Sắc

Có 1031 truyện

Web truyện - My Lord, My God (Ⅱ)

My Lord, My God (Ⅱ)

Tác giả : Sát Na Phương Nhan

Chương : 40/49

Lượt xem : 225

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nàng Sói Và Chàng Thợ Săn

Nàng Sói Và Chàng Thợ Săn

Tác giả : Koa Koa

Chương : 24Full

Lượt xem : 225

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thầy Giáo Háo Sắc Chọc Ghẹo Cô Vợ Nhỏ (Giáo Sư! Thầy Chính Là Sói)

Thầy Giáo Háo Sắc Chọc Ghẹo Cô Vợ Nhỏ (Giáo Sư! Thầy Chính Là Sói)

Tác giả : LuuNhii16

Chương : 12/NA

Lượt xem : 221

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Einstein Phì Và Trang Phú Quý

Einstein Phì Và Trang Phú Quý

Tác giả : Hà Thư

Chương : 8/NA

Lượt xem : 220

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hãy Vì Ta Mà Một Lần Rơi Lệ

Hãy Vì Ta Mà Một Lần Rơi Lệ

Tác giả : Dạ Huyền

Chương : 17/NA

Lượt xem : 220

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nhật Ký Độc Thân

Nhật Ký Độc Thân

Tác giả : Mèo Ăn Trộm

Chương : 18/NA

Lượt xem : 219

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Học Trưởng Độc Chiếm Em

Học Trưởng Độc Chiếm Em

Tác giả : Sắc Tỷ

Chương : 2/NA

Lượt xem : 219

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Túy Hóa Ấm - Tiêu

Túy Hóa Ấm - Tiêu

Tác giả : Tiêu

Chương : 4Full

Lượt xem : 218

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ngoạn vật thế gia

Ngoạn vật thế gia

Tác giả : Phong Lộng

Chương : 20/25

Lượt xem : 218

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cổ Đại Ơi, Ta Tới Đây

Cổ Đại Ơi, Ta Tới Đây

Tác giả : Fox

Chương : 78Full

Lượt xem : 214

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bảo Bối Nhỏ Của Tổng Tài

Bảo Bối Nhỏ Của Tổng Tài

Tác giả : CrystalTramTram

Chương : 31/NA

Lượt xem : 213

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Chờ Anh Đến Ngày Mai

Chờ Anh Đến Ngày Mai

Tác giả : Phi Yên

Chương : 23Full

Lượt xem : 212

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cưỡng Chiếm Sự Dịu Dàng Của Anh

Cưỡng Chiếm Sự Dịu Dàng Của Anh

Tác giả : Lâm Tuyết Nhi

Chương : 4/NA

Lượt xem : 206

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tại Sao Không Được Làm Người Quá Nhẫn Nại

Tại Sao Không Được Làm Người Quá Nhẫn Nại

Tác giả : Bát Thiên Quế Tửu

Chương : 14Full

Lượt xem : 206

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Dị Giới Truy Mỹ Ký

Dị Giới Truy Mỹ Ký

Tác giả : Ma Vân Thiên

Chương : 27/NA

Lượt xem : 205

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Muốn Em Thế Nào Cũng Không Đủ

Muốn Em Thế Nào Cũng Không Đủ

Tác giả : Ngô Đồng Hạp Tử

Chương : 22Full

Lượt xem : 204

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cậu Phải Chịu Trách Nhiệm Với Tôi

Cậu Phải Chịu Trách Nhiệm Với Tôi

Tác giả : An Dĩnh Giai Khả

Chương : 28/NA

Lượt xem : 204

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đưa Nhầm Sói Lên Giường

Đưa Nhầm Sói Lên Giường

Tác giả : Quỳnh Trang

Chương : 31/NA

Lượt xem : 204

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tay Buông Tay Nắm

Tay Buông Tay Nắm

Tác giả : Viên

Chương : 4/NA

Lượt xem : 202

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ông Là Nhân Yêu, Ông Sợ Ai ?

Ông Là Nhân Yêu, Ông Sợ Ai ?

Tác giả : Nhất Độ Quân Hoa

Chương : 84Full

Lượt xem : 202

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Phong Thần

Phong Thần

Tác giả : kingace

Chương : 60/NA

Lượt xem : 202

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tu Chân Không Bằng Ba Ba Ba

Tu Chân Không Bằng Ba Ba Ba

Tác giả : Thanh Thuần Nam Đại Học Sinh

Chương : 5Full

Lượt xem : 198

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ngang Tàng Chiếm Đoạt: Em Đừng Hòng Thoát!

Ngang Tàng Chiếm Đoạt: Em Đừng Hòng Thoát!

Tác giả : Tình văn

Chương : 29Full

Lượt xem : 197

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Mèo Con, Mau Nói Yêu Tôi Đi!

Mèo Con, Mau Nói Yêu Tôi Đi!

Tác giả : Ken

Chương : 56Full

Lượt xem : 197

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tổng Giám Đốc, Anh Đi Đi!

Tổng Giám Đốc, Anh Đi Đi!

Tác giả : Dan Lee Gun

Chương : 104/NA

Lượt xem : 197

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hồ Ly Muốn Làm Người Mẫu

Hồ Ly Muốn Làm Người Mẫu

Tác giả : Gái Dâm

Chương : 10/NA

Lượt xem : 196

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Khi Thầy Là Chồng!

Khi Thầy Là Chồng!

Tác giả : Thanh Hoài

Chương : 12Full

Lượt xem : 195

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thanh Niên Óc Chó

Thanh Niên Óc Chó

Tác giả : 6llzeroll9

Chương : 17Full

Lượt xem : 194

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tìm em... Đứt đôi dép Lào

Tìm em... Đứt đôi dép Lào

Tác giả : Litschool

Chương : 10/NA

Lượt xem : 192

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nhật Ký Vợ Chồng Hài Hoà

Nhật Ký Vợ Chồng Hài Hoà

Tác giả : Kim Ngân

Chương : 60Full

Lượt xem : 192

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết