Sắc

Có 982 truyện

Web truyện - Độc Chiếm - Huyền Trang

Độc Chiếm - Huyền Trang

Tác giả : Huyền Trang

Chương : 5/NA

Lượt xem : 12

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Rơi Vào Mê Luyến - Khương Thâm, Bao Giờ Anh Mới Cưới?

Rơi Vào Mê Luyến - Khương Thâm, Bao Giờ Anh Mới Cưới?

Tác giả : Quỳnh Trang

Chương : 2/NA

Lượt xem : 11

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Lão Đại Hắc Bang Cực Sủng Vợ Yêu

Lão Đại Hắc Bang Cực Sủng Vợ Yêu

Tác giả : mihtthu

Chương : 1/NA

Lượt xem : 11

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tiểu Yêu Tinh Của Tổng Tài

Tiểu Yêu Tinh Của Tổng Tài

Tác giả : Tieen1207

Chương : 4/NA

Lượt xem : 11

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Mộng Làm Vương

Mộng Làm Vương

Tác giả : Lục Tần Dương

Chương : 4/NA

Lượt xem : 10

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Em Là Mị Dược!

Em Là Mị Dược!

Tác giả : Su Ttupid

Chương : 7/NA

Lượt xem : 10

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bạn Trai Là Sói Xám

Bạn Trai Là Sói Xám

Tác giả : Tiểu Ong Mật

Chương : 2/NA

Lượt xem : 9

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trò Chơi Nguy Hiểm: Quyết Định

Trò Chơi Nguy Hiểm: Quyết Định

Tác giả : Phuongpi

Chương : 7/NA

Lượt xem : 9

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Truy Mỹ Dị Giới Du

Truy Mỹ Dị Giới Du

Tác giả : Dâm đế

Chương : 1/NA

Lượt xem : 9

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Khế Ửớc Lạc Thiên Giới Một Năm

Khế Ửớc Lạc Thiên Giới Một Năm

Tác giả : Mon lùn

Chương : 2/NA

Lượt xem : 8

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tu Ma Đấu Thương Khung

Tu Ma Đấu Thương Khung

Tác giả : Tà Nguyệt

Chương : 3/NA

Lượt xem : 8

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tuyệt Thế Tiếu Quân Thần

Tuyệt Thế Tiếu Quân Thần

Tác giả : Hoa Kiếm Anh

Chương : 5/NA

Lượt xem : 8

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nghịch Thiên Hệ Thống

Nghịch Thiên Hệ Thống

Tác giả : Thái Cổ Huyền Long

Chương : 4/NA

Lượt xem : 7

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Sáng Thế Chi Thần Binh

Sáng Thế Chi Thần Binh

Tác giả : Chi Anh

Chương : 3/NA

Lượt xem : 7

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hôn Quyền Độc Chiếm

Hôn Quyền Độc Chiếm

Tác giả : Lạc Phong Nhất Dạ

Chương : 1/NA

Lượt xem : 7

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Người Tình Hay Người Yêu

Người Tình Hay Người Yêu

Tác giả : Mon lùn

Chương : 1/NA

Lượt xem : 6

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đa Tình Kiếm Thiên

Đa Tình Kiếm Thiên

Tác giả : emchuamuoitam

Chương : 1/NA

Lượt xem : 6

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nhật Ký Tình Yêu Của Tô Tiểu Thư

Nhật Ký Tình Yêu Của Tô Tiểu Thư

Tác giả : Hoài Tố

Chương : 1/NA

Lượt xem : 6

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Khương Thâm, Bao Giờ Anh Mới Cưới ?

Khương Thâm, Bao Giờ Anh Mới Cưới ?

Tác giả : Quỳnh Trang

Chương : 1/NA

Lượt xem : 5

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Mau Xuyên: Cặn Bã Nam Phiêu Nữ Phụ Ác Độc

Mau Xuyên: Cặn Bã Nam Phiêu Nữ Phụ Ác Độc

Tác giả : Hải Ngư

Chương : 1/NA

Lượt xem : 5

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cuồng Vũ Phong Vân

Cuồng Vũ Phong Vân

Tác giả : Mộng Vũ

Chương : 1/NA

Lượt xem : 4

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nam Chủ, Đừng Đến Đây!!!

Nam Chủ, Đừng Đến Đây!!!

Tác giả : Nguyệt Băng (Sara)

Chương : 0Full

Lượt xem : 0

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết