Nữ Phụ

Có 142 truyện

Web truyện - Mạch – Thanh

Mạch – Thanh

Tác giả : Huyễn Ái Vô Ái.

Chương : 106Full

Lượt xem : 2,266

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thay Đổi Nữ Phụ Xấu Xí (Nữ Chính Đợi Đó)

Thay Đổi Nữ Phụ Xấu Xí (Nữ Chính Đợi Đó)

Tác giả : Song nhi

Chương : 70/NA

Lượt xem : 2,093

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Pháo Hôi Đại Náo Thịt Văn: Vật Hi Sinh Từng Bước Phản Kích!!!

Pháo Hôi Đại Náo Thịt Văn: Vật Hi Sinh Từng Bước Phản Kích!!!

Tác giả : Cá Basa

Chương : 25/NA

Lượt xem : 2,049

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Mau Xuyên Công Lược: Nữ Phụ Có Độc

Mau Xuyên Công Lược: Nữ Phụ Có Độc

Tác giả : Miêu Mao Nho

Chương : 289/245

Lượt xem : 2,009

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tìm Kiếm Nam Chính

Tìm Kiếm Nam Chính

Tác giả : Bạch Y Tổng Công

Chương : 74/75

Lượt xem : 1,967

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tử Thần! Đừng Chạy Em Là Của Bọn Anh

Tử Thần! Đừng Chạy Em Là Của Bọn Anh

Tác giả : LinhNana

Chương : 27/NA

Lượt xem : 1,838

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thay Đổi Nữ Phụ! Khi Nữ Phụ Bỏ Rơi Nam Chủ!!!

Thay Đổi Nữ Phụ! Khi Nữ Phụ Bỏ Rơi Nam Chủ!!!

Tác giả : Akino_Yumi

Chương : 15/NA

Lượt xem : 1,791

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Kế Hoạch Làm Người Qua Đường Của Nữ Phụ Vô Cảm

Kế Hoạch Làm Người Qua Đường Của Nữ Phụ Vô Cảm

Tác giả : Mèo con mê ngủ

Chương : 60/62

Lượt xem : 1,790

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tôi Mà Anh Cũng Dám Yêu? ... Anh Ngu Sao?

Tôi Mà Anh Cũng Dám Yêu? ... Anh Ngu Sao?

Tác giả : Mèo Biến Thái

Chương : 64/NA

Lượt xem : 1,716

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ác Độc Nữ Phụ Trọng Sinh

Ác Độc Nữ Phụ Trọng Sinh

Tác giả : Ngưng Huy Tuyết Đọng

Chương : 34/93

Lượt xem : 1,643

Bình chọn (2 lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nam Chính Tránh Ra! Nữ Chính Bên Kia!

Nam Chính Tránh Ra! Nữ Chính Bên Kia!

Tác giả : Machiko_YB_Ren

Chương : 32/NA

Lượt xem : 1,499

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nữ Phụ Thế Kỉ 31

Nữ Phụ Thế Kỉ 31

Tác giả : Búp Bê Mù

Chương : 19/NA

Lượt xem : 1,452

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ảnh Hậu Là Đá Lót Đường

Ảnh Hậu Là Đá Lót Đường

Tác giả : Tiểu Thư Kiêu Kỳ

Chương : 23/NA

Lượt xem : 1,320

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đoạt tình! Nếu em còn tồn tại

Đoạt tình! Nếu em còn tồn tại

Tác giả : Người tình bóng đêm

Chương : 30/NA

Lượt xem : 1,311

Bình chọn (3 lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hậu Cung Nữ Phụ

Hậu Cung Nữ Phụ

Tác giả : Tôn Khắc Hi

Chương : 55/NA

Lượt xem : 1,305

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ta Nữ Chính Biết Ngươi Nữ Phụ

Ta Nữ Chính Biết Ngươi Nữ Phụ

Tác giả : lamtinhsuzy

Chương : 17/NA

Lượt xem : 1,302

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nữ Chính, Đừng Tưởng Ta Sợ Ngươi!!!

Nữ Chính, Đừng Tưởng Ta Sợ Ngươi!!!

Tác giả : Huyết Hồ Điệp

Chương : 23/NA

Lượt xem : 1,280

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Vợ Tôi Là Nữ Phụ

Vợ Tôi Là Nữ Phụ

Tác giả : Hoa tuyết

Chương : 34/NA

Lượt xem : 1,245

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Điên Cuồng Tìm Kiếm Một Bóng Hình

Điên Cuồng Tìm Kiếm Một Bóng Hình

Tác giả : Mai Anh

Chương : 14/NA

Lượt xem : 1,244

Bình chọn (3 lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ác Độc Nữ Phụ Trùng Sinh

Ác Độc Nữ Phụ Trùng Sinh

Tác giả : Ngưng Huy Tuyết Đọng

Chương : 63/NA

Lượt xem : 1,142

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Xuyên Thành Nữ Phụ - Thay Đổi Vận Mệnh

Xuyên Thành Nữ Phụ - Thay Đổi Vận Mệnh

Tác giả : thienhandanhat

Chương : 41/NA

Lượt xem : 1,132

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Xuyên Qua Làm Em Gái Của Nữ Phụ

Xuyên Qua Làm Em Gái Của Nữ Phụ

Tác giả : Vọng Nguyệt Hồng Trần

Chương : 10/NA

Lượt xem : 1,080

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Này! Nữ Phụ Thì Làm Sao

Này! Nữ Phụ Thì Làm Sao

Tác giả : Ngọc Trang

Chương : 39/NA

Lượt xem : 1,022

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Du Ngoạn Mạt Thế

Du Ngoạn Mạt Thế

Tác giả : GióTheoMây

Chương : 13/NA

Lượt xem : 1,019

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Xuyên Qua Mạt Thế Tung Hoành

Xuyên Qua Mạt Thế Tung Hoành

Tác giả : Tiểu Đào Thỏ

Chương : 23/NA

Lượt xem : 1,012

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Đồng Nhân NHAC] Ta, Asisu Là Người Tài Giỏi Nhất

[Đồng Nhân NHAC] Ta, Asisu Là Người Tài Giỏi Nhất

Tác giả : NhiKh14

Chương : 12/NA

Lượt xem : 977

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cảm Ơn Em Đã Quay Lại Nhìn Anh

Cảm Ơn Em Đã Quay Lại Nhìn Anh

Tác giả : Nhược Minh Dực

Chương : 31Full

Lượt xem : 941

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nữ Chính, Đừng Tưởng Tôi Sợ Cô!!!

Nữ Chính, Đừng Tưởng Tôi Sợ Cô!!!

Tác giả : Huyết Hồ Điệp

Chương : 38/NA

Lượt xem : 914

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Chơi Đùa Với Nam Chủ

Chơi Đùa Với Nam Chủ

Tác giả : mèo con cofee

Chương : 15/NA

Lượt xem : 903

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nữ Phụ Đa Nhân Cách

Nữ Phụ Đa Nhân Cách

Tác giả : Alain_Nei

Chương : 80/NA

Lượt xem : 872

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết