Nữ Phụ

Có 153 truyện

Web truyện - Tường Vy Không Còn Là Nữ Phụ! Nam Chính Tránh Xa Ta Ra

Tường Vy Không Còn Là Nữ Phụ! Nam Chính Tránh Xa Ta Ra

Tác giả : Linh_Su

Chương : 16/NA

Lượt xem : 665

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Người Yêu Tôi Là Nam Phụ

Người Yêu Tôi Là Nam Phụ

Tác giả : Mèo Ami

Chương : 25/NA

Lượt xem : 649

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nữ Phụ Ra Tay, Bạch Liên Hoa Nữ Chủ Tránh Ra

Nữ Phụ Ra Tay, Bạch Liên Hoa Nữ Chủ Tránh Ra

Tác giả : Hàn Hàn

Chương : 13/NA

Lượt xem : 640

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thương Tâm

Thương Tâm

Tác giả : Vũ Yết

Chương : 15/NA

Lượt xem : 626

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đợi Đi! Ta Sẽ Giết Hết Đám Nam Chính Mấy Người

Đợi Đi! Ta Sẽ Giết Hết Đám Nam Chính Mấy Người

Tác giả : Trần Nghi Nghi

Chương : 27/NA

Lượt xem : 589

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nữ Phụ Vs Tác Giả

Nữ Phụ Vs Tác Giả

Tác giả : Ngôn Tử Mạch

Chương : 62Full

Lượt xem : 583

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nữ Phụ Thành Nữ Vương

Nữ Phụ Thành Nữ Vương

Tác giả : truongsachi

Chương : 37/NA

Lượt xem : 576

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Xuyên Vào Phế Vật Nữ Phụ

Xuyên Vào Phế Vật Nữ Phụ

Tác giả : dao1233003

Chương : 39/NA

Lượt xem : 542

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đừng Đùa Với Nữ Phụ, Ta Tán Cho Vỡ Mặt

Đừng Đùa Với Nữ Phụ, Ta Tán Cho Vỡ Mặt

Tác giả : Mây

Chương : 5/NA

Lượt xem : 537

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thiên Tài Độc Dược Xuyên Qua Thành Nữ Phụ

Thiên Tài Độc Dược Xuyên Qua Thành Nữ Phụ

Tác giả : Hạ Mạt

Chương : 17/NA

Lượt xem : 524

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tử Đằng Đã Héo Có Thể Lại Nở Hoa?

Tử Đằng Đã Héo Có Thể Lại Nở Hoa?

Tác giả : Yry Cyry

Chương : 30/NA

Lượt xem : 523

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Dù Ta Có Là Nữ Phụ, Ta Cũng Sẽ Thay Đổi Vương Quốc Này!

Dù Ta Có Là Nữ Phụ, Ta Cũng Sẽ Thay Đổi Vương Quốc Này!

Tác giả : Thiên Băng

Chương : 16/NA

Lượt xem : 516

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nữ Phụ, Chạy Đâu Cho Khỏi Nắng

Nữ Phụ, Chạy Đâu Cho Khỏi Nắng

Tác giả : Hồ ly năm màu

Chương : 5/NA

Lượt xem : 498

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Xuyên Không! Nam Chính, Nữ Chính Tránh Xa Ta Ra Chút

Xuyên Không! Nam Chính, Nữ Chính Tránh Xa Ta Ra Chút

Tác giả : Huỳnh Ngọc Trâm

Chương : 24/NA

Lượt xem : 456

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thuận Nước Ta Đẩy Thuyền

Thuận Nước Ta Đẩy Thuyền

Tác giả : A Lan Tây Tử

Chương : 10/NA

Lượt xem : 454

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tiểu Thư Đừng Trêu Hoa: Chán Rồi! Làm Gì Đây?

Tiểu Thư Đừng Trêu Hoa: Chán Rồi! Làm Gì Đây?

Tác giả : Chạng Vạng

Chương : 10/NA

Lượt xem : 451

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Boss Xuyên Không - Nữ Phụ Xấu Xí

Boss Xuyên Không - Nữ Phụ Xấu Xí

Tác giả : Tử Hạ

Chương : 30/NA

Lượt xem : 440

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nữ Chính, Nam Chính Mau Cút Sang Một Bên Cho Tôi

Nữ Chính, Nam Chính Mau Cút Sang Một Bên Cho Tôi

Tác giả : Yuki_lê

Chương : 7/NA

Lượt xem : 419

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Yêu Em! Nữ Phụ

Yêu Em! Nữ Phụ

Tác giả : tú-anhh

Chương : 30/NA

Lượt xem : 409

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Mau Xuyên Chi Kỳ Nguyện Nhân Sinh Công Lược

Mau Xuyên Chi Kỳ Nguyện Nhân Sinh Công Lược

Tác giả : Thu Phong Uyển Hề

Chương : 20/NA

Lượt xem : 408

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Xuyên Qua Thay Đổi Nữ Phụ

Xuyên Qua Thay Đổi Nữ Phụ

Tác giả : Đơn Độc

Chương : 12/NA

Lượt xem : 405

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Vợ Yêu Của Trùm Phản Diện

Vợ Yêu Của Trùm Phản Diện

Tác giả : Phó Du

Chương : 49/NA

Lượt xem : 392

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hướng Tới Tâm Nguyện Nhân Sinh Tiến Công Chiếm Đóng

Hướng Tới Tâm Nguyện Nhân Sinh Tiến Công Chiếm Đóng

Tác giả : Thu Phong Uyển Hề

Chương : 19/NA

Lượt xem : 392

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trả Lại Vấn Vương

Trả Lại Vấn Vương

Tác giả : Lục Lạc Nhi

Chương : 13/NA

Lượt xem : 388

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Xin Chào, Ta Đã Trở Lại

Xin Chào, Ta Đã Trở Lại

Tác giả : hana5474d

Chương : 8/NA

Lượt xem : 336

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nữ Phụ! Đừng Mong Trốn Khỏi Chúng Ta

Nữ Phụ! Đừng Mong Trốn Khỏi Chúng Ta

Tác giả : LinhLinh103

Chương : 6/NA

Lượt xem : 333

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đế Thần Công Chúa

Đế Thần Công Chúa

Tác giả : Ảnh Dạ Băng Y

Chương : 3/NA

Lượt xem : 325

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Heo Ngốc! Anh Yêu Em

Heo Ngốc! Anh Yêu Em

Tác giả : ĐôngPT Nguyệt

Chương : 9/NA

Lượt xem : 276

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thúy Vân Phúc Hắc, Cục Diện Thay Đổi

Thúy Vân Phúc Hắc, Cục Diện Thay Đổi

Tác giả : PhongTamNương

Chương : 10/NA

Lượt xem : 251

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết