Sắc

Có 986 truyện

Web truyện - Đại Boss Xinh Đẹp: Trả Vớ Tôi Về

Đại Boss Xinh Đẹp: Trả Vớ Tôi Về

Tác giả : Mộc Tuệ

Chương : 45Full

Lượt xem : 70

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Beauty & The Beast

Beauty & The Beast

Tác giả : Chích Thì Giới 99

Chương : 5Full

Lượt xem : 70

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Hồ Đoàn Tử Hệ Liệt] – Sở Thích Nhặt Xương Của Bé Hồ Yêu

[Hồ Đoàn Tử Hệ Liệt] – Sở Thích Nhặt Xương Của Bé Hồ Yêu

Tác giả : Hoài Dực

Chương : 23Full

Lượt xem : 70

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hộ Thê Ký

Hộ Thê Ký

Tác giả : Shevaanh

Chương : 37/NA

Lượt xem : 69

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ma Thần

Ma Thần

Tác giả : Minh Phong

Chương : 4/NA

Lượt xem : 68

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hoa Hồng Tinh Cùng Với Hoa Mắc Cỡ Tinh

Hoa Hồng Tinh Cùng Với Hoa Mắc Cỡ Tinh

Tác giả : Lữ Thiên Dật

Chương : 5Full

Lượt xem : 67

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ông Xã Đại Nhân, Mau Biến Đi!

Ông Xã Đại Nhân, Mau Biến Đi!

Tác giả : Rinn Queen

Chương : 17/NA

Lượt xem : 67

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nguyện Yêu Anh Suốt Kiếp

Nguyện Yêu Anh Suốt Kiếp

Tác giả : chauuquangg

Chương : 12/NA

Lượt xem : 67

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Vì H Mà Tồn Tại

Vì H Mà Tồn Tại

Tác giả : Quân Nhược Tĩnh An

Chương : 2Full

Lượt xem : 66

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Năm Năm Ngứa Ngáy

Năm Năm Ngứa Ngáy

Tác giả : Trà Trà Đáng Yêu

Chương : 8/NA

Lượt xem : 65

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đầu Độc Ngây Thơ

Đầu Độc Ngây Thơ

Tác giả : Mao Trần

Chương : 11/NA

Lượt xem : 64

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hồng Hoang Nữ Đế

Hồng Hoang Nữ Đế

Tác giả : Tệ Bạc

Chương : 21/NA

Lượt xem : 63

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hành Trình Giải Cứu Nữ Phụ

Hành Trình Giải Cứu Nữ Phụ

Tác giả : Triệu Kỳ An

Chương : 1/NA

Lượt xem : 63

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cấm Kỵ

Cấm Kỵ

Tác giả : LeePhan

Chương : 7/NA

Lượt xem : 63

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Xuyên Không AV, Sổ Tay Sinh Tồn Của Nữ Chủ

Xuyên Không AV, Sổ Tay Sinh Tồn Của Nữ Chủ

Tác giả : Biết Lâm

Chương : 23/NA

Lượt xem : 62

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Phong Bụi Phiêu Lưu Ký

Phong Bụi Phiêu Lưu Ký

Tác giả : veulongdevuong

Chương : 44/NA

Lượt xem : 62

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cậu Chủ Xin Tha Cho Em

Cậu Chủ Xin Tha Cho Em

Tác giả : Phan Hồng Tươi

Chương : 19/NA

Lượt xem : 60

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thiên Kim Phúc Hắc Trọng Sinh: Cố Thiếu, Tự Trọng!

Thiên Kim Phúc Hắc Trọng Sinh: Cố Thiếu, Tự Trọng!

Tác giả : Na Thời Yên Hoa

Chương : 12/NA

Lượt xem : 59

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Giang Thiên Hoa Lạc (Sơ Bộ)

Giang Thiên Hoa Lạc (Sơ Bộ)

Tác giả : Giả Phi Nha

Chương : 7/NA

Lượt xem : 59

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cô À! Đừng Nghĩ Sẽ Chạy Thoát

Cô À! Đừng Nghĩ Sẽ Chạy Thoát

Tác giả : Crystal Trâm Trâm

Chương : 6/NA

Lượt xem : 55

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Giam Giữ Cả Đời

Giam Giữ Cả Đời

Tác giả : Phan Nguyễn Linh Như

Chương : 9/NA

Lượt xem : 55

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hồ Ca Phiêu Hương Ký

Hồ Ca Phiêu Hương Ký

Tác giả : Tiểu Hồ Ca

Chương : 20/NA

Lượt xem : 53

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Chủ Nhân Đích Sủng Vật (Ngày Sinh Nhật)

Chủ Nhân Đích Sủng Vật (Ngày Sinh Nhật)

Tác giả : Khuyết Danh

Chương : 4Full

Lượt xem : 52

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Phu Quân Ngây Thơ Nhất Thiên Hạ

Phu Quân Ngây Thơ Nhất Thiên Hạ

Tác giả : Duyệt Vi

Chương : 93Full

Lượt xem : 51

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Mèo Con, Mau Nói Yêu Tôi Đi!

Mèo Con, Mau Nói Yêu Tôi Đi!

Tác giả : Ken

Chương : 47/52

Lượt xem : 50

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nương Tử, Ta Không Phục!!!

Nương Tử, Ta Không Phục!!!

Tác giả : Trịnh Sảng

Chương : 6/NA

Lượt xem : 50

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Làm Sao Đùa Bỡn Đại Sư Huynh

Làm Sao Đùa Bỡn Đại Sư Huynh

Tác giả : Nhật Nhật Thiện

Chương : 13/NA

Lượt xem : 49

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ái Bất Thành Duyên Tự Phận Tình

Ái Bất Thành Duyên Tự Phận Tình

Tác giả : Mộc Tử Nhân

Chương : 6Full

Lượt xem : 49

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hệ Thống Của Tôi Là Nữ

Hệ Thống Của Tôi Là Nữ

Tác giả : Luciferproqua

Chương : 7/NA

Lượt xem : 47

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Khi Người Yêu Đói

Khi Người Yêu Đói

Tác giả : Hồng Tiểu Miêu

Chương : 3Full

Lượt xem : 46

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết