Sắc

Có 1029 truyện

Web truyện - Nhất Chiến Thành Công

Nhất Chiến Thành Công

Tác giả : Mê Dương

Chương : 26Full

Lượt xem : 638

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Kỳ Nữ Đại Náo Nhân Gian

Kỳ Nữ Đại Náo Nhân Gian

Tác giả : NHẬT TÂM

Chương : 6/NA

Lượt xem : 637

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cô Vợ Bất Ngờ Của Tổng Tài Lãnh Khốc

Cô Vợ Bất Ngờ Của Tổng Tài Lãnh Khốc

Tác giả : Đỗ Thanh Phương Anh

Chương : 33/NA

Lượt xem : 635

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Yêu Quá Khó Khăn

Yêu Quá Khó Khăn

Tác giả : Glum

Chương : 22Full

Lượt xem : 633

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Lén Lút

Lén Lút

Tác giả : Thị Tửu Cật Trà – 嗜酒吃茶

Chương : 8Full

Lượt xem : 633

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Anh Muốn Ngủ Với Em Thêm Một Chút

Anh Muốn Ngủ Với Em Thêm Một Chút

Tác giả : Vô Danh

Chương : 6/NA

Lượt xem : 632

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nữ Phụ, Chạy Đâu Cho Khỏi Nắng

Nữ Phụ, Chạy Đâu Cho Khỏi Nắng

Tác giả : Hồ ly năm màu

Chương : 5/NA

Lượt xem : 629

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Độc Hậu Ở Trên, Trẫm Ở Dưới!

Độc Hậu Ở Trên, Trẫm Ở Dưới!

Tác giả : Phong Vân Tiểu Yêu

Chương : 123Full

Lượt xem : 621

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hắc Thị Thục Nữ

Hắc Thị Thục Nữ

Tác giả : Điển Tâm

Chương : 9/NA

Lượt xem : 618

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nhất Thế Khuynh Thành

Nhất Thế Khuynh Thành

Tác giả : Hoạ Duyên

Chương : 18/NA

Lượt xem : 616

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tao 0 Nhật Ký

Tao 0 Nhật Ký

Tác giả : Wy Tử Mạch

Chương : 10Full

Lượt xem : 612

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hệ Thống Liệp Diễm

Hệ Thống Liệp Diễm

Tác giả : Dâm đế

Chương : 72/NA

Lượt xem : 607

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Linh Xâm

Linh Xâm

Tác giả : Mặc Vũ Yên Dạ

Chương : 11Full

Lượt xem : 605

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nữ Phụ Ư, Cũng Được Thôi

Nữ Phụ Ư, Cũng Được Thôi

Tác giả : Mion Ty

Chương : 6/NA

Lượt xem : 599

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tôi Cam Đoan, Sẽ Không Đánh Chết Cậu!

Tôi Cam Đoan, Sẽ Không Đánh Chết Cậu!

Tác giả : Ức Cẩm

Chương : 65Full

Lượt xem : 589

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Vị Hôn Phu Ác Ma Của Ta

Vị Hôn Phu Ác Ma Của Ta

Tác giả : Linh San

Chương : 10Full

Lượt xem : 589

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tán Tỉnh Cô Nàng Ngây Thơ

Tán Tỉnh Cô Nàng Ngây Thơ

Tác giả : Tỉnh Tình

Chương : 10/NA

Lượt xem : 587

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Mị Công Tử

Mị Công Tử

Tác giả : Lâm Uyển Du

Chương : 5/NA

Lượt xem : 584

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Boss Gian Xảo

Boss Gian Xảo

Tác giả : Hắc Khiết Minh

Chương : 5/NA

Lượt xem : 582

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Chúng Ta Là Của Nhau

Chúng Ta Là Của Nhau

Tác giả : SUNQINGtheWriter

Chương : 30Full

Lượt xem : 581

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tuyệt Thế Hảo Yêu

Tuyệt Thế Hảo Yêu

Tác giả : Xích Tuyết

Chương : 125/NA

Lượt xem : 579

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Chồng Ngốc, Vợ Lưu Manh

Chồng Ngốc, Vợ Lưu Manh

Tác giả : Xandorayla

Chương : 41/NA

Lượt xem : 579

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Dưới Một Bầu Trời

Dưới Một Bầu Trời

Tác giả : Phương Tiểu Hỉ

Chương : 8/NA

Lượt xem : 570

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tẩm Thất Mỹ Lang

Tẩm Thất Mỹ Lang

Tác giả : Bố Đinh

Chương : 76Full

Lượt xem : 570

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cuồng Huyết Thiên Ma

Cuồng Huyết Thiên Ma

Tác giả : Hư Không

Chương : 147/NA

Lượt xem : 569

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bao Dung Bất Hoàn Mỹ

Bao Dung Bất Hoàn Mỹ

Tác giả : Đạm Như Thủy

Chương : 21/22

Lượt xem : 566

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tuyệt Sát Hoa Hồng

Tuyệt Sát Hoa Hồng

Tác giả : Ngân Tử Lan

Chương : 18/NA

Lượt xem : 561

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Kiều Thê Tùy Hứng Của Hoàng Đế

Kiều Thê Tùy Hứng Của Hoàng Đế

Tác giả : Kiều Ninh

Chương : 9Full

Lượt xem : 554

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nụ Hôn Của Nghịch Phong

Nụ Hôn Của Nghịch Phong

Tác giả : Bất Thậm Liễu Liễu

Chương : 67Full

Lượt xem : 550

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cưỡng Đoạt Triền Miên

Cưỡng Đoạt Triền Miên

Tác giả :

Chương : 1/NA

Lượt xem : 548

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết