Sắc

Có 817 truyện

Web truyện - Sex Gay Story

Sex Gay Story

Tác giả : Mộc Tử Nhân

Chương : 3Full

Lượt xem : 26

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đại Giới

Đại Giới

Tác giả : Phong Nhi

Chương : 3Full

Lượt xem : 25

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cam Tâm Tình Nguyện Lên Thuyền Giặc

Cam Tâm Tình Nguyện Lên Thuyền Giặc

Tác giả : Mộc Tâm

Chương : 9/NA

Lượt xem : 22

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Beauty & The Beast

Beauty & The Beast

Tác giả : Chích Thì Giới 99

Chương : 5Full

Lượt xem : 22

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nương Tử, Ta Không Phục!!!

Nương Tử, Ta Không Phục!!!

Tác giả : Trịnh Sảng

Chương : 6/NA

Lượt xem : 21

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Dục Vọng Khó Cưỡng

Dục Vọng Khó Cưỡng

Tác giả : Ninh Hiểu Nguyệt

Chương : 1/NA

Lượt xem : 20

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hợp Đồng Tình Ái

Hợp Đồng Tình Ái

Tác giả : Thủy Tiên

Chương : 9/NA

Lượt xem : 20

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cưới Đi Rồi Yêu

Cưới Đi Rồi Yêu

Tác giả : Mon lùn

Chương : 7/NA

Lượt xem : 20

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thầy Giáo Háo Sắc Chọc Ghẹo Cô Vợ Nhỏ (Giáo Sư! Thầy Chính Là Sói)

Thầy Giáo Háo Sắc Chọc Ghẹo Cô Vợ Nhỏ (Giáo Sư! Thầy Chính Là Sói)

Tác giả : LuuNhii16

Chương : 9/NA

Lượt xem : 20

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tra Thụ Tuỳ Hứng Phiêu Nam Ký

Tra Thụ Tuỳ Hứng Phiêu Nam Ký

Tác giả : Trần Yên Linh

Chương : 1/NA

Lượt xem : 20

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hận Yêu - Hiểu Hiểu

Hận Yêu - Hiểu Hiểu

Tác giả : Hiểu Hiểu

Chương : 13/NA

Lượt xem : 20

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đứa Con Của Thập Đại Chư Thần

Đứa Con Của Thập Đại Chư Thần

Tác giả : LụcTầnDương

Chương : 7/NA

Lượt xem : 20

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Chủ Nhân Đích Sủng Vật (Ngày Sinh Nhật)

Chủ Nhân Đích Sủng Vật (Ngày Sinh Nhật)

Tác giả : Khuyết Danh

Chương : 4Full

Lượt xem : 20

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trọng Sinh Chi Thánh Đồ Phong Lưu

Trọng Sinh Chi Thánh Đồ Phong Lưu

Tác giả : Sấu Bất Liễu

Chương : 19/NA

Lượt xem : 19

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Anh Yêu Em - Hlbzsuyn

Anh Yêu Em - Hlbzsuyn

Tác giả : Hlbzsuyn

Chương : 11/NA

Lượt xem : 19

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Phong Lưu Thánh Vương

Phong Lưu Thánh Vương

Tác giả : Sắc yy

Chương : 6/NA

Lượt xem : 18

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Vì H Mà Tồn Tại

Vì H Mà Tồn Tại

Tác giả : Quân Nhược Tĩnh An

Chương : 2Full

Lượt xem : 18

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Vương Nữ Thiều Hoa

Vương Nữ Thiều Hoa

Tác giả : Khê Bạn Trà

Chương : 5/NA

Lượt xem : 17

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thác Loạn

Thác Loạn

Tác giả : boggu143

Chương : 6/NA

Lượt xem : 17

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Diệp Lạc, Em Là Vợ Anh

Diệp Lạc, Em Là Vợ Anh

Tác giả : Nam Cung Băng Như

Chương : 9/NA

Lượt xem : 16

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Khống Trùng Khống Thiên Hạ

Khống Trùng Khống Thiên Hạ

Tác giả : huynhson

Chương : 10/NA

Lượt xem : 16

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trùng Sinh Làm Lại Cuộc Đời

Trùng Sinh Làm Lại Cuộc Đời

Tác giả : Tiểu Hoa Đào

Chương : 2/NA

Lượt xem : 16

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nam Chủ Mau Nằm Xuống

Nam Chủ Mau Nằm Xuống

Tác giả : Tô Tam

Chương : 7/NA

Lượt xem : 15

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ái Bất Thành Duyên Tự Phận Tình

Ái Bất Thành Duyên Tự Phận Tình

Tác giả : Mộc Tử Nhân

Chương : 6Full

Lượt xem : 15

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Phu Quân Có Giá Hai Lượng Bạc

Phu Quân Có Giá Hai Lượng Bạc

Tác giả : Tàn Mộng Ngũ Canh Chung

Chương : 14/NA

Lượt xem : 15

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Món Quà Sinh Nhật Tuyệt Vời

Món Quà Sinh Nhật Tuyệt Vời

Tác giả : Cún Con Ngốc Nghếch

Chương : 2Full

Lượt xem : 15

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đao Giả Bá Vương

Đao Giả Bá Vương

Tác giả : Tiêu Dao KK

Chương : 14/NA

Lượt xem : 14

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Fight! Lovely Life

Fight! Lovely Life

Tác giả : Chư Cát Phi Phi

Chương : 16Full

Lượt xem : 13

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tiểu Yêu Nghiệt

Tiểu Yêu Nghiệt

Tác giả : LostShi10

Chương : 6/NA

Lượt xem : 13

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Sự Thăng Hoa Của Kẻ Trộm

Sự Thăng Hoa Của Kẻ Trộm

Tác giả : Tiểu Ny Điểm Điểm

Chương : 2Full

Lượt xem : 12

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết