Sủng

Có 943 truyện

Web truyện - Sủng Lâu Sẽ Thành Hôn

Sủng Lâu Sẽ Thành Hôn

Tác giả : Túy Hậu Ngư Ca

Chương : 34/58

Lượt xem : 1,047

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Sắc Khí Tràn Đầy

Sắc Khí Tràn Đầy

Tác giả : Đàn Sinh

Chương : 177/NA

Lượt xem : 1,022

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hoàng Sủng

Hoàng Sủng

Tác giả : Khai Hoa Bất Kết Quả

Chương : 101/102

Lượt xem : 1,019

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Mẹ Kế Là Nam Nhân

Mẹ Kế Là Nam Nhân

Tác giả : Sao Tử Mân Côi

Chương : 23Full

Lượt xem : 999

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trái Tim Loạn Nhịp

Trái Tim Loạn Nhịp

Tác giả : Thời Câm

Chương : 100Full

Lượt xem : 983

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Chân Ái

Chân Ái

Tác giả : Hàn Hạ

Chương : 33/NA

Lượt xem : 981

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Chứng Kiến Thần Thám

Chứng Kiến Thần Thám

Tác giả : Tưởng Du Nguyên

Chương : 93/NA

Lượt xem : 979

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Quận Vương Phi Phúc Hắc

Quận Vương Phi Phúc Hắc

Tác giả : Mạn Diệu Du Ly

Chương : 25/NA

Lượt xem : 979

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Độc Sủng Tùy Tùng Vương Phi

Độc Sủng Tùy Tùng Vương Phi

Tác giả : Hàm Tiểu Ngu

Chương : 97/NA

Lượt xem : 968

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tiểu Hà Bạng

Tiểu Hà Bạng

Tác giả : Minh Triều Trung Mộng

Chương : 10Full

Lượt xem : 968

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đại Boss Có Quyền Ngược Em

Đại Boss Có Quyền Ngược Em

Tác giả : thuytinh103

Chương : 132Full

Lượt xem : 955

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Danh Môn Độc Sủng

Danh Môn Độc Sủng

Tác giả : Hoa Đào Dẫn

Chương : 84Full

Lượt xem : 951

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nhất Kiến Chung Tình - Bạch Cốt Tinh

Nhất Kiến Chung Tình - Bạch Cốt Tinh

Tác giả : Bạch Cốt Tinh

Chương : 18Full

Lượt xem : 949

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trợ Lý Nhỏ Của Big Bang

Trợ Lý Nhỏ Của Big Bang

Tác giả : Hoa Sơn Trà

Chương : 36/NA

Lượt xem : 947

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nhật Ký Tái Hôn

Nhật Ký Tái Hôn

Tác giả : Thần Vụ Quang

Chương : 9/NA

Lượt xem : 946

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Màn Đêm Cuồng Loạn

Màn Đêm Cuồng Loạn

Tác giả : Mộc Tử Nhân

Chương : 21Full

Lượt xem : 943

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trưởng Thôn Là Đóa Kiều Hoa

Trưởng Thôn Là Đóa Kiều Hoa

Tác giả : Vương Vượng Vượng

Chương : 26/NA

Lượt xem : 941

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Phù Sinh Nhất Mộng

Phù Sinh Nhất Mộng

Tác giả : Thủy Gian Bố Oa Oa

Chương : 13Full

Lượt xem : 939

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Mạt Thế Chi Khô Lâu Nắm Quyền

Mạt Thế Chi Khô Lâu Nắm Quyền

Tác giả : Tàn Dương Phi Tuyết

Chương : 70Full

Lượt xem : 930

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trọng Sinh Vị Lai Chi Vương Đích Kỳ Lân

Trọng Sinh Vị Lai Chi Vương Đích Kỳ Lân

Tác giả : Thu Lăng

Chương : 71Full

Lượt xem : 928

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Manh Sủng Liệt Thê

Manh Sủng Liệt Thê

Tác giả : Thược Thi Khấu

Chương : 59Full

Lượt xem : 927

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Sủng Hôn Đệ Nhất Thế Kỷ: Ông Xã Hôn Rất Sâu

Sủng Hôn Đệ Nhất Thế Kỷ: Ông Xã Hôn Rất Sâu

Tác giả : Hoa Dung Nguyệt Hạ

Chương : 121/NA

Lượt xem : 926

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ta Cho Ngươi Xem Một Bảo Bối

Ta Cho Ngươi Xem Một Bảo Bối

Tác giả : Nguyệt Bán Đinh

Chương : 26/29

Lượt xem : 920

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Anh Đây Cóc Sợ Vợ

Anh Đây Cóc Sợ Vợ

Tác giả : Bán Hạ Lương Lương

Chương : 41/NA

Lượt xem : 919

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Điều Bác Sĩ Muốn

Điều Bác Sĩ Muốn

Tác giả : Tô Thụ

Chương : 33Full

Lượt xem : 918

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nữ Vương Mommy Giá Lâm

Nữ Vương Mommy Giá Lâm

Tác giả : Tề Thành Côn

Chương : 192/NA

Lượt xem : 915

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Người Mới Tức Giận

Người Mới Tức Giận

Tác giả : Tinh Oánh Tinh Oánh

Chương : 62Full

Lượt xem : 912

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tân Hôn Ác Liệt

Tân Hôn Ác Liệt

Tác giả : Thanh Xuân

Chương : 38/NA

Lượt xem : 907

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tả Thật Thế Giới Phái Mary Sue

Tả Thật Thế Giới Phái Mary Sue

Tác giả : Lữ Thiên Dật

Chương : 50Full

Lượt xem : 886

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết