Sắc

Có 1070 truyện

Web truyện - Tình Trong Mộng

Tình Trong Mộng

Tác giả : Xích Liên Nhi

Chương : 4/NA

Lượt xem : 429

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Hệ Liệt 1] Trời Già Gặm Núi Non

[Hệ Liệt 1] Trời Già Gặm Núi Non

Tác giả : SUNQING a.k.a Vivi

Chương : 44Full

Lượt xem : 427

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Con Đường Hàn Phu

Con Đường Hàn Phu

Tác giả : Táo Coki

Chương : 13/NA

Lượt xem : 423

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Vợ Phúc Hắc Của Đế Vương Hắc Đạo

Vợ Phúc Hắc Của Đế Vương Hắc Đạo

Tác giả : Thiên Thượng Lam Cẩn

Chương : 110/111

Lượt xem : 423

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thần Tượng Khiêu Gợi

Thần Tượng Khiêu Gợi

Tác giả : boggu143

Chương : 9/NA

Lượt xem : 422

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tuyệt Thế Tiểu Yêu Của Đế Thần

Tuyệt Thế Tiểu Yêu Của Đế Thần

Tác giả : Tiểu Lôi Lôi

Chương : 14/NA

Lượt xem : 422

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Anh Hàng Xóm Biến Thái

Anh Hàng Xóm Biến Thái

Tác giả : Tít

Chương : 21/NA

Lượt xem : 421

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Gặp Được Vợ Yêu

Gặp Được Vợ Yêu

Tác giả : Phi Yên

Chương : 12Full

Lượt xem : 420

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Kỵ Sĩ Diệt Vong

Kỵ Sĩ Diệt Vong

Tác giả : Nhu の Thiên Vũ (Nhu Nạo Thiên Vũ/ Nhu Chi Thiên Vũ)

Chương : 10/NA

Lượt xem : 417

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đại Thần, Bà Xã Anh Đến Rồi!

Đại Thần, Bà Xã Anh Đến Rồi!

Tác giả : Dục Hiểu

Chương : 19Full

Lượt xem : 416

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ngài Cừu Đen

Ngài Cừu Đen

Tác giả : Koa Koa

Chương : 50Full

Lượt xem : 416

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thượng Đế Đưa Anh Đến

Thượng Đế Đưa Anh Đến

Tác giả : Du Du

Chương : 7/NA

Lượt xem : 414

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nâng Mông Đến Gặp

Nâng Mông Đến Gặp

Tác giả : Đản Hoàng Tô Đào Hạch

Chương : 26Full

Lượt xem : 413

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ác Ma Bảo Bối

Ác Ma Bảo Bối

Tác giả : Thất Liêm Tinh

Chương : 15Full

Lượt xem : 409

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cách Vách Trúc Mã

Cách Vách Trúc Mã

Tác giả : Hủ Phi

Chương : 7Full

Lượt xem : 409

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Xuyên Không Ỷ Thiên

Xuyên Không Ỷ Thiên

Tác giả : ღSơnღ

Chương : 104/NA

Lượt xem : 408

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Xuất Thiên Hạ: Phi Phượng Nghịch Thiên

Xuất Thiên Hạ: Phi Phượng Nghịch Thiên

Tác giả : Lạc Tuyết

Chương : 7/NA

Lượt xem : 405

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đừng Như Vậy, Người Ta Vẫn Còn Là Học Sinh Đấy!

Đừng Như Vậy, Người Ta Vẫn Còn Là Học Sinh Đấy!

Tác giả : Hồng Cửu

Chương : 71Full

Lượt xem : 405

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nước Mắt Sinh Lý

Nước Mắt Sinh Lý

Tác giả : Cường

Chương : 10Full

Lượt xem : 403

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ông Xã Đừng Đến Đây!

Ông Xã Đừng Đến Đây!

Tác giả : Liễu Trương

Chương : 44/NA

Lượt xem : 401

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Đoản Văn] Tín Hiệu Bão

[Đoản Văn] Tín Hiệu Bão

Tác giả : Tạp Bỉ Khâu 卡比丘

Chương : 7Full

Lượt xem : 400

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Kế Hoạch Của Bảo Bối: Người Mẹ Này, Con Muốn

Kế Hoạch Của Bảo Bối: Người Mẹ Này, Con Muốn

Tác giả : Quẫn Quẫn Hữu Yêu

Chương : 29/NA

Lượt xem : 399

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hợp Đồng Bao Dưỡng

Hợp Đồng Bao Dưỡng

Tác giả : Mạch Khách

Chương : 87Full

Lượt xem : 395

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trung Học Mỹ Nữ

Trung Học Mỹ Nữ

Tác giả : KhanG.Nhi

Chương : 102/18

Lượt xem : 393

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Mua Được Nam Bảo Mẫu

Mua Được Nam Bảo Mẫu

Tác giả : Mạc Như Quy

Chương : 8/NA

Lượt xem : 391

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Này Các Soái Ca, Đừng Theo Bổn Tiểu Thư Nữa!

Này Các Soái Ca, Đừng Theo Bổn Tiểu Thư Nữa!

Tác giả : Ninh Hiểu Nguyệt

Chương : 11/NA

Lượt xem : 391

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tương Kính Như Tân

Tương Kính Như Tân

Tác giả : Trịnh Nhị

Chương : 14Full

Lượt xem : 390

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cưỡng Giam

Cưỡng Giam

Tác giả : Kim Tuyến

Chương : 9/NA

Lượt xem : 388

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nếu Còn Có Ngày Mai - Khoa Tâm Nhi

Nếu Còn Có Ngày Mai - Khoa Tâm Nhi

Tác giả : Khoa Tâm Nhi

Chương : 60Full

Lượt xem : 388

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh - Lee

Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh - Lee

Tác giả : Lee

Chương : 10Full

Lượt xem : 387

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết