Phương Tây

Có 16 truyện

Web truyện - Vạn Giới Pháp Thần

Vạn Giới Pháp Thần

Tác giả : Javatan

Chương : 565/NA

Lượt xem : 1,383

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Noblesse Chế Tạo Con Rối Thần

Noblesse Chế Tạo Con Rối Thần

Tác giả : vuonghongnhung23

Chương : 174/NA

Lượt xem : 934

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trang Viên Dục Vọng

Trang Viên Dục Vọng

Tác giả : WingYing

Chương : 12Full

Lượt xem : 629

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Anh Trai Thành Bạn Trai

Anh Trai Thành Bạn Trai

Tác giả : Cục Cứt Thú Dzị

Chương : 15/NA

Lượt xem : 518

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Chiêu Ma

Chiêu Ma

Tác giả : Mộc Hề Nương

Chương : 22Full

Lượt xem : 370

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - The Witcher - Sword of Destiny

The Witcher - Sword of Destiny

Tác giả : Andrzek Sapkowski

Chương : 33Full

Lượt xem : 159

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Các Anh Hùng Của Đỉnh Olympus Tập 4: Ngôi Nhà Thần Hades

Các Anh Hùng Của Đỉnh Olympus Tập 4: Ngôi Nhà Thần Hades

Tác giả : Rick Riordan

Chương : 78/NA

Lượt xem : 156

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Các Anh Hùng Của Đỉnh Olympus Tập 3: Dấu Hiệu Athena

Các Anh Hùng Của Đỉnh Olympus Tập 3: Dấu Hiệu Athena

Tác giả : Rick Riordan

Chương : 52Full

Lượt xem : 147

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - The Witcher - Blood of Elves

The Witcher - Blood of Elves

Tác giả : Andrzek Sapkowski

Chương : 27Full

Lượt xem : 145

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - The Witcher - The Last Wish

The Witcher - The Last Wish

Tác giả : Andrzek Sapkowski

Chương : 30Full

Lượt xem : 132

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - The Witcher - Time of Contempt

The Witcher - Time of Contempt

Tác giả : Andrzek Sapkowski

Chương : 26Full

Lượt xem : 100

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Các Anh Hùng Của Đỉnh Olympus Tập 5: Máu Đỉnh Olympus (Dòng Máu Olympus)

Các Anh Hùng Của Đỉnh Olympus Tập 5: Máu Đỉnh Olympus (Dòng Máu Olympus)

Tác giả : Rick Riordan

Chương : 58Full

Lượt xem : 76

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trò Lừa Gạt

Trò Lừa Gạt

Tác giả : Sara Shepard

Chương : 15/NA

Lượt xem : 68

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thần thoại Bắc Âu

Thần thoại Bắc Âu

Tác giả : Na

Chương : 4/NA

Lượt xem : 50

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Làm chủ nghệ thuật thuyết phục

Làm chủ nghệ thuật thuyết phục

Tác giả : Robert B.Cialdini

Chương : 5/NA

Lượt xem : 33

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết