Sắc

Có 885 truyện

Web truyện - Cẩu Huyết Trùng Thiên

Cẩu Huyết Trùng Thiên

Tác giả : Trúc Thiên Ngân Lão

Chương : 7/NA

Lượt xem : 5

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hắc Vũ Chi Lâm

Hắc Vũ Chi Lâm

Tác giả : Hắc Long

Chương : 2/NA

Lượt xem : 5

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - "Cắn Yêu" - Em Chọn Trao Hết Đi!

"Cắn Yêu" - Em Chọn Trao Hết Đi!

Tác giả : nhacosoivacao

Chương : 9/NA

Lượt xem : 5

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Độc Chiếm - Huyền Trang

Độc Chiếm - Huyền Trang

Tác giả : Huyền Trang

Chương : 5/NA

Lượt xem : 5

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Ác Ma Cường Bạo] Tôi Muốn Có Em

[Ác Ma Cường Bạo] Tôi Muốn Có Em

Tác giả : Hiểu Hiểu

Chương : 5/NA

Lượt xem : 5

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Người Tình Hay Người Yêu

Người Tình Hay Người Yêu

Tác giả : Mon lùn

Chương : 1/NA

Lượt xem : 4

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thuận Thiên Khống Mệnh

Thuận Thiên Khống Mệnh

Tác giả : Tử Thiên Chột

Chương : 5/NA

Lượt xem : 4

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Sáng Thế Chi Thần Binh

Sáng Thế Chi Thần Binh

Tác giả : Chi Anh

Chương : 3/NA

Lượt xem : 4

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nghịch Thiên Hệ Thống

Nghịch Thiên Hệ Thống

Tác giả : Thái Cổ Huyền Long

Chương : 4/NA

Lượt xem : 3

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Rơi Vào Mê Luyến - Khương Thâm, Bao Giờ Anh Mới Cưới?

Rơi Vào Mê Luyến - Khương Thâm, Bao Giờ Anh Mới Cưới?

Tác giả : Quỳnh Trang

Chương : 2/NA

Lượt xem : 3

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hôn Quyền Độc Chiếm

Hôn Quyền Độc Chiếm

Tác giả : Lạc Phong Nhất Dạ

Chương : 1/NA

Lượt xem : 3

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Khương Thâm, Bao Giờ Anh Mới Cưới ?

Khương Thâm, Bao Giờ Anh Mới Cưới ?

Tác giả : Quỳnh Trang

Chương : 1/NA

Lượt xem : 2

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Mau Xuyên: Cặn Bã Nam Phiêu Nữ Phụ Ác Độc

Mau Xuyên: Cặn Bã Nam Phiêu Nữ Phụ Ác Độc

Tác giả : Hải Ngư

Chương : 1/NA

Lượt xem : 1

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Truy Mỹ Dị Giới Du

Truy Mỹ Dị Giới Du

Tác giả : Dâm đế

Chương : 1/NA

Lượt xem : 1

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nam Chủ, Đừng Đến Đây!!!

Nam Chủ, Đừng Đến Đây!!!

Tác giả : Nguyệt Băng (Sara)

Chương : 0Full

Lượt xem : 0

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết