thế Giới Phát Hờn Vì Ganh Tỵ

Tác giả : Địch Qua

Chương : 16/NA

Lượt xem : 353

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Niềm Hạnh Phúc

Niềm Hạnh Phúc

Tác giả : Nguyên Vận

Chương : 36/NA

Lượt xem : 341

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ba Lần Đi Thi Thái Tử Phi

Ba Lần Đi Thi Thái Tử Phi

Tác giả : Mậu Lâm Tu Trúc

Chương : 78Full

Lượt xem : 339

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thiếu Một Gáo Nước

Thiếu Một Gáo Nước

Tác giả : Lâm Sơ Ước

Chương : 21/NA

Lượt xem : 334

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Sư Huynh, Rất Vô Lương

Sư Huynh, Rất Vô Lương

Tác giả : Tương Ba Lục

Chương : 44/NA

Lượt xem : 329

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nguyên Vị Ngọt Ba Phần

Nguyên Vị Ngọt Ba Phần

Tác giả : Thất Bảo Tô

Chương : 22Full

Lượt xem : 314

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Quốc Sắc Sinh Hương

Quốc Sắc Sinh Hương

Tác giả : Tiếu Giai Nhân

Chương : 29/NA

Lượt xem : 312

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đóa Ngô Đồng Nở Rộ

Đóa Ngô Đồng Nở Rộ

Tác giả : Trùng Tiểu Biển

Chương : 39/NA

Lượt xem : 311

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Kế Phi Thượng Vị Công Lược

Kế Phi Thượng Vị Công Lược

Tác giả : Cốt sinh mê

Chương : 62/NA

Lượt xem : 308

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thầm Mến

Thầm Mến

Tác giả : Lưu Ly Mục

Chương : 24/NA

Lượt xem : 305

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết