Sắc

Có 1163 truyện

Web truyện - Cổ Đại Ơi, Ta Tới Đây

Cổ Đại Ơi, Ta Tới Đây

Tác giả : Fox

Chương : 78Full

Lượt xem : 394

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Oan Gia Tình Nhân

Oan Gia Tình Nhân

Tác giả : Lăng Báo Tư

Chương : 10Full

Lượt xem : 394

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nữ Nhân Của Thị Trưởng

Nữ Nhân Của Thị Trưởng

Tác giả : Phong Dã

Chương : 96Full

Lượt xem : 393

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hồng Hoan Liệt Diễm Chi Thần

Hồng Hoan Liệt Diễm Chi Thần

Tác giả : Túy Miêu

Chương : 77/NA

Lượt xem : 391

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ngoảnh Đầu Nói Yêu Anh

Ngoảnh Đầu Nói Yêu Anh

Tác giả : Độc Cô Yên Dĩ

Chương : 13/NA

Lượt xem : 390

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tương Kính Như Tân

Tương Kính Như Tân

Tác giả : Trịnh Nhị

Chương : 14Full

Lượt xem : 390

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Xuất Môn Ước Pháo Quên Mang Điểu

Xuất Môn Ước Pháo Quên Mang Điểu

Tác giả : 随手搞搞/莫里/弃妇A

Chương : 14Full

Lượt xem : 387

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Động Lòng

Động Lòng

Tác giả : Tử Phi Ngư

Chương : 42Full

Lượt xem : 385

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Phong Lưu Thánh Vương

Phong Lưu Thánh Vương

Tác giả : Sắc yy

Chương : 45/NA

Lượt xem : 385

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bảo Bối Nhỏ Của Tổng Tài

Bảo Bối Nhỏ Của Tổng Tài

Tác giả : CrystalTramTram

Chương : 34/NA

Lượt xem : 384

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Dâm Đế Phục Thù

Dâm Đế Phục Thù

Tác giả : kingace

Chương : 31/NA

Lượt xem : 383

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tẩy Trắng Ái Tình

Tẩy Trắng Ái Tình

Tác giả : Vũ Thiên

Chương : 10Full

Lượt xem : 376

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bộ Trưởng Cao Lãnh: Cưng Chiều Vợ yêu Tận Trời

Bộ Trưởng Cao Lãnh: Cưng Chiều Vợ yêu Tận Trời

Tác giả : Công Tử Như Tuyết

Chương : 26/NA

Lượt xem : 374

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Lous Family Hệ Liệt] - Bộ 1 - Anh Đào Nở Trong Mưa

[Lous Family Hệ Liệt] - Bộ 1 - Anh Đào Nở Trong Mưa

Tác giả : Lạc Hy

Chương : 12Full

Lượt xem : 373

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Mạc Nghiên Xuyên Sách

Mạc Nghiên Xuyên Sách

Tác giả : Chỉ Thị Y Duy

Chương : 224/NA

Lượt xem : 372

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Khúc Tình Ca Của Nàng Tiên Cá

Khúc Tình Ca Của Nàng Tiên Cá

Tác giả : Cầm Nghiên

Chương : 9/NA

Lượt xem : 370

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Yêu Anh, Chàng Thú Nhân Cuồng Ngạo

Yêu Anh, Chàng Thú Nhân Cuồng Ngạo

Tác giả : Gấu Tuyết Ngủ Đông

Chương : 2/NA

Lượt xem : 369

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Mua Em Để Đo Giường

Mua Em Để Đo Giường

Tác giả : Tiểu Bán Nhi

Chương : 16Full

Lượt xem : 368

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nữ Quái Kiêm Nữ Phụ

Nữ Quái Kiêm Nữ Phụ

Tác giả : Điệp Băng Băng

Chương : 9/NA

Lượt xem : 368

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Vợ Ơi! Động Phòng Nào!

Vợ Ơi! Động Phòng Nào!

Tác giả : Thanh Hoài

Chương : 29/39

Lượt xem : 364

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thầy Giáo Háo Sắc Chọc Ghẹo Cô Vợ Nhỏ (Giáo Sư! Thầy Chính Là Sói)

Thầy Giáo Háo Sắc Chọc Ghẹo Cô Vợ Nhỏ (Giáo Sư! Thầy Chính Là Sói)

Tác giả : LuuNhii16

Chương : 12/NA

Lượt xem : 361

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ngoạn vật thế gia

Ngoạn vật thế gia

Tác giả : Phong Lộng

Chương : 20/25

Lượt xem : 359

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Phong Thần

Phong Thần

Tác giả : kingace

Chương : 60/NA

Lượt xem : 358

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trò Chơi Cút Bắt

Trò Chơi Cút Bắt

Tác giả : SUNQINGtheWriter

Chương : 21Full

Lượt xem : 358

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nghịch Ái

Nghịch Ái

Tác giả : Mê Dương

Chương : 16Full

Lượt xem : 357

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thống Ái

Thống Ái

Tác giả : Mê Mê Mê

Chương : 13Full

Lượt xem : 356

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thầy Giáo Trương Và Thầy Giáo Lý

Thầy Giáo Trương Và Thầy Giáo Lý

Tác giả : Lại Quỷ Đại Nhân

Chương : 20Full

Lượt xem : 350

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tình Bất Phong Ma, Ái Bất Thành Hoạt

Tình Bất Phong Ma, Ái Bất Thành Hoạt

Tác giả : Chỉ Nguyện Trầm Mê

Chương : 33Full

Lượt xem : 349

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Mộng Xuân Tùy Tâm Sở Dục

Mộng Xuân Tùy Tâm Sở Dục

Tác giả : Vân Thăng

Chương : 9Full

Lượt xem : 349

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết