Ngược

Có 485 truyện

Web truyện - Mộng Hồi Tàn Cận

Mộng Hồi Tàn Cận

Tác giả : Mạn Li

Chương : 28Full

Lượt xem : 1,177

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bàn Về Việc Làm Sao Tóm Được Một Vị Kim Chủ Thiệt To

Bàn Về Việc Làm Sao Tóm Được Một Vị Kim Chủ Thiệt To

Tác giả : Thanh Sắc Đích Quang

Chương : 28Full

Lượt xem : 1,160

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ác Nô Tài

Ác Nô Tài

Tác giả : Lăng Báo Tư

Chương : 11Full

Lượt xem : 1,147

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Lạc Lối

Lạc Lối

Tác giả : Laura D.

Chương : 26Full

Lượt xem : 1,124

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Lời Hứa Cả Đời

Lời Hứa Cả Đời

Tác giả : Uyển Như Luân Hồi

Chương : 21Full

Lượt xem : 1,118

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cừu non mau trốn, Sói già đến kìa

Cừu non mau trốn, Sói già đến kìa

Tác giả : Hy Yên

Chương : 14/NA

Lượt xem : 1,103

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tùy Ái Trầm Luân

Tùy Ái Trầm Luân

Tác giả : Thiên Nhai Khách

Chương : 24Full

Lượt xem : 1,078

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ta Chỉ Cách Hạnh Phúc Có Một Bước

Ta Chỉ Cách Hạnh Phúc Có Một Bước

Tác giả : Cổ Lương Phi Vũ

Chương : 27Full

Lượt xem : 1,073

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Kế Lão Bà

Kế Lão Bà

Tác giả : Tố Lạp

Chương : 19/21

Lượt xem : 1,068

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Gặp Quỷ

Gặp Quỷ

Tác giả : Bất năng phát nha đích chủng tử

Chương : 20/NA

Lượt xem : 1,060

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bách Hoa Tiên Tử Oai Truyền

Bách Hoa Tiên Tử Oai Truyền

Tác giả : Nhất Độ Quân Hoa

Chương : 27Full

Lượt xem : 1,050

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [ĐBK Bộ 1] Thực Xin Lỗi, Hại Đến Ngươi

[ĐBK Bộ 1] Thực Xin Lỗi, Hại Đến Ngươi

Tác giả : Chiến Thanh

Chương : 41Full

Lượt xem : 1,033

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hà Nhật Cộng Huề Thủ

Hà Nhật Cộng Huề Thủ

Tác giả : Nhược Thủy Tam Thiên

Chương : 77Full

Lượt xem : 1,030

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Phù Dung Vương Phi

Phù Dung Vương Phi

Tác giả : Thái Nha Nhi

Chương : 132/134

Lượt xem : 1,025

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hợp Đồng Tình Nhân - Hải Diệp

Hợp Đồng Tình Nhân - Hải Diệp

Tác giả : Hải Diệp

Chương : 131/NA

Lượt xem : 1,017

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ti Trà Hoàng Hậu: Bệ Hạ, Xin Hạ Hỏa

Ti Trà Hoàng Hậu: Bệ Hạ, Xin Hạ Hỏa

Tác giả : Ý Thiên Trọng

Chương : 110/NA

Lượt xem : 1,012

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thiên Nữ Động Tình

Thiên Nữ Động Tình

Tác giả : Quý Khả Sắc

Chương : 11Full

Lượt xem : 984

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đường Về

Đường Về

Tác giả : Mặc Bảo Phi Bảo

Chương : 43Full

Lượt xem : 982

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nhất Dạ Năng Hữu Đa Thiểu Tình

Nhất Dạ Năng Hữu Đa Thiểu Tình

Tác giả : Phạm Phỉ

Chương : 37Full

Lượt xem : 972

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - 1930

1930

Tác giả : Triệt Dạ Lưu Hương

Chương : 31Full

Lượt xem : 966

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bội Đức Chi Nhị Ác Liệt Con Riêng

Bội Đức Chi Nhị Ác Liệt Con Riêng

Tác giả : Di Ngạn

Chương : 11Full

Lượt xem : 954

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Chồng Cũ Nuôi Tôi

Chồng Cũ Nuôi Tôi

Tác giả : Kim Huyên

Chương : 20Full

Lượt xem : 951

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thịnh Đường

Thịnh Đường

Tác giả : Lâu Thượng Hoàng Hôn

Chương : 70Full

Lượt xem : 949

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cảm Ơn Em Đã Quay Lại Nhìn Anh

Cảm Ơn Em Đã Quay Lại Nhìn Anh

Tác giả : Nhược Minh Dực

Chương : 31Full

Lượt xem : 940

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Khí Phi Tái Giá: Quân Thần Phân Tranh

Khí Phi Tái Giá: Quân Thần Phân Tranh

Tác giả : Lam Tử

Chương : 159Full

Lượt xem : 937

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đêm Đêm Kinh Hồn

Đêm Đêm Kinh Hồn

Tác giả : Phi Ngư FY

Chương : 28Full

Lượt xem : 932

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tiện Thiếp Của Vương Gia

Tiện Thiếp Của Vương Gia

Tác giả : Đỗ Dự

Chương : 58/NA

Lượt xem : 930

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Chỉ Diên (Con Diều)

Chỉ Diên (Con Diều)

Tác giả : Phong Khởi Liên Y

Chương : 18Full

Lượt xem : 927

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trùng Sinh Chi Thương Lam

Trùng Sinh Chi Thương Lam

Tác giả : Tiện Thương

Chương : 59/NA

Lượt xem : 926

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Quân Cờ

Quân Cờ

Tác giả : Trạch nữ

Chương : 19/NA

Lượt xem : 923

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết