Loading...

Sắc

Có 577 truyện

Web truyện - Hoàng Hậu, Trẫm Muốn Thị Tẩm

Hoàng Hậu, Trẫm Muốn Thị Tẩm

Tác giả : Tuần Thảo

Chương : 52/NA

Lượt xem : 3,846

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trọng Sinh Truy Mỹ Ký

Trọng Sinh Truy Mỹ Ký

Tác giả : Ngư Nhân Nhị Đại

Chương : 630/NA

Lượt xem : 3,829

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tổng Giám Đốc Đào Hoa Xin Cẩn Thận

Tổng Giám Đốc Đào Hoa Xin Cẩn Thận

Tác giả : Tiền Tiểu Bạch

Chương : 257/NA

Lượt xem : 3,766

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ma Đô

Ma Đô

Tác giả : Hồ Thập Tam

Chương : 109/NA

Lượt xem : 3,750

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Dục Uyển

Dục Uyển

Tác giả : Mac Lam Hue

Chương : 80/NA

Lượt xem : 3,736

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Mẹ Nó, Em Trốn Không Thoát Đâu!

Mẹ Nó, Em Trốn Không Thoát Đâu!

Tác giả : Trà Muộn

Chương : 7/NA

Lượt xem : 3,715

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ông Xã Khó Hiểu

Ông Xã Khó Hiểu

Tác giả : Lâm Tuyết Nhi

Chương : 10/NA

Lượt xem : 3,695

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Độc Chiếm Người Tình Ngọt Ngào

Độc Chiếm Người Tình Ngọt Ngào

Tác giả : Hạ Vũ

Chương : 12Full

Lượt xem : 3,683

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ẩn Sát

Ẩn Sát

Tác giả : Phẫn Nộ Đích Hương Tiêu

Chương : 665/NA

Lượt xem : 3,679

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Xuyên Qua Ta Là Hoàng Hậu Thất Sủng

Xuyên Qua Ta Là Hoàng Hậu Thất Sủng

Tác giả : Song Ngư Đại Nhân

Chương : 52/NA

Lượt xem : 3,679

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Lão Công Thao Nhẹ Nhàng Thôi

Lão Công Thao Nhẹ Nhàng Thôi

Tác giả : Miêu Tiểu Miêu

Chương : 29Full

Lượt xem : 3,571

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thầy Giáo Ác Ma

Thầy Giáo Ác Ma

Tác giả : Cổ Nhuận

Chương : 10Full

Lượt xem : 3,514

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Liệp Diễm Giang Hồ Mộng

Liệp Diễm Giang Hồ Mộng

Tác giả : Trần Khổ

Chương : 248/NA

Lượt xem : 3,507

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đô Thị Tà Tu

Đô Thị Tà Tu

Tác giả : Lưu Manh Điên Cuồng

Chương : 113/NA

Lượt xem : 3,404

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hà Tần Hợp Lý

Hà Tần Hợp Lý

Tác giả : Hàm Yên

Chương : 62/NA

Lượt xem : 3,387

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cha Nuôi Biến Thái

Cha Nuôi Biến Thái

Tác giả : tuongveiii

Chương : 24Full

Lượt xem : 3,351

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Phong Lưu

Phong Lưu

Tác giả : Ngũ Lang Thúc

Chương : 481/NA

Lượt xem : 3,330

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nữ Phụ Xuyên Không Nghịch Chuyển Tình Thế

Nữ Phụ Xuyên Không Nghịch Chuyển Tình Thế

Tác giả : Lạc Chi Lan

Chương : 12/NA

Lượt xem : 3,324

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bắt Được Trượng Phu Như Ý

Bắt Được Trượng Phu Như Ý

Tác giả : Thất Quý

Chương : 26Full

Lượt xem : 3,313

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đối Loạn Nghịch Luân

Đối Loạn Nghịch Luân

Tác giả : Pé Chồn Prsent

Chương : 23Full

Lượt xem : 3,312

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cận Chiến Bảo Tiêu

Cận Chiến Bảo Tiêu

Tác giả : Phù Sinh Mộng Đoạn

Chương : 323/NA

Lượt xem : 3,237

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Dụ Dỗ Tiểu Hồ Ly

Dụ Dỗ Tiểu Hồ Ly

Tác giả : Nga My

Chương : 253/NA

Lượt xem : 3,230

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Sỹ Đồ Phong Lưu

Sỹ Đồ Phong Lưu

Tác giả : Đoạn Nhận Thiên Thai

Chương : 644/NA

Lượt xem : 3,227

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Kỳ Thật, Cây Lim Có Thể Dựa

Kỳ Thật, Cây Lim Có Thể Dựa

Tác giả : Đông Bôn Tây Cố

Chương : 47/NA

Lượt xem : 3,176

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Mùa Đông Sẽ Về

Mùa Đông Sẽ Về

Tác giả : Tử Nguyệt Liên

Chương : 88/85

Lượt xem : 3,131

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Quan Hệ Nguy Hiểm

Quan Hệ Nguy Hiểm

Tác giả : Khiêu Dược Hỏa Diễm

Chương : 27Full

Lượt xem : 3,092

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thanh Mai Muốn Trèo Tường

Thanh Mai Muốn Trèo Tường

Tác giả : Lạc Mạc Thiển Thiển Slivia

Chương : 84/93

Lượt xem : 3,084

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Siêu Cấp Gia Đinh

Siêu Cấp Gia Đinh

Tác giả : Tử Vi

Chương : 532/NA

Lượt xem : 3,060

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cúc Trắng Trong Mưa

Cúc Trắng Trong Mưa

Tác giả : Chạng Vạng

Chương : 73/NA

Lượt xem : 3,047

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Xà Vương Hôn Tân Nương

Xà Vương Hôn Tân Nương

Tác giả : Khải Ly

Chương : 35/NA

Lượt xem : 3,017

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết