Sắc

Có 982 truyện

Web truyện - Tình Triền Nhật Nguyệt

Tình Triền Nhật Nguyệt

Tác giả : Béo Phù

Chương : 11Full

Lượt xem : 691

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Quân Y Khó Làm (Quân Y Nan Vi)

Quân Y Khó Làm (Quân Y Nan Vi)

Tác giả : Không Lương Đích Thành

Chương : 45Full

Lượt xem : 686

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đêm Nay Tôi Phục Vụ Em

Đêm Nay Tôi Phục Vụ Em

Tác giả : Vương Nhi

Chương : 49/48

Lượt xem : 679

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Yêu Em Hao Hết Cơ Mưu

Yêu Em Hao Hết Cơ Mưu

Tác giả : Mật Kiến

Chương : 11Full

Lượt xem : 679

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bụi Gai Hoa Viên (Vườn Gai)

Bụi Gai Hoa Viên (Vườn Gai)

Tác giả : Y Sắc

Chương : 77Full

Lượt xem : 671

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thôi Miên Sư Đích Tính Phúc Sinh Hoạt

Thôi Miên Sư Đích Tính Phúc Sinh Hoạt

Tác giả : Dainanson

Chương : 34Full

Lượt xem : 670

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Chân Ái

Chân Ái

Tác giả : Hàn Hạ

Chương : 33/NA

Lượt xem : 654

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nam Thần Xấu Tính

Nam Thần Xấu Tính

Tác giả : sắc sắc chi yêu

Chương : 7/NA

Lượt xem : 652

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nhất Định Yêu Ngươi

Nhất Định Yêu Ngươi

Tác giả : Trinh Tử

Chương : 10Full

Lượt xem : 652

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Chính Là Em

Chính Là Em

Tác giả : Thủ Đã Nhục Viên

Chương : 10Full

Lượt xem : 651

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Mạt Thế Giả Tưởng

Mạt Thế Giả Tưởng

Tác giả : KingAzir123

Chương : 68/NA

Lượt xem : 649

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Xuyên Qua Hoang Dã

Xuyên Qua Hoang Dã

Tác giả : Linh Thệ

Chương : 73Full

Lượt xem : 647

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Sói Con Ngoan Ngoãn Mở Chân Ra

Sói Con Ngoan Ngoãn Mở Chân Ra

Tác giả : Ngược Tu Câu Lạc Bộ

Chương : 13Full

Lượt xem : 644

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Untamed

Untamed

Tác giả : Carole Mortimer

Chương : 10Full

Lượt xem : 643

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đứng Lại! Nàng Phải Rước Chúng Ta Vào Cửa!

Đứng Lại! Nàng Phải Rước Chúng Ta Vào Cửa!

Tác giả : Huyết Băng Tử

Chương : 12/NA

Lượt xem : 640

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tổng tài tôi chẳng thể yêu!

Tổng tài tôi chẳng thể yêu!

Tác giả : Niếp Niếp

Chương : 44/NA

Lượt xem : 639

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hư Vô Ảnh

Hư Vô Ảnh

Tác giả : Ác Ma Trong Sáng

Chương : 16/NA

Lượt xem : 638

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Kỳ Nữ Đại Náo Nhân Gian

Kỳ Nữ Đại Náo Nhân Gian

Tác giả : NHẬT TÂM

Chương : 6/NA

Lượt xem : 630

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Mật Tình - Tổng Tài Giả Ngốc Cấm Dụ Dỗ!

Mật Tình - Tổng Tài Giả Ngốc Cấm Dụ Dỗ!

Tác giả : Uyên Tố Tố

Chương : 32/NA

Lượt xem : 628

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ngược Đãi Thành Yêu

Ngược Đãi Thành Yêu

Tác giả : Nữ Hoàng Trên Mạng

Chương : 10/NA

Lượt xem : 626

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nhất Chiến Thành Công

Nhất Chiến Thành Công

Tác giả : Mê Dương

Chương : 26Full

Lượt xem : 621

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cưỡng Đoạt Vợ Yêu: Tình Yêu Hơn Cả Hận Thù

Cưỡng Đoạt Vợ Yêu: Tình Yêu Hơn Cả Hận Thù

Tác giả : Tiểu Khê

Chương : 38/NA

Lượt xem : 621

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hiếp Dâm Song Tu Hệ Thống

Hiếp Dâm Song Tu Hệ Thống

Tác giả : Avata3d

Chương : 18/NA

Lượt xem : 616

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cạm Bẫy Của Ái Thê

Cạm Bẫy Của Ái Thê

Tác giả : Mễ Nhạc

Chương : 10Full

Lượt xem : 613

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Anh Muốn Ngủ Với Em Thêm Một Chút

Anh Muốn Ngủ Với Em Thêm Một Chút

Tác giả : Vô Danh

Chương : 6/NA

Lượt xem : 608

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Màn Đêm Cuồng Loạn

Màn Đêm Cuồng Loạn

Tác giả : Mộc Tử Nhân

Chương : 21Full

Lượt xem : 603

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Lén Lút

Lén Lút

Tác giả : Thị Tửu Cật Trà – 嗜酒吃茶

Chương : 8Full

Lượt xem : 598

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Yêu Quá Khó Khăn

Yêu Quá Khó Khăn

Tác giả : Glum

Chương : 22Full

Lượt xem : 595

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hắc Thị Thục Nữ

Hắc Thị Thục Nữ

Tác giả : Điển Tâm

Chương : 9/NA

Lượt xem : 594

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nữ Phụ, Chạy Đâu Cho Khỏi Nắng

Nữ Phụ, Chạy Đâu Cho Khỏi Nắng

Tác giả : Hồ ly năm màu

Chương : 5/NA

Lượt xem : 593

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết