Sủng

Có 627 truyện

Web truyện - Trò Chơi Tình Ái: Bà Xã, Em Đợi Đấy!

Trò Chơi Tình Ái: Bà Xã, Em Đợi Đấy!

Tác giả : Ngọc Diệp

Chương : 6/NA

Lượt xem : 174

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ác Ma Bảo Bối

Ác Ma Bảo Bối

Tác giả : Thất Liêm Tinh

Chương : 15Full

Lượt xem : 173

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nhưng Mà Ta Rất Ôn Nhu

Nhưng Mà Ta Rất Ôn Nhu

Tác giả : Nhất Mai Xoa Cụ

Chương : 11Full

Lượt xem : 172

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Lời Nguyền Không Hạnh Phúc

Lời Nguyền Không Hạnh Phúc

Tác giả : Lee Ryna

Chương : 4/NA

Lượt xem : 170

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tướng Công Vốn Là Nữ Hồng Trang

Tướng Công Vốn Là Nữ Hồng Trang

Tác giả : Thiên Kim Phiến

Chương : 4/NA

Lượt xem : 168

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Độc Sủng Tùy Tùng Vương Phi

Độc Sủng Tùy Tùng Vương Phi

Tác giả : Hàm Tiểu Ngu

Chương : 55/NA

Lượt xem : 167

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ngoảnh Đầu Nói Yêu Anh

Ngoảnh Đầu Nói Yêu Anh

Tác giả : Độc Cô Yên Dĩ

Chương : 13/NA

Lượt xem : 166

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - May Mắn Câu Được Một Ngốc Thần

May Mắn Câu Được Một Ngốc Thần

Tác giả : Sắc Yêu Nữ

Chương : 9/NA

Lượt xem : 164

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Mạc Lăng Liễu Cổ

Mạc Lăng Liễu Cổ

Tác giả : Phương Tiểu Hỉ

Chương : 6/NA

Lượt xem : 161

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Điền Viên Mật Sủng (Điền Viên Ngọt Sủng)

Điền Viên Mật Sủng (Điền Viên Ngọt Sủng)

Tác giả : Đông Phương Ngọc Như Ý

Chương : 25/NA

Lượt xem : 158

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tiểu Thiếp Không Dễ Làm

Tiểu Thiếp Không Dễ Làm

Tác giả : Đào Giai Nhân

Chương : 88/NA

Lượt xem : 153

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Vương Gia Mau Lại Đây

Vương Gia Mau Lại Đây

Tác giả : Nam Thiên Cung

Chương : 93Full

Lượt xem : 153

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thỏ Lười Chỉ Ăn Cỏ Quanh Hang

Thỏ Lười Chỉ Ăn Cỏ Quanh Hang

Tác giả : Tố Ngọc

Chương : 27Full

Lượt xem : 152

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Phi Cùng Trò Đùa, Phúc Hắc Tiểu Manh Phi

Phi Cùng Trò Đùa, Phúc Hắc Tiểu Manh Phi

Tác giả : Tiểu Thụ

Chương : 6/NA

Lượt xem : 151

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Kế Hoạch Của Bảo Bối: Người Mẹ Này, Con Muốn

Kế Hoạch Của Bảo Bối: Người Mẹ Này, Con Muốn

Tác giả : Quẫn Quẫn Hữu Yêu

Chương : 19/NA

Lượt xem : 150

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Mèo Trắng Cùng Số Ghi Chép

Mèo Trắng Cùng Số Ghi Chép

Tác giả : Nguyệt Bán Đinh

Chương : 19Full

Lượt xem : 149

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Khi Người Đàn Ông Yêu

Khi Người Đàn Ông Yêu

Tác giả : Tử Thanh Du

Chương : 15/NA

Lượt xem : 149

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Vương Bài Quân Bỉ: Ông Xã Kiêu Ngạo Sủng Có Thời Hạn

Vương Bài Quân Bỉ: Ông Xã Kiêu Ngạo Sủng Có Thời Hạn

Tác giả : Tiêu Tương Mỹ Na

Chương : 20/NA

Lượt xem : 148

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Anh Trai VS Em Gái

Anh Trai VS Em Gái

Tác giả : Trà Trà Hảo Manh

Chương : 33Full

Lượt xem : 145

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thiểm Hôn Kiều Thê: Ông Xã Cực Sủng

Thiểm Hôn Kiều Thê: Ông Xã Cực Sủng

Tác giả : Mộc Y Y

Chương : 101/NA

Lượt xem : 143

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Gia Đình Đa Tài

Gia Đình Đa Tài

Tác giả : Tầm Ngọc

Chương : 12/NA

Lượt xem : 141

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Manh Hệ Tướng Công

Manh Hệ Tướng Công

Tác giả : Hạnh Diệu Vị Văn

Chương : 69Full

Lượt xem : 141

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Quy Tắc Ngầm Cùng Ảnh Đế

Quy Tắc Ngầm Cùng Ảnh Đế

Tác giả : Hàn Tử Tiêu

Chương : 3/NA

Lượt xem : 140

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Khóa Nhạc Định Mệnh

Khóa Nhạc Định Mệnh

Tác giả : Linh Vy

Chương : 6/NA

Lượt xem : 139

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Động Lòng

Động Lòng

Tác giả : Tử Phi Ngư

Chương : 42Full

Lượt xem : 137

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Rào Cản Hận Thù

Rào Cản Hận Thù

Tác giả : Bạch Kiều

Chương : 4/NA

Lượt xem : 136

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thủ Trưởng Đại Nhân Sao Có Thể Không Có Hình Tượng Như Thế

Thủ Trưởng Đại Nhân Sao Có Thể Không Có Hình Tượng Như Thế

Tác giả : Giả Minh Huyền

Chương : 24/NA

Lượt xem : 136

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cô Vợ Tuyệt Sắc Của Tổng Tài Cuồng Bạo

Cô Vợ Tuyệt Sắc Của Tổng Tài Cuồng Bạo

Tác giả : Thanh Xuân

Chương : 10/NA

Lượt xem : 134

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tầm Mộng Thái Hồ: Túy Cô Tô

Tầm Mộng Thái Hồ: Túy Cô Tô

Tác giả : Bích Loa Xuân

Chương : 34/NA

Lượt xem : 133

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Sủng Thiếp Dưỡng Thành Ký

Sủng Thiếp Dưỡng Thành Ký

Tác giả : Mạt Trà Khúc Kỳ

Chương : 30/NA

Lượt xem : 132

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết