Ngược

Có 868 truyện

Web truyện - Một Đời Khuynh Thành: Phi Tần Bị Vứt Bỏ Ở Lãnh Cung

Một Đời Khuynh Thành: Phi Tần Bị Vứt Bỏ Ở Lãnh Cung

Tác giả : Lãnh Thanh Sam

Chương : 100/NA

Lượt xem : 136

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thiếu Chủ!! Xin Đừng Ngược Tôi!!

Thiếu Chủ!! Xin Đừng Ngược Tôi!!

Tác giả : Mayumi Oono

Chương : 15/16

Lượt xem : 132

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Phu Quân Có Giá Hai Lượng Bạc

Phu Quân Có Giá Hai Lượng Bạc

Tác giả : Tàn Mộng Ngũ Canh Chung

Chương : 28/NA

Lượt xem : 130

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [ Thích Cố ] Vong Ưu

[ Thích Cố ] Vong Ưu

Tác giả : Đang tìm

Chương : 43Full

Lượt xem : 129

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thanh Huyền - Kawalu

Thanh Huyền - Kawalu

Tác giả : Kawalu

Chương : 12Full

Lượt xem : 125

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Chắp Cánh Cũng Khó Thoát

Chắp Cánh Cũng Khó Thoát

Tác giả : Táo Đỏ

Chương : 14/NA

Lượt xem : 123

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Kinh Vân

Kinh Vân

Tác giả : Phong Lộng

Chương : 12Full

Lượt xem : 122

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Anh Phạm Một Sai Lầm

Anh Phạm Một Sai Lầm

Tác giả : Nghiêu Tam Thanh

Chương : 18/NA

Lượt xem : 122

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nếu Em Là Mỹ Nhân Ngư

Nếu Em Là Mỹ Nhân Ngư

Tác giả : Tiêu Tử Lăng

Chương : 2/6

Lượt xem : 122

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Sao Vẫn Cứ Luôn Thích Em

Sao Vẫn Cứ Luôn Thích Em

Tác giả : Công Tử Diễn

Chương : 56/NA

Lượt xem : 121

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ngọn Lửa Trước Ánh Trăng

Ngọn Lửa Trước Ánh Trăng

Tác giả : Kì Già

Chương : 20Full

Lượt xem : 119

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Phế Hoàng Hậu

Phế Hoàng Hậu

Tác giả : Phượng Cửu

Chương : 9/NA

Lượt xem : 118

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Pháp Y Lão Công: Tiểu Kiều Thê, Nghiệm Một Chút

Pháp Y Lão Công: Tiểu Kiều Thê, Nghiệm Một Chút

Tác giả : Ái Cật Hương Thái

Chương : 88/NA

Lượt xem : 118

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nhất Niệm Lộ Hướng Bắc

Nhất Niệm Lộ Hướng Bắc

Tác giả : Cát Tường Dạ

Chương : 46/NA

Lượt xem : 117

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đại Thiếu Gia Tôi Ghét Anh

Đại Thiếu Gia Tôi Ghét Anh

Tác giả : Hoa Mốc NTT2k1

Chương : 39/NA

Lượt xem : 116

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nhớ Mãi Không Muốn Quên

Nhớ Mãi Không Muốn Quên

Tác giả : Mặc Bảo Phi Bảo

Chương : 15Full

Lượt xem : 114

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cô Vợ Bỏ Trốn

Cô Vợ Bỏ Trốn

Tác giả : Tiểu Đào

Chương : 32Full

Lượt xem : 113

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Túy Mộng

Túy Mộng

Tác giả : Kat

Chương : 15Full

Lượt xem : 113

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Thích Cố] Hồng Nhan

[Thích Cố] Hồng Nhan

Tác giả : Thanh Vũ Quy Điệp

Chương : 25Full

Lượt xem : 112

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thái Hậu

Thái Hậu

Tác giả : Hoàng Minh Thư

Chương : 6/NA

Lượt xem : 111

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Công Lược Tra Nam

Công Lược Tra Nam

Tác giả : Điền Mật

Chương : 16/NA

Lượt xem : 110

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ông Xã Lấy Vợ Hai

Ông Xã Lấy Vợ Hai

Tác giả : Thảo Em

Chương : 24Full

Lượt xem : 109

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Xin Hãy Ngủ Cùng Em!

Xin Hãy Ngủ Cùng Em!

Tác giả : Thanh Xuân

Chương : 13/NA

Lượt xem : 109

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tĩnh Du! Từ giờ hãy để tôi bảo vệ em.

Tĩnh Du! Từ giờ hãy để tôi bảo vệ em.

Tác giả : Ngọc Mie

Chương : 4/NA

Lượt xem : 109

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Yêu Em Lại Một Lần

Yêu Em Lại Một Lần

Tác giả : Mạc Tử Lam Phong

Chương : 15Full

Lượt xem : 109

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Lưu Ly Toái

Lưu Ly Toái

Tác giả : Đào Yêu

Chương : 12/NA

Lượt xem : 108

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thoái Vị Hoàng Đế

Thoái Vị Hoàng Đế

Tác giả : Quýnh Hoa

Chương : 11Full

Lượt xem : 107

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ngũ Thần Quốc Truyện: Khanh Vũ Mộc Hiên

Ngũ Thần Quốc Truyện: Khanh Vũ Mộc Hiên

Tác giả : Maggiezestail

Chương : 5/NA

Lượt xem : 106

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Phù Sinh Mộng Chi Tịch Tuyệt

Phù Sinh Mộng Chi Tịch Tuyệt

Tác giả : Trần Ấn

Chương : 14Full

Lượt xem : 105

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Thích Cố] Nguyệt Minh Thiên Lý

[Thích Cố] Nguyệt Minh Thiên Lý

Tác giả : Kangoroo

Chương : 29Full

Lượt xem : 104

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết