Sắc

Có 887 truyện

Web truyện - Lưới Tình Cố Chấp Yêu

Lưới Tình Cố Chấp Yêu

Tác giả : Nguyệt Quang Vật Ngữ

Chương : 11/10

Lượt xem : 420

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Màn Đêm Cuồng Loạn

Màn Đêm Cuồng Loạn

Tác giả : Mộc Tử Nhân

Chương : 21Full

Lượt xem : 414

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tiểu Kết Kết Khi Yêu

Tiểu Kết Kết Khi Yêu

Tác giả : Ma nữ Hồ Ly

Chương : 9Full

Lượt xem : 408

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nụ Hôn Của Nghịch Phong

Nụ Hôn Của Nghịch Phong

Tác giả : Bất Thậm Liễu Liễu

Chương : 67Full

Lượt xem : 406

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Oan Gia Cổn Nhất Sàng

Oan Gia Cổn Nhất Sàng

Tác giả : Lâm Bội

Chương : 11Full

Lượt xem : 388

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nữ Phụ! Đừng Mong Trốn Khỏi Chúng Ta

Nữ Phụ! Đừng Mong Trốn Khỏi Chúng Ta

Tác giả : LinhLinh103

Chương : 6/NA

Lượt xem : 385

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Chú Hãy Ngủ Với Tôi

Chú Hãy Ngủ Với Tôi

Tác giả : Võ Anh Thơ

Chương : 43Full

Lượt xem : 382

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tình Trong Mộng

Tình Trong Mộng

Tác giả : Xích Liên Nhi

Chương : 4/NA

Lượt xem : 379

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Năm xưa

Năm xưa

Tác giả : Cửu Nguyệt Quang

Chương : 36/63

Lượt xem : 379

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Người Phụ Nữ Của Mình Tôi

Người Phụ Nữ Của Mình Tôi

Tác giả : Hoàng Đạt

Chương : 22/NA

Lượt xem : 378

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Vương Tước Độc Chiếm Bảo Bối

Vương Tước Độc Chiếm Bảo Bối

Tác giả : Vân Đóa

Chương : 11/NA

Lượt xem : 373

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nhân Sinh Trong Sách

Nhân Sinh Trong Sách

Tác giả : Luyến_KOEI

Chương : 84Full

Lượt xem : 371

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Truyện của mèo phi cơ

Truyện của mèo phi cơ

Tác giả : Mèo Ăn Trộm

Chương : 21/NA

Lượt xem : 369

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bao Dung Bất Hoàn Mỹ

Bao Dung Bất Hoàn Mỹ

Tác giả : Đạm Như Thủy

Chương : 21/22

Lượt xem : 368

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Vú Nuôi Của Rồng

Vú Nuôi Của Rồng

Tác giả : Thái Thành

Chương : 53/NA

Lượt xem : 368

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cả Nước Đều Biết Tôi Rất Moe

Cả Nước Đều Biết Tôi Rất Moe

Tác giả : Hội Phi Đích Tây Qua

Chương : 19/NA

Lượt xem : 365

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thanh Xuyên

Thanh Xuyên

Tác giả : A Đậu

Chương : 36Full

Lượt xem : 361

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Chó Ngáp Phải Ruồi

Chó Ngáp Phải Ruồi

Tác giả : Hi Qua Đoàn Tử

Chương : 14Full

Lượt xem : 359

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Phu Quân, Kiềm Chế Chút!

Phu Quân, Kiềm Chế Chút!

Tác giả : Tô Hành Nhạc

Chương : 85Full

Lượt xem : 353

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Phượng Hoàng Lưu Lạc

Phượng Hoàng Lưu Lạc

Tác giả : Nhược Tình

Chương : 10Full

Lượt xem : 351

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Sủng Vật Tự Dưỡng Pháp

Sủng Vật Tự Dưỡng Pháp

Tác giả : Hậu Dĩ

Chương : 42Full

Lượt xem : 349

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Mật Tình - Tổng Tài Giả Ngốc Cấm Dụ Dỗ!

Mật Tình - Tổng Tài Giả Ngốc Cấm Dụ Dỗ!

Tác giả : Uyên Tố Tố

Chương : 15/NA

Lượt xem : 348

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tao 0 Nhật Ký

Tao 0 Nhật Ký

Tác giả : Wy Tử Mạch

Chương : 10Full

Lượt xem : 346

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Sắc Dục Chi Dạ

Sắc Dục Chi Dạ

Tác giả : Tiểu Nhục Bao

Chương : 9/NA

Lượt xem : 343

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hoạt Thụ Tội

Hoạt Thụ Tội

Tác giả : Ngư Hương Nhục Ti

Chương : 20Full

Lượt xem : 343

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nhựu Lận Đại Thí Cổ Mỹ Nhân Y Sinh

Nhựu Lận Đại Thí Cổ Mỹ Nhân Y Sinh

Tác giả : Vô Địch Kiêm Gia Đại Nữ Vương

Chương : 10Full

Lượt xem : 340

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hệ Thống Game Sắc Tình: Nhập Vai Làm Yêu

Hệ Thống Game Sắc Tình: Nhập Vai Làm Yêu

Tác giả : Yêu Tình VN

Chương : 38/NA

Lượt xem : 338

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Con Đường Hàn Phu

Con Đường Hàn Phu

Tác giả : Táo Coki

Chương : 13/NA

Lượt xem : 336

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Độc Hậu Ở Trên, Trẫm Ở Dưới!

Độc Hậu Ở Trên, Trẫm Ở Dưới!

Tác giả : Phong Vân Tiểu Yêu

Chương : 123Full

Lượt xem : 332

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Mua Được Nam Bảo Mẫu

Mua Được Nam Bảo Mẫu

Tác giả : Mạc Như Quy

Chương : 8/NA

Lượt xem : 330

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết