Sắc

Có 942 truyện

Web truyện - Âm Mưu Của Nữ Phụ 2: Cho Đến Thời Khắc Cuối Cùng

Âm Mưu Của Nữ Phụ 2: Cho Đến Thời Khắc Cuối Cùng

Tác giả : Cá Basa

Chương : 33/32

Lượt xem : 720

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nữ Đặc Công Xuyên Thành Nữ Phụ

Nữ Đặc Công Xuyên Thành Nữ Phụ

Tác giả : Ảnh Dạ Băng Y ( Icye DarkNight )

Chương : 8/NA

Lượt xem : 719

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Gặp Em Ở Las Vegas

Gặp Em Ở Las Vegas

Tác giả : Thiên Mỹ Khả

Chương : 3/NA

Lượt xem : 719

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Chồng Tôi Ít Tuổi Hơn Tôi

Chồng Tôi Ít Tuổi Hơn Tôi

Tác giả : Hùng Tiên Sinh

Chương : 23Full

Lượt xem : 713

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Phu Nhân Vạn An

Phu Nhân Vạn An

Tác giả : Dương Quang Tình Tử

Chương : 21Full

Lượt xem : 703

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bảo Chủ! Thỉnh Buông Ta (Nương Tử Đi Trước Đất Nước Đi Sau)

Bảo Chủ! Thỉnh Buông Ta (Nương Tử Đi Trước Đất Nước Đi Sau)

Tác giả : Tử Dục

Chương : 43/NA

Lượt xem : 695

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bảo Hộ Em Suốt Đời

Bảo Hộ Em Suốt Đời

Tác giả : Mộng Vũ Thần

Chương : 140Full

Lượt xem : 680

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trợ Lý Nhỏ Của Big Bang

Trợ Lý Nhỏ Của Big Bang

Tác giả : Hoa Sơn Trà

Chương : 36/NA

Lượt xem : 679

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tình Triền Nhật Nguyệt

Tình Triền Nhật Nguyệt

Tác giả : Béo Phù

Chương : 11Full

Lượt xem : 665

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đương Sinh Mệnh Trọng Tân Khai Thủy

Đương Sinh Mệnh Trọng Tân Khai Thủy

Tác giả : Đằng La Luyến Nguyệt

Chương : 116Full

Lượt xem : 665

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thập Nhị Thánh Thú Cung

Thập Nhị Thánh Thú Cung

Tác giả : Ma Cô Diện Nhân

Chương : 97Full

Lượt xem : 659

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nhật Ký Tái Hôn

Nhật Ký Tái Hôn

Tác giả : Thần Vụ Quang

Chương : 9/NA

Lượt xem : 658

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Yêu Em Hao Hết Cơ Mưu

Yêu Em Hao Hết Cơ Mưu

Tác giả : Mật Kiến

Chương : 11Full

Lượt xem : 656

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thanh Mai Là Hồ Ly Tinh

Thanh Mai Là Hồ Ly Tinh

Tác giả : Manh Động

Chương : 19/NA

Lượt xem : 647

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nhất Định Yêu Ngươi

Nhất Định Yêu Ngươi

Tác giả : Trinh Tử

Chương : 10Full

Lượt xem : 644

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thôi Miên Sư Đích Tính Phúc Sinh Hoạt

Thôi Miên Sư Đích Tính Phúc Sinh Hoạt

Tác giả : Dainanson

Chương : 34Full

Lượt xem : 642

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Việt Tinh Kỳ Truyện

Việt Tinh Kỳ Truyện

Tác giả : Lôi

Chương : 84/NA

Lượt xem : 635

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Chính Là Em

Chính Là Em

Tác giả : Thủ Đã Nhục Viên

Chương : 10Full

Lượt xem : 634

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nam Thần Xấu Tính

Nam Thần Xấu Tính

Tác giả : sắc sắc chi yêu

Chương : 7/NA

Lượt xem : 634

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tiểu Thần Tiên Hệ Liệt

Tiểu Thần Tiên Hệ Liệt

Tác giả : Lữ Thiên Dật

Chương : 111/NA

Lượt xem : 628

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Quân Y Khó Làm (Quân Y Nan Vi)

Quân Y Khó Làm (Quân Y Nan Vi)

Tác giả : Không Lương Đích Thành

Chương : 45Full

Lượt xem : 625

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Mạt Thế Giả Tưởng

Mạt Thế Giả Tưởng

Tác giả : KingAzir123

Chương : 68/NA

Lượt xem : 616

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Kỳ Nữ Đại Náo Nhân Gian

Kỳ Nữ Đại Náo Nhân Gian

Tác giả : NHẬT TÂM

Chương : 6/NA

Lượt xem : 616

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Sói Con Ngoan Ngoãn Mở Chân Ra

Sói Con Ngoan Ngoãn Mở Chân Ra

Tác giả : Ngược Tu Câu Lạc Bộ

Chương : 13Full

Lượt xem : 615

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Dương Thư Mị Ảnh (Quyển 3)

Dương Thư Mị Ảnh (Quyển 3)

Tác giả : Nam Phong Ca

Chương : 40/NA

Lượt xem : 613

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Untamed

Untamed

Tác giả : Carole Mortimer

Chương : 10Full

Lượt xem : 609

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hư Vô Ảnh

Hư Vô Ảnh

Tác giả : Ác Ma Trong Sáng

Chương : 16/NA

Lượt xem : 607

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bà Sa

Bà Sa

Tác giả : Mộ Thành Tuyết

Chương : 68Full

Lượt xem : 607

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ngược Đãi Thành Yêu

Ngược Đãi Thành Yêu

Tác giả : Nữ Hoàng Trên Mạng

Chương : 10/NA

Lượt xem : 604

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đứng Lại! Nàng Phải Rước Chúng Ta Vào Cửa!

Đứng Lại! Nàng Phải Rước Chúng Ta Vào Cửa!

Tác giả : Huyết Băng Tử

Chương : 12/NA

Lượt xem : 600

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết