Sủng

Có 627 truyện

Web truyện - Truyền Kỳ Tôm Hùm – Duyên Gặp Một Lần

Truyền Kỳ Tôm Hùm – Duyên Gặp Một Lần

Tác giả : Silentcarol

Chương : 45Full

Lượt xem : 396

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cuộc Sống Thường Nhật Của Hi & Lam

Cuộc Sống Thường Nhật Của Hi & Lam

Tác giả : Diệp Linh Chi

Chương : 6/NA

Lượt xem : 396

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thuyết Tiến Hóa Khi Bạn Gái Tôi Là Zoombie

Thuyết Tiến Hóa Khi Bạn Gái Tôi Là Zoombie

Tác giả : Mặc Nhãn Miêu Giả

Chương : 44/NA

Lượt xem : 395

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cô gái tôi từng yêu

Cô gái tôi từng yêu

Tác giả : Katthy Bùi

Chương : 10/NA

Lượt xem : 395

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Phạn Hậu Hạ Thủ (Sau Khi Ăn Xong Xuống Tay)

Phạn Hậu Hạ Thủ (Sau Khi Ăn Xong Xuống Tay)

Tác giả : Tiển Nê

Chương : 14Full

Lượt xem : 391

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trùng Sinh Tiểu Nương Tử Ghi Việc (Ký Sự Của Tiểu Nương Tử)

Trùng Sinh Tiểu Nương Tử Ghi Việc (Ký Sự Của Tiểu Nương Tử)

Tác giả : Vân Nhất Nhất

Chương : 58/NA

Lượt xem : 388

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Khang Hi Trọng Sinh Dưỡng Thái Tử

Khang Hi Trọng Sinh Dưỡng Thái Tử

Tác giả : Phong Tăng

Chương : 77Full

Lượt xem : 388

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Song Lạc

Song Lạc

Tác giả : Trạch Nữ Giác Lạc

Chương : 9Full

Lượt xem : 386

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Người Tôi Yêu

Người Tôi Yêu

Tác giả : Minh Khai Dạ Hợp

Chương : 54Full

Lượt xem : 385

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nữ Phụ! Đừng Mong Trốn Khỏi Chúng Ta

Nữ Phụ! Đừng Mong Trốn Khỏi Chúng Ta

Tác giả : LinhLinh103

Chương : 6/NA

Lượt xem : 385

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bạo Tiếu Sủng Phi: Gia Gia Ta Chờ Ngươi Bỏ Vợ (Song Thế Sủng Phi)

Bạo Tiếu Sủng Phi: Gia Gia Ta Chờ Ngươi Bỏ Vợ (Song Thế Sủng Phi)

Tác giả : Phạm Khuyết

Chương : 19/NA

Lượt xem : 380

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Phượng Quy Vân

Phượng Quy Vân

Tác giả : Hương Phẩm Tử Hồ

Chương : 10Full

Lượt xem : 374

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Vương Tước Độc Chiếm Bảo Bối

Vương Tước Độc Chiếm Bảo Bối

Tác giả : Vân Đóa

Chương : 11/NA

Lượt xem : 373

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Kẻ Hai Mặt

Kẻ Hai Mặt

Tác giả : Lục Manh Tinh

Chương : 68Full

Lượt xem : 367

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cả Nước Đều Biết Tôi Rất Moe

Cả Nước Đều Biết Tôi Rất Moe

Tác giả : Hội Phi Đích Tây Qua

Chương : 19/NA

Lượt xem : 365

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Yêu Phải Một Con Mèo

Yêu Phải Một Con Mèo

Tác giả : Lâm tử tự

Chương : 11Full

Lượt xem : 364

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Sự Hối Hận Của Đế Vương

Sự Hối Hận Của Đế Vương

Tác giả : Ressamee

Chương : 9/NA

Lượt xem : 361

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Rất Yêu Anh

Rất Yêu Anh

Tác giả : Sơ Ảnh Lưu Ly

Chương : 9Full

Lượt xem : 357

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Phượng Hoàng Lưu Lạc

Phượng Hoàng Lưu Lạc

Tác giả : Nhược Tình

Chương : 10Full

Lượt xem : 351

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Mật Tình - Tổng Tài Giả Ngốc Cấm Dụ Dỗ!

Mật Tình - Tổng Tài Giả Ngốc Cấm Dụ Dỗ!

Tác giả : Uyên Tố Tố

Chương : 15/NA

Lượt xem : 348

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Chuyện Tình Ở Thư Viện

Chuyện Tình Ở Thư Viện

Tác giả : Tiểu Yêu Tử

Chương : 32Full

Lượt xem : 341

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Eo Thon Nhỏ

Eo Thon Nhỏ

Tác giả : Khương Chi Ngư

Chương : 47/NA

Lượt xem : 337

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Độc Hậu Ở Trên, Trẫm Ở Dưới!

Độc Hậu Ở Trên, Trẫm Ở Dưới!

Tác giả : Phong Vân Tiểu Yêu

Chương : 123Full

Lượt xem : 332

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Mua Được Nam Bảo Mẫu

Mua Được Nam Bảo Mẫu

Tác giả : Mạc Như Quy

Chương : 8/NA

Lượt xem : 330

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [XK] Lui về cổ đại làm Vương Phi

[XK] Lui về cổ đại làm Vương Phi

Tác giả : Phác Nhi_995

Chương : 8/50

Lượt xem : 326

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Mỹ Nhân, Sao Sao Đát (Mỹ Nhân, Moah Moah)

Mỹ Nhân, Sao Sao Đát (Mỹ Nhân, Moah Moah)

Tác giả : Tiếu Mị Mị

Chương : 40Full

Lượt xem : 318

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trở Về Xã Hội Nguyên Thuỷ Đi Làm Ruộng

Trở Về Xã Hội Nguyên Thuỷ Đi Làm Ruộng

Tác giả : Thuỷ Chi Phấn

Chương : 40/NA

Lượt xem : 316

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cô Vợ Của Tổng Giám Đốc Lãnh Khốc

Cô Vợ Của Tổng Giám Đốc Lãnh Khốc

Tác giả : Thủy Nha_Hoa hoa công tử

Chương : 6/NA

Lượt xem : 316

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ca Ca Ngươi... Đừng Như Vậy (Cao H)

Ca Ca Ngươi... Đừng Như Vậy (Cao H)

Tác giả : Tiểu sắc nữ

Chương : 10/NA

Lượt xem : 314

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Song Sinh Linh Châu Yến Tử Đăng

Song Sinh Linh Châu Yến Tử Đăng

Tác giả : Như Song

Chương : 10/NA

Lượt xem : 310

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết