Sủng

Có 817 truyện

Web truyện - Anh ~ Em Muốn Ngủ Với Anh!

Anh ~ Em Muốn Ngủ Với Anh!

Tác giả : Bảo Đường Đường

Chương : 29Full

Lượt xem : 917

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Duyên Phận Kiêu Ngạo

Duyên Phận Kiêu Ngạo

Tác giả : Lâm Mỵ Mỵ

Chương : 27/NA

Lượt xem : 907

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ngô Gia Kiều Thê

Ngô Gia Kiều Thê

Tác giả : Mạt Trà Khúc Kỳ

Chương : 125/NA

Lượt xem : 900

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tiểu Hà Bạng

Tiểu Hà Bạng

Tác giả : Minh Triều Trung Mộng

Chương : 10Full

Lượt xem : 900

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Chỉ Cần Là Anh

Chỉ Cần Là Anh

Tác giả : Cố

Chương : 30/33

Lượt xem : 884

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Em Cứ Chạy, Tôi Đuổi Theo

Em Cứ Chạy, Tôi Đuổi Theo

Tác giả : Tử Ân

Chương : 35/NA

Lượt xem : 881

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Mật Tình - Tổng Tài Giả Ngốc Cấm Dụ Dỗ!

Mật Tình - Tổng Tài Giả Ngốc Cấm Dụ Dỗ!

Tác giả : Uyên Tố Tố

Chương : 39/NA

Lượt xem : 876

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Mẹ Kế Là Nam Nhân

Mẹ Kế Là Nam Nhân

Tác giả : Sao Tử Mân Côi

Chương : 23Full

Lượt xem : 867

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Mối Tình Đầu Nghịch Tập Hệ Thống

Mối Tình Đầu Nghịch Tập Hệ Thống

Tác giả : Quân Tịch Nhược

Chương : 126Full

Lượt xem : 862

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hoàn Khố Đế Phi

Hoàn Khố Đế Phi

Tác giả : Mặc Linh

Chương : 45/NA

Lượt xem : 857

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bụi Gai Hoa Viên (Vườn Gai)

Bụi Gai Hoa Viên (Vườn Gai)

Tác giả : Y Sắc

Chương : 77Full

Lượt xem : 852

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đừng Chạm Vào Cậu Ấy

Đừng Chạm Vào Cậu Ấy

Tác giả : King Corn

Chương : 37/NA

Lượt xem : 849

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bệnh Khí Mười Năm

Bệnh Khí Mười Năm

Tác giả : Hiểu thái gia

Chương : 33Full

Lượt xem : 847

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)

Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)

Tác giả : Công Tử Diễn

Chương : 1651Full

Lượt xem : 841

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tả Thật Thế Giới Phái Mary Sue

Tả Thật Thế Giới Phái Mary Sue

Tác giả : Lữ Thiên Dật

Chương : 50Full

Lượt xem : 840

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Chí Tôn Hắc Y: Nghịch Thiên Cuồng Phi, Đến Đấu Một Trận

Chí Tôn Hắc Y: Nghịch Thiên Cuồng Phi, Đến Đấu Một Trận

Tác giả : Nhất Thế Phong Lưu

Chương : 36/NA

Lượt xem : 828

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trợ Lý Nhỏ Của Big Bang

Trợ Lý Nhỏ Của Big Bang

Tác giả : Hoa Sơn Trà

Chương : 36/NA

Lượt xem : 828

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cô Vợ Bất Ngờ Của Tổng Tài Lãnh Khốc

Cô Vợ Bất Ngờ Của Tổng Tài Lãnh Khốc

Tác giả : Đỗ Thanh Phương Anh

Chương : 35/NA

Lượt xem : 823

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hoàng Sủng

Hoàng Sủng

Tác giả : Khai Hoa Bất Kết Quả

Chương : 101/102

Lượt xem : 821

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Khổng Tước Thích Khóc

Khổng Tước Thích Khóc

Tác giả : Sơn u Quân

Chương : 20Full

Lượt xem : 814

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Quận Vương Phi Phúc Hắc

Quận Vương Phi Phúc Hắc

Tác giả : Mạn Diệu Du Ly

Chương : 25/NA

Lượt xem : 812

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Manh Sủng Liệt Thê

Manh Sủng Liệt Thê

Tác giả : Thược Thi Khấu

Chương : 59Full

Lượt xem : 808

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bà Xã Ngọt Ngào Đáng Yêu: Lệ Thiếu Sủng Tận Trời

Bà Xã Ngọt Ngào Đáng Yêu: Lệ Thiếu Sủng Tận Trời

Tác giả : Lục Khinh Quân

Chương : 78/NA

Lượt xem : 806

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Người Mới Tức Giận

Người Mới Tức Giận

Tác giả : Tinh Oánh Tinh Oánh

Chương : 62Full

Lượt xem : 797

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Gian Nịnh Quốc Sư Yêu Tà Thê

Gian Nịnh Quốc Sư Yêu Tà Thê

Tác giả : Nhược Thủy Lưu Ly

Chương : 98/NA

Lượt xem : 797

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Chân Ái

Chân Ái

Tác giả : Hàn Hạ

Chương : 33/NA

Lượt xem : 796

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Độc Sủng Tùy Tùng Vương Phi

Độc Sủng Tùy Tùng Vương Phi

Tác giả : Hàm Tiểu Ngu

Chương : 95/NA

Lượt xem : 795

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Eo Thon Nhỏ

Eo Thon Nhỏ

Tác giả : Khương Chi Ngư

Chương : 75Full

Lượt xem : 794

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Điều Bác Sĩ Muốn

Điều Bác Sĩ Muốn

Tác giả : Tô Thụ

Chương : 33Full

Lượt xem : 792

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Mạt Thế Chi Khô Lâu Nắm Quyền

Mạt Thế Chi Khô Lâu Nắm Quyền

Tác giả : Tàn Dương Phi Tuyết

Chương : 70Full

Lượt xem : 792

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết