Sủng

Có 972 truyện

Web truyện - Thanh Xuân Rực Rỡ - Tiểu Khiết

Thanh Xuân Rực Rỡ - Tiểu Khiết

Tác giả : Tiểu Khiết

Chương : 16/NA

Lượt xem : 305

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Móc Bùn Và Cá Nhỏ

Móc Bùn Và Cá Nhỏ

Tác giả : Chích Viêm Thái Tử_Phi Ni

Chương : 12Full

Lượt xem : 304

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nuông Chiều - Thập Lí Bán

Nuông Chiều - Thập Lí Bán

Tác giả : Thập Lí Bán

Chương : 20/NA

Lượt xem : 303

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Một Chút Cũng Không Giống Chàng Jack Sue Trong Mary Sue

Một Chút Cũng Không Giống Chàng Jack Sue Trong Mary Sue

Tác giả : Tề Sở

Chương : 17Full

Lượt xem : 302

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ninh Tiên Sinh, Đã Lâu Không Gặp!

Ninh Tiên Sinh, Đã Lâu Không Gặp!

Tác giả : Dạ Mạn

Chương : 50Full

Lượt xem : 302

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nam Chủ Đều Là Xà Tinh Bệnh

Nam Chủ Đều Là Xà Tinh Bệnh

Tác giả : Cật Hoàng Qua Đích Cúc Hoa

Chương : 63/NA

Lượt xem : 301

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nếu Còn Kiếp Sau

Nếu Còn Kiếp Sau

Tác giả : Baoboicute312

Chương : 26/27

Lượt xem : 298

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Định Mệnh Của Anh Là Em

Định Mệnh Của Anh Là Em

Tác giả : Thiên Ngọc Trúc

Chương : 44/NA

Lượt xem : 297

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Giang Lạp (Sống Lại)

Giang Lạp (Sống Lại)

Tác giả : Hắc Sắc Địa Bản

Chương : 62Full

Lượt xem : 294

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tôi Chỉ Cương Lên Với Em!!

Tôi Chỉ Cương Lên Với Em!!

Tác giả : Khánh Vy

Chương : 19/NA

Lượt xem : 294

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nam Phụ Yêu Nghiệt Phản Công

Nam Phụ Yêu Nghiệt Phản Công

Tác giả : Engelchen

Chương : 13/NA

Lượt xem : 294

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cùng Anh Làm Ấm Giường

Cùng Anh Làm Ấm Giường

Tác giả : Mộng Sắc

Chương : 2/NA

Lượt xem : 293

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Sợ Mất Em

Sợ Mất Em

Tác giả : Hồ Dương Thiên Di

Chương : 29/NA

Lượt xem : 291

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thủ Trưởng Đại Nhân Sao Có Thể Không Có Hình Tượng Như Thế

Thủ Trưởng Đại Nhân Sao Có Thể Không Có Hình Tượng Như Thế

Tác giả : Giả Minh Huyền

Chương : 24/NA

Lượt xem : 291

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Sủng Lên Tận Trời

Sủng Lên Tận Trời

Tác giả : Bach_Son_Trang

Chương : 15/NA

Lượt xem : 289

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Sống Lại Để Yêu Anh - Dungly

Sống Lại Để Yêu Anh - Dungly

Tác giả : Dungly

Chương : 40Full

Lượt xem : 289

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Khóa Nhạc Định Mệnh

Khóa Nhạc Định Mệnh

Tác giả : Linh Vy

Chương : 6/NA

Lượt xem : 287

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Mạc Lăng Liễu Cổ

Mạc Lăng Liễu Cổ

Tác giả : Phương Tiểu Hỉ

Chương : 6/NA

Lượt xem : 286

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ái Thê

Ái Thê

Tác giả : Tố Y Độ Giang

Chương : 26/NA

Lượt xem : 284

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Kiều Nữ Lâm gia

Kiều Nữ Lâm gia

Tác giả : Xuân Ôn Nhất Tiếu

Chương : 56/NA

Lượt xem : 279

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nuông Chiều Cô Gái Nhỏ

Nuông Chiều Cô Gái Nhỏ

Tác giả : Mông Thất Thất

Chương : 1/NA

Lượt xem : 277

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hào Môn Nịch Sủng: Manh Thê Quá Đáng Yêu

Hào Môn Nịch Sủng: Manh Thê Quá Đáng Yêu

Tác giả : Miêu Mao Nho

Chương : 20/NA

Lượt xem : 276

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Mèo Con, Mau Nói Yêu Tôi Đi!

Mèo Con, Mau Nói Yêu Tôi Đi!

Tác giả : Ken

Chương : 56Full

Lượt xem : 275

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Lãnh Thiếu Sủng Vợ

Lãnh Thiếu Sủng Vợ

Tác giả : Bạch Y Thần

Chương : 24Full

Lượt xem : 275

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Xuyên Không Thay Đổi Số Phận Nữ Phụ

Xuyên Không Thay Đổi Số Phận Nữ Phụ

Tác giả : Phuongkimchi

Chương : 6/NA

Lượt xem : 270

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ngày Nào Đi Học Cũng Phải Bực

Ngày Nào Đi Học Cũng Phải Bực

Tác giả : Chước Dạ

Chương : 44/NA

Lượt xem : 270

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bạo Long Tổng Tài

Bạo Long Tổng Tài

Tác giả : Trạm Lượng

Chương : 10Full

Lượt xem : 269

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Phúc Tấn Bị Bệnh

Phúc Tấn Bị Bệnh

Tác giả : Vu Linh

Chương : 10Full

Lượt xem : 266

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [VKOOK] Tình Cờ... Anh Lại Yêu Em Như Vậy!

[VKOOK] Tình Cờ... Anh Lại Yêu Em Như Vậy!

Tác giả : Trần Dung

Chương : 9/NA

Lượt xem : 263

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết