Ngược

Có 937 truyện

Web truyện - Nhất Niệm Lộ Hướng Bắc

Nhất Niệm Lộ Hướng Bắc

Tác giả : Cát Tường Dạ

Chương : 46/NA

Lượt xem : 249

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tứ Đại Học Đường

Tứ Đại Học Đường

Tác giả : Ennhohn

Chương : 37/NA

Lượt xem : 249

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cô Vợ Lạnh Lùng Của Ông Trùm Hắc Bạch

Cô Vợ Lạnh Lùng Của Ông Trùm Hắc Bạch

Tác giả : Sherry

Chương : 39/NA

Lượt xem : 248

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tay Buông Tay Nắm

Tay Buông Tay Nắm

Tác giả : Viên

Chương : 4/NA

Lượt xem : 246

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Là Yêu Sao

Là Yêu Sao

Tác giả : kimmi

Chương : 2/NA

Lượt xem : 246

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ngư Yêu

Ngư Yêu

Tác giả : Tiến Kích Đích Khuẩn Tử

Chương : 9Full

Lượt xem : 244

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Vợ Ngốc - Dương Nhạ Uyển

Vợ Ngốc - Dương Nhạ Uyển

Tác giả : Dương Nhạ Uyển

Chương : 47/NA

Lượt xem : 244

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Mỹ Diện Vương Gia

Mỹ Diện Vương Gia

Tác giả : NHẬT TÂM

Chương : 8/NA

Lượt xem : 239

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Vong Ưu

Vong Ưu

Tác giả : Cô Quang Tàn Chiếu

Chương : 11Full

Lượt xem : 238

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trái Cấm Thơ Ngây

Trái Cấm Thơ Ngây

Tác giả : Đường Y

Chương : 28Full

Lượt xem : 235

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tuyệt Tình Thủy

Tuyệt Tình Thủy

Tác giả : Hughes Crux

Chương : 11Full

Lượt xem : 234

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Xin Em Đừng Buông Tay

Xin Em Đừng Buông Tay

Tác giả : Peach

Chương : 34/NA

Lượt xem : 234

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Một Đời Khuynh Thành: Phi Tần Bị Vứt Bỏ Ở Lãnh Cung

Một Đời Khuynh Thành: Phi Tần Bị Vứt Bỏ Ở Lãnh Cung

Tác giả : Lãnh Thanh Sam

Chương : 100/NA

Lượt xem : 233

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thần Uy Lâm Thế: Thiên Hạ Đích Chí Nữ

Thần Uy Lâm Thế: Thiên Hạ Đích Chí Nữ

Tác giả : smskmytien

Chương : 7/NA

Lượt xem : 228

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cổ Tâm Linh Lung

Cổ Tâm Linh Lung

Tác giả : Nịch Văn

Chương : 21Full

Lượt xem : 224

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Độc Chiếm Tim Anh

Độc Chiếm Tim Anh

Tác giả : Lục Thần Duệ

Chương : 3/NA

Lượt xem : 222

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Yêu Anh Lần Nữa Nhé!

Yêu Anh Lần Nữa Nhé!

Tác giả : Kiều Nhi (Béo)

Chương : 31/NA

Lượt xem : 222

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Chàng Có Nhớ Ngày Ấy Hoa Đào Rơi

Chàng Có Nhớ Ngày Ấy Hoa Đào Rơi

Tác giả : Diệp Y

Chương : 7/NA

Lượt xem : 220

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thương Hải Hồ Điệp

Thương Hải Hồ Điệp

Tác giả : Lý Nhược Khanh

Chương : 29Full

Lượt xem : 220

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tội Ái (Tình Yêu Tội Lỗi)

Tội Ái (Tình Yêu Tội Lỗi)

Tác giả : Diệu Âm

Chương : 6/NA

Lượt xem : 219

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Xin Hãy Ngủ Cùng Em!

Xin Hãy Ngủ Cùng Em!

Tác giả : Thanh Xuân

Chương : 18/NA

Lượt xem : 218

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - 10 Ngày Để Yêu Em

10 Ngày Để Yêu Em

Tác giả : Nguyễn Thanh Tâm

Chương : 4Full

Lượt xem : 213

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trọng Sinh Để Quên Anh

Trọng Sinh Để Quên Anh

Tác giả : Nhỏ Cherry

Chương : 34Full

Lượt xem : 213

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Pháp Y Lão Công: Tiểu Kiều Thê, Nghiệm Một Chút

Pháp Y Lão Công: Tiểu Kiều Thê, Nghiệm Một Chút

Tác giả : Ái Cật Hương Thái

Chương : 88/NA

Lượt xem : 213

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Phu Quân Có Giá Hai Lượng Bạc

Phu Quân Có Giá Hai Lượng Bạc

Tác giả : Tàn Mộng Ngũ Canh Chung

Chương : 28/NA

Lượt xem : 213

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tạc Thiên

Tạc Thiên

Tác giả : Phong Lộng

Chương : 1/35

Lượt xem : 212

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Những Mảnh Vụn Vỡ

Những Mảnh Vụn Vỡ

Tác giả : Joon

Chương : 23/NA

Lượt xem : 211

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Chắp Cánh Cũng Khó Thoát

Chắp Cánh Cũng Khó Thoát

Tác giả : Táo Đỏ

Chương : 19/NA

Lượt xem : 209

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bi Thương Ngược Thành Dòng Sông

Bi Thương Ngược Thành Dòng Sông

Tác giả : Quách Kính Minh

Chương : 1/NA

Lượt xem : 204

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Thích Cố] Nguyệt Minh Thiên Lý

[Thích Cố] Nguyệt Minh Thiên Lý

Tác giả : Kangoroo

Chương : 29Full

Lượt xem : 203

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết