Nữ Cường

Có 583 truyện

Web truyện - Ngôn Linh Sư Giới Giải Trí

Ngôn Linh Sư Giới Giải Trí

Tác giả : An Nhiên Nhất Thế

Chương : 30/NA

Lượt xem : 247

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nhiếp Quốc Đích Phi

Nhiếp Quốc Đích Phi

Tác giả : Ngô Tiếu Tiếu

Chương : 1/NA

Lượt xem : 241

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Siêu Du Thế Giới

Siêu Du Thế Giới

Tác giả : [email protected]

Chương : 31/5

Lượt xem : 238

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ta Mới Là Nữ Chính

Ta Mới Là Nữ Chính

Tác giả : Truy Phong Tranh Đích Cô Lương

Chương : 17/NA

Lượt xem : 225

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Càng Đẩy Tôi Sẽ Càng Ôm Em Thật Chặt

Càng Đẩy Tôi Sẽ Càng Ôm Em Thật Chặt

Tác giả : Siêu Đại Mèo Lười

Chương : 2/NA

Lượt xem : 219

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Dã Đồng

Dã Đồng

Tác giả : Lâm Diên

Chương : 2/NA

Lượt xem : 217

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trở Thành "Nam thần" Nữ Nhân

Trở Thành "Nam thần" Nữ Nhân

Tác giả : Tuyết Nguyên U Linh

Chương : 46/NA

Lượt xem : 211

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Phụ Hoàng, Thỉnh Vào Ở Hậu Cung

Phụ Hoàng, Thỉnh Vào Ở Hậu Cung

Tác giả : Thiên Cung Tuyết Óanh

Chương : 4/NA

Lượt xem : 210

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Huyễn Quân

Huyễn Quân

Tác giả : Huyễn Song Thành

Chương : 4/NA

Lượt xem : 209

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tô Mộc Lan - Nàng Vương Phi Bướng Bỉnh

Tô Mộc Lan - Nàng Vương Phi Bướng Bỉnh

Tác giả : Candy_Yst

Chương : 3/NA

Lượt xem : 206

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ẩn Hình Hoàng Hậu

Ẩn Hình Hoàng Hậu

Tác giả : Nặc Nặc Bảo Bối

Chương : 3/NA

Lượt xem : 206

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tiên Linh Đồ Phổ

Tiên Linh Đồ Phổ

Tác giả : Vân Cập

Chương : 6/NA

Lượt xem : 206

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thần Trộm Cuồng Phi

Thần Trộm Cuồng Phi

Tác giả : Di Hương

Chương : 4/NA

Lượt xem : 198

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nữ Phụ Không Lẫn Vào

Nữ Phụ Không Lẫn Vào

Tác giả : Phong Lưu Thư Ngốc

Chương : 40/NA

Lượt xem : 197

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Sủng Anh Đến Trọn Đời!

Sủng Anh Đến Trọn Đời!

Tác giả : Tuyết Yoo

Chương : 35/NA

Lượt xem : 193

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Chính Phục Dị Giới

Chính Phục Dị Giới

Tác giả : Nguyễn Ngọc Huy

Chương : 12/NA

Lượt xem : 191

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ác Ma Hoàng Hậu

Ác Ma Hoàng Hậu

Tác giả : Minh Nguyệt

Chương : 13/NA

Lượt xem : 188

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Vợ Của Tổng Tài Là Mafia (Vợ Của Tổng Giám Đốc Là Mafia)

Vợ Của Tổng Tài Là Mafia (Vợ Của Tổng Giám Đốc Là Mafia)

Tác giả : Hàn Tiêu Tiêu

Chương : 3/NA

Lượt xem : 188

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nam Cung Phu Nhân, Em Muốn Thoát Khỏi Tôi?

Nam Cung Phu Nhân, Em Muốn Thoát Khỏi Tôi?

Tác giả : Bành_Thị Vuy

Chương : 11/NA

Lượt xem : 186

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đặc Công Hàn Phi

Đặc Công Hàn Phi

Tác giả : Phi Yến Nhược Thiên

Chương : 2/NA

Lượt xem : 185

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Sổ Tay Tiến Hóa Thành Yêu Hậu

Sổ Tay Tiến Hóa Thành Yêu Hậu

Tác giả : Ninh Dung Huyên

Chương : 40/NA

Lượt xem : 185

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bút kí phẫn nam trang của thế thân

Bút kí phẫn nam trang của thế thân

Tác giả : Nguyên Ca Đại Soái

Chương : 8/9

Lượt xem : 185

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Vị Hôn Phu Đến Từ Đông Nữ Tộc

Vị Hôn Phu Đến Từ Đông Nữ Tộc

Tác giả : Pruistab

Chương : 1/NA

Lượt xem : 185

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Không loạn không vui

Không loạn không vui

Tác giả : Trà Quan Âm

Chương : 7/NA

Lượt xem : 183

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thái Hậu

Thái Hậu

Tác giả : Hoàng Minh Thư

Chương : 6/NA

Lượt xem : 179

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Gọi Một Tiếng Chồng Thì Chết Sao?

Gọi Một Tiếng Chồng Thì Chết Sao?

Tác giả : Trảm Lãng

Chương : 15/NA

Lượt xem : 170

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tướng Công Gả Nhầm Cực Sủng Thê

Tướng Công Gả Nhầm Cực Sủng Thê

Tác giả : Mạc Diêu

Chương : 1/NA

Lượt xem : 165

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ma Nữ Tái Thế

Ma Nữ Tái Thế

Tác giả : Tư Toàn

Chương : 44/NA

Lượt xem : 160

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trung Khuyển Hậu Cung Ở Tinh Tế

Trung Khuyển Hậu Cung Ở Tinh Tế

Tác giả : Chiêu Nhiên Ca

Chương : 1/NA

Lượt xem : 157

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Quyền Lực Của Kẻ Đứng Đầu

Quyền Lực Của Kẻ Đứng Đầu

Tác giả : Genevieve2k2

Chương : 21/NA

Lượt xem : 153

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết