Sắc

Có 1181 truyện

Web truyện - Nếu Còn Có Ngày Mai - Khoa Tâm Nhi

Nếu Còn Có Ngày Mai - Khoa Tâm Nhi

Tác giả : Khoa Tâm Nhi

Chương : 60Full

Lượt xem : 642

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tán Tỉnh Cô Nàng Ngây Thơ

Tán Tỉnh Cô Nàng Ngây Thơ

Tác giả : Tỉnh Tình

Chương : 10/NA

Lượt xem : 636

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đại Thần, Bà Xã Anh Đến Rồi!

Đại Thần, Bà Xã Anh Đến Rồi!

Tác giả : Dục Hiểu

Chương : 19Full

Lượt xem : 634

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Kiều Thê Tùy Hứng Của Hoàng Đế

Kiều Thê Tùy Hứng Của Hoàng Đế

Tác giả : Kiều Ninh

Chương : 9Full

Lượt xem : 634

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Quý Ngọc

Quý Ngọc

Tác giả : A Đậu

Chương : 43Full

Lượt xem : 634

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Vì Yêu

Vì Yêu

Tác giả : Phi Yên

Chương : 19Full

Lượt xem : 631

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đoản BE

Đoản BE

Tác giả : Sưu tầm

Chương : 21/NA

Lượt xem : 630

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Boss Gian Xảo

Boss Gian Xảo

Tác giả : Hắc Khiết Minh

Chương : 5/NA

Lượt xem : 630

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Lưới Tình Cố Chấp Yêu

Lưới Tình Cố Chấp Yêu

Tác giả : Nguyệt Quang Vật Ngữ

Chương : 11/10

Lượt xem : 629

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hệ Thống Tà Đạo

Hệ Thống Tà Đạo

Tác giả : Tệ Bạc

Chương : 30/NA

Lượt xem : 628

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Sex Gay Story

Sex Gay Story

Tác giả : Mộc Tử Nhân

Chương : 3Full

Lượt xem : 620

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Mị Công Tử

Mị Công Tử

Tác giả : Lâm Uyển Du

Chương : 5/NA

Lượt xem : 619

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ca Ca Ngươi... Đừng Như Vậy (Cao H)

Ca Ca Ngươi... Đừng Như Vậy (Cao H)

Tác giả : Tiểu sắc nữ

Chương : 10/NA

Lượt xem : 617

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tướng Công Chết Trận Đã Trở Lại

Tướng Công Chết Trận Đã Trở Lại

Tác giả : Nở Hoa Không Kết Quả

Chương : 11/NA

Lượt xem : 606

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Người Phụ Nữ Của Mình Tôi

Người Phụ Nữ Của Mình Tôi

Tác giả : Hoàng Đạt

Chương : 22/NA

Lượt xem : 604

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nhựu Lận Đại Thí Cổ Mỹ Nhân Y Sinh

Nhựu Lận Đại Thí Cổ Mỹ Nhân Y Sinh

Tác giả : Vô Địch Kiêm Gia Đại Nữ Vương

Chương : 10Full

Lượt xem : 597

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nữ Chính, Nam Chính Mau Cút Sang Một Bên Cho Tôi

Nữ Chính, Nam Chính Mau Cút Sang Một Bên Cho Tôi

Tác giả : Yuki_lê

Chương : 7/NA

Lượt xem : 597

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hằng Năm Có Ngày Này

Hằng Năm Có Ngày Này

Tác giả : Trà Trà Đáng Yêu

Chương : 79Full

Lượt xem : 596

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Mua Lão Bà

Mua Lão Bà

Tác giả : Tử Dạ Cực Quang

Chương : 17Full

Lượt xem : 595

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Mạc Nghiên Xuyên Sách

Mạc Nghiên Xuyên Sách

Tác giả : Chỉ Thị Y Duy

Chương : 248/NA

Lượt xem : 590

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nữ Phụ Mau Gả Mau Gả A!

Nữ Phụ Mau Gả Mau Gả A!

Tác giả : DocManLau0938

Chương : 15/NA

Lượt xem : 590

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cưỡng Đoạt Triền Miên

Cưỡng Đoạt Triền Miên

Tác giả :

Chương : 1/NA

Lượt xem : 588

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thỏ Ngốc Dịu Dàng Của Sắc Lang

Thỏ Ngốc Dịu Dàng Của Sắc Lang

Tác giả : Tử Vy Bạch Sắc

Chương : 4/12

Lượt xem : 588

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Hệ Liệt 1] Trời Già Gặm Núi Non

[Hệ Liệt 1] Trời Già Gặm Núi Non

Tác giả : SUNQING a.k.a Vivi

Chương : 44Full

Lượt xem : 587

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Em Chưa 18, Anh Nào Dám

Em Chưa 18, Anh Nào Dám

Tác giả : thuduyen1303

Chương : 26/NA

Lượt xem : 582

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ngược Ái

Ngược Ái

Tác giả : Ngạn Thiến

Chương : 287/331

Lượt xem : 581

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Giáo Chủ Dữ Phong Tử

Giáo Chủ Dữ Phong Tử

Tác giả : Biên Tưởng

Chương : 31Full

Lượt xem : 579

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nhất Cá Thái Giám Sấm Hậu Cung

Nhất Cá Thái Giám Sấm Hậu Cung

Tác giả : Vô Danh

Chương : 166Full

Lượt xem : 579

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bệ Hạ, Không Thể!!

Bệ Hạ, Không Thể!!

Tác giả : Đại Phi

Chương : 68/NA

Lượt xem : 578

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nhân Sinh Trong Sách

Nhân Sinh Trong Sách

Tác giả : Luyến_KOEI

Chương : 84Full

Lượt xem : 577

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết