Sắc

Có 948 truyện

Web truyện - Dụ Tình: Liều Thuốc Độc Ngọt Ngào

Dụ Tình: Liều Thuốc Độc Ngọt Ngào

Tác giả : Kazu

Chương : 2/NA

Lượt xem : 289

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đệ Luyến

Đệ Luyến

Tác giả : Diệc Thân

Chương : 13Full

Lượt xem : 288

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Kế Hoạch Của Bảo Bối: Người Mẹ Này, Con Muốn

Kế Hoạch Của Bảo Bối: Người Mẹ Này, Con Muốn

Tác giả : Quẫn Quẫn Hữu Yêu

Chương : 23/NA

Lượt xem : 288

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Khúc Tình Ca Của Nàng Tiên Cá

Khúc Tình Ca Của Nàng Tiên Cá

Tác giả : Cầm Nghiên

Chương : 9/NA

Lượt xem : 287

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Các Ông Xã, Ai Cũng Cần Phải Dạy Dỗ!

Các Ông Xã, Ai Cũng Cần Phải Dạy Dỗ!

Tác giả : Chung Ly Ảnh

Chương : 5/NA

Lượt xem : 287

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Mê Hoặc

Mê Hoặc

Tác giả : Lạc Hy

Chương : 19Full

Lượt xem : 286

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hệ Thống Tà Đạo

Hệ Thống Tà Đạo

Tác giả : Tệ Bạc

Chương : 30/NA

Lượt xem : 285

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ác Ma Bảo Bối

Ác Ma Bảo Bối

Tác giả : Thất Liêm Tinh

Chương : 15Full

Lượt xem : 285

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Vì Yêu

Vì Yêu

Tác giả : Phi Yên

Chương : 19Full

Lượt xem : 281

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hormone Thần Bí

Hormone Thần Bí

Tác giả : Túc Trần Tiểu Công Tử

Chương : 17Full

Lượt xem : 280

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bá Đạo Dâm Hiệp Hệ Thống

Bá Đạo Dâm Hiệp Hệ Thống

Tác giả : Dâm Đại Tiên Tôn

Chương : 53/NA

Lượt xem : 280

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Xuất Môn Ước Pháo Quên Mang Điểu

Xuất Môn Ước Pháo Quên Mang Điểu

Tác giả : 随手搞搞/莫里/弃妇A

Chương : 14Full

Lượt xem : 277

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tình Dung Xuân Sam Mỏng

Tình Dung Xuân Sam Mỏng

Tác giả : Giang Rạng Rỡ

Chương : 40/NA

Lượt xem : 272

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thần Tượng Khiêu Gợi

Thần Tượng Khiêu Gợi

Tác giả : boggu143

Chương : 9/NA

Lượt xem : 269

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ông Xã Đừng Đến Đây!

Ông Xã Đừng Đến Đây!

Tác giả : Liễu Trương

Chương : 41/NA

Lượt xem : 266

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Oan Gia Tình Nhân

Oan Gia Tình Nhân

Tác giả : Lăng Báo Tư

Chương : 10Full

Lượt xem : 266

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thế Giới Huyễn Lực: Toàn Chức Thiên Tài

Thế Giới Huyễn Lực: Toàn Chức Thiên Tài

Tác giả : Lôi Ảnh

Chương : 11/NA

Lượt xem : 264

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Vợ Phúc Hắc Của Đế Vương Hắc Đạo

Vợ Phúc Hắc Của Đế Vương Hắc Đạo

Tác giả : Thiên Thượng Lam Cẩn

Chương : 110/111

Lượt xem : 262

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Mùa Xuân Của Người Qua Đường Giáp

Mùa Xuân Của Người Qua Đường Giáp

Tác giả : Trạch Bao

Chương : 63Full

Lượt xem : 258

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Kiếp Trạng Nguyên

Kiếp Trạng Nguyên

Tác giả : Đông Trùng

Chương : 42Full

Lượt xem : 257

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tài Năng Tuyệt Sắc

Tài Năng Tuyệt Sắc

Tác giả : Vô Tình Bảo Bảo

Chương : 16/NA

Lượt xem : 255

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Khi Nữ Chính Ngụy Bạch Liên Hoa Gặp Gỡ Nữ Phụ Quái Gở

Khi Nữ Chính Ngụy Bạch Liên Hoa Gặp Gỡ Nữ Phụ Quái Gở

Tác giả : Vũ Hy

Chương : 2/NA

Lượt xem : 255

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Chỉ Để Anh Yêu

Chỉ Để Anh Yêu

Tác giả : Trúc Diệp Thanh

Chương : 2/NA

Lượt xem : 253

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Mộng Xuân Tùy Tâm Sở Dục

Mộng Xuân Tùy Tâm Sở Dục

Tác giả : Vân Thăng

Chương : 9Full

Lượt xem : 253

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đừng Như Vậy, Người Ta Vẫn Còn Là Học Sinh Đấy!

Đừng Như Vậy, Người Ta Vẫn Còn Là Học Sinh Đấy!

Tác giả : Hồng Cửu

Chương : 71Full

Lượt xem : 252

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thắng Giả Vi Vương

Thắng Giả Vi Vương

Tác giả : Xà Hạt Điểm Điểm

Chương : 19/20

Lượt xem : 251

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tẩy Trắng Ái Tình

Tẩy Trắng Ái Tình

Tác giả : Vũ Thiên

Chương : 10Full

Lượt xem : 250

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Xuyên Việt Chi Thị Tẩm Ba, Thái Thượng Hoàng!

Xuyên Việt Chi Thị Tẩm Ba, Thái Thượng Hoàng!

Tác giả : Phong Chi Vũ

Chương : 10Full

Lượt xem : 250

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết