Sủng

Có 939 truyện

Web truyện - Xương Sườn

Xương Sườn

Tác giả : Thập Tam Xuân Hạ

Chương : 72Full

Lượt xem : 399

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thiên Kim Phúc Hắc Trọng Sinh: Cố Thiếu, Tự Trọng!

Thiên Kim Phúc Hắc Trọng Sinh: Cố Thiếu, Tự Trọng!

Tác giả : Na Thời Yên Hoa

Chương : 31/NA

Lượt xem : 398

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Oan Gia Tình Nhân

Oan Gia Tình Nhân

Tác giả : Lăng Báo Tư

Chương : 10Full

Lượt xem : 394

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đồng Phục Cùng Áo Cưới

Đồng Phục Cùng Áo Cưới

Tác giả : Lục Dược

Chương : 36/NA

Lượt xem : 393

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Anh Ấy Là Của Tôi

Anh Ấy Là Của Tôi

Tác giả : Tương Tử Bối

Chương : 68Full

Lượt xem : 390

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ngoảnh Đầu Nói Yêu Anh

Ngoảnh Đầu Nói Yêu Anh

Tác giả : Độc Cô Yên Dĩ

Chương : 13/NA

Lượt xem : 390

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nữ Phụ Tốt Nhất

Nữ Phụ Tốt Nhất

Tác giả : Cố Tử Mộc

Chương : 10/NA

Lượt xem : 385

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Động Lòng

Động Lòng

Tác giả : Tử Phi Ngư

Chương : 42Full

Lượt xem : 385

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hoa Bình thường người vẫn thương

Hoa Bình thường người vẫn thương

Tác giả : Sa sa

Chương : 29/NA

Lượt xem : 384

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hành Khách Của Ta Là Thụy Thần

Hành Khách Của Ta Là Thụy Thần

Tác giả : Vũ Quá Bích Sắc

Chương : 99Full

Lượt xem : 382

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nữ Vương Đại Nhân

Nữ Vương Đại Nhân

Tác giả : Hoa Hoa Điểm Điểm

Chương : 51/NA

Lượt xem : 381

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Vì Chàng Từng Phụ Ta

Vì Chàng Từng Phụ Ta

Tác giả : Chạng Vạng

Chương : 62Full

Lượt xem : 379

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Xuyên Việt Chi Tiên Sinh

Xuyên Việt Chi Tiên Sinh

Tác giả : Tử Sắc Kinh Cức

Chương : 23/NA

Lượt xem : 377

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hãy Tỏ Tình Với Ta Đi

Hãy Tỏ Tình Với Ta Đi

Tác giả : Bạo Táo Đích Bàng Giải

Chương : 36/NA

Lượt xem : 377

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bộ Trưởng Cao Lãnh: Cưng Chiều Vợ yêu Tận Trời

Bộ Trưởng Cao Lãnh: Cưng Chiều Vợ yêu Tận Trời

Tác giả : Công Tử Như Tuyết

Chương : 26/NA

Lượt xem : 374

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Em Không Xứng Có Hạnh Phúc

Em Không Xứng Có Hạnh Phúc

Tác giả : Tiểu Mộc Hy

Chương : 10/NA

Lượt xem : 371

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bố Em Sẽ Nuôi Anh

Bố Em Sẽ Nuôi Anh

Tác giả : Kiều Liên

Chương : 40/NA

Lượt xem : 370

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - ĐẠI BOSS - Bắt Em Về Làm Vợ!

ĐẠI BOSS - Bắt Em Về Làm Vợ!

Tác giả : Thiên Di

Chương : 31/NA

Lượt xem : 367

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Vợ Ơi! Động Phòng Nào!

Vợ Ơi! Động Phòng Nào!

Tác giả : Thanh Hoài

Chương : 29/39

Lượt xem : 364

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ách Thê

Ách Thê

Tác giả : Thiên Sứ J

Chương : 40/43

Lượt xem : 362

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Lần Xem Mắt Thứ 101 Của Hai Vị Alpha

Lần Xem Mắt Thứ 101 Của Hai Vị Alpha

Tác giả : Đào Chi Yêu

Chương : 36Full

Lượt xem : 361

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Sủng Vật Của Tuyết Nhi

Sủng Vật Của Tuyết Nhi

Tác giả : Tiểu Kỳ

Chương : 5Full

Lượt xem : 360

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Vương Bài Quân Bỉ: Ông Xã Kiêu Ngạo Sủng Có Thời Hạn

Vương Bài Quân Bỉ: Ông Xã Kiêu Ngạo Sủng Có Thời Hạn

Tác giả : Tiêu Tương Mỹ Na

Chương : 96/NA

Lượt xem : 358

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Mèo Trắng Cùng Số Ghi Chép

Mèo Trắng Cùng Số Ghi Chép

Tác giả : Nguyệt Bán Đinh

Chương : 19Full

Lượt xem : 351

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Em Là Điều Trân Quý Nhất

Em Là Điều Trân Quý Nhất

Tác giả : Thẩm Tiểu Thất

Chương : 6/NA

Lượt xem : 349

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Mộng Xuân Tùy Tâm Sở Dục

Mộng Xuân Tùy Tâm Sở Dục

Tác giả : Vân Thăng

Chương : 9Full

Lượt xem : 349

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Sủng Thiếp Dưỡng Thành Ký

Sủng Thiếp Dưỡng Thành Ký

Tác giả : Mạt Trà Khúc Kỳ

Chương : 33/NA

Lượt xem : 346

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Độc Thê Của Hoạn Quan Có Thai

Độc Thê Của Hoạn Quan Có Thai

Tác giả : Yên Vĩ Hồ

Chương : 38/NA

Lượt xem : 339

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trùng Sinh Vào Lúc Trước Khi Mất Em

Trùng Sinh Vào Lúc Trước Khi Mất Em

Tác giả : Tôi Là Ai?!

Chương : 12Full

Lượt xem : 338

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết