Ngược

Có 733 truyện

Web truyện - Chỉ Hoan Không Yêu: Tổng Giám Đốc Xấu Xa Chớ Thô Lỗ

Chỉ Hoan Không Yêu: Tổng Giám Đốc Xấu Xa Chớ Thô Lỗ

Tác giả : Hải Diệp

Chương : 134/NA

Lượt xem : 2,349

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thiếu Nữ Ngây Thơ

Thiếu Nữ Ngây Thơ

Tác giả : Hiểu Bạo

Chương : 127/NA

Lượt xem : 2,324

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hoa Oải Hương

Hoa Oải Hương

Tác giả : Rùa biết bay

Chương : 49Full

Lượt xem : 2,317

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thích Sát Phu Quân

Thích Sát Phu Quân

Tác giả : Pé Chồn Present

Chương : 24Full

Lượt xem : 2,316

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đoạt Tử

Đoạt Tử

Tác giả : Tùy Hầu Châu

Chương : 51/NA

Lượt xem : 2,306

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ai Nợ Ai Một Lời Giải Thích

Ai Nợ Ai Một Lời Giải Thích

Tác giả : Tử Vọng Tình

Chương : 59Full

Lượt xem : 2,261

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bất Ái Kỷ

Bất Ái Kỷ

Tác giả : Mộ Dung Tỷ Tỷ

Chương : 35Full

Lượt xem : 2,252

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nịnh Mông Tình Nhân

Nịnh Mông Tình Nhân

Tác giả : KSEN

Chương : 37Full

Lượt xem : 2,235

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Chiết Chi (Giai Hạ Tù)

Chiết Chi (Giai Hạ Tù)

Tác giả : Khốn Ỷ Nguy Lâu

Chương : 20Full

Lượt xem : 2,234

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Người Tình Trí Mạng

Người Tình Trí Mạng

Tác giả : Ân Tầm

Chương : 179/NA

Lượt xem : 2,215

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Phượng Ẩn Thiên Hạ

Phượng Ẩn Thiên Hạ

Tác giả : Nguyệt Xuất Vân

Chương : 169/NA

Lượt xem : 2,198

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hào Hoa Phong Nhã!

Hào Hoa Phong Nhã!

Tác giả : A Ngốc thương yêu (亲爱的阿呆)

Chương : 84Full

Lượt xem : 2,191

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hoa Đào Bất Thành Kiếp

Hoa Đào Bất Thành Kiếp

Tác giả : Mặc Thập Nhất

Chương : 64/NA

Lượt xem : 2,179

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tiện Thiếp Của Vương Gia

Tiện Thiếp Của Vương Gia

Tác giả : Đỗ Dự

Chương : 58/NA

Lượt xem : 2,177

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hello! Hoắc Thiếu Kiêu Ngạo

Hello! Hoắc Thiếu Kiêu Ngạo

Tác giả : Nam Âm Âm

Chương : 15/NA

Lượt xem : 2,155

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Kiến Quỷ

Kiến Quỷ

Tác giả : Bất năng phát nha đích chủng tử

Chương : 20Full

Lượt xem : 2,134

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bàn Về Việc Làm Sao Tóm Được Một Vị Kim Chủ Thiệt To

Bàn Về Việc Làm Sao Tóm Được Một Vị Kim Chủ Thiệt To

Tác giả : Thanh Sắc Đích Quang

Chương : 28Full

Lượt xem : 2,096

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hà Nhật Cộng Huề Thủ

Hà Nhật Cộng Huề Thủ

Tác giả : Nhược Thủy Tam Thiên

Chương : 77Full

Lượt xem : 2,075

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bỉ Ngạn Yên Hoa

Bỉ Ngạn Yên Hoa

Tác giả : Tứ Chích Cước

Chương : 52Full

Lượt xem : 2,069

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Gặp Quỷ

Gặp Quỷ

Tác giả : Bất năng phát nha đích chủng tử

Chương : 20/NA

Lượt xem : 2,060

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [ĐBK Bộ 1] Thực Xin Lỗi, Hại Đến Ngươi

[ĐBK Bộ 1] Thực Xin Lỗi, Hại Đến Ngươi

Tác giả : Chiến Thanh

Chương : 41Full

Lượt xem : 2,026

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đêm Đêm Kinh Hồn

Đêm Đêm Kinh Hồn

Tác giả : Phi Ngư FY

Chương : 28Full

Lượt xem : 2,021

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thiên La Địa Võng

Thiên La Địa Võng

Tác giả : Nam Phong Ca

Chương : 65Full

Lượt xem : 2,003

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Chỉ Diên (Con Diều)

Chỉ Diên (Con Diều)

Tác giả : Phong Khởi Liên Y

Chương : 18Full

Lượt xem : 1,989

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Định Mệnh Anh Và Em - Quai Quai Băng

Định Mệnh Anh Và Em - Quai Quai Băng

Tác giả : Quai Quai Băng

Chương : 377/387

Lượt xem : 1,976

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bách Hoa Tiên Tử Oai Truyền

Bách Hoa Tiên Tử Oai Truyền

Tác giả : Nhất Độ Quân Hoa

Chương : 27Full

Lượt xem : 1,974

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nhất Tâm Chi Cách

Nhất Tâm Chi Cách

Tác giả : Phong Vô Hoa

Chương : 43Full

Lượt xem : 1,967

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đường Về

Đường Về

Tác giả : Mặc Bảo Phi Bảo

Chương : 43Full

Lượt xem : 1,953

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đông Phong Ác

Đông Phong Ác

Tác giả : Nhất Độ Quân Hoa

Chương : 84Full

Lượt xem : 1,944

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - U Lan

U Lan

Tác giả : Điển Tâm

Chương : 14Full

Lượt xem : 1,939

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết