Sủng

Có 943 truyện

Web truyện - Giáo Chủ Lạc Đường Ký

Giáo Chủ Lạc Đường Ký

Tác giả : Nhất Thế Hoa Thường

Chương : 61/NA

Lượt xem : 171

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trọng Sinh Chi Quý Nữ Vương Phi

Trọng Sinh Chi Quý Nữ Vương Phi

Tác giả : Phượng Vũ Chủ

Chương : 26/NA

Lượt xem : 171

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hàn Thiên Vũ, Anh Là Lưu Manh

Hàn Thiên Vũ, Anh Là Lưu Manh

Tác giả : Trạch Nữ Hilry

Chương : 25/NA

Lượt xem : 170

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Phúc Hắc Tổng Tài, Tôi Yêu Anh

Phúc Hắc Tổng Tài, Tôi Yêu Anh

Tác giả : Daen Vệ Huyên

Chương : 8/NA

Lượt xem : 170

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tinh Tế Ngốc Manh Tiểu Phu Lang

Tinh Tế Ngốc Manh Tiểu Phu Lang

Tác giả : Cửu Vĩ Yêu Hồ

Chương : 21/NA

Lượt xem : 170

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - You Are My Sunshine

You Are My Sunshine

Tác giả : Ám Dạ Vương

Chương : 2/NA

Lượt xem : 167

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Phẫn Nộ

Phẫn Nộ

Tác giả : Lam Nhã

Chương : 10Full

Lượt xem : 167

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Vợ Của Tổng Tài Là Mafia (Vợ Của Tổng Giám Đốc Là Mafia)

Vợ Của Tổng Tài Là Mafia (Vợ Của Tổng Giám Đốc Là Mafia)

Tác giả : Hàn Tiêu Tiêu

Chương : 3/NA

Lượt xem : 164

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bên Kia Sương Giá Là Xích Lung Thành

Bên Kia Sương Giá Là Xích Lung Thành

Tác giả : Mặc

Chương : 9/NA

Lượt xem : 163

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Yêu Em Lại Một Lần

Yêu Em Lại Một Lần

Tác giả : Mạc Tử Lam Phong

Chương : 15Full

Lượt xem : 163

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Con Đường Nữ Phụ Phản Công

Con Đường Nữ Phụ Phản Công

Tác giả : Cố Niệm

Chương : 18/NA

Lượt xem : 162

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nộ Lệ Của Anh Trai Tàn Bạo

Nộ Lệ Của Anh Trai Tàn Bạo

Tác giả : Kim Alice

Chương : 7/NA

Lượt xem : 162

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hoàng Đế Càng Muốn Cưng Chiều Nàng

Hoàng Đế Càng Muốn Cưng Chiều Nàng

Tác giả : Khai Hoa Bất Kết Quả

Chương : 102Full

Lượt xem : 162

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thụy Du Thiên Miên

Thụy Du Thiên Miên

Tác giả : Hồ Vân

Chương : 45/NA

Lượt xem : 156

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nữ Phụ Yêu Nghiệt Vs Hệ Thống Thiểu Năng

Nữ Phụ Yêu Nghiệt Vs Hệ Thống Thiểu Năng

Tác giả : Eri Nguyễn

Chương : 6/NA

Lượt xem : 156

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tâm Ý Thành

Tâm Ý Thành

Tác giả : Võ Anh Thơ

Chương : 12Full

Lượt xem : 155

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tình Nhân Của Vua

Tình Nhân Của Vua

Tác giả : Minh Tinh

Chương : 10Full

Lượt xem : 154

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Không loạn không vui

Không loạn không vui

Tác giả : Trà Quan Âm

Chương : 7/NA

Lượt xem : 153

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cực Phẩm Nữ Phụ: Nam Thần, Nâng Lên Cao

Cực Phẩm Nữ Phụ: Nam Thần, Nâng Lên Cao

Tác giả : Mộ Dung Tiểu Cửu

Chương : 17/NA

Lượt xem : 153

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Rất Yêu, Rất Yêu Em

Rất Yêu, Rất Yêu Em

Tác giả : Độc Bạch Đích Tiểu Mã Lệ

Chương : 753/NA

Lượt xem : 152

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Xuyên Qua: Cưỡng Chế Nhiều Phu

Xuyên Qua: Cưỡng Chế Nhiều Phu

Tác giả : Đinh Ngũ

Chương : 18/NA

Lượt xem : 152

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Anh Anh Anh, Bảo Bảo Tâm Lý Khổ

Anh Anh Anh, Bảo Bảo Tâm Lý Khổ

Tác giả : Vân Thượng Gia Tử

Chương : 27/NA

Lượt xem : 151

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bút kí phẫn nam trang của thế thân

Bút kí phẫn nam trang của thế thân

Tác giả : Nguyên Ca Đại Soái

Chương : 8/9

Lượt xem : 151

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Một Đường Núi Sông

Một Đường Núi Sông

Tác giả : Thời Câm

Chương : 10Full

Lượt xem : 151

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ngày Nào Đi Học Cũng Phải Bực

Ngày Nào Đi Học Cũng Phải Bực

Tác giả : Chước Dạ

Chương : 43/NA

Lượt xem : 149

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Si Triền

Si Triền

Tác giả : Lạc Lạc Nguyệt Sắc

Chương : 42/41

Lượt xem : 148

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Huyền Vũ Dạ Nguyệt

Huyền Vũ Dạ Nguyệt

Tác giả : Tiểu Mạc Tử

Chương : 85Full

Lượt xem : 147

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ảnh Hậu Trùng Sinh Chi Sủng Phu

Ảnh Hậu Trùng Sinh Chi Sủng Phu

Tác giả : Mị Dạ Thủy Thảo

Chương : 54/NA

Lượt xem : 147

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nam Thần Quốc Dân Là Nữ Sinh: Ác Ma, Ở Cách Vách

Nam Thần Quốc Dân Là Nữ Sinh: Ác Ma, Ở Cách Vách

Tác giả : Chiến Thất Thiếu

Chương : 32/NA

Lượt xem : 146

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nữ Tôn Chi Hi Viên

Nữ Tôn Chi Hi Viên

Tác giả : Dạ Tử Vũ

Chương : 8/NA

Lượt xem : 145

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết