Ngược

Có 610 truyện

Web truyện - Hoa Oải Hương

Hoa Oải Hương

Tác giả : Rùa biết bay

Chương : 49Full

Lượt xem : 2,134

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Chỉ Hoan Không Yêu: Tổng Giám Đốc Xấu Xa Chớ Thô Lỗ

Chỉ Hoan Không Yêu: Tổng Giám Đốc Xấu Xa Chớ Thô Lỗ

Tác giả : Hải Diệp

Chương : 134/NA

Lượt xem : 2,112

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đoạt Tử

Đoạt Tử

Tác giả : Tùy Hầu Châu

Chương : 51/NA

Lượt xem : 2,108

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Kiếm Tại Thiên Hạ

Kiếm Tại Thiên Hạ

Tác giả : Bạch Huyên

Chương : 50Full

Lượt xem : 2,072

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hoa Đào Bất Thành Kiếp

Hoa Đào Bất Thành Kiếp

Tác giả : Mặc Thập Nhất

Chương : 64/NA

Lượt xem : 2,063

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nịnh Mông Tình Nhân

Nịnh Mông Tình Nhân

Tác giả : KSEN

Chương : 37Full

Lượt xem : 2,062

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Phượng Ẩn Thiên Hạ

Phượng Ẩn Thiên Hạ

Tác giả : Nguyệt Xuất Vân

Chương : 169/NA

Lượt xem : 2,059

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tiện Thiếp Của Vương Gia

Tiện Thiếp Của Vương Gia

Tác giả : Đỗ Dự

Chương : 58/NA

Lượt xem : 2,001

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Kiến Quỷ

Kiến Quỷ

Tác giả : Bất năng phát nha đích chủng tử

Chương : 20Full

Lượt xem : 1,993

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bất Ái Kỷ

Bất Ái Kỷ

Tác giả : Mộ Dung Tỷ Tỷ

Chương : 35Full

Lượt xem : 1,888

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Gặp Quỷ

Gặp Quỷ

Tác giả : Bất năng phát nha đích chủng tử

Chương : 20/NA

Lượt xem : 1,881

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Chiết Chi (Giai Hạ Tù)

Chiết Chi (Giai Hạ Tù)

Tác giả : Khốn Ỷ Nguy Lâu

Chương : 20Full

Lượt xem : 1,863

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Phối Giác

Phối Giác

Tác giả : Mạn Tùy Vân Quyển Vân Thư

Chương : 36Full

Lượt xem : 1,859

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bàn Về Việc Làm Sao Tóm Được Một Vị Kim Chủ Thiệt To

Bàn Về Việc Làm Sao Tóm Được Một Vị Kim Chủ Thiệt To

Tác giả : Thanh Sắc Đích Quang

Chương : 28Full

Lượt xem : 1,847

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - U Lan

U Lan

Tác giả : Điển Tâm

Chương : 14Full

Lượt xem : 1,839

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hà Nhật Cộng Huề Thủ

Hà Nhật Cộng Huề Thủ

Tác giả : Nhược Thủy Tam Thiên

Chương : 77Full

Lượt xem : 1,829

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Định Mệnh Anh Và Em - Quai Quai Băng

Định Mệnh Anh Và Em - Quai Quai Băng

Tác giả : Quai Quai Băng

Chương : 377/387

Lượt xem : 1,817

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [ĐBK Bộ 1] Thực Xin Lỗi, Hại Đến Ngươi

[ĐBK Bộ 1] Thực Xin Lỗi, Hại Đến Ngươi

Tác giả : Chiến Thanh

Chương : 41Full

Lượt xem : 1,812

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bách Hoa Tiên Tử Oai Truyền

Bách Hoa Tiên Tử Oai Truyền

Tác giả : Nhất Độ Quân Hoa

Chương : 27Full

Lượt xem : 1,800

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đường Về

Đường Về

Tác giả : Mặc Bảo Phi Bảo

Chương : 43Full

Lượt xem : 1,786

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đêm Đêm Kinh Hồn

Đêm Đêm Kinh Hồn

Tác giả : Phi Ngư FY

Chương : 28Full

Lượt xem : 1,781

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hello! Hoắc Thiếu Kiêu Ngạo

Hello! Hoắc Thiếu Kiêu Ngạo

Tác giả : Nam Âm Âm

Chương : 15/NA

Lượt xem : 1,768

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Chỉ Diên (Con Diều)

Chỉ Diên (Con Diều)

Tác giả : Phong Khởi Liên Y

Chương : 18Full

Lượt xem : 1,742

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ngang Nhau

Ngang Nhau

Tác giả : Hỉ Biệt Bất Tương Phùng

Chương : 30Full

Lượt xem : 1,714

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Quân Có Bệnh Không

Quân Có Bệnh Không

Tác giả : Như Tự Ngã Văn

Chương : 89Full

Lượt xem : 1,712

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nếu Như Anh Biết

Nếu Như Anh Biết

Tác giả : Dạ Mạn

Chương : 17/NA

Lượt xem : 1,695

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bỉ Ngạn Yên Hoa

Bỉ Ngạn Yên Hoa

Tác giả : Tứ Chích Cước

Chương : 52Full

Lượt xem : 1,655

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Quân Cờ

Quân Cờ

Tác giả : Trạch nữ

Chương : 19/NA

Lượt xem : 1,653

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - 1930

1930

Tác giả : Triệt Dạ Lưu Hương

Chương : 31Full

Lượt xem : 1,653

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Phù Dung Vương Phi

Phù Dung Vương Phi

Tác giả : Thái Nha Nhi

Chương : 132/134

Lượt xem : 1,648

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết