Sủng

Có 735 truyện

Web truyện - THIÊN TÀI TRIỆU HOÁN SƯ

THIÊN TÀI TRIỆU HOÁN SƯ

Tác giả : NHƯỢC TUYẾT TAM THIÊN

Chương : 39/NA

Lượt xem : 384

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trở Về Xã Hội Nguyên Thuỷ Đi Làm Ruộng

Trở Về Xã Hội Nguyên Thuỷ Đi Làm Ruộng

Tác giả : Thuỷ Chi Phấn

Chương : 40/NA

Lượt xem : 380

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hạnh Phúc Là Khi Gặp Em

Hạnh Phúc Là Khi Gặp Em

Tác giả : Cố

Chương : 34/NA

Lượt xem : 380

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Vợ Ngốc

Vợ Ngốc

Tác giả : A Bối

Chương : 43/44

Lượt xem : 377

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Điền Viên Mật Sủng (Điền Viên Ngọt Sủng)

Điền Viên Mật Sủng (Điền Viên Ngọt Sủng)

Tác giả : Đông Phương Ngọc Như Ý

Chương : 34/NA

Lượt xem : 376

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ma Cũng Có Tình

Ma Cũng Có Tình

Tác giả : Ngưng Văn

Chương : 36Full

Lượt xem : 373

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Song Sinh Linh Châu Yến Tử Đăng

Song Sinh Linh Châu Yến Tử Đăng

Tác giả : Như Song

Chương : 10/NA

Lượt xem : 368

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Mua Được Nam Bảo Mẫu

Mua Được Nam Bảo Mẫu

Tác giả : Mạc Như Quy

Chương : 8/NA

Lượt xem : 367

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Mỹ Nhân, Sao Sao Đát (Mỹ Nhân, Moah Moah)

Mỹ Nhân, Sao Sao Đát (Mỹ Nhân, Moah Moah)

Tác giả : Tiếu Mị Mị

Chương : 40Full

Lượt xem : 367

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tận Thế Đàn Thú

Tận Thế Đàn Thú

Tác giả : Uyển Tư Không

Chương : 131Full

Lượt xem : 367

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nhật Ký Thay Đổi Quá Khứ Của Tiện Nữ

Nhật Ký Thay Đổi Quá Khứ Của Tiện Nữ

Tác giả : Hanabira

Chương : 5/NA

Lượt xem : 360

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Vì Yêu

Vì Yêu

Tác giả : Phi Yên

Chương : 19Full

Lượt xem : 358

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Yêu Làm Gì?

Yêu Làm Gì?

Tác giả : Bí Suốt Đời

Chương : 13/NA

Lượt xem : 358

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hoa Anh Thảo Muộn

Hoa Anh Thảo Muộn

Tác giả : SUNQINGtheWriter

Chương : 59Full

Lượt xem : 355

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hứa Nhan, Em Chạy Không Thoát!

Hứa Nhan, Em Chạy Không Thoát!

Tác giả : Cải

Chương : 68/69

Lượt xem : 353

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Lous Family Hệ Liệt] - Bộ 3 - Tử Lam

[Lous Family Hệ Liệt] - Bộ 3 - Tử Lam

Tác giả : Lạc Hy

Chương : 35Full

Lượt xem : 351

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ông Xã Tôi Là Diêm Vương

Ông Xã Tôi Là Diêm Vương

Tác giả : Ninh Hiểu Nguyệt

Chương : 6/NA

Lượt xem : 351

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cô Vợ Của Tổng Giám Đốc Lãnh Khốc

Cô Vợ Của Tổng Giám Đốc Lãnh Khốc

Tác giả : Thủy Nha_Hoa hoa công tử

Chương : 6/NA

Lượt xem : 347

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Không Gian Truyền Thừa

Không Gian Truyền Thừa

Tác giả : Yêu Tinh Zombie

Chương : 31/NA

Lượt xem : 341

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Dạ Ninh vương phi

Dạ Ninh vương phi

Tác giả : Vân Lãnh Nguyệt

Chương : 9/NA

Lượt xem : 338

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Anh Trai VS Em Gái

Anh Trai VS Em Gái

Tác giả : Trà Trà Hảo Manh

Chương : 33Full

Lượt xem : 338

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đại Thần, Bà Xã Anh Đến Rồi!

Đại Thần, Bà Xã Anh Đến Rồi!

Tác giả : Dục Hiểu

Chương : 19Full

Lượt xem : 337

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nhạc Gia Đích Nữ: Liệt Nữ Sợ Triền Lang

Nhạc Gia Đích Nữ: Liệt Nữ Sợ Triền Lang

Tác giả : Lạc Tiểu Nguyên

Chương : 16/NA

Lượt xem : 327

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ác Ma Bảo Bối

Ác Ma Bảo Bối

Tác giả : Thất Liêm Tinh

Chương : 15Full

Lượt xem : 321

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Kế Hoạch Của Bảo Bối: Người Mẹ Này, Con Muốn

Kế Hoạch Của Bảo Bối: Người Mẹ Này, Con Muốn

Tác giả : Quẫn Quẫn Hữu Yêu

Chương : 27/NA

Lượt xem : 321

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Yêu Nhau Sáu Năm, Bạn Trai Cũ Hỏi Tôi Là Ai Còn Kéo Đen Tôi

Yêu Nhau Sáu Năm, Bạn Trai Cũ Hỏi Tôi Là Ai Còn Kéo Đen Tôi

Tác giả : Tiểu Việt Nhi

Chương : 22Full

Lượt xem : 320

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đế Sủng

Đế Sủng

Tác giả : Mão Liên

Chương : 10/NA

Lượt xem : 317

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nam Thứ Yêu Nam Chính

Nam Thứ Yêu Nam Chính

Tác giả : Duy Quân Nặc

Chương : 35Full

Lượt xem : 315

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tri Huyện Bị Ép Gả Lấy Chồng

Tri Huyện Bị Ép Gả Lấy Chồng

Tác giả : Vũ Anh Tuyết

Chương : 30Full

Lượt xem : 314

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đích Nữ Nhà Nghèo

Đích Nữ Nhà Nghèo

Tác giả : Bán Phở Heo (Phần Bì Trư)

Chương : 28Full

Lượt xem : 312

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết