Sắc

Có 1112 truyện

Web truyện - Chân Ái

Chân Ái

Tác giả : Hàn Hạ

Chương : 33/NA

Lượt xem : 878

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Chồng Tôi Ít Tuổi Hơn Tôi

Chồng Tôi Ít Tuổi Hơn Tôi

Tác giả : Hùng Tiên Sinh

Chương : 23Full

Lượt xem : 874

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Dương Thư Mị Ảnh (Quyển 3)

Dương Thư Mị Ảnh (Quyển 3)

Tác giả : Nam Phong Ca

Chương : 40/NA

Lượt xem : 869

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Quân Y Khó Làm (Quân Y Nan Vi)

Quân Y Khó Làm (Quân Y Nan Vi)

Tác giả : Không Lương Đích Thành

Chương : 45Full

Lượt xem : 869

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Màn Đêm Cuồng Loạn

Màn Đêm Cuồng Loạn

Tác giả : Mộc Tử Nhân

Chương : 21Full

Lượt xem : 869

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hoắc Lão Đại

Hoắc Lão Đại

Tác giả : Phùng Uyên

Chương : 8/NA

Lượt xem : 866

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Chước Phù Dung

Chước Phù Dung

Tác giả : Độc Cô Cầu Yêu

Chương : 75Full

Lượt xem : 865

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nguyện Giả Thượng Câu

Nguyện Giả Thượng Câu

Tác giả : Minh Dã

Chương : 137Full

Lượt xem : 864

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đường Trở Về Tại Dị Thế Giới

Đường Trở Về Tại Dị Thế Giới

Tác giả : KhoaiVn9x

Chương : 231/NA

Lượt xem : 864

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bảo Chủ! Thỉnh Buông Ta (Nương Tử Đi Trước Đất Nước Đi Sau)

Bảo Chủ! Thỉnh Buông Ta (Nương Tử Đi Trước Đất Nước Đi Sau)

Tác giả : Tử Dục

Chương : 43/NA

Lượt xem : 863

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nhật Ký Tái Hôn

Nhật Ký Tái Hôn

Tác giả : Thần Vụ Quang

Chương : 9/NA

Lượt xem : 851

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thôi Miên Sư Đích Tính Phúc Sinh Hoạt

Thôi Miên Sư Đích Tính Phúc Sinh Hoạt

Tác giả : Dainanson

Chương : 34Full

Lượt xem : 848

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Phu Nhân Vạn An

Phu Nhân Vạn An

Tác giả : Dương Quang Tình Tử

Chương : 21Full

Lượt xem : 843

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tình Phu Gây Lầm Lỗi

Tình Phu Gây Lầm Lỗi

Tác giả : Minh Tinh

Chương : 10Full

Lượt xem : 842

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Xuyên Qua Hoang Dã

Xuyên Qua Hoang Dã

Tác giả : Linh Thệ

Chương : 73Full

Lượt xem : 839

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nữ Đặc Công Xuyên Thành Nữ Phụ

Nữ Đặc Công Xuyên Thành Nữ Phụ

Tác giả : Ảnh Dạ Băng Y ( Icye DarkNight )

Chương : 8/NA

Lượt xem : 839

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đứng Lại! Nàng Phải Rước Chúng Ta Vào Cửa!

Đứng Lại! Nàng Phải Rước Chúng Ta Vào Cửa!

Tác giả : Huyết Băng Tử

Chương : 12/NA

Lượt xem : 838

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Mạt Thế Giả Tưởng

Mạt Thế Giả Tưởng

Tác giả : KingAzir123

Chương : 68/NA

Lượt xem : 835

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ngươi Có Giống Công Tử

Ngươi Có Giống Công Tử

Tác giả : Nguyễn Vi

Chương : 10/NA

Lượt xem : 830

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nha Hoàn Thâu Tâm

Nha Hoàn Thâu Tâm

Tác giả : Thượng Quan Sở Sở

Chương : 11Full

Lượt xem : 828

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hư Vô Ảnh

Hư Vô Ảnh

Tác giả : Ác Ma Trong Sáng

Chương : 16/NA

Lượt xem : 827

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hệ Thống Liệp Diễm

Hệ Thống Liệp Diễm

Tác giả : Dâm đế

Chương : 72/NA

Lượt xem : 825

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đại Boss Có Quyền Ngược Em

Đại Boss Có Quyền Ngược Em

Tác giả : thuytinh103

Chương : 132Full

Lượt xem : 815

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bạo Chúa

Bạo Chúa

Tác giả : abcxyz

Chương : 190/NA

Lượt xem : 806

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nàng Dâu Trọng Sinh

Nàng Dâu Trọng Sinh

Tác giả : Nhạc Tiểu Nữu

Chương : 80Full

Lượt xem : 805

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Anh Hàng Xóm Biến Thái

Anh Hàng Xóm Biến Thái

Tác giả : Tít

Chương : 26/NA

Lượt xem : 789

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Vợ Nhỏ Mang Thai Hộ Của Đại Thúc

Vợ Nhỏ Mang Thai Hộ Của Đại Thúc

Tác giả : Thảo Nê Mị

Chương : 53/54

Lượt xem : 785

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tẩm Thất Mỹ Lang

Tẩm Thất Mỹ Lang

Tác giả : Bố Đinh

Chương : 76Full

Lượt xem : 784

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bát Nháo Thiên Hạ: Tiểu Quận Chúa Khuynh Thành

Bát Nháo Thiên Hạ: Tiểu Quận Chúa Khuynh Thành

Tác giả : Trần Huyền Băng

Chương : 3/NA

Lượt xem : 784

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cưỡng Đoạt Vợ Yêu: Tình Yêu Hơn Cả Hận Thù

Cưỡng Đoạt Vợ Yêu: Tình Yêu Hơn Cả Hận Thù

Tác giả : Tiểu Khê

Chương : 38/NA

Lượt xem : 782

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết