Sủng

Có 971 truyện

Web truyện - Kế Hoạch Của Bảo Bối: Người Mẹ Này, Con Muốn

Kế Hoạch Của Bảo Bối: Người Mẹ Này, Con Muốn

Tác giả : Quẫn Quẫn Hữu Yêu

Chương : 36/NA

Lượt xem : 679

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nhật Ký Tìm Chồng

Nhật Ký Tìm Chồng

Tác giả : Chích Tại Mộng Lý

Chương : 13Full

Lượt xem : 674

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - THIÊN TÀI TRIỆU HOÁN SƯ

THIÊN TÀI TRIỆU HOÁN SƯ

Tác giả : NHƯỢC TUYẾT TAM THIÊN

Chương : 39/NA

Lượt xem : 671

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Phạn Hậu Hạ Thủ (Sau Khi Ăn Xong Xuống Tay)

Phạn Hậu Hạ Thủ (Sau Khi Ăn Xong Xuống Tay)

Tác giả : Tiển Nê

Chương : 14Full

Lượt xem : 659

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Lui về cổ đại làm Vương Phi

Lui về cổ đại làm Vương Phi

Tác giả : Phác Khánh Đam

Chương : 8/50

Lượt xem : 657

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ta Ở Đại Lý Tự Làm Sủng Vật

Ta Ở Đại Lý Tự Làm Sủng Vật

Tác giả : Mạch Thượng Nhân Như Ngọc

Chương : 196/NA

Lượt xem : 655

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Phượng Quy Vân

Phượng Quy Vân

Tác giả : Hương Phẩm Tử Hồ

Chương : 10Full

Lượt xem : 654

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Lộ Nam Hướng Bắc I

Lộ Nam Hướng Bắc I

Tác giả : Sơ Sáng

Chương : 30Full

Lượt xem : 653

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Muốn Em Thế Nào Cũng Không Đủ

Muốn Em Thế Nào Cũng Không Đủ

Tác giả : Ngô Đồng Hạp Tử

Chương : 22Full

Lượt xem : 651

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Gặp Được Vợ Yêu

Gặp Được Vợ Yêu

Tác giả : Phi Yên

Chương : 12Full

Lượt xem : 650

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Như Xa Mà Lại Như Gần (Như Xa, Như Gần)

Như Xa Mà Lại Như Gần (Như Xa, Như Gần)

Tác giả : Thanh Âm Mạc Ảnh

Chương : 35/NA

Lượt xem : 650

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tử Bi Khúc

Tử Bi Khúc

Tác giả : Võ Anh Thơ

Chương : 39Full

Lượt xem : 645

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nếu Còn Có Ngày Mai - Khoa Tâm Nhi

Nếu Còn Có Ngày Mai - Khoa Tâm Nhi

Tác giả : Khoa Tâm Nhi

Chương : 60Full

Lượt xem : 642

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đại Thần, Bà Xã Anh Đến Rồi!

Đại Thần, Bà Xã Anh Đến Rồi!

Tác giả : Dục Hiểu

Chương : 19Full

Lượt xem : 634

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Sống Lại Cưng Vợ Như Mạng

Sống Lại Cưng Vợ Như Mạng

Tác giả : Thập Vĩ Thố

Chương : 35/NA

Lượt xem : 634

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thủy Dữ Hỏa

Thủy Dữ Hỏa

Tác giả : Chocolat Không Ngọt 1

Chương : 37Full

Lượt xem : 633

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bát Bảo Trang

Bát Bảo Trang

Tác giả : Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

Chương : 108Full

Lượt xem : 630

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Lưới Tình Cố Chấp Yêu

Lưới Tình Cố Chấp Yêu

Tác giả : Nguyệt Quang Vật Ngữ

Chương : 11/10

Lượt xem : 628

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Vì Yêu

Vì Yêu

Tác giả : Phi Yên

Chương : 19Full

Lượt xem : 628

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Harry Potter Đồng Nhân] – Cứu Vớt Kẻ Được Chọn

[Harry Potter Đồng Nhân] – Cứu Vớt Kẻ Được Chọn

Tác giả : Tam Cá Quyển

Chương : 135Full

Lượt xem : 627

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bổn Tướng Bị Câm

Bổn Tướng Bị Câm

Tác giả : Phương Tiểu Hỉ

Chương : 25/NA

Lượt xem : 617

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ca Ca Ngươi... Đừng Như Vậy (Cao H)

Ca Ca Ngươi... Đừng Như Vậy (Cao H)

Tác giả : Tiểu sắc nữ

Chương : 10/NA

Lượt xem : 608

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Phản Diện Công Lược Kế Trong Kế

Phản Diện Công Lược Kế Trong Kế

Tác giả : Linh Linh Thất

Chương : 66/NA

Lượt xem : 607

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tướng Công Chết Trận Đã Trở Lại

Tướng Công Chết Trận Đã Trở Lại

Tác giả : Nở Hoa Không Kết Quả

Chương : 11/NA

Lượt xem : 606

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Sự Hối Hận Của Đế Vương

Sự Hối Hận Của Đế Vương

Tác giả : Ressamee

Chương : 9/NA

Lượt xem : 604

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Khang Hi Trọng Sinh Dưỡng Thái Tử

Khang Hi Trọng Sinh Dưỡng Thái Tử

Tác giả : Phong Tăng

Chương : 77Full

Lượt xem : 602

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cuộc Sống Thường Nhật Của Hi & Lam

Cuộc Sống Thường Nhật Của Hi & Lam

Tác giả : Diệp Linh Chi

Chương : 6/NA

Lượt xem : 597

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trùng Sinh Tiểu Nương Tử Ghi Việc (Ký Sự Của Tiểu Nương Tử)

Trùng Sinh Tiểu Nương Tử Ghi Việc (Ký Sự Của Tiểu Nương Tử)

Tác giả : Vân Nhất Nhất

Chương : 61/NA

Lượt xem : 595

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cô gái tôi từng yêu

Cô gái tôi từng yêu

Tác giả : Katthy Bùi

Chương : 10/NA

Lượt xem : 593

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nữ Phụ Mau Gả Mau Gả A!

Nữ Phụ Mau Gả Mau Gả A!

Tác giả : DocManLau0938

Chương : 15/NA

Lượt xem : 588

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết