Sắc

Có 685 truyện

Web truyện - Kiều Thê Tùy Hứng Của Hoàng Đế

Kiều Thê Tùy Hứng Của Hoàng Đế

Tác giả : Kiều Ninh

Chương : 9Full

Lượt xem : 501

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nữ Phụ, Chạy Đâu Cho Khỏi Nắng

Nữ Phụ, Chạy Đâu Cho Khỏi Nắng

Tác giả : Hồ ly năm màu

Chương : 5/NA

Lượt xem : 498

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cưỡng Đoạt Triền Miên

Cưỡng Đoạt Triền Miên

Tác giả :

Chương : 1/NA

Lượt xem : 494

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Anh Muốn Ngủ Với Em Thêm Một Chút

Anh Muốn Ngủ Với Em Thêm Một Chút

Tác giả : Vô Danh

Chương : 6/NA

Lượt xem : 490

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hắc Thị Thục Nữ

Hắc Thị Thục Nữ

Tác giả : Điển Tâm

Chương : 9/NA

Lượt xem : 487

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nữ Phụ Ư, Cũng Được Thôi

Nữ Phụ Ư, Cũng Được Thôi

Tác giả : Mion Ty

Chương : 6/NA

Lượt xem : 486

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đứng Lại! Nàng Phải Rước Chúng Ta Vào Cửa!

Đứng Lại! Nàng Phải Rước Chúng Ta Vào Cửa!

Tác giả : Huyết Băng Tử

Chương : 12/NA

Lượt xem : 483

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thỏ Ngốc Dịu Dàng Của Sắc Lang

Thỏ Ngốc Dịu Dàng Của Sắc Lang

Tác giả : Tử Vy Bạch Sắc

Chương : 4/12

Lượt xem : 477

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cưỡng Đoạt Vợ Yêu: Tình Yêu Hơn Cả Hận Thù

Cưỡng Đoạt Vợ Yêu: Tình Yêu Hơn Cả Hận Thù

Tác giả : Tiểu Khê

Chương : 32/NA

Lượt xem : 470

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cạm Bẫy Của Ái Thê

Cạm Bẫy Của Ái Thê

Tác giả : Mễ Nhạc

Chương : 10Full

Lượt xem : 469

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Sói Con Ngoan Ngoãn Mở Chân Ra

Sói Con Ngoan Ngoãn Mở Chân Ra

Tác giả : Ngược Tu Câu Lạc Bộ

Chương : 13Full

Lượt xem : 469

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Dương Thư Mị Ảnh (Quyển 3)

Dương Thư Mị Ảnh (Quyển 3)

Tác giả : Nam Phong Ca

Chương : 40/NA

Lượt xem : 468

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hư Vô Ảnh

Hư Vô Ảnh

Tác giả : Ác Ma Trong Sáng

Chương : 16/NA

Lượt xem : 468

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Chân Ái

Chân Ái

Tác giả : Hàn Hạ

Chương : 33/NA

Lượt xem : 463

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Quận Vương Phi Phúc Hắc

Quận Vương Phi Phúc Hắc

Tác giả : Mạn Diệu Du Ly

Chương : 25/NA

Lượt xem : 463

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Việt Tinh Kỳ Truyện

Việt Tinh Kỳ Truyện

Tác giả : Lôi

Chương : 84/NA

Lượt xem : 452

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tướng Công Chết Trận Đã Trở Lại

Tướng Công Chết Trận Đã Trở Lại

Tác giả : Nở Hoa Không Kết Quả

Chương : 11/NA

Lượt xem : 430

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nhất Thế Khuynh Thành

Nhất Thế Khuynh Thành

Tác giả : Hoạ Duyên

Chương : 18/NA

Lượt xem : 427

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Quân Y Khó Làm (Quân Y Nan Vi)

Quân Y Khó Làm (Quân Y Nan Vi)

Tác giả : Không Lương Đích Thành

Chương : 45Full

Lượt xem : 422

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tiểu Thần Tiên Hệ Liệt

Tiểu Thần Tiên Hệ Liệt

Tác giả : Lữ Thiên Dật

Chương : 111/NA

Lượt xem : 422

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nữ Chính, Nam Chính Mau Cút Sang Một Bên Cho Tôi

Nữ Chính, Nam Chính Mau Cút Sang Một Bên Cho Tôi

Tác giả : Yuki_lê

Chương : 7/NA

Lượt xem : 419

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đương Sinh Mệnh Trọng Tân Khai Thủy

Đương Sinh Mệnh Trọng Tân Khai Thủy

Tác giả : Đằng La Luyến Nguyệt

Chương : 116Full

Lượt xem : 416

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tuyệt Sát Hoa Hồng

Tuyệt Sát Hoa Hồng

Tác giả : Ngân Tử Lan

Chương : 18/NA

Lượt xem : 416

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Dưới Một Bầu Trời

Dưới Một Bầu Trời

Tác giả : Phương Tiểu Hỉ

Chương : 8/NA

Lượt xem : 415

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Một Hữu Quang Đích Ái Tình - Tình Yêu Không Có Ánh Sáng

Một Hữu Quang Đích Ái Tình - Tình Yêu Không Có Ánh Sáng

Tác giả : Ô Mông Tiểu Yến

Chương : 11Full

Lượt xem : 415

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Điều Giáo Dục Vọng Đô Thị

Điều Giáo Dục Vọng Đô Thị

Tác giả : Ngã Hữu Bạo Nha

Chương : 19Full

Lượt xem : 413

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Linh Xâm

Linh Xâm

Tác giả : Mặc Vũ Yên Dạ

Chương : 11Full

Lượt xem : 401

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trái Đụng Hồ Ly, Phải Đụng Sói

Trái Đụng Hồ Ly, Phải Đụng Sói

Tác giả : Lạc Anh Phân Phi

Chương : 139/NA

Lượt xem : 391

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thập Nhị Thánh Thú Cung

Thập Nhị Thánh Thú Cung

Tác giả : Ma Cô Diện Nhân

Chương : 97Full

Lượt xem : 390

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tuyến Xe Cuối

Tuyến Xe Cuối

Tác giả : Lục Chích Dương

Chương : 12Full

Lượt xem : 386

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết