Sủng

Có 406 truyện

Web truyện - Sắc Nữ Khác Biệt

Sắc Nữ Khác Biệt

Tác giả : Diamond Amity

Chương : 1/NA

Lượt xem : 17

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tầm Mộng Thái Hồ: Túy Cô Tô

Tầm Mộng Thái Hồ: Túy Cô Tô

Tác giả : Bích Loa Xuân

Chương : 3/NA

Lượt xem : 16

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Võng Du Chi Tổng Tài Là Người Yêu

Võng Du Chi Tổng Tài Là Người Yêu

Tác giả : Diệc Chung Nhân

Chương : 2/32

Lượt xem : 14

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Vợ Ngốc

Vợ Ngốc

Tác giả : A Bối

Chương : 43/44

Lượt xem : 14

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trùng Sinh Tiểu Nương Tử Ghi Việc

Trùng Sinh Tiểu Nương Tử Ghi Việc

Tác giả : Vân Nhất Nhất

Chương : 1/NA

Lượt xem : 10

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đồng Phục Cùng Áo Cưới

Đồng Phục Cùng Áo Cưới

Tác giả : Lục Dược

Chương : 5/NA

Lượt xem : 9

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thuê Nhà Cả Đời, Được Không Bà Chủ?

Thuê Nhà Cả Đời, Được Không Bà Chủ?

Tác giả : Aidibangtam

Chương : 20/NA

Lượt xem : 9

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Công Lược Những Cô Gái Đó

Công Lược Những Cô Gái Đó

Tác giả : Cao thủ liêu muội 94

Chương : 2/NA

Lượt xem : 9

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Không Có Em Thanh Xuân Của Anh Mãi Mãi Không Trọn Vẹn

Không Có Em Thanh Xuân Của Anh Mãi Mãi Không Trọn Vẹn

Tác giả : Văn Hi

Chương : 4/NA

Lượt xem : 8

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Vợ Yêu Cưới Trước Sủng Sau

Vợ Yêu Cưới Trước Sủng Sau

Tác giả : Mỹ Tiêu

Chương : 3/NA

Lượt xem : 5

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Chào Buổi Sáng Phòng Chính Đại Nhân

Chào Buổi Sáng Phòng Chính Đại Nhân

Tác giả : Hoa Nhật Phi

Chương : 8/171

Lượt xem : 5

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ông Xã Là Trung Khuyển

Ông Xã Là Trung Khuyển

Tác giả : Thập Vĩ Thố

Chương : 3/NA

Lượt xem : 4

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Một Ngàn Linh Một Loại Phu Quân

Một Ngàn Linh Một Loại Phu Quân

Tác giả : Hạnh Dao Vị Vãn

Chương : 3/NA

Lượt xem : 4

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hôn Phu Quá Nhiều - Chạng Vạng

Hôn Phu Quá Nhiều - Chạng Vạng

Tác giả : Chạng Vạng

Chương : 4/NA

Lượt xem : 4

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nữ Tôn Chi Hi Viên

Nữ Tôn Chi Hi Viên

Tác giả : Dạ Tử Vũ

Chương : 2/NA

Lượt xem : 3

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết