Sắc

Có 947 truyện

Web truyện - Sủng Lên Tận Trời

Sủng Lên Tận Trời

Tác giả : Bach_Son_Trang

Chương : 15/NA

Lượt xem : 145

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Mỹ Nữ! Đừng Sợ, Anh Đùa Thôi Mà!

Mỹ Nữ! Đừng Sợ, Anh Đùa Thôi Mà!

Tác giả : Soái Ca

Chương : 1/NA

Lượt xem : 143

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tương Du Nữ Quan

Tương Du Nữ Quan

Tác giả : Thiên Như Ngọc

Chương : 70Full

Lượt xem : 143

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Giao Dịch Bán Thân: Cô Gái Nhỏ Và Ông Trùm Mafia

Giao Dịch Bán Thân: Cô Gái Nhỏ Và Ông Trùm Mafia

Tác giả : mãi mãi là bao xa?

Chương : 4/NA

Lượt xem : 138

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đệ Nhất Hái Hoa Tặc

Đệ Nhất Hái Hoa Tặc

Tác giả : Lục Lạc Nhi

Chương : 2/NA

Lượt xem : 138

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cậu Phải Chịu Trách Nhiệm Với Tôi

Cậu Phải Chịu Trách Nhiệm Với Tôi

Tác giả : An Dĩnh Giai Khả

Chương : 25/NA

Lượt xem : 137

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Kỹ

Kỹ

Tác giả : Dục Trục Khinh Kỵ

Chương : 6Full

Lượt xem : 136

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hỗn Thiên Giới

Hỗn Thiên Giới

Tác giả : Lạc Kỳ Nam

Chương : 22/NA

Lượt xem : 136

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ngoạn vật thế gia

Ngoạn vật thế gia

Tác giả : Phong Lộng

Chương : 20/25

Lượt xem : 132

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tiểu Bạch Kiểm Liệp Diễm

Tiểu Bạch Kiểm Liệp Diễm

Tác giả : ĐinhChiểu

Chương : 90/NA

Lượt xem : 132

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nước Mắt Sinh Lý

Nước Mắt Sinh Lý

Tác giả : Cường

Chương : 10Full

Lượt xem : 131

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Mộng Dục Hệ Liệt] Bách Hồi Ái

[Mộng Dục Hệ Liệt] Bách Hồi Ái

Tác giả : Huyền Namida

Chương : 9/NA

Lượt xem : 130

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đưa Nhầm Sói Lên Giường

Đưa Nhầm Sói Lên Giường

Tác giả : Quỳnh Trang

Chương : 25/NA

Lượt xem : 130

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Lous Family Hệ Liệt] - Bộ 1 - Anh Đào Nở Trong Mưa

[Lous Family Hệ Liệt] - Bộ 1 - Anh Đào Nở Trong Mưa

Tác giả : Lạc Hy

Chương : 12Full

Lượt xem : 128

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hằng Năm Có Ngày Này

Hằng Năm Có Ngày Này

Tác giả : Trà Trà Đáng Yêu

Chương : 43/NA

Lượt xem : 128

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Pháo Hữu

Pháo Hữu

Tác giả : Phấn Hồng Đậu Hoa Hương Phường

Chương : 17Full

Lượt xem : 125

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tình Yêu Formalin

Tình Yêu Formalin

Tác giả : Thân Thảo Tinh Hoa

Chương : 11Full

Lượt xem : 125

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trầm Luân Cưỡng Đoạt Tiểu Bảo Bối

Trầm Luân Cưỡng Đoạt Tiểu Bảo Bối

Tác giả : Mặc Ninh Linh

Chương : 8/NA

Lượt xem : 125

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Quyến Rũ Đại Boss - Cô Tiểu Thư 18 Tuổi

Quyến Rũ Đại Boss - Cô Tiểu Thư 18 Tuổi

Tác giả : Nhi Phương 17

Chương : 14/NA

Lượt xem : 124

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nhật Ký Độc Thân

Nhật Ký Độc Thân

Tác giả : Mèo Ăn Trộm

Chương : 16/NA

Lượt xem : 123

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Không Muốn Gặp Chàng

Không Muốn Gặp Chàng

Tác giả : Băng Tuyết

Chương : 14Full

Lượt xem : 122

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ngươi Phải Là Của Ta

Ngươi Phải Là Của Ta

Tác giả : Tịnh Huyền

Chương : 4/NA

Lượt xem : 122

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đặc Điển Xà Qúy Phi

Đặc Điển Xà Qúy Phi

Tác giả : Thiên Nhất

Chương : 10Full

Lượt xem : 118

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bảo Bối Nhỏ Của Tổng Tài

Bảo Bối Nhỏ Của Tổng Tài

Tác giả : CrystalTramTram

Chương : 28/NA

Lượt xem : 117

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cổ Đại Ơi, Ta Tới Đây

Cổ Đại Ơi, Ta Tới Đây

Tác giả : Fox

Chương : 78Full

Lượt xem : 115

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Người Yêu Cũ Của Đại Boss

Người Yêu Cũ Của Đại Boss

Tác giả : Ốc Sên

Chương : 29/NA

Lượt xem : 113

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Phu Quân Có Giá Hai Lượng Bạc

Phu Quân Có Giá Hai Lượng Bạc

Tác giả : Tàn Mộng Ngũ Canh Chung

Chương : 28/NA

Lượt xem : 112

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Dâm Ma Tăng

Dâm Ma Tăng

Tác giả : Như Lai Phật Tổ

Chương : 9/NA

Lượt xem : 112

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trung Khuyển Hậu Cung Ở Tinh Tế

Trung Khuyển Hậu Cung Ở Tinh Tế

Tác giả : Chiêu Nhiên Ca

Chương : 1/NA

Lượt xem : 108

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cam Tâm Tình Nguyện Lên Thuyền Giặc

Cam Tâm Tình Nguyện Lên Thuyền Giặc

Tác giả : Mộc Tâm

Chương : 20/NA

Lượt xem : 107

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết