Sắc

Có 1167 truyện

Web truyện - Long Chi Đế Tu

Long Chi Đế Tu

Tác giả : Cua Kì Cục Cục

Chương : 28/NA

Lượt xem : 145

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trung Khuyển Hậu Cung Ở Tinh Tế

Trung Khuyển Hậu Cung Ở Tinh Tế

Tác giả : Chiêu Nhiên Ca

Chương : 1/NA

Lượt xem : 144

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đại Boss Xinh Đẹp: Trả Vớ Tôi Về

Đại Boss Xinh Đẹp: Trả Vớ Tôi Về

Tác giả : Mộc Tuệ

Chương : 45Full

Lượt xem : 143

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Xuân Sắc Tràn Đầy (Cướp Tình)

Xuân Sắc Tràn Đầy (Cướp Tình)

Tác giả : Mạch Mầm

Chương : 33/NA

Lượt xem : 139

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Xuyên Không AV, Sổ Tay Sinh Tồn Của Nữ Chủ

Xuyên Không AV, Sổ Tay Sinh Tồn Của Nữ Chủ

Tác giả : Biết Lâm

Chương : 60Full

Lượt xem : 137

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đầu Độc Ngây Thơ

Đầu Độc Ngây Thơ

Tác giả : Mao Trần

Chương : 11/NA

Lượt xem : 137

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Dạ Sắc Thâm Xử (Sâu Thẳm Trong Đêm)

Dạ Sắc Thâm Xử (Sâu Thẳm Trong Đêm)

Tác giả : Hoài Thượng

Chương : 37/NA

Lượt xem : 136

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Dâm Hiệp Hệ Thống

Dâm Hiệp Hệ Thống

Tác giả : Dâm Đại Tiên Tôn

Chương : 9/NA

Lượt xem : 136

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nữ Phụ Cảm Thấy Rất Khổ Bức

Nữ Phụ Cảm Thấy Rất Khổ Bức

Tác giả : Gà rôti

Chương : 5/NA

Lượt xem : 136

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Con Dâu Nhà Họ Chu

Con Dâu Nhà Họ Chu

Tác giả : Nhĩ Căn

Chương : 13/NA

Lượt xem : 134

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Kẹo Bạc Hà - Ngôn Tình

Kẹo Bạc Hà - Ngôn Tình

Tác giả : Nặng Nề

Chương : 26/29

Lượt xem : 134

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Yêu Hồ Khó Cưỡng

Yêu Hồ Khó Cưỡng

Tác giả : Khuyết Danh

Chương : 2/NA

Lượt xem : 133

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - 100 Ngày Làm Vợ Hờ: Tổng Tài Ác Ma, Xin Anh Tránh Xa Tôi Ra!

100 Ngày Làm Vợ Hờ: Tổng Tài Ác Ma, Xin Anh Tránh Xa Tôi Ra!

Tác giả : Tuyết An Điềm

Chương : 15/NA

Lượt xem : 131

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hãm Hại Một Người

Hãm Hại Một Người

Tác giả : Kết Kết

Chương : 5Full

Lượt xem : 131

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cô Vợ Sát Thủ Của Tổng Tài Hắc Bang

Cô Vợ Sát Thủ Của Tổng Tài Hắc Bang

Tác giả : Min-chann

Chương : 11/NA

Lượt xem : 131

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đế Bá - Lý Bát Dạ

Đế Bá - Lý Bát Dạ

Tác giả : Gió Thổi Lá Bay

Chương : 54/NA

Lượt xem : 130

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thác Loạn

Thác Loạn

Tác giả : boggu143

Chương : 6/NA

Lượt xem : 128

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Lam Sắc Vi

Lam Sắc Vi

Tác giả : Thất Thải Ngư

Chương : 50Full

Lượt xem : 126

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Vân Phượng Công Chúa

Vân Phượng Công Chúa

Tác giả : Alice Trương

Chương : 19/NA

Lượt xem : 125

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ký Túc Xá

Ký Túc Xá

Tác giả : Thị Tửu Cật Trà

Chương : 4Full

Lượt xem : 125

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Beauty & The Beast

Beauty & The Beast

Tác giả : Chích Thì Giới 99

Chương : 5Full

Lượt xem : 124

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Mộc Lan Đi Theo Kỹ

Mộc Lan Đi Theo Kỹ

Tác giả : Lam Cầm

Chương : 10Full

Lượt xem : 124

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cặn Bã Chiếm Đoạt

Cặn Bã Chiếm Đoạt

Tác giả : Lục Yên

Chương : 1/NA

Lượt xem : 123

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Siêu Cấp Hệ Thống Đô Thị

Siêu Cấp Hệ Thống Đô Thị

Tác giả : Tiên Thiên

Chương : 14/NA

Lượt xem : 122

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hận Yêu - Hiểu Hiểu

Hận Yêu - Hiểu Hiểu

Tác giả : Hiểu Hiểu

Chương : 13/NA

Lượt xem : 121

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Em Yêu Nghiệt Anh Ác Ma

Em Yêu Nghiệt Anh Ác Ma

Tác giả : Mạc Yên

Chương : 20/NA

Lượt xem : 119

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ông Xã Đại Nhân, Mau Biến Đi!

Ông Xã Đại Nhân, Mau Biến Đi!

Tác giả : Rinn Queen

Chương : 17/NA

Lượt xem : 119

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Áo Rách Quần Manh Câu Người Ngủ

Áo Rách Quần Manh Câu Người Ngủ

Tác giả : Quân Đại

Chương : 20Full

Lượt xem : 119

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bàn Thờ Trinh Tiết Của Kỹ Nam

Bàn Thờ Trinh Tiết Của Kỹ Nam

Tác giả : Tán Quan

Chương : 12Full

Lượt xem : 117

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thằng Khốn Nạn Và Em

Thằng Khốn Nạn Và Em

Tác giả : Mr. Cat

Chương : 26/NA

Lượt xem : 117

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết