Loading...

Ngược

Có 541 truyện

Web truyện - Tùy Ái Trầm Luân

Tùy Ái Trầm Luân

Tác giả : Thiên Nhai Khách

Chương : 24Full

Lượt xem : 1,647

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Điệu Valse Của Những Kẻ Cặn Bã

Điệu Valse Của Những Kẻ Cặn Bã

Tác giả : Vương Bình Tử

Chương : 64Full

Lượt xem : 1,620

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - U Lan

U Lan

Tác giả : Điển Tâm

Chương : 14Full

Lượt xem : 1,593

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hà Nhật Cộng Huề Thủ

Hà Nhật Cộng Huề Thủ

Tác giả : Nhược Thủy Tam Thiên

Chương : 77Full

Lượt xem : 1,578

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Kiến Quỷ

Kiến Quỷ

Tác giả : Bất năng phát nha đích chủng tử

Chương : 20Full

Lượt xem : 1,559

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ngang Nhau

Ngang Nhau

Tác giả : Hỉ Biệt Bất Tương Phùng

Chương : 30Full

Lượt xem : 1,547

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Định Mệnh Anh Và Em - Quai Quai Băng

Định Mệnh Anh Và Em - Quai Quai Băng

Tác giả : Quai Quai Băng

Chương : 377/387

Lượt xem : 1,503

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hợp Đồng Tình Nhân - Hải Diệp

Hợp Đồng Tình Nhân - Hải Diệp

Tác giả : Hải Diệp

Chương : 133/NA

Lượt xem : 1,500

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tiện Thiếp Của Vương Gia

Tiện Thiếp Của Vương Gia

Tác giả : Đỗ Dự

Chương : 58/NA

Lượt xem : 1,487

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bàn Về Việc Làm Sao Tóm Được Một Vị Kim Chủ Thiệt To

Bàn Về Việc Làm Sao Tóm Được Một Vị Kim Chủ Thiệt To

Tác giả : Thanh Sắc Đích Quang

Chương : 28Full

Lượt xem : 1,486

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bất Ái Kỷ

Bất Ái Kỷ

Tác giả : Mộ Dung Tỷ Tỷ

Chương : 35Full

Lượt xem : 1,478

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Gặp Quỷ

Gặp Quỷ

Tác giả : Bất năng phát nha đích chủng tử

Chương : 20/NA

Lượt xem : 1,460

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bách Hoa Tiên Tử Oai Truyền

Bách Hoa Tiên Tử Oai Truyền

Tác giả : Nhất Độ Quân Hoa

Chương : 27Full

Lượt xem : 1,456

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Mộng Hồi Tàn Cận

Mộng Hồi Tàn Cận

Tác giả : Mạn Li

Chương : 28Full

Lượt xem : 1,450

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ta Chỉ Cách Hạnh Phúc Có Một Bước

Ta Chỉ Cách Hạnh Phúc Có Một Bước

Tác giả : Cổ Lương Phi Vũ

Chương : 27Full

Lượt xem : 1,420

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đêm Đêm Kinh Hồn

Đêm Đêm Kinh Hồn

Tác giả : Phi Ngư FY

Chương : 28Full

Lượt xem : 1,413

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [ĐBK Bộ 1] Thực Xin Lỗi, Hại Đến Ngươi

[ĐBK Bộ 1] Thực Xin Lỗi, Hại Đến Ngươi

Tác giả : Chiến Thanh

Chương : 41Full

Lượt xem : 1,408

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Lạc Lối

Lạc Lối

Tác giả : Laura D.

Chương : 26Full

Lượt xem : 1,400

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hoa Tử Đằng Nở Đầy Trên Hàng Rào

Hoa Tử Đằng Nở Đầy Trên Hàng Rào

Tác giả : Thiên Tầm

Chương : 10Full

Lượt xem : 1,399

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cấm Đoạn Chi Luyến

Cấm Đoạn Chi Luyến

Tác giả : Sở Ly

Chương : 293/294

Lượt xem : 1,397

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bí Mật - Lạc Duệ

Bí Mật - Lạc Duệ

Tác giả : Lạc Duệ

Chương : 51Full

Lượt xem : 1,391

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đường Về

Đường Về

Tác giả : Mặc Bảo Phi Bảo

Chương : 43Full

Lượt xem : 1,366

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [ Kỳ Duyên Hệ Liệt] Ô Long Kỳ Duyên

[ Kỳ Duyên Hệ Liệt] Ô Long Kỳ Duyên

Tác giả : Tự Băng Tự Thủy

Chương : 65Full

Lượt xem : 1,350

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Lời Hứa Cả Đời

Lời Hứa Cả Đời

Tác giả : Uyển Như Luân Hồi

Chương : 21Full

Lượt xem : 1,346

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Kia Một Luồng Hy Vọng

Kia Một Luồng Hy Vọng

Tác giả : Thủy Mặc Chi Nhân

Chương : 29Full

Lượt xem : 1,335

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - 1930

1930

Tác giả : Triệt Dạ Lưu Hương

Chương : 31Full

Lượt xem : 1,335

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nhất Niệm Chi Gian

Nhất Niệm Chi Gian

Tác giả : Tô Đặc

Chương : 17Full

Lượt xem : 1,334

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Phù Dung Vương Phi

Phù Dung Vương Phi

Tác giả : Thái Nha Nhi

Chương : 132/134

Lượt xem : 1,333

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Kế Lão Bà

Kế Lão Bà

Tác giả : Tố Lạp

Chương : 19/21

Lượt xem : 1,327

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ác Nô Tài

Ác Nô Tài

Tác giả : Lăng Báo Tư

Chương : 11Full

Lượt xem : 1,307

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết