Nữ Phụ

Có 190 truyện

Web truyện - Mạch – Thanh

Mạch – Thanh

Tác giả : Huyễn Ái Vô Ái.

Chương : 106Full

Lượt xem : 6,581

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Vật Hy Sinh Nữ Phụ Gả Lần Hai Công Chiếm

Vật Hy Sinh Nữ Phụ Gả Lần Hai Công Chiếm

Tác giả : Tẫn Tương Tư

Chương : 95/NA

Lượt xem : 6,461

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nữ Phụ Tiên Lộ Từ Từ

Nữ Phụ Tiên Lộ Từ Từ

Tác giả : Cố

Chương : 177/NA

Lượt xem : 5,664

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Vợ Tôi Là Nữ Phụ

Vợ Tôi Là Nữ Phụ

Tác giả : Hoa tuyết

Chương : 45/NA

Lượt xem : 5,573

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nữ Chính! Cô Tiêu Đời Rồi!!

Nữ Chính! Cô Tiêu Đời Rồi!!

Tác giả : bangtan3012

Chương : 41/40

Lượt xem : 5,514

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Kế Hoạch Làm Người Qua Đường Của Nữ Phụ Vô Cảm

Kế Hoạch Làm Người Qua Đường Của Nữ Phụ Vô Cảm

Tác giả : Mèo con mê ngủ

Chương : 60/62

Lượt xem : 5,242

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ác Độc Nữ Phụ Trọng Sinh

Ác Độc Nữ Phụ Trọng Sinh

Tác giả : Ngưng Huy Tuyết Đọng

Chương : 34/93

Lượt xem : 5,192

Bình chọn (2 lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Pháo Hôi Đại Náo Thịt Văn: Vật Hi Sinh Từng Bước Phản Kích!!!

Pháo Hôi Đại Náo Thịt Văn: Vật Hi Sinh Từng Bước Phản Kích!!!

Tác giả : Cá Basa

Chương : 25/NA

Lượt xem : 5,144

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tôi Mà Anh Cũng Dám Yêu? ... Anh Ngu Sao?

Tôi Mà Anh Cũng Dám Yêu? ... Anh Ngu Sao?

Tác giả : Mèo Biến Thái

Chương : 64/NA

Lượt xem : 5,111

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Này! Nữ Phụ Thì Làm Sao

Này! Nữ Phụ Thì Làm Sao

Tác giả : Ngọc Trang

Chương : 43/NA

Lượt xem : 4,922

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [ Brother Conflict ] Độc Chiếm Ánh Dương Quang - TGH

[ Brother Conflict ] Độc Chiếm Ánh Dương Quang - TGH

Tác giả : TGH

Chương : 17/NA

Lượt xem : 4,566

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tìm Kiếm Nam Chính

Tìm Kiếm Nam Chính

Tác giả : Bạch Y Tổng Công

Chương : 74/75

Lượt xem : 4,545

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thay Đổi Nữ Phụ! Khi Nữ Phụ Bỏ Rơi Nam Chủ!!!

Thay Đổi Nữ Phụ! Khi Nữ Phụ Bỏ Rơi Nam Chủ!!!

Tác giả : Akino_Yumi

Chương : 15/NA

Lượt xem : 4,445

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đoạt tình! Nếu em còn tồn tại

Đoạt tình! Nếu em còn tồn tại

Tác giả : Người tình bóng đêm

Chương : 33/NA

Lượt xem : 4,290

Bình chọn (3 lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nữ Phụ Đa Nhân Cách

Nữ Phụ Đa Nhân Cách

Tác giả : Alain_Nei

Chương : 80/NA

Lượt xem : 4,072

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ác Độc Nữ Phụ Trùng Sinh

Ác Độc Nữ Phụ Trùng Sinh

Tác giả : Ngưng Huy Tuyết Đọng

Chương : 63/NA

Lượt xem : 3,925

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ảnh Hậu Là Đá Lót Đường

Ảnh Hậu Là Đá Lót Đường

Tác giả : Tiểu Thư Kiêu Kỳ

Chương : 23/NA

Lượt xem : 3,642

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tử Thần! Đừng Chạy Em Là Của Bọn Anh

Tử Thần! Đừng Chạy Em Là Của Bọn Anh

Tác giả : LinhNana

Chương : 27/NA

Lượt xem : 3,576

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hậu Cung Nữ Phụ

Hậu Cung Nữ Phụ

Tác giả : Tôn Khắc Hi

Chương : 55/NA

Lượt xem : 3,415

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nữ Chính, Đừng Tưởng Ta Sợ Ngươi!!!

Nữ Chính, Đừng Tưởng Ta Sợ Ngươi!!!

Tác giả : Huyết Hồ Điệp

Chương : 23/NA

Lượt xem : 3,281

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Xuyên Qua Mạt Thế Tung Hoành

Xuyên Qua Mạt Thế Tung Hoành

Tác giả : Tiểu Đào Thỏ

Chương : 23/NA

Lượt xem : 3,198

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Khi Nữ Phụ Thành Thành Nhân Vật Chính

Khi Nữ Phụ Thành Thành Nhân Vật Chính

Tác giả : Thuỷ Hàn Tịnh Văn

Chương : 74Full

Lượt xem : 3,185

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nữ Phụ Thế Kỉ 31

Nữ Phụ Thế Kỉ 31

Tác giả : Búp Bê Mù

Chương : 19/NA

Lượt xem : 3,112

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Điên Cuồng Tìm Kiếm Một Bóng Hình

Điên Cuồng Tìm Kiếm Một Bóng Hình

Tác giả : Mai Anh

Chương : 14/NA

Lượt xem : 3,098

Bình chọn (3 lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Mấy Thằng Kia, Mau Biến!

Mấy Thằng Kia, Mau Biến!

Tác giả : Windy_Mĩ Tuyết

Chương : 46/NA

Lượt xem : 3,058

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nam Chính Tránh Ra! Nữ Chính Bên Kia!

Nam Chính Tránh Ra! Nữ Chính Bên Kia!

Tác giả : Machiko_YB_Ren

Chương : 32/NA

Lượt xem : 3,005

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nữ Thần Du Ngoạn Mạt Thế

Nữ Thần Du Ngoạn Mạt Thế

Tác giả : Hàn Thiên Thanh

Chương : 31/NA

Lượt xem : 2,960

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Xuyên Thành Nữ Phụ - Thay Đổi Vận Mệnh

Xuyên Thành Nữ Phụ - Thay Đổi Vận Mệnh

Tác giả : thienhandanhat

Chương : 41/NA

Lượt xem : 2,851

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nữ Chính, Đừng Tưởng Tôi Sợ Cô!!!

Nữ Chính, Đừng Tưởng Tôi Sợ Cô!!!

Tác giả : Huyết Hồ Điệp

Chương : 38/NA

Lượt xem : 2,804

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cuộc Phản Công Của Nữ Phụ!

Cuộc Phản Công Của Nữ Phụ!

Tác giả : San San Ngu Muội

Chương : 38/NA

Lượt xem : 2,750

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết