Sắc

Có 822 truyện

Web truyện - Nhất Chiến Thành Công

Nhất Chiến Thành Công

Tác giả : Mê Dương

Chương : 26Full

Lượt xem : 477

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Yêu Quá Khó Khăn

Yêu Quá Khó Khăn

Tác giả : Glum

Chương : 22Full

Lượt xem : 473

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Mạt Thế Giả Tưởng

Mạt Thế Giả Tưởng

Tác giả : KingAzir123

Chương : 68/NA

Lượt xem : 462

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tiểu Thần Tiên Hệ Liệt

Tiểu Thần Tiên Hệ Liệt

Tác giả : Lữ Thiên Dật

Chương : 111/NA

Lượt xem : 460

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Linh Xâm

Linh Xâm

Tác giả : Mặc Vũ Yên Dạ

Chương : 11Full

Lượt xem : 458

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Dưới Một Bầu Trời

Dưới Một Bầu Trời

Tác giả : Phương Tiểu Hỉ

Chương : 8/NA

Lượt xem : 446

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nữ Chính, Nam Chính Mau Cút Sang Một Bên Cho Tôi

Nữ Chính, Nam Chính Mau Cút Sang Một Bên Cho Tôi

Tác giả : Yuki_lê

Chương : 7/NA

Lượt xem : 443

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nhất Thế Khuynh Thành

Nhất Thế Khuynh Thành

Tác giả : Hoạ Duyên

Chương : 18/NA

Lượt xem : 442

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tướng Công Chết Trận Đã Trở Lại

Tướng Công Chết Trận Đã Trở Lại

Tác giả : Nở Hoa Không Kết Quả

Chương : 11/NA

Lượt xem : 437

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Linh Kiếm Ma Đế - Ma Linh Song Tu

Linh Kiếm Ma Đế - Ma Linh Song Tu

Tác giả : Hắc Vân

Chương : 138/NA

Lượt xem : 429

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tuyệt Sát Hoa Hồng

Tuyệt Sát Hoa Hồng

Tác giả : Ngân Tử Lan

Chương : 18/NA

Lượt xem : 427

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Một Hữu Quang Đích Ái Tình - Tình Yêu Không Có Ánh Sáng

Một Hữu Quang Đích Ái Tình - Tình Yêu Không Có Ánh Sáng

Tác giả : Ô Mông Tiểu Yến

Chương : 11Full

Lượt xem : 426

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tuyệt Thế Hảo Yêu

Tuyệt Thế Hảo Yêu

Tác giả : Xích Tuyết

Chương : 125/NA

Lượt xem : 419

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Xuyên Qua Hoang Dã

Xuyên Qua Hoang Dã

Tác giả : Linh Thệ

Chương : 73Full

Lượt xem : 417

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tuyến Xe Cuối

Tuyến Xe Cuối

Tác giả : Lục Chích Dương

Chương : 12Full

Lượt xem : 417

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trái Đụng Hồ Ly, Phải Đụng Sói

Trái Đụng Hồ Ly, Phải Đụng Sói

Tác giả : Lạc Anh Phân Phi

Chương : 139/NA

Lượt xem : 416

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đêm Nay Tôi Phục Vụ Em

Đêm Nay Tôi Phục Vụ Em

Tác giả : Vương Nhi

Chương : 49/48

Lượt xem : 409

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nàng Dâu Trọng Sinh

Nàng Dâu Trọng Sinh

Tác giả : Nhạc Tiểu Nữu

Chương : 80Full

Lượt xem : 408

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Chước Phù Dung

Chước Phù Dung

Tác giả : Độc Cô Cầu Yêu

Chương : 75Full

Lượt xem : 407

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nụ Hôn Của Nghịch Phong

Nụ Hôn Của Nghịch Phong

Tác giả : Bất Thậm Liễu Liễu

Chương : 67Full

Lượt xem : 406

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bà Sa

Bà Sa

Tác giả : Mộ Thành Tuyết

Chương : 68Full

Lượt xem : 395

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Lưới Tình Cố Chấp Yêu

Lưới Tình Cố Chấp Yêu

Tác giả : Nguyệt Quang Vật Ngữ

Chương : 11/10

Lượt xem : 393

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tiểu Kết Kết Khi Yêu

Tiểu Kết Kết Khi Yêu

Tác giả : Ma nữ Hồ Ly

Chương : 9Full

Lượt xem : 393

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bảo Hộ Em Suốt Đời

Bảo Hộ Em Suốt Đời

Tác giả : Mộng Vũ Thần

Chương : 140Full

Lượt xem : 392

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hành Trình Truy Thê Của Chàng Thụ

Hành Trình Truy Thê Của Chàng Thụ

Tác giả : Mashiro Shiina

Chương : 29/NA

Lượt xem : 391

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Con Muốn Làm Vợ Ba

Con Muốn Làm Vợ Ba

Tác giả : HMM_419

Chương : 24Full

Lượt xem : 383

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Chú Hãy Ngủ Với Tôi

Chú Hãy Ngủ Với Tôi

Tác giả : Võ Anh Thơ

Chương : 43Full

Lượt xem : 370

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nhân Sinh Trong Sách

Nhân Sinh Trong Sách

Tác giả : Luyến_KOEI

Chương : 84Full

Lượt xem : 363

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nữ Phụ! Đừng Mong Trốn Khỏi Chúng Ta

Nữ Phụ! Đừng Mong Trốn Khỏi Chúng Ta

Tác giả : LinhLinh103

Chương : 6/NA

Lượt xem : 359

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tình Trong Mộng

Tình Trong Mộng

Tác giả : Xích Liên Nhi

Chương : 4/NA

Lượt xem : 358

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết