Ngược

Có 832 truyện

Web truyện - U Know How Much I Love You

U Know How Much I Love You

Tác giả : Úc

Chương : 4Full

Lượt xem : 15

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Đồng Nhân Kiếm Võng] Nhất Kiếm Phù Sinh Mộng

[Đồng Nhân Kiếm Võng] Nhất Kiếm Phù Sinh Mộng

Tác giả : Tạ Họa Bình

Chương : 5Full

Lượt xem : 15

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Công Lược Những Cô Gái Đó

Công Lược Những Cô Gái Đó

Tác giả : Cao thủ liêu muội 94

Chương : 2/NA

Lượt xem : 15

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Mối Tình Đầu - Nhất Thập Thất

Mối Tình Đầu - Nhất Thập Thất

Tác giả : Nhất Thập Thất

Chương : 9Full

Lượt xem : 14

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Buông

Buông

Tác giả : Vân Jibi

Chương : 3Full

Lượt xem : 13

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Sổ Tay Mau Xuyên Mẫu Mực

Sổ Tay Mau Xuyên Mẫu Mực

Tác giả : Điều Văn Hoa Bình

Chương : 2/NA

Lượt xem : 12

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Rơi Vào Mê Luyến - Khương Thâm, Bao Giờ Anh Mới Cưới?

Rơi Vào Mê Luyến - Khương Thâm, Bao Giờ Anh Mới Cưới?

Tác giả : Quỳnh Trang

Chương : 2/NA

Lượt xem : 11

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bất Quy

Bất Quy

Tác giả : Tiểu Mục

Chương : 3/NA

Lượt xem : 11

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Lão Đại Hắc Bang Cực Sủng Vợ Yêu

Lão Đại Hắc Bang Cực Sủng Vợ Yêu

Tác giả : mihtthu

Chương : 1/NA

Lượt xem : 11

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nguyệt Cầm Tĩnh Mịch

Nguyệt Cầm Tĩnh Mịch

Tác giả : Thi Thi

Chương : 3/4

Lượt xem : 10

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bạn Trai Là Sói Xám

Bạn Trai Là Sói Xám

Tác giả : Tiểu Ong Mật

Chương : 2/NA

Lượt xem : 9

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Vì Sao Không Phải Là Anh?

Vì Sao Không Phải Là Anh?

Tác giả : CherryLeo

Chương : 6/NA

Lượt xem : 8

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Mẫu Đơn, Xin Đừng Khóc

Mẫu Đơn, Xin Đừng Khóc

Tác giả : Shellry

Chương : 4Full

Lượt xem : 7

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Yêu Em Đến Hơi Thở Cuối Cùng

Yêu Em Đến Hơi Thở Cuối Cùng

Tác giả : Yu Arina

Chương : 1/NA

Lượt xem : 6

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Gió Đông Ơi Đừng Thổi Nữa Tôi Lạnh Lắm Rồi

Gió Đông Ơi Đừng Thổi Nữa Tôi Lạnh Lắm Rồi

Tác giả : Minzy Hương Cỏ

Chương : 1/NA

Lượt xem : 6

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Khương Thâm, Bao Giờ Anh Mới Cưới ?

Khương Thâm, Bao Giờ Anh Mới Cưới ?

Tác giả : Quỳnh Trang

Chương : 1/NA

Lượt xem : 5

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hạnh Phúc Là Do Tôi Ảo Tưởng

Hạnh Phúc Là Do Tôi Ảo Tưởng

Tác giả : Kim Ngân

Chương : 3Full

Lượt xem : 5

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Em Và Cô Ấy, Anh Chọn Ai?

Em Và Cô Ấy, Anh Chọn Ai?

Tác giả : Sen

Chương : 4Full

Lượt xem : 5

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cố Mộng

Cố Mộng

Tác giả : Mạc Mặc

Chương : 2/NA

Lượt xem : 4

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hào Môn Cấm Sủng Chẩm Thượng Hoan

Hào Môn Cấm Sủng Chẩm Thượng Hoan

Tác giả : Nguyệt Hạ Tiêu Hồn

Chương : 1/NA

Lượt xem : 4

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trượng Phu Không Chịu Ngồi Yên Trong Phòng

Trượng Phu Không Chịu Ngồi Yên Trong Phòng

Tác giả : Hạ Y

Chương : 10Full

Lượt xem : 3

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ám Hương

Ám Hương

Tác giả : Y Phỷ Cô Cô

Chương : 14/NA

Lượt xem : 0

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết