Phương Tây

Có 7 truyện

Web truyện  - Vạn Giới Pháp Thần

Vạn Giới Pháp Thần

Tác giả : Javatan

Chương : 545/NA

Lượt xem : 1,233

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện  - Noblesse Chế Tạo Con Rối Thần

Noblesse Chế Tạo Con Rối Thần

Tác giả : vuonghongnhung23

Chương : 170/NA

Lượt xem : 805

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện  - Anh Trai Thành Bạn Trai

Anh Trai Thành Bạn Trai

Tác giả : Cục Cứt Thú Dzị

Chương : 15/NA

Lượt xem : 463

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện  - Trang Viên Dục Vọng

Trang Viên Dục Vọng

Tác giả : WingYing

Chương : 12Full

Lượt xem : 458

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện  - Chiêu Ma

Chiêu Ma

Tác giả : Mộc Hề Nương

Chương : 22Full

Lượt xem : 291

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện  - Trò Lừa Gạt

Trò Lừa Gạt

Tác giả : Sara Shepard

Chương : 15/NA

Lượt xem : 23

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết