Sắc

Có 528 truyện

Web truyện - Thầy Giáo Ác Ma

Thầy Giáo Ác Ma

Tác giả : Cổ Nhuận

Chương : 10Full

Lượt xem : 3,152

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trọng Sinh Truy Mỹ Ký

Trọng Sinh Truy Mỹ Ký

Tác giả : Ngư Nhân Nhị Đại

Chương : 630/NA

Lượt xem : 3,146

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hộ Hoa Cao Thủ Tại Đô Thị

Hộ Hoa Cao Thủ Tại Đô Thị

Tác giả : Tâm Tại Lưu Lãng

Chương : 1475Full

Lượt xem : 3,119

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hoàn Khố Đệ Tử

Hoàn Khố Đệ Tử

Tác giả : Hắc Oa

Chương : 217/NA

Lượt xem : 3,117

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nữ Phụ Xuyên Không Nghịch Chuyển Tình Thế

Nữ Phụ Xuyên Không Nghịch Chuyển Tình Thế

Tác giả : Lạc Chi Lan

Chương : 12/NA

Lượt xem : 3,117

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bắt Được Trượng Phu Như Ý

Bắt Được Trượng Phu Như Ý

Tác giả : Thất Quý

Chương : 26Full

Lượt xem : 3,070

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nữ Dâm Tặc Háo Sắc

Nữ Dâm Tặc Háo Sắc

Tác giả : Dã Nhân Bất Lưu Danh

Chương : 52Full

Lượt xem : 3,052

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đô Thị Tà Tu

Đô Thị Tà Tu

Tác giả : Lưu Manh Điên Cuồng

Chương : 113/NA

Lượt xem : 3,033

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Xùy Xùy, Các Nam Chính Mau Tránh Ra

Xùy Xùy, Các Nam Chính Mau Tránh Ra

Tác giả : Yên Nhiên

Chương : 54/NA

Lượt xem : 2,998

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Xuyên Qua Ta Là Hoàng Hậu Thất Sủng

Xuyên Qua Ta Là Hoàng Hậu Thất Sủng

Tác giả : Song Ngư Đại Nhân

Chương : 52/NA

Lượt xem : 2,985

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cận Chiến Bảo Tiêu

Cận Chiến Bảo Tiêu

Tác giả : Phù Sinh Mộng Đoạn

Chương : 323/NA

Lượt xem : 2,936

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Phong Lưu

Phong Lưu

Tác giả : Ngũ Lang Thúc

Chương : 481/NA

Lượt xem : 2,925

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hà Tần Hợp Lý

Hà Tần Hợp Lý

Tác giả : Hàm Yên

Chương : 62/NA

Lượt xem : 2,913

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Mẹ Nó, Em Trốn Không Thoát Đâu!

Mẹ Nó, Em Trốn Không Thoát Đâu!

Tác giả : Trà Muộn

Chương : 7/NA

Lượt xem : 2,907

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cha Nuôi Biến Thái

Cha Nuôi Biến Thái

Tác giả : tuongveiii

Chương : 24Full

Lượt xem : 2,887

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đối Loạn Nghịch Luân

Đối Loạn Nghịch Luân

Tác giả : Pé Chồn Prsent

Chương : 23Full

Lượt xem : 2,875

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Kỳ Thật, Cây Lim Có Thể Dựa

Kỳ Thật, Cây Lim Có Thể Dựa

Tác giả : Đông Bôn Tây Cố

Chương : 47/NA

Lượt xem : 2,846

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Dục Uyển

Dục Uyển

Tác giả : Mac Lam Hue

Chương : 80/NA

Lượt xem : 2,808

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thanh Mai Muốn Trèo Tường

Thanh Mai Muốn Trèo Tường

Tác giả : Lạc Mạc Thiển Thiển Slivia

Chương : 84/93

Lượt xem : 2,794

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cậu Là Nam Tớ Vẫn Yêu (Phần 2)

Cậu Là Nam Tớ Vẫn Yêu (Phần 2)

Tác giả : Angelina

Chương : 165Full

Lượt xem : 2,789

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Sỹ Đồ Phong Lưu

Sỹ Đồ Phong Lưu

Tác giả : Đoạn Nhận Thiên Thai

Chương : 644/NA

Lượt xem : 2,776

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Dụ Dỗ Tiểu Hồ Ly

Dụ Dỗ Tiểu Hồ Ly

Tác giả : Nga My

Chương : 253/NA

Lượt xem : 2,765

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ái Phi Tuyệt Sắc Của Thần Bí Vương Gia

Ái Phi Tuyệt Sắc Của Thần Bí Vương Gia

Tác giả : Đạm Nguỵêt Tân Lương

Chương : 247/NA

Lượt xem : 2,736

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Siêu Cấp Gia Đinh

Siêu Cấp Gia Đinh

Tác giả : Tử Vi

Chương : 532/NA

Lượt xem : 2,728

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tuyệt Ái Nô Phi

Tuyệt Ái Nô Phi

Tác giả : Cận Niên

Chương : 168/NA

Lượt xem : 2,724

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cưng Chiều Bà Xã Siêu Sao: Vợ Yêu Của Tổng Giám Đốc Cuồng Dã

Cưng Chiều Bà Xã Siêu Sao: Vợ Yêu Của Tổng Giám Đốc Cuồng Dã

Tác giả : Ngôn Ái

Chương : 12/NA

Lượt xem : 2,715

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Xà Vương Hôn Tân Nương

Xà Vương Hôn Tân Nương

Tác giả : Khải Ly

Chương : 35/NA

Lượt xem : 2,710

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Mùa Đông Sẽ Về

Mùa Đông Sẽ Về

Tác giả : Tử Nguyệt Liên

Chương : 88/85

Lượt xem : 2,676

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bóng Sói Hú

Bóng Sói Hú

Tác giả : Ngã Nguyện Thừa Phong

Chương : 71/72

Lượt xem : 2,670

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thị Ngược Thành Tính

Thị Ngược Thành Tính

Tác giả : Đệ Lục

Chương : 197Full

Lượt xem : 2,614

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết