Sắc

Có 1070 truyện

Web truyện - Hầu Môn Kiêu Nữ

Hầu Môn Kiêu Nữ

Tác giả : Đào Lý Mặc Ngôn

Chương : 22/NA

Lượt xem : 948

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tiểu Hầu Gia Ngộ Long Kí

Tiểu Hầu Gia Ngộ Long Kí

Tác giả : Dương Giang

Chương : 33Full

Lượt xem : 943

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đùa Giỡn Chính Trực Tướng Quân

Đùa Giỡn Chính Trực Tướng Quân

Tác giả : Nguyễn Vi

Chương : 11Full

Lượt xem : 940

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thục Nữ Đụng Vào Người

Thục Nữ Đụng Vào Người

Tác giả : Đường Nhã

Chương : 16/NA

Lượt xem : 936

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Dắt Đại Thiếu Gia Về Làm Chồng

Dắt Đại Thiếu Gia Về Làm Chồng

Tác giả : An Yên

Chương : 4/NA

Lượt xem : 922

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cô Vợ Bất Ngờ Của Tổng Tài Lãnh Khốc

Cô Vợ Bất Ngờ Của Tổng Tài Lãnh Khốc

Tác giả : Đỗ Thanh Phương Anh

Chương : 35/NA

Lượt xem : 910

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đêm Không Thể Tẩm

Đêm Không Thể Tẩm

Tác giả : Chu Khinh

Chương : 10Full

Lượt xem : 909

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tiểu Lang Tướng Quân

Tiểu Lang Tướng Quân

Tác giả : Mê Dương

Chương : 11Full

Lượt xem : 905

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tiểu Hà Bạng

Tiểu Hà Bạng

Tác giả : Minh Triều Trung Mộng

Chương : 10Full

Lượt xem : 904

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trò Chơi Luân Hồi

Trò Chơi Luân Hồi

Tác giả : Tiếu Diện Tà Thần

Chương : 120/NA

Lượt xem : 895

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Người Kia, Lão Bản

Người Kia, Lão Bản

Tác giả : Kim Huyên

Chương : 10Full

Lượt xem : 894

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Miêu Nhãn Mị Hồn

Miêu Nhãn Mị Hồn

Tác giả : Tứ Nguyệt

Chương : 11Full

Lượt xem : 892

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nhà Giàu Có Đồng Thoại 3: Tình Nhân Của Yêu Râu Xanh

Nhà Giàu Có Đồng Thoại 3: Tình Nhân Của Yêu Râu Xanh

Tác giả : Tô Cẩn Nhi

Chương : 10Full

Lượt xem : 889

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hợp Pháp Tình Nhân

Hợp Pháp Tình Nhân

Tác giả : Sugar

Chương : 10Full

Lượt xem : 883

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Triệu Hoán Sư Phỉ La Na

Triệu Hoán Sư Phỉ La Na

Tác giả : Hắc Hồ Tiêu

Chương : 8/NA

Lượt xem : 881

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bảo Hộ Em Suốt Đời

Bảo Hộ Em Suốt Đời

Tác giả : Mộng Vũ Thần

Chương : 140Full

Lượt xem : 873

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thập Nhị Thánh Thú Cung

Thập Nhị Thánh Thú Cung

Tác giả : Ma Cô Diện Nhân

Chương : 97Full

Lượt xem : 861

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đêm Nay Tôi Phục Vụ Em

Đêm Nay Tôi Phục Vụ Em

Tác giả : Vương Nhi

Chương : 49/48

Lượt xem : 860

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bụi Gai Hoa Viên (Vườn Gai)

Bụi Gai Hoa Viên (Vườn Gai)

Tác giả : Y Sắc

Chương : 77Full

Lượt xem : 860

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đừng Chạm Vào Cậu Ấy

Đừng Chạm Vào Cậu Ấy

Tác giả : King Corn

Chương : 37/NA

Lượt xem : 860

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Âm Mưu Của Nữ Phụ 2: Cho Đến Thời Khắc Cuối Cùng

Âm Mưu Của Nữ Phụ 2: Cho Đến Thời Khắc Cuối Cùng

Tác giả : Cá Basa

Chương : 33/32

Lượt xem : 857

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thiên Tình Chi Sủng

Thiên Tình Chi Sủng

Tác giả : Nhật Dạ An Nhiên

Chương : 13/NA

Lượt xem : 854

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hoắc Lão Đại

Hoắc Lão Đại

Tác giả : Phùng Uyên

Chương : 8/NA

Lượt xem : 853

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Chồng Tôi Ít Tuổi Hơn Tôi

Chồng Tôi Ít Tuổi Hơn Tôi

Tác giả : Hùng Tiên Sinh

Chương : 23Full

Lượt xem : 843

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Chước Phù Dung

Chước Phù Dung

Tác giả : Độc Cô Cầu Yêu

Chương : 75Full

Lượt xem : 842

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Dương Thư Mị Ảnh (Quyển 3)

Dương Thư Mị Ảnh (Quyển 3)

Tác giả : Nam Phong Ca

Chương : 40/NA

Lượt xem : 840

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Việt Tinh Kỳ Truyện

Việt Tinh Kỳ Truyện

Tác giả : Lôi

Chương : 84/NA

Lượt xem : 838

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bảo Chủ! Thỉnh Buông Ta (Nương Tử Đi Trước Đất Nước Đi Sau)

Bảo Chủ! Thỉnh Buông Ta (Nương Tử Đi Trước Đất Nước Đi Sau)

Tác giả : Tử Dục

Chương : 43/NA

Lượt xem : 833

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trợ Lý Nhỏ Của Big Bang

Trợ Lý Nhỏ Của Big Bang

Tác giả : Hoa Sơn Trà

Chương : 36/NA

Lượt xem : 832

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Quận Vương Phi Phúc Hắc

Quận Vương Phi Phúc Hắc

Tác giả : Mạn Diệu Du Ly

Chương : 25/NA

Lượt xem : 829

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết